Donderdagavond 18 september zal Theo Richel bij het Politieke Café MeerVrijheid de voordracht houden ‘Man-made global warming, realiteit of collectieve zinsbegoocheling?’.

Via het onderwijs, de politiek en de media worden burgers allerlei angstvisioenen voorgespiegeld door het opwarmende effect van onze CO2 uitstoot. Orkanen, dijkdoorbraken, uitstervende diersoorten, toename van malaria et cetera, de lijst ellendige gevolgen is vrijwel eindeloos. 

Maar hoe reëel is die opwarming? En in hoeverre speelt de mens daarin een rol? En is die opwarming eigenlijk wel zo rampzalig? Wordt ons wellicht angst aangepraat om zo de belastingen te verhogen en de individuele vrijheid te beperken?

Publicist Theo Richel zal deze vragen beantwoorden tijdens zijn voordracht op donderdag 18 september in Café Heffer te Amsterdam. Richel is verbonden aan de Groene Rekenkamer en is redacteur van De Klimatosoof.

Deur open: 19.30 uur
Aanvang voordracht: 20.00 uur

Na de lezing is er gelegenheid voor discussie.

Voor adres en routebeschrijving : http://www.heffer.nl 

Hier vindt u alle artikelen van Theo Richel op MeerVrijheid.