Gestuurd door Peter Siebelt 3 september

Geachte ‘heer’ Balkenende,
Ik schaam me voor dit kabinet en ik schaam me voor u. Want één ding is tijdens dit debat duidelijk geworden: namelijk hoe rekbaar het begrip persvrijheid is wanneer de macht of het bestaansrecht van uw kabinet in het gedrang komt. Het CDA, de PvdA en, ach, laten we de ChristenUnie maar buiten beschouwing laten, belazeren de kiezer op een vreselijke manier en verdraaien de feiten om ongeschonden uit de strijd te komen.

Nee, er was niets mis met de advertentie, liet mevrouw Cramer weten. Volgens haar ging het om de persvrijheid en niet een legitimering van de inbraak. Haar partijgenoot Dijsselbloem was het daar mee eens en blies hoog van de toren. Volgens hem was er geen enkele aanwijzing dat ze erbij betrokken was. Dit was een debat over persvrijheid. De bedoeling van die advertentie was het beschermen van de persvrijheid en de vrijheid om te publiceren wat openbaar moest worden. Hij kent vele redacties die ver gaan in hun publicaties. Hij dramde maar door over de vrijheid van publicatie, en gaf als gelijkwaardig voorbeeld de recentelijke VVD-actie naar aanleiding van de arrestatie van Gregorius Nekschot vanwege zijn ‘beledigende’ cartoons. Volgens hem is er gezocht naar spijkers op laag water en was het debat voor de PvdA gesloten.
Tja, en dan uw andere coalitiepartner, Ernst Cramer van de Christen Unie. Hij deed een voorstel om het debat meteen te stoppen omdat er ongewenst geweld werd gepleegd. Ja, geweld, want Madlener van de PVV had al een oordeel geformuleerd, zijn conclusie getrokken en was meteen met een motie gekomen. Madlener, en vele andere Tweede Kamerleden, hadden namelijk over de Cramer-affaire uitgebreide achtergrondinformatie gelezen. Bijvoorbeeld die ochtend in het dagblad Metro: ‘Milieudefensie prees acties Bluf! en Onkruit’ en ‘Krijgt Cramer last van Kramer?’ Ook had hij, net als vele andere Tweede Kamerleden, de moeite genomen om het artikel ‘Steunde minister Jaqueline Cramer de acties van Bluf!?’ gelezen. En met grote waarschijnlijk heeft ook u de schokkende feiten onder ogen gezien.

Met enig afgrijzen heb ik gisteren het spoeddebat over het spraakmakende verleden van minister Jacqueline Cramer gevolgd.

‘Persvrijheid’, riep u voor de camera’s in de Kamer. ‘Persvrijheid’ riep Cramer. ‘Persvrijheid’ riepen de belanghebbenden in koor.

Hoe simpel kun je zijn, want!
In de ondersteuningsverklaring die Jacqueline Cramer steunde staat: ‘Wij verklaren hierbij de gezamenlijke opdrachtgevers te zijn van de nummers van Bluf! waarin de gewraakte dokumenten (PS: ook met een k) werden gepubliceerd, en beschouwen daarmee het gerechtelijk vooronderzoek, waarmee het Openbaar Ministerie tracht de identiteit te onthullen van ‘de redactie’ van Bluf! (lees: inbrekers), voor gesloten.

Met deze laatste zin gaven de ondertekenaars niet alleen aan dat zij de rechtsgang wilden blokkeren, maar gaven zij ook een vrijbrief voor het publiceren van de privégegevens van ambtenaren in Bluf! met de oproep er iets mee te gaan doen. Dat er ook daadwerkelijk iets mee werd gedaan werd jarenlang door de correcte politiek en media onder het tapijt geschoven. Nee, daar kwam pas aandacht voor nadat een van de slachtoffers, een voormalig ambtenaar van Economische Zaken, een open brief stuurde aan een van de verantwoordelijken: het (ex) Tweede Kamerlid, voormalig inbreker en prominent Bluf!-redacteur, Wijnand Duyvendak. Over dit gegeven werd door u, Cramer, Dijsselbloem en andere koorknapen van dit kabinet met geen woord gesproken.

Uw persvrijheid is de mijne niet en zeker ook niet van het merendeel van de Nederlandse bevolking. Dat met uw persvrijheid gestolen documenten werden gepubliceerd is een klein smetje op het vestje van de persvrijheid, maar dat er in het persvrijheidslievende Bluf! ondermeer óók voorlichting werd gegeven over inbraaktechnieken, het maken van bommen en het publiceren van privégegevens waardoor – nogmaals – gezinnen werden blootgesteld, is zuiver terrorisme.

En meneer Balkenende, mevrouw Cramer, en overige politiek correcten, kom niet met het smoesje ‘das haben wir nicht gewusst’. Maakt u dat de kat maar wijs.

Het was een publiek geheim dat het lezerspubliek van Bluf!, behalve journalisten, politie, inlichtingendiensten, ondergetekende en Milieudefensie, voor een groot deel bestond uit links-extreme radicalen; radicalen die men voor een deel zelfs terroristen zou kunnen noemen. Radicalen die inbraak, brandstichting, bomaanslagen en het bedreigen van onschuldige gezinnen niet schuwden.

Een deel van de wereld in en rond Bluf! heeft u opgenomen in uw kabinet of zijn in de Kamer terechtgekomen, Wijnand Duyvendak heeft de eer aan zichzelf gehouden en Cramer is tot nu toe door u gered, maar hoe zit dat nu met uw staatsecretaris, Jet Bussemaker, de dame die betrokken was bij het extreemlinkse onderzoekinstituut Jansen & Janssen? Een club die niet alleen met terroristen heulde, maar ook heel nauw samenwerkte met Bluf!, onder meer met de jacht op medewerkers van politie en inlichtingendiensten en het publiceren van hun privégegevens. Oh, dat wist u niet? De AIVD heeft u deze info niet gegeven? Had mevrouw Verdonk tijdens het debat gelijk toen zij beweerde dat AIVD-gegevens over personen een lachertje zijn?

Om te voorkomen dat u in de nabije toekomst wederom, en onder het mom ‘das habe ich nicht gewusst’, feiten gaat verdoezelen, raad ik u aan om de resultaten van mijn onderzoek naar het clubje van Jet Bussemaker, Jansen & Janssen eens grondig te lezen.

Deze zijn onder meer te vinden in mijn boek De 4e WereldoorlogHet pad van Marx naar Allah. En daar hoeft u niet ver voor te zoeken, want volgens mij ligt het op de kamer van een of meerdere leden van uw fractie.

Gezien het bovenstaande krijg ik steeds meer het gevoel dat u tijdens de formatie er niet op uit was om een krachtdadig kabinet te formeren dat ons land zo broodnodig behoeft, maar dat u maar op één ding uit was: uw naam in de geschiedenisboeken plaatsen als Kabinet Balkenende 4.

Gezien de uitingen en handelingen van u en uw kabinet (op enkele uitzonderingen na) kan ik maar een ding concluderen: u heeft lak aan het volk, u denkt alleen maar aan uw eigen belang en uw collega’s.

Volgens mij, meneer Balkenende, is het tijd dat u opstapt. Als premier, als kabinet, heeft u geen bestaansrecht meer. En doe mij en het merendeel van de Nederlandse bevolking een plezier en bezoedel nooit meer het woord persvrijheid.

U hartelijk groetend,
Peter  Siebelt  ,  Loosdrecht, 3 september 2008.

*) P.S. (de door Bluf! gepubliceerde telefoon- en huisnummers zijn door mij (PS) weggelakt)

22 REACTIES

 1. wat een gelul.
  Het moet duidelijk weer bijltjesdag worden voor sommige azijnpissers.
  Waar lullen we nou eigenlijk over?
  een ondertekening van een steunverklaring..
  Net zoals Verdonk die zich met krakers ophield..
  Moeten we het nog hebben over het rechts radicale verleden van van Baalen?
  Of Camiel Eurlings die als 6 jarige een dropsleutel bij de drogist heeft gestolen? FOEI!

  Tenenkrullend genant die kinderlijke poginkjes om “foutjes” in het verleden van politici te vinden om ze af te branden.
  We gaan steeds meer de USA smearcampaigns achterna. Ik dacht dat wij daar boven zouden kunnen staan maar helaas, veel van ons zijn ook zo simpel.
  Als Cramer nou een molotov cocktail naar het binnenhof had gegooid, of met een bom ofzo…

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 2. @VmaX:
  Vmax, zoals jij het schrijft, kan ik je alleen maar gelijk geven.
  Maar het gaat natuurlijk wel verder dan een zesjarige die een dopsleutel heeft gestolen.
  Het gaat hier om personen die zichzelf zo hoog achten dat ze ze ons allemaal kunnen bestelen en betuttelen en doen alsof zij zo verheven zonder zonden zijn.

  Dat er duidelijk gemaakt wordt dat dit ook gewone mensen zijn, die onterecht daar zitten, en die zo snel mogelijk weg moeten, kan alleen maar goed zijn voor de werkers die voor al die betutteling en uitdelerij ook nog moeten betalen ook.
  Dit gaat veel dieper dan de lullige aanleidingen waarop men ze nu probeert te pakken.

  VmaX reageerde op deze reactie.
  Pecunia non olet reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen:
  Tuurlijk hebben ze een voorbeeldfunctie en van mij mogen 99% van onze huidige ‘leiders’ per direct opstappen, maar je laten zakken tot het peil om ze dan maar lulligheden aan te smeren gaat er bij mij niet in.

  Overigens wat wil je dan? Heiligen? Koorknaapjes?
  Bij mensen met enigzins leiderscapaciteiten kun je ook verwachten dat ze wat verder hebben gekeken dan de padvinders of zeeverkenners in hun jeugd en jonge jaren.
  Ik zie liever iemand die activist is geweest dan alleen maar op de zondagschool heeft gezeten.

  Frenkelfrank reageerde op deze reactie.

 4. @VmaX: Ik zou tekenen voor de perfecte leider. Die mag dan ook dictator zijn wat mij betreft. Helaas bestaat de perfecte leider niet, en zullen er nooit perfecte beslissingen genomen worden. Daarom maar liever geen leiders, of zo weinig mogelijk met zo weinig mogelijk macht, en laat de mensen zelf beslissen hoe ze hun leven in willen richten.

  Overigens, een activist is op zich niets mis mee. Wel de manier waarop de voornamelijk linkse activisten te werk gaan, zonder enig respect voor eigendom of zelfs het leven van anderen. Iemand die daarvoor tekent, of tekende, is mijns insziens fout, en moet wegwezen.

 5. VmaX, vanwaar weer dat gebagatelliseer van ‘foutjes’? Cramer en consorten, nationaal dan wel internationaal, hebben ervoor gezorgd dat op fascistische wijze een aantal zaken die goed waren voor de welvaart van o.a. Nederland geen doorgang hebben gevonden. Kernenergie was niet alleen in NL een goede zaak geweest, denk ook aan de wijze waarop de mensen achter Kalkar persoonlijk zijn geterroriseerd. En met hen vele anderen. Dat jij dat met ‘foutjes’ durft af te doen zegt mij veel over waar jouw sympathieën liggen.

  Hier zijn kleine clubjes bezig met regelrechte terreur, om het hele land HUN wil op te leggen, omdat ZIJ het patent op het enig juiste wereldbeeld zouden hebben. Nu ze deel uitmaken van het systeem dat zij zo verfoeiden doen ze alles om in de zakken van de burger te kunnen blijven graaien om zich belangrijk te kunnen blijven voelen, ondertussen heel sociaal hun bankrekening vullend.

  Ondertussen gaat de wereld naar de knoppen, omdat noodzakelijke innovatie en investeringen achterwege blijven. Kijk ook maar eens wat er van Zuid-Afrika is terechtgekomen, nadat de Makro zich daar wegens terreur hier moest terugtrekken, en een terrorist president moest worden vanwege zijn politiek correcte kleurtje in plaats van vanwege zijn capaciteiten. De incompetentie van de overheid daar leidt nu tot grote criminaliteit en economische wantoestanden, met ondercapaciteit qua energievoorziening omdat niemand eraan gedacht heeft dit met de behoefte mee te laten groeien.

  Zoals Hub al aangeeft zijn de achtergronden veel en veel dieper, maar ik vind deze aanleidingen dus niet ‘lullig’. De schade die deze lieden hebben aangericht laat zich niet eens schatten. Het is en blijft terroristisch tuig, en de denkbeelden die een Cramer (en een Bussemaker, en eigenlijk de hele socialistische bende) bijna dagelijks etaleert geven duidelijk aan dat zij hun opvattingen geen haar hebben bijgesteld. Daarbij zit Cramer nu aan de geldkraan voor haar achterban, zoals momenteel vele ‘bewindslieden’ precies op die posten zitten waar ze wegens belangenverstrengeling juist NIET zouden mogen zitten.

  En Verdonk, ook drie keer niks overigens, heeft tenminste haar rebelse jaren afgeschud en zich in woord en daad daarvan gedistantieerd. Links doet dit uitsluitend in woord. Zoals steeds: kijk niet naar wat men roept, maar kijk naar wat men DOET, en baseer daar je oordeel op. Overigens mag Verdonk wat mij betreft ook opstappen, wegens totaal gebrek aan inhoud.

 6. Dit soort brieven zullen dagelijks, met karrenvrachten vol, bij Nicht Bos, Judas Balk of André Rouwkoets op de tafel worden gepleurd. Maar dergelijke brieven zijn veel te veel eer voor deze landverraders en het versterkt bij deze zwartekousenkerkgangers en broodpoten alleen maar het gevoel van macht. Met dergelijke reacties wekt de doorsnee briefschrijver de indruk dat het klootjesvolk totaal machteloos is….wat natuurlijk ook zo is. Dus is het schrijven van ‘gepeperde’ brieven totaal overbodig.
  Je zou net zo goed op je achterste poten een brief naar God, Allah, Stalin, Mao kunnen sturen met de vraag of ze, in plaats van neuspeuteren of de hele dag liggend geilen op zieltjes, de heren die hier leiding geven in één klap tot stof willen reduceren. Hoogst waarschijnlijk heeft zo’n brief meer effect.

 7. Hoe voorspelbaar…
  Woorden als fascistisch, landsverraders, terroristisch tuig…
  nou nou nou..
  die “linkse” bewegingen hebben het land wel doen sidderen nietwaar?
  Al die duizenden slachtoffers die ze gemaakt hebben in de jaren 70 en 80…De enorme terreur die ze gepleegd hebben door huizen te kraken en zich vast te ketenen aan hekken.. het was een tijd van angst! De goede rechtse burger zat verschanst achter de voordeur….

  hartman laat ik je dit vertellen. Ik ben niet links en ik ben niet rechts, en ik ga ook niet recht de zee in. Ik probeer een onafhankelijke koers te volgen en laat me niet hinderen door LR hokjes denken zoals jij blijkbaar wel doet door anderen van een bepaalde niet door jou gewenste richting te beschuldigen.

  Het stoort me mateloos dat Libertarisch blijkbaar steeds meer en meer anti links/pro rechts begint worden.
  De simpelheid spat er hier ook steeds meer en meer van af. Het is trend om steeds meer af te rekenen met het activisme van de jaren 70/80 vanuit conservatief rechtse hoek omdat die nú de wind mee hebben.
  Jammer dat libertariers daar ook al aan mee doen.

  Ach.. ik schat dat er zo rond 2035 afgerekend zal worden met iedereen die nú “fouten” maakt.. Dan wordt er misschien afgerekend met mensen die gepeperde uitspraken hebben gedaan op vrijspreker.nl, en zich achter de “verkeerde” denkbeelden hebben geschaard..

  Frenkelfrank reageerde op deze reactie.

 8. @VmaX: Gepeperde uitspraken zijn echt wel wat anders dan het bedreigen van onschuldige burgers, aanslagen plegen op bedrijven, het in beslag nemen van eigendommen van anderen. Als een libertariër dát doet, dan zal ik de eerste zijn die hem of haar daarop afrekent.
  Overigens hebben we aan “links” best wel wat te danken (al is het maar het verbod op verkrachting binnen het huwelijk, of de mogelijkheid te blowen – voor de liefhebbers), dus ik denk dat een echte libertariër “links” nooit zal afvallen. Maar “links” heeft toch echt wel de neiging om emotioneel en soms ook gewelddadig op te treden (koelkasten van kraakpanden af gooien, stoeptegels tijdens demonstraties naar de politie gooien, regelrechte moordaanslagen dus!), waar “rechts” dat veel minder doet. Daarom hangen de meeste zelfstandig denkende en eerlijke/consequente mensen liever de “rechtse” kant aan.

 9. We hadden bij een vorig onderwerp al geconcludeerd dat er vanuit libertarisch oogpunt gezien niets mis is met inbreken bij de overheid indien de overheid bezig is met liegen en bedriegen. Ook is er niks mis met het publiceren met gegevens die middels diefstal verkregen zijn. Toen twee Telegraaf journalisten werden gegijzeld omdat zij de bron van hun (gestolen) informatie niet wilde noemen was dat ook duidelijk. Zelf sta ik achter de persvrijheid, en het maakt mij niet uit of deze vrijheid in de Telegraaf, op het Vrije Volk.com of in een krakersblaadje wordt verdedigd.
  Ik lees in dit artikel echter een verkapte oproep om de persvrijheid te beteugelen, namelijk in het geval dat linkse activisten gebruik maken van volgens de staatswetten onrechtmatig verkregen materiaal. Men vergeet echter dat de persvrijheid voor Bluf! ook de persvrijheid voor ons is, voor Vrijspreker, Het vrije Volk.com, de Telegraaf of de klokkenluiderswebsites.

  Ik heb meer het idee dat men op Vrijspreker alleen tegen deze acties is omdat de daders toevallig links waren en dat het libertarisme in Nederland zich om onbegrijpelijke redenen opeens als zijnde rechts wil profileren. De hekel aan links wint het dus van de zuivere libertarische principes.

 10. Overigens keur ik het publiceren van privé gegevens van personen af. Maar de vervolging van Bluf! ging daar niet over, het ging om het gebruik maken van bronnen die de overheid liever verborgen hield voor haar eigen kiezers en belastingbetalers.

 11. @Hub Jongen:

  Het is prima om politici te bekritiseren. Het is ook prima om actievoerders te veroordelen als zij particuliere eigendommen aanvallen.

  In dit geval gaat het echter om een actie die vanuit libertarisch oogpunt ook te verdedigen valt, namelijk een inbraak bij de overheid om aan te tonen dat de overheid aan het liegen en bedriegen was.

  Peter Siebelt reageerde op deze reactie.

 12. @Peter Siebelt:
  Beste Peter,

  Niet gelijk bij een kritische kanttekening mij gelijk stellen aan Balkenende. Zoals je al hebt kunnen lezen in een tweede reactie ben ik tegen het publiceren van privé adressen. De verklaring die door Kramer werd ondertekend ging echter over het publiceren van de gegevens die waren ontvreemd op het ministerie, niet over die privé adressen. Die verklaring stel ik dus gelijk aan de solidariteitsactie ten opzichte van de Telegraaf journalisten die werden gegijzeld omdat ze een “onrechtmatig” verkregen bron hadden gebruikt. Wil je dat he publiceren van dit soort gegevens niet onder de persvrijheid valt, dan wil je ook dat andere klokkenluiders hun, vaak onwettig verkregen, gegevens niet meer naar buiten kunnen brengen.

  Linkse actievoerders aanpakken is prima, maar die dan dan niet uitgerekend op dat ene punt waarbij Bluf! wellicht wel gelijk had. Dus niet dat punt waar Kramer voor getekend heeft. Er zijn genoeg verwerpelijke acties van deze clubs waar je je op kunt richten.

  Peter Siebelt reageerde op deze reactie.

 13. “In dit geval gaat het echter om een actie die vanuit libertarisch oogpunt ook te verdedigen valt, namelijk een inbraak bij de overheid om aan te tonen dat de overheid aan het liegen en bedriegen was.”

  Niet, dus. Plannen maken gebeurt nu eenmaal niet in het openbaar. Maar willen die plannen ten uitvoer gebracht gaan worden, dan worden ze wel openbaar, omdat de Tweede Kamer er over moet stemmen, etc., etc. Dat men inbreekt op een moment dat het nog niet openbaar was en vervolgens roept dat men in het geheim zaken aan het realiseren was is natuurlijk een grove leugen. Dat men vooraf probeert in de achterkamertjes de neuzen dezelfde kant op te krijgen alvorens de boel in stemming te brengen, zo dat al gebeurde, is helaas vrij normaal en inherent aan het verderfelijke systeem van een parlementaire monarchie, waar men gewoon zaken tegen elkaar uitruilt. Er is dus ook geen sprake van een eventueel ‘gelijk hebben’ van Bluf.

  En zoals je zelf al opmerkt is er verschil in persvrijheid tussen links en rechts. Je Telegraaf-voorbeeld geeft dat aan. Maar met persvrijheid heeft deze zaak dus niets te maken.

 14. @Pecunia non olet: Pecunia,
  In de advertentie stond letterlijk: ‘Wij verklaren hierbij de gezamenlijke opdrachtgevers te zijn van de nummers van Bluf! waarin de gewraakte dokumenten werden gepubliceerd.’

  Ja, juist van de nummers van Bluf. En …. in die nummers van Bluf stonden niet alleen de gewraakte document gepubliceerd. Maar je, het is maar net hoe je het wilt lezen.

  Overigens wisten de lezers van Bluf verdomd goed waar ze mee te maken hadden, met terroristen, met dieven.

 15. Ik vind de hijsa mbt de steunbetuiging 20jr geleden volkomen onbelangrijk. Wat ik wel tenenkrommend vind is dat de regering, ook uit monde van de MP, het ineens zo op heeft met persvrijheid in deze zaak. Goed hoor, maar extrapoleer dit dan even naar de zaak Spijkers!

  Wie gaat er mee inbreken bij defensie om dat dosier te pakken te krijgen?

 16. Uit de verontwaardiging van de brief, blijkt dat de schrijver verwacht dat politici eerlijk en logisch consistent horen te zijn en repect moeten hebben voor mensen met een andere mening.

  Waar komt dat rare idee toch vandaan? De overheid is gebaseerd op diefstal van eigendommen (belasting) en dreigen met moord om problemen op te lossen (wetten)

  Als ik dat bij ze terug doe, wordt ik gelijk in de gevangenis gegooid. Van mensen die als omschreven taak hebben te stelen, roven en moorden, kun je toch niet verwachten dat ze een smetteloze achtergrond hebben?

  Dan waren ze op zoek gegaan naar een geneesmiddel tegen kanker of zo.

 17. @Jan: Jan, dank voor de link. Hem gevolgd hebbende kan ik helaas alleen maar concluderen dat je dat artikel zelf niet begrepen hebt.

  Overigens kennen we nog zo’n ‘besmette’ term: Befehl ist befehl. Gaat uitstekend op voor ons randstedelijke politiekorps. Kan Gregorius N. over meepraten.
  VmaX reageerde op deze reactie.

 18. Gewoon blijven ‘polderen’ op dit forum.

  En geef daarmee de ruimte aan de 5e colonne in figuur van o.a. Marcouch, Albayrak, Aboutaleb c.s., inkl. alle deelraden.!

  Jullie merken niet dat je langzamerhand ‘ingepakt’ wordt, stevig geholpen door het Rode Regenten Netwerk, de Rode Octopus, nu al doorgedrongen met behulp van Links in alle Bestuurslagen.

  Niks doen mensen, gewoon doorlopen, NIETS AAN DE HAND..!!!

  http://petitie.tref.eu
  .

Comments are closed.