De overheid weet wat goed voor u is. Daarom moet u meer dan de helft van uw inkomen inleveren en wordt u gehouden aan allerlei regeltjes en wetten. Om dit arsenaal aan dwingelandij continue uit te breiden, moeten er problemen zijn of verzonnen worden. Een van die gebieden is de opvoeding van kinderen. Daar zou volgens de politiek en media van alles mis mee zijn. Vandaar dat de overheid moet ingrijpen. Zo wil minister Rouvoet van alle kinderen een risicoprofiel opstellen en een electronisch kinddossier aanleggen.

Sinds dit kabinet is aangetreden is de toon: ‘het gaat met de meeste kinderen niet goed en dat is de schuld van de ouders.’ De overheid doet alsof ze de opvoeding van de ouders kan overnemen en dreigt daar ook mee.

Pedagoog Bas Levering spreekt zich in het Parool uit tegen de toenemende overheidsbemoeienis. Over het electronisch kinddossier: ‘Ik heb grote bezwaren tegen het idee dat kinderen vanaf hun geboorte tot 23 jaar gevolgd worden. Het mag niet zo zijn dat dat dossier als een soort strafblad gaat werken. Daarbij: als je elk kind maar lang genoeg ‘monitort’, dan vind je bij iedereen wel iets, waardoor de kosten juist de pan uitrijzen. ‘ Over risicoprofielen: ‘Dat vind ik statistiek van de koude grond. Wij proberen onze studenten aan de universiteit te leren dat je uit kennis die geldt voor de grote getallen, geen voorspellingen mag doen voor het individue. Dus de manier waarop met die risicofactoren wordt omgegaan, is wetenschappelijk aanvechtbaar. Maar het is die hele inzet die uitgaat van wat verkeerd kan gaan, waar ik me erg aan stoor.’

Bas Levering: ‘Er zit een enorme overschatting in het feit dat de overheid probeert op alle manieren greep te krijgen op de opvoeding. De oude maakbaarheidsgedachte is terug en dat is een groot probleem. En het is tegenstrijdig. Aan de ene kant zegt het kabinet dat ouders beter moeten opvoeden, en aan de andere kant dat ze meer moeten gaan werken. En maken ouders gebruik van kinderopvang, dan blijkt de regeling veel te duur uit te pakken. Enorm knullig.’

Qua historisch besef verwijst Levering naar het verleden: ‘We hebben in Nederland een opvoedtraditie waar we best trots op mogen zijn. De weerstand tegen kinderopvang heeft te maken met de manier waarop Nederlandse ouders altijd veel zelf willen doen. Ten tijde van de Republiek was het al zo dat buitenlandse bezoekers zich gek ergerden aan die brutale kinderen. Ze mochten veel te veel. Je kunt het ook zien op schilderijen uit die tijd: het kind staat gewoon centraal.’

13 REACTIES

 1. de grootste risico factoren zijn de politici
  en
  als zij al sjoemelen met hun eigen dossiers ( Cramer cs) , wat voor ellende komt er dan als er kind dossiers zijn, waar ook mee geknoeid kan worden?
  en
  het patiënten dossier levert ook al grote privacy problemen op
  en
  diezelfde dossier fetisjisten zijn niet eens in staat om een simpele Openbaar Vervoer kaart te maken en te beveiligen!

 2. Staatsopvoeding

  De hersenspoeling/conditionering e.d. van de Nederlandse bevolking heet: “De Nederlandse Taal”.

  Zodra het gebruikt wordt op welke manier danook, is de hersenspoeling/condtionering e.d. zelfinstandhoudend.

  Vandaar dat scholen door het establishment (overheden, religieuze bedrijven) opgezet worden.

  Is ook al van toepassing op deze posting.

  .

 3. Kinderen fijn stigmatiseren voor de rest van het leven, want geloof maar niet dat een dossier na 23 jaar in de prullenbak verdwijnt. Het tokkie gezin waarin zo’n kind opgroeit is voor kinderen al een erge belasting, niet dat ze er iets van merken want vaak weten ze niet beter. Trouwens, wie indiceert deze gezinnen en mag daar middels eigen inzicht een etiket op plakken en een dossier aanmaken?….Toch niet een stelletje linkse lutsers die zelf een uur in de wind stinken of geen idee hebben waarom ze zelf zo ongelukkig dolen door de wereld?

  IIS reageerde op deze reactie.

 4. @IIS:

  André Rouwkoets…een man die niet dom lult, maar als hij lult dan lult ie uit zijn gereformeerde nek en dat is very bad for everyone of us, not only for kids. 🙁

 5. @R. Hartman (NI): Nee de stichting EKD is opgeheven. Deze stichting was opgericht om 1 landelijk EKD op te zetten en aan te besteden. Dat is door de knulligheid van deze stichting niet gelukt.
  Het EKD gaat echter gewoon door, niet als 1 landelijk systeem. De instellingen kunnen nu kiezen uit diverse EKD systemen.

 6. Er waren eens streng gereformeerde heropvoedingskampen. Met dit ekd valt elk kind onder de tucht van de “hulpverleners”, lichamelijk en geestelijk.

  Elke ouder zou hiertegen in opstand moeten komen. Snappen ze de materie niet, hebben ze 100% vertrouwen in de overheid en gezondheidszorg? Zij zijn de eigenaar van het dossier en niemand anders. Waar zijn die ouders? Nee, die hoor je niet. Want elke ouder denkt dat zij niet onder deze tucht vallen, maar alle anderen in de buurt wel, want die voeden hun kids niet op.

  Hoe makkelijk kun je zijn, om je grondrechten te verkwanselen.

  neeltje reageerde op deze reactie.

 7. Ik ben zo benieuwd wat er dan allemaal niet goed gaat ( dreigt te gaan )
  en wat ‘de overheid’ dan wel precies onder een gewenste opvoeding verstaat.
  En vervolgens wat men daaraan wil doen, zodra het risicoprofiel volgens de overheid , aanleiding tot bemoeienis geeft.
  En als Rouvoet ( leuke omschrijving van lls bij #5) hier wat van die touwtjes in handen heeft, voel ik er veel meer voor zo’n risicoprofiel bij de controlerende en heersende partij in te stellen.
  Het idee alleen al dat de ontwikkeling en vorming van mijn nakomelingen getoetst gaat worden aan waarden en normen die (deels) uit gereformeerde koker komen.. Ik wil er niet eens aan denken.

 8. @eva:
  Is het niet juister te stellen ” tucht van de overheid ” i.p.v. de hulpverleners?
  Hulpverleners worden ook maar ingehuurd en proberen uit te voeren wat opgedragen wordt.

  Net als jij vind ik dat ouders in opstand moeten komen, als anderen zich op dergelijke wijze met hun kinderen gaan bemoeien.
  Ik vind dat ouders bijzonder alert moeten zijn, op invloeden en bemoeienis van poppetjes die op grond van hun positie menen te mogen, moeten sturen.

  De enige rol van de/een overheid die ik zo’n overheid binnen dit kader zou willen toekennen is, het kind zonodig vrijwaren van kommer en kwel.
  Dus, als er dan toch een overheid is, laat die dan maar de rol van beschermengel op zich nemen. Dat is genoeg. De rest regelen ouders en opvoeders zelf.

  Nog even benieuwd wat je bedoelt met het verkwanselen van grondrechten. Bedoel je hier, het grondrecht op zelfbeschikking? (jongere)
  Of het grondrecht van ouders om kinderen naar eigen smaak op te voeden?

 9. Zelfs al zou het mogelijk zijn om een “risicoprofiel” op te stellen, en een goedwerkend EKD in te richten, waar denken ze gvd het recht vandaan te halen maar van alles over mijn kinderen op te slaan?
  Ik heb voorbeelden gezien van wat ze allemaal wel niet in zo’n dossier op willen slaan, de rillingen lopen je over de rug.
  Het is nu al erg genoeg dat een willekeurige pabo-juf die zelf niet eens kan rekenen, zichzelf wel een kinderpsycholoog en gedragsdeskundige acht, en het je kind tot het vervolgonderwijs behoorlijk lastig kan maken met “gerapporteer” over jouw kind. Aan zelfreflectie wordt vaak niet gedaan, dus de mening van de rapporteur is wet, en correctie of zelfs maar inzage bijna niet mogelijk.
  De volgende juf heeft weer hele andere gedachten, en ga zo maar door. Wat is de waarde van het bewaren hiervan?
  Maar ja, als je aan dit soort onzin niet mee wil werken ben je al gauw verdacht. Dan moet je wel wat te verbergen hebben toch?
  Terwijl vervolgens kinderen die echt hulp nodig hebben vaak onder toeziend oog van allerlei instanties rustig mishandeld of vermoord kunnen worden, of voor hun eigen veiligheid in de gevangenis worden gestopt. Slachtoffertjes zitten opgesloten en daders komen weg met een taakstrafje. Nou, dat zijn wel de mensen waar we het van moeten hebben…
  Ik zeg wel eens tegen mijn kinderen dat ik bang ben dat ze nog tot de laatste vrije generatie horen. (zijn al bijna volwassen, dus zullen hier hopelijk maar beperkt last van hebben)

  neeltje reageerde op deze reactie.

 10. @Jara:
  Ik vind je uitspraak over de leerkrachten te generaliserend. Ongetwijfeld bevinden zich lieden binnen dat circuit die zich een te ‘grote’ kennismantel hebben aangemeten, of wiens ijverzucht ontaardt in bemoeizucht tot in het schadelijke en dat vind ik net zo kwalijk en onacceptabel als jij.
  Maar het recht op inzage van dossiers is een verworvenheid in Nederland. Te allen tijde heeft men de plicht om (op verzoek) de dossiergegevens te verstrekken.
  Nu kan men proberen hieraan te ontkomen, door aan te geven dat in hetzelfde dossier gegevens van andere kinderen zijn verwerkt.
  Die mag men ( privacyredenen) niet tonen ( wordt dikwijls bewust toegepast, weet ik) . In dat geval kun je de gegevens van derden onzichtbaar laten maken of zo. Het is gewoon een grondrecht dat je in ons land recht op inzicht in jouw dossiers en die van je kinderen hebt.
  Ik vind trouwens ook dat er al snel veel te veel gerapporteerd wordt.
  Ten eerste is het maar de vraag of het enig doel dient .
  Ten tweede gaat er veel kostbare tijd in zitten.
  Ten derde werkt rapportage altijd stigmatiserend. Het kind met een stempel neemt dat mee naar vervolgklassen en ( vrijwel) niemand is meer goed in staat onbevooroordeeld en onbevangen en fris naar het kind te kijken.
  Anderzijds kan observatie en rapportage beslist helpend zijn voor een kind, wanneer zich grote problemen voordoen.
  Maar het moet dan wel deskundig, gemotiveerd, zorgvuldig en puur in het belang van het kind gebeuren. Altijd en overal!
  En zodra gegevens niet meer van actueel belang zijn : vernietigen en/of niet meer doorgeven aan de opvolgers. Want dan is het alleen nog ballast die ws meer schade dan voordeel oplevert.

  beek reageerde op deze reactie.
  beek reageerde op deze reactie.

 11. @neeltje:
  Geheel eens.
  Weg met die opvoedingsregistratie. Die wordt opgesteld en aangevuld en herlezen, door lieden die weinig affiniteit hebben met betreffende ouders of kinderen.
  Die bezeten zijn van papieren ideaalbeelen, en hun rapportage en oordelen daarnaar voegen.
  Rouvoet: stop ermee!
  Geen strafblad voor elk kind!
  Weet Rouvoet welke dictatoriale regimes zullen volgen? Die zeer gaarne inzage in de dossiers zouden willen hebben teneinde lieden te kunnen arresteren of herprogrammeren b.v.?
  Rouvoet wil toch niet een wegbereider zijn voor de anti-christ?

 12. @neeltje:
  Overigens is er geen enkele reden om leerkrachten, als het om opvoeding gaat, ook maar enig krediet te geven.
  Deze lieden zien hun leerlingetjes maar een deel van de dag, en dan nog onder een groepsdwang van het klascollectief.
  Zij zitten ervaak naast in hun oordelen.
  Tenzij gedrag in het groepscollectief als enige norm wordt gezien.
  Maar zelfs dan: thuis is er ook een collectief, en de ouders hebben hun kinderen vanaf zeer pril begin kunnen observeren en liefhebben, kennen hun nukken en talentjes, en hun veerkracht.
  Die leerkracht, als letterknecht, ziet ze slechts een paar uur gedurende 40 weken.
  Niet voldoende voor correcte diagnoses die voor de rst van een leven gerapporteerd zouden moeten worden!
  Rouvoet: wees een verstandig mens, en stop dat strafblad!!

Comments are closed.