De ongeveer twee maanden geleden opgerichte LPUK heeft nu haar manifest gepubliceerd op het Internet.

Dit is een interessant stuk geworden waaruit wel wat valt te leren, dat een inzicht geeft wat libertriërs willen bereiken, en dat nog wel wat discussie waard is. 
 
Het bestuur van de LPUK  ziet het Manifest als de “richting” en doeleinden waaraan op korte termijn gewerkt gaat worden.
Zoals bvb aan het afschaffen van de Inkomensbelasting.
Dus nog niet als het volledige einddoel dat bereikt moet worden.

Een voordeel van deze aanpak is dat het Libertarisch ideaal bij meer mensen overkomt als “realistisch”.

Een nadeel kan zijn dat er daardoor te veel water in de wijn zou kunnen komen.
Dit gevaar wordt groter als er meer personen in de partij gaan meespelen die niet “echte” libertariërs zijn.
(Wat dat ook moge zijn; maar dat is een andere discussie)

U kunt het Manifest hier lezen.

2 REACTIES

  1. Het is interessant te lezen, hoe men de rechtsstaat verdedigt en de staatsinvloed geleidelijk wil verminderen.

  2. Ik zou het met zo´n aanpak eens zijn en denk dat het de enige mogelijkheid is om middels een politieke weg enige veranderingen gedaan te krijgen. Het is niet mogelijk om meteen de hele overheid af te schaffen. Het is wel mogelijk om als partij, uitgaande van het voorbeeld dat ´we´ 1 zetel in het parlement hebben, consequent pleiten voor liberty en tegen elke middel stemmen dat de overheid vergroot. En uiteraard voor elke wet die de overheid verkleint. Dat is de enige manier om echt wat gedaan te krijgen ben ik bang.

Comments are closed.