Naar Ronald Reagan: “The closest thing to eternal life is a government program”.
Mark Sanford waarschuwt voor de drang die centrale overheden hebben om voor allerlei problemen de oplossing en de macht naar zich toe te trekken. Dit blijkt ook duidelijk uit de aanpak van de huidige financiële problemen.

Het is belangrijk dat iedere burger zich dit realiseert, anderen er op wijst, en er verzet tegen pleegt waar maar enigszins mogelijk.
Zie: “A Bailout for All Our Bad Decisions?”