NEE, zegt Roland Plasterk, de minister van onderwijs, dat is discriminatie en dat mag niet.
JA, zegt Harry van der Molen, de voorzitter van de CDA-jongeren (CDJA), dat valt onder de vrijheid van onderwijs volgens artikel 23 van de grondwet. Dit is weer het zoveelste voorbeeld van contradicties en onzinnigheden in het Nederlandse rechtssysteem. 
 
De onzinnigheid zit al direct in de bepaling dat je niet mag discrimineren. Ik doe de hele dag niets anders dan discrimineren. Ik maak de ene keuze na de andere! Zie “discrimineren” in onze WOORDENLIJST (klik balk rechts boven), en zie ons artikel:”Discriminatie moet mogen”. 
Je kunt gewoon niet leven zonder te discrimineren. Door het te verbieden of in bepaalde gevallen strafbaar te maken, maak je het geschikt voor de willekeur van degene die de strafbaarheid mag beoordelen. Ook in de Tweede Kamer wordt daarom regelmatig over discriminatie gedebatteerd.  

De contradictie krijg je als tegenstrijdige punten in de grondwet opneemt.
Bij het aannemen of ontslag van een homo-leraar geldt volgens CDJA dat dit hoort bij de vrijheid van onderwijs zoals omschreven in artikel 23.

Kennelijk is de waardeloze Nederlandse grondwet ook op dit punt onduidelijk. Met al die uitzonderingen en al die “tenzij de overheid het anders wil” kun je dat ding helemaal geen grondwet noemen.  

Het onderwijs is zo belangrijk dat het uit de handen van de overheid moet. Het moet zo snel mogelijk geprivatiseerd worden. Dan maakt de eigenaar van de school uit wie en welke leraren worden aangenomen.
En misschien kun je dan wel een school krijgen met en voor alleen maar homo’s!

19 REACTIES

 1. De vrijspreker definitie is nietszeggend, omdat zij gelijk is aan onderscheid maken sec. De gangbare definitie van discriminatie is het maken van ongerechtvaardigd onderscheid. Vraag is dan wat ongerechtvaardigd is. Iemand uitsluiten vanwege zijn sexuele voorkeur terwijl het gaat om een baan waarin die sexuele voorkeur geen rol speelt lijkt mij een ongerechtvaardigd onderscheid. Er is niet gezegd dat de persoon ongeschikt is voor zijn werk, b.v. door zijn gedrag op school. Het gaat enkel en alleen om zijn voorkeur.

  Het is wel meteen een grote stap om te roepen dat discriminatie wettelijk verboden moet worden. Het probleem is namelijk dat je makkelijk discriminatie kunt roepen als er ook inhoudelijk problemen zijn. Het afbakenen van gerechtvaardigd en ongerechtvaardigd onderscheid is moeilijk. Verder is het moeilijk om de discriminerende partij te isoleren. Een restaurateur die een klandizie heeft welke exclusief door 18 jarige blondines met grote borsten bediend wenst te worden wil zelf misschien helemaal niet de lelijke 50 jarige man weigeren. Maar hij kan het zich niet permitteren om de voorkeur van zijn klanten te negeren. Door de ondernemer te dwingen om wel de betreffende persoon aan te nemen verander je niets aan het feitelijke gedrag (de klanten gaan gewoon ergens anders heen). Dat maakt een dergelijke regel willekeurig en onwenselijk.

  Met name daar het uiteindelijk de discriminerende consument is die met de kosten van discriminatie geconfronteerd wordt. Als je alleen maar door prille rondborstige blondines bediend wenst te worden, zal de schaarste voor dergelijke dames op de arbeidsmarkt toenemen en derhalve ook de loonkosten van de ondernemer. Dat vertaalt zich in een hogere prijs voor de service. Zo is er vanzelf een correctie, die enkel de discriminant treft.

  Het pleidooi voor private scholen onderschrijf ik van harte. Voor financiering van basisonderwijs en middelbaar onderwijs is nog wel wat te zeggen, maar waarom de productie ook in overheidshanden moet liggen is mij onduidelijk.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.
  Wim reageerde op deze reactie.

 2. “hij kan het zich niet permitteren om de voorkeur van zijn klanten te negeren”

  Dat lijkt me een belangrijk punt. Als ouders liever geen homo als leraar voor hun kinderen willen en je school heeft toevallig veel van die kinderen, dan kan je het je eigenlijk niet veroorloven een homo als leraar aan te stellen. De ouders die daarvoor de mogelijkheid hebben plaatsen hun kinderen dan immers op een andere school die meer aan hun wensen tegemoet komt. Op dezelfde wijze zijn ook de ‘zwarte’ scholen ontstaan.

  De Commissie Gelijke Behandeling heeft overigens discriminatie goedgekeurd als er voor de gediscrimineerde maar een alternatief voorhanden is. E.e.a. nav het taxibedrijf Pink Lady Cab, dat alleen vrouwen vervoert en ook alleen vrouwen als taxichauffeur in dienst neemt. De CGB vond dat mannen genoeg alternatieven hadden als zij een taxi nodig hadden of als taxichauffeur wilden gaan werken.

  http://www.pinkladycab.nl/home.html

 3. @Hub Jongen:
  “Het recht van wie? Van de kiezer of van de politiek?
  Dit is puur willekeur.”

  Als ik bedoelde te zeggen dat discriminatie de “wil van het volk” c.q. de politiek is had ik dat wel opgeschreven. Een stemmengebaseerde democratie is imperfect (zie o.a. Arrow), in tegenstelling tot een op geld gebaseerde democratie (zie M. Friedman). Juist vanuit libertarische hoek moet een op rechtvaardiging gebaseerde grondslag verwelkomd worden lijkt mij. Immers, het libertarisme is op rechtvaardigheidsprincipes gegrondvest.

  Feitelijk hangt de willekeur natuurlijk af van je normatieve kader. Libertarisch zou het waarschijnlijk er van afhangen of je een ander schaadt. Maar ik weet te weinig van het libertarisme om een goede interpretatie te geven.

  Zelf ben ik regel-utilitarist, zoals je weet, en hangt de (onge)rechtvaardiging af van de welzijneffecten beschouwd vanuit het ex-ante perspectief.

  Welk normatief kader moet gelden is een vraag van de filosofie. Zelf acht ik de argumenten van Kaplow en Shavell overtuigend dat welzijn de enige maatstaf voor beleidsmatige afwegingen moet zijn vanwege de onvolledigheid van rechtvaardigheidsprincipes en het feit dat non-welzijn argumenten leiden tot een schending van het pareto-principe, zodat ze in de oorspronkelijke positie unaniem worden afgewezen.

  Overigens denk ik dat discriminatie enkel een probleem zal zijn in non-kapitalistische, Oligarchisch kapitalistische of staatskapitalistische systemen (in termen van Baumol e.a., http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=985843 ). In alle andere systemen zullen ondernemers alternatieven ontwikkelingen zodat de discriminant geconfronteerd wordt met de kosten van zijn handelen.
  Hub Jongen reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 4. @NvdBeek:

  Dank voor info en link naar boek:
  Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity “.

  Ik heb altijd moeilijkheden met verschillende soorten kapitalisme.
  Ik vind”bad kapitalisme” gewoon “geen kapitalisme”
  Net als dat je niet een beetje zwanger kunt zijn.

  “Maar ik weet te weinig van het libertarisme om een goede interpretatie te geven.”
  Heb je wel al de “Filosofie van de Vrijheid”bekeken? Banner hier in rechterkolom.

  NvdBeek reageerde op deze reactie.

 5. @NvdBeek:

  Ongerechtvaardigd onderscheid bestaat helemaal niet. ALLE onderscheid is gerechtvaardigd. Anders is er immers geen vrije keuze mogelijk.

  Stel dat twee sollicitanten volledig voldoen aan het gevraagde profiel, ze zijn dus beide even geschikt voor de baan. Hoe maak je dan je keuze ? Door een muntje op te gooien ?

  Nee, natuurlijk niet. Degene die verantwoordelijk is voor de aanstelling zal het risico van een verkeerde keuze zoveel mogelijk willen beperken en dus in overleg met de direct betrokkenen de knoop doorhakken. Het gaat dan om de gevoelsmatige indruk die alle gesprekspartners van de sollicitanten hebben.

  Uiteindelijk zal de beslisser bij gelijkspel ook zijn eigen indruk zwaar laten wegen. Staan iemands blauwe ogen hem niet aan dan wordt die het niet. En vaak staat het profiel ook hele andere beslissingen toe, bijv profiel vraagt gedegen secretaresse en de baas kiest blondie met grote borsten.

  Vrije keuze betekent per definitie, dat er ook minder goede keuzes gemaakt kunnen worden die tot kapitaalvernietiging en andere schade kunnen leiden. Zolang mensen daarvoor de verantwoordelijkheid nemen is dat geen probleem.

  ======
  A businessman was confused about a bill he had received, so he asked his secretary for some mathematical help.
  “If I were to give you $20,000, minus 14%, how much would
  you take off?” he asked her.
  The secretary replied, “Everything but my earrings.”

  NvdBeek reageerde op deze reactie.

 6. Dit is ook een fraaie: Noorwegen heeft Apple voor de rechter gesleept omdat Apple zijn CONCURRENTEN discrimineert.

  Apple’s iTunes muziekwinkel zou muziek verkopen die alleen op Apple’s iPod is af te spelen. Daardoor zouden de concurrenten geen muziekspeler meer kunnen verkopen en zouden consumenten beperkt worden in hun keuze:

  “Consumenten hebben het recht om hun op internet gekochte muziek af te spelen op de apparatuur van hun keuze”

  Noorwegen gaat er blijkbaar aan voorbij, dat consumenten die muziek bij Apple hebben gekocht WETENDE dat je die alleen op een iPod kan afspelen. Als je deze muziek overal op zou kunnen afspelen, verkoopt Apple minder iPods en moet de prijs van de muziek omhoog.

  Apple dwingen kost de consument dus geld. Toch steunen ook Finse, Deense, Franse, Duitse en Nederlandse consumentenorganisaties de Noorse klacht.

  http://www.nu.nl/news/1766373/54/Noorwegen_wil_iTunes_opendwingen.html

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 7. Waaruit maar weer eens blijkt hoe volkomen krankzinnig die anti-discriminatiewetgeving is.
  Een draak van een wet, zowel in z’n letterlijke als z’n figuurlijke implicaties.
  Er blijken weer eens uitzonderingen nodig te zijn om niet tot totale krankzinnigheid te vervallen.
  Ooit hadden wij helemaal geen anti-discriminatiebeginsel in de grondwet: en het leven verliep er allerminst slechter dan tegenwoordig.
  Volstrekt onnodig dus, zo’n beginsel voor de burgers.
  Maar hier werd weer eens een belachelijke socialistische droom opgedrongen aan een compleet volk: het Nederlandse.
  Waarna andere linksen in de rest van het westen soortgelijke kansen roken.
  Nederland is een proeftuin voor gerealiseerd socialisme.

 8. @NvdBeek:

  Je zegt dat je vind dat in het onderhavige geval discriminatie niet geoorloofd zou zijn omdat sexuele voorkeur niets zegt over de geschiktheid van de beste man.

  Maar wie ben jij, of de Nederlander, of de overheid om daar uberhaupt een oordeel over te hebben? Jij hebt geen ruk met die school van doen, jij hoeft het loon van de beste man niet te betalen, maar toch vind je dat de school gedwongen moet worden iemand aan te nemen die ze eigenlijk niet wil aannemen.

  Want anders is het “discriminatie” en dat mag niet, vind jij althans. Jij vind dat het recht van iemand op zijn eigen vrije keuze minder zwaar weegt dan dat het zielig is dat iemand op grond van zijn sexuele voorkeur wordt afgewezen. M.a.w. je discrimineert, je maakt nl. een ongrechtvaardigd onderscheid, je hecht een grotere waarde aan een bepaald alternatief.

  NvdBeek reageerde op deze reactie.

 9. @Wim:

  Je vergist je als je zegt dat ik het loon van de man niet hoef te betalen. Dat moet ik, geheel tegen mijn wil, wel.

  Mijn argument is duidelijk: Als de school op zoek is naar een leraar, en hem afwijst op grond van eigenschappen die niets te maken hebben met zijn capaciteiten als leraar, niets te maken hebben met zijn functioneren binnen de groep, maar enkel en alleen met zijn sexuele voorkeur dan is dat in mijn straatje discriminatie. Niet omdat ik dat zielig vindt, maar omdat ik van mening ben dat efficiente transacties doorgang moeten vinden. Klaarblijkelijk leverde de man de beste diensten voor het beschikbare geld. Desalniettemin werd hij afgewezen en is er nu een minder competente docent aangenomen. Dat is vernietiging van welvaart en daarom in mijn boekje slecht. Mijn normatieve kader is het utilitarisme, niet democratie (wat de Nederlander vindt) of facisme (wat de politiek vindt) en al helemaal niet socialisme (wat de overheid vindt).

  Of het antwoord op discriminatie een verbod moet zijn is een tweede stap. Daar heb ik mij niet over uitgelaten. Ik zei alleen dat er van discriminatie sprake was.

  @Hub Jongen:
  Dank je. Ik moet het zelf nog lezen. Als ik daar klaar mee ben zou ik best een stukje voor VS erover willen spreken, mogelijk met jouw commentaar en inbreng? Lijkt me leuk.

  @Peter de Jong:

  Zie mijn commentaar op Wim. M.i. is er, vanuit een objectief normatief kader, heel erg goed een rechtvaardiging voor onderscheid te formuleren.

  Je voorbeeld gaat niet over gelijk geschikte kandidaten, daar er verderop gesproken wordt van mogelijke betere eigenschappen van de een boven de ander. Ik heb het over de situatie waarin 1 kandidaat echt veel en veel beter is dan de ander, maar wordt afgewezen omdat zijn voornaam Jan is in plaats van Ischmael. Los van de vraag of mensen vrij moeten zijn om hun eigen ellende te kiezen, is er wel sprake van een ongerechtvaardigd onderscheid.

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 10. @NvdBeek:

  “Ik heb het over de situatie waarin 1 kandidaat echt veel en veel beter is dan de ander, maar wordt afgewezen omdat zijn voornaam Jan is in plaats van Ischmael. Los van de vraag of mensen vrij moeten zijn om hun eigen ellende te kiezen, is er wel sprake van een ongerechtvaardigd onderscheid.”

  Dat begrijp ik. Ik noemde niet voor niets de baas die eigenlijk een gedegen secretaresse nodig heeft maar zich uiteindelijk toch laat verleiden om het als secretaresse waarschijnlijk geheel onbruikbare ‘blondje’ aan te stellen.

  Die heeft ongetwijfeld ook goede capaciteiten, maar niet op het bedrijfseconomische vlak. De baas moet door die keuze extra hard werken (terwijl de nieuwe secretaresse hem juist werk uit handen had moeten nemen) en ook nog zijn vrouw kalm houden. Blijkbaar heeft hij dat er voor over.

  Zodra je gaat spreken over ‘ongerechtvaardigd’ onderscheid ontzeg je mensen hun vrije keuze. Dat is principieel verkeerd. Iedereen heeft het recht vrij te kiezen, of die keuzes nu moreel ‘goed’ of ‘slecht’, dan wel economisch ‘nuttig’ of ‘onnuttig’ zijn.

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.
  NvdBeek reageerde op deze reactie.

 11. @Peter de Jong:

  En als iemands keuze bij wet is opgelegd is er uiteraard geen sprake van een vrije keuze.

  Dat dit meestal een oneconomische oplossing is doet niet ter zake, want er bestaat ook een (geringe) kans dat de wet wél de meest economische oplossing tot resultaat heeft.

  Ook dan is de uitkomst principieel verkeerd, want je mag mensen nooit dwingen de meest economische keuze te maken.

  Misschien had iemand zijn leven willen vergooien en dat wordt zo onmogelijk gemaakt.

  ======
  “I hold it to be the inalienable right of anybody to go to hell in his own way.”
  ~ Robert Frost (Amerikaans dichter, 1874-1963)

 12. @Peter de Jong:

  “Zodra je gaat spreken over ‘ongerechtvaardigd’ onderscheid ontzeg je mensen hun vrije keuze. Dat is principieel verkeerd. Iedereen heeft het recht vrij te kiezen, of die keuzes nu moreel ‘goed’ of ‘slecht’, dan wel economisch ‘nuttig’ of ‘onnuttig’ zijn.”

  Ik besprak het morele aspect. Discriminatie is slecht. De volgende stap is of het ook slecht genoeg is om iemand zijn vrije keuze te ontzeggen. Traditioneel is het criterium of iemand anders schade wordt toegebracht. Daar speelt een eerste probleem bij discriminatie zoals in het onderhevige geval. Nu is er namelijk geen schade, maar het uitblijven van een verbetering. Zou de man ontslagen zijn vanwege zijn voorkeur, zou er wel schade zijn daar het ontslag vermogensrechtelijke consequenties heeft. Dit onderscheid voelt voor mij kunstmatig. De equivalentie van omissie en commissie is veel besproken bij de onrechtmatige daad alwaar het onderscheid niet relevant is. Hoe je dit moet inpassen in het genoemde no-harm principe weet ik nog niet, daar heb ik nog niet echt over nagedacht.

  Er van uitgaande dat op zijn minst sommige vormen van discriminatie het no-harm criterium schenden, zodat een inbreuk op de vrije keuze is toegestaan, krijgen we de vraag of je het echt zou moeten doen. Dat mag alleen als het overheidsfalen kleiner is dan het marktfalen. En daar kom je op problemen zoals ik die al eerder schetste en zoals die ook hier van toepassing zijn. Het probleem is niet de school; het probleem zijn de religieuze ouders van de kinderen die niet willen dat hun kinderen les krijgen van een homo omdat in een boekje staat dat homo’s slecht zijn, en zij nogal vasthouden aan dat stukje tekst.

  Dat is het echte probleem, wat Milton Friedman slechte voorkeuren noemde. Die moet je aanpakken. Dat lukt ook niet met een verbod overigens, maar een goede opleiding van de kinderen door homosexualiteit en de positie van religie dwingend op te nemen in het lesmateriaal zou een betere slagingskans hebben. Kinderen zijn niet rationeel en moeten in dit soort gevallen beschermd worden, zodat ook het liberalisme een dergelijke maatregel toestaat.

  Je verwijzing naar het beschikkingsrecht van mensen om hun eigen ellende te vinden is m.i. het beste verwoord in “On Liberty” van J.S. Mill. Het eindigt daar waar het handelen derden schaadt. Overigens is de motivatie voor zelfbeschikking, namelijk het ontbreken van absolute kennis over hoe je het beste kunt leven, ook het fundament van de vrijheid van meningsuiting. Maar waarschijnlijk weet jij dit allemaal ook al en staat Mill ook bij jou op de boekenplank 😉

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 13. @NvdBeek:

  “Zou de man ontslagen zijn vanwege zijn voorkeur, zou er wel schade zijn daar het ontslag vermogensrechtelijke consequenties heeft.”

  Nee, er zou geen schade zijn want de man heeft helemaal geen recht op een inkomen vanuit de school indien hij er niet langer werkt.

  Als je jouw opvatting van ‘schade’ zou veralgemeniseren, zou het onmogelijk zijn je klandizie bij een andere leverancier te plaatsen, aangezien je oorspronkelijke leverancier dan de omzet van je aankopen mist en je hem dus ‘schade’ toebrengt.

  In werkelijkheid is er geen sprake van schade, omdat je nooit aanspraak kan maken op een vergoeding voor producten of diensten die je nog niet hebt geleverd.

  De school kan bij een aangenomen leraar het dienstverband altijd eenzijdig beëindigen en zal afhankelijk van het lopende contract daar eventueel een financiële vergoeding tegenover moeten zetten wegens tussentijdse beëindiging of opzegging per direct.

  Het utilitarisme wordt vooral door overheden veel toegepast om beleidsdoelstellingen te formuleren, maar ik heb gemerkt dat het voor een libertarische benadering niet zo goed bruikbaar is. Het beperkt de individuele keuzevrijheid onnodig.

  Misschien is het interessant om beide benaderingen tzt eens te vergelijken, want de gebruikelijke libertarische benadering om aangebrachte schade proportioneel te vergoeden heeft soms merkwaardige consequenties (denk bijv. aan mogelijke ‘zwerver-safari’s’ door rijke mensenjagers). Ook het punt dat libertariers schade uitsluitend waarderen op basis van de ‘vervangingswaarde’ en niet de ‘marktwaarde’ levert soms een te geringe vergoeding op.

  NvdBeek reageerde op deze reactie.

 14. Zodra die scholen afzien van elke cent overheidsgeld, mogen ze wat mij betreft voor de klas zetten wie ze willen. Zolang ze hun hand ophouden bij de staat en dus van de staat verwachten dat die het bijzonder onderwijs in stand houdt, zullen ze beboet moeten worden als ze homosexuelen op grond van hun sexuele geaardheid weigeren. Als je wilt profiteren van de financiële voordelen van één wet, moet je ook de gevolgen van een wet die niet in je straatje past, accepteren.

 15. @Peter de Jong:

  “Nee, er zou geen schade zijn want de man heeft helemaal geen recht op een inkomen vanuit de school indien hij er niet langer werkt.”

  Daarom heeft ontslag nu juist vermogensrechtelijke consequenties. Het feit dat hij zonder ontslag beter af is dan met ontslag maakt dat ontslag schade creëert. De vraag is dan of we moeten eisen dat de school die schade moet vergoeden. Als de handeling van de school efficiënt is, dat wil zeggen dat de maatschappelijke welvaart hoger is en daarmee de handeling in mijn normatieve kader als goed gezien moet worden, is het antwoord nee. Schade leidt niet automatisch tot schadeloosstelling.

  Jouw voorbeeld volgt deze redenatie. Het niet plaatsen van een order bij een leverancier maakt deze slechter af dan wanneer ik dat wel zou doen. Echter, als ik de beste leverancier kies is mijn handeling “goed”, en is schadeloosstelling niet op zijn plaats. Ik ben hier even hardop aan het redeneren, want zoals gezegd heb ik nooit echt goed over de oplossing van dit soort commissie – omissie problemen nagedacht. Gun me a.j.b de ruimte om in ons debat mijn gedachten te vormen. Alvast bedankt.

  “De school kan bij een aangenomen leraar het dienstverband altijd eenzijdig beëindigen en zal afhankelijk van het lopende contract daar eventueel een financiële vergoeding tegenover moeten zetten wegens tussentijdse beëindiging of opzegging per direct.”
  Die vergoeding is echter alleen een compensatie voor relatiespecifieke investeringen of een vorm van verzekering. De hier besproken schade door discriminatie valt er niet onder.

  Het gebruik van regel-utilitarisme door de poltiek is me niet echt opgevallen. Zou je wat voorbeelden kunnen geven, voor zover het niet D66 of de VVD betreft? Links (PvdA, SP, GL) gebruikt over het algemeen Rawls’ A theory of Justice, welk als antwoord op het utilitarisme wordt gepresenteerd. Ook de andere held van links, Sen, is een uitgesproken anti-utilitarist vanwege het gestelde underinclusiveness van utilitarisme. Rechts (CDA, SGP, PVV, TON(?), CU) gebruikt de (christelijke) rechtvaardigheidsprincipes. De liberalen zullen wel eens utilitaristische argumenten kunnen gebruiken, met name gezien de invloed van Bentham, Mill sr en Mill jr op zowel het utilitarisme en het klassiek liberalisme.

  Die wetenschap die zich vooral met keuzen bezig houdt, de economie, gebruikt daarentegen het utilitarisme als gegeven basisaanname (hypothetisch imperatief).

  Of utilitarisme de keuzevrijheid onnodig beperkt hangt af van je normatieve kader. Zie voor de keuze tussen regel-utilitarisme en andere normatieve kaders Kaplow en Shavell, Fairness vs Welfare, alwaar een pleidooi voor het utilitarisme wordt gehouden met als belangrijkste argumenten de onvolledigheid van rechtvaardigheidsbeginselen en het feit dat in een situatie van ex-ante onwetendheid (de klassieke sluier van onwetendheid van Rawls) mensen unaniem het utilitarisme zouden verkiezen boven normatieve kaders die er strijdig mee zijn.

  Het libertarisme is nu eenmaal op non-welfaristische / utilitaristische grondslagen gebaseerd, zodat er inderdaad wat vreemde gevolgen zijn. Overigens is de vervangingswaarde vs. indirecte verkoopwaarde (marktwaarde) problematiek m.i. verbonden met de commissie / omissie problematiek, omdat zowel de ommissie als de marktwaarde afhankelijk zijn van het potentiaal.

 16. je moet een leraar aanstellen om zijn kundigheid als docent en niet om zijn geaardheid, dat staat er helemaal buiten..

Comments are closed.