Iedereen die de gebeurtenissen van 11 september 2001 bewust heeft meegemaakt, heeft die in zijn wezen gegrift staan. Iedereen was diep getroffen, toen hij zich de verschrikkelijke gebeurtenissen voor zijn ogen zag afspelen. Daarover geen misverstand.

Maar er is een aspect, dat ik ook nooit zal vergeten en dat is de vrolijkheid van bepaalde islamitische groeperingen die in feestvreugde uitbarstten.

Je kunt nog zo “anti-Amerikaans” zijn, maar je kunt er als mens eenvoudig niet met je verstand bij, dat er lieden en groeperingen rondlopen, die een dergelijke ramp gaan lopen vieren.

Ik ben van mening, dat hun gedrag alleen verklaarbaar is vanuit hun religieus fanatisme. Dit fanatisme uit zich dagelijks en gaat steeds verder, bijvoorbeeld in de zendingsdrang die blijkt uit de volgende passage – de mission statement van khilafa.com:

Khilafah.com is dedicated to articulating the case for Islam as an ideology that provides solutions for all human problems and all human relationships. It is our belief that Islam must be understood ideologically that deals with individual and societal problems. At the forefront of the call of Islam (Da’wah) today is the case of presenting Islam as a challenge to the current chaos, inequality, despotism and international disorder – all a consequence of Western liberalism (Capitalism).”

De herdenking van 11 september herinnert mij aan de afgrijselijke irrationele religieuze haat die o.a. blijkens dit soort statements her en der gezaaid wordt. Die herdenking betekent dan ook voor mij een voortdurende waarschuwing, dat de vrijheid heel duur betaald wordt.  Iedereen die de vrijheid liefheeft is moreel verplicht die vrijheid met alle rationele middelen te verdedigen.

26 REACTIES

 1. Ik weet niet of het ‘vieren’ van 9/11 toendertijd wel zoveel met religie te maken had.
  Ik herinner me de marrokaanse ventjes in Ede, de feestvierende palestijntjes.
  Mijn indruk was/is veel meer dat men een gruwelijke hekel had/heeft aan de USA en in mindere mate aan de ‘vrije’ westerse wereld.

  Wat vrijheid beterft.. idd die wordt duur betaald en dat zal altijd wel zo blijven. Onze relatieve vrijheid wordt ook als veel te vanzelfsprekend gezien door de hedendaagse westerse burger. De waarschijnlijke oorzaak is dat we er nooit veel voor hebben hoeven vechten.Dat hebben onze voorouders al gedaan.
  Dat onze vrijheid langzaam maar zeker wordt opgeofferd voor een vals gevoel van veiligheid is bijzonder jammer.
  De voortdurende berichten over de gemene moslims zijn dan ook mi een onderdeel van het proces om ons gevoel van onveiligheid te continueren om onze vrijheid verder in te perken.
  Door dit geleidelijke process wordt onze vrijheid dan ook niet langer verdedigd.

  Het is als met de kikker…
  Gooi een kikker in een pan kokend water en hij spring er weer uit, gooi de kikker in de pan als het water nog koud is en warm het water langzaam op en hij blijft zitten tot ie dood gekookt is….

  Overigens Spynose,
  Kun je verduidelijken waarom die statement van Khilafah het religieus fanatisme zou bevorderen waardoor men de straat op gaat om te dansen op de dood van 3000 mensen?
  Ik lees dat niet zo in deze statement.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 2. @VmaX:
  Dat zou ik graag willen proberen, maar dat verband is enigszins indirect.
  Maar het lijkt mij, dat het geen zin heeft om dat verband haarfijn uit te leggen. Dat lijkt me in dit kader overdreven en onnodig.
  Ik zou wat dat betreft liever willen verwijzen naar de uitspraak van Pim Fortuyn, die enkele dagen voor zijn dood aangaf -parafraserend-, hoe het politieke en maatschappelijke klimaat verpest wordt door het politieke establishment.

  Dat geldt ook voor het haatzaaiende totalitaire religieuze fanatisme.
  Ideologieën, zoals de Islam, die claimen, dat zij “provides solutions for all human problems and all human relationships.”

  en dat
  “(…) the call of Islam (Da’wah) today is the case of presenting Islam as a challenge to the current chaos, inequality, despotism and international disorder – all a consequence of Western liberalism (Capitalism).”

  dienen gezien te worden als een directe bedreiging van de Westerse cultuur.

  Mij gaat het er vooral om de aandacht te vestigen op de bedreiging van de vrijheid door het moslimfundamentalisme in het algemeen, zoals uitgedragen door zeer invloedrijke sites als Khilafa.com.

 3. Niek alleen moslims toonden vreugde over de aanslagen. ook in (het katholieke) Latijns Amerika is Bin laden sinds 9/11 een held. Die vreugde zal kennelijk meer op nationalistische en anti-Amerikaanse gevoelens gebaseerd zijn dan op religieuze gevoelens.

  En ach, ook in Nederland zie ik op diverse fora wel blijken van instemming als er bij een treffen in Irak of Afganistan veel islamitische bewoners zijn omgekomen door toedoen van Westerse militairen. En in het verleden maakten veel mensen zich hier vrolijk toen hele steden in de as werden gelegd….

  Kennelijk zien veel mensen in Latijns Amerika en de andere Derde Wereldlanden de VS als onderdrukker. In hoeverre die visie terecht is is een andere vraag.

  Ik vind juichen om veel doden altijd verwerpelijk. Je moet je niet vrolijk maken om het vallen van doden, of het nu vrienden of vijanden zijn. “9/11” was een vreselijke misdaad, ongeacht of je het eens bent met de buitenlandse politiek van de VS of niet.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 4. @Pecunia non olet:
  “Ik vind juichen om veel doden altijd verwerpelijk. Je moet je niet vrolijk maken om het vallen van doden, of het nu vrienden of vijanden zijn.”

  Akkoord, maar mij ging het erom de institutionalisering van het kwaad aan te geven.

  Ik vind het uitroeien van een dorp uit wraak, of om een opstandeling te pakken te krijgen, of om welke reden dan ook, net zo verwerpelijk.

  Maar de rechtvaardiging van dit soort misdaden gebeurt altijd “in naam van” een “hoger instituut”.

  En in dit geval in naam van de Islam, zoals bijv. vertegenwoordigd door Khilafah.com (d.w.z. het “kalifaat”).

 5. http://www.elsevier.nl/web/10202925/Afshin-Ellian/Zeven-jaar-na-911-snapt-ons-kabinet-het-nog-niet.htm

  Wanneer houden we eens op met lullen en komt er eens actie. Als het te laat is? Ik ben die dreiging meer dan zat, laat Nederland nu maar kapot gaan. Elke dag hoor je niets meer dan dat gezeur, maar daden ho maar. En van de politiek moet je het ook niet hebben.

  En als de vraag komt, begin bij jezelf. Dan zeg ik prima, geef mij maar een mitrailleur.
  Ik ben het zat, en boos. We worden gegijzeld door angst en dreiging.

 6. Spinoza,

  Ik denk dat de walgelijke reactie van sommige groepen in nederland vergeleken kan worden met de feijenoord aanhangers die walgelijke jodenliedjes zingen, met hakenkruizen rondlopen, hamas promoten, en antisemitische oneliners spuien, niks meer, geen diepere betekenis. Sommige lui vinden het vanuit hun underdog positie erg prettig om te shockeren.
  11 sept is voor mij vooral een besef van westerse haat vanuit islamitische groeperingen, maar of die uitingen van een groepje simpelen in nederland daar zoveel mee van doen hebben, dat betwijfel ik en is mijns inziens te veel eer voor die lui.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 7. @piet pelle:
  Als ik me goed herinner, waren er in verschillende landen in het M.-O. ook “spontane demonstraties”.
  En demonstraties komen daar niet zomaar uit de lucht vallen.

 8. De president van de VS krijgt toch ook applaus als ie honderdduizenden onschuldige mensen kapot laat bombarderen? Ga daar ook eens een stukje over schrijven.
  En inderdaad, die “feestvierders” hadden het goed mis. Ze wisten op dat moment namelijk niet wie er achter die aanslagen zaten.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 9. @yelamdenu:
  “De president van de VS krijgt toch ook applaus als ie honderdduizenden onschuldige mensen kapot laat bombarderen?”

  Maar zeker niet van de Vrijspreker, dunkt mij. Integendeel.

 10. “Ik ben van mening, dat hun gedrag alleen verklaarbaar is vanuit hun religieus fanatisme.”

  Het heeft met religie, zoals iemand hierboven al zei, inderdaad geen zak te maken.
  Waar komt die onzin vandaan? Staat er ergens in de Koran, “gij zult de Verenigde Staten haten” ofzo? Denk eens helder na! Waarom, o waarom zou de VS toch gehaat zijn?
  Dat is de enige interessante vraag. En het is een vrag die gewoon gesteld mag worden, zonder te weeklagen over hoe immoreel het toch is (en dat is het natuurlijk ook) om feest te vieren over een aanslag.

  Heeft het misschien iets te maken met het feit dat de Verenigde Staten in tientallen landen de bestaande regering, vaak een democratisch gekozen regering, hebben (laten) vervangen met grof geweld, moord, bombardementen, verkiezingsmanipulatie, marteling?
  Heeft het misschien iets te maken met het feit dat tientallen miljoenen mensen hiervan sinds de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer zijn geworden?
  Heeft het misschien iets te maken met het feit dat de VS – de CIA, het Witte Huis, het Pentagon – zich op Orwelliaanse wijze verkopen als hoeders van de democratieen en de mensenrechten die ze in werkelijkheid om zeep helpen?

  Heeft “vrijspreker” enig idee van wat er gebeurd is in Honduras, El Salvador, Mozambique, Angola, Somalie, Bolivia, Venezuela, Colombia, Libie, Irak, Iran, Guatemala, Vietnam, Laos, Cambodja, Nicaragua, Grenada, Chili, Argentinie, Zuid-Afrika, Oost-Timor, Griekenland, Turkije, Palestina, Congo, enz., in de vorm van oppressie, genocide, onderdrukking, en/of verarming ten gunste van een kleine elite, met directe of indirecte steun van de VS?

  Het zal allemaal wel veel te veel inspanning vergen om de brute realiteit van het machtigste empire uit de geschiedenis tot dusver onder ogen te zien, comfortabel als we er in onze vazalstaat bij zitten. Ik wens Vrijspreker veel succes met het zich inlezen in de moderne wereldgeschiedenis.

  Het echte wonder is dat de haat jegens Washington, binnen en buiten de VS, niet nog veel groter is.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 11. @yelamdenu:

  Helaas blijkt u nog niet voldoende thuis op de Vrijspreker om te weten, dat deze site bepaald niet kritiekloos staat ter zake van de wandaden van de V.S. jegens andere landen.

  De Vrijspreker bepleit een samenleving gebaseerd op de de filosofie van het libertarisme, hetgeen inhoudt respect voor de vrijheid en verantwoordelijkheid van elk individu. Het is de meest vreedzame filosofie die denkbaar is, omdat het de vrijheid en onaantastbaarheid van elk individu als hoogste waarde ziet. Zie de animatie: “De Filosofie van de Vrijheid” in de rechterkolom.

  Het libertarisme staat ook een zo objectief mogelijke berichtgeving voor. Het is een groot voorvechter van vrijheid van meningsuiting en schuwt geen enkel debat.

  Sinds 1913 manifesteert de V.S. zich grootschalig op het wereldtoneel, waar ze niet alleen politiek maar ook militair opereert. In feite ontwikkelt de economie van de V.S. zich sinds dat jaar reeds als oorlogseconomie.
  De oorlog wordt mede als instrument ingezet voor de economische expansie van Amerikaanse Big Business. Dat is niet alleen in strijd met het libertarisme, maar ook in strijd met de eigen grondwet van de V.S.

  In 1959 waarschuwt President Dwight Eisenhower bij zijn aftreden de wereld voor het Amerikaanse militair-industriele complex.
  Sindsdien lijken de Amerikaanse oorlogsinspanningen steeds intensiever te zijn geworden, terwijl de invloed van de Intelligence zich steeds meer aan democratische controle onttrekt.
  Vooral in de tweede helft van de 20 eeuw blijken de illegale activiteiten van de CIA zodanig toe te nemen, dat veel landen zich tegen de VS en haar buitenlandse politiek keren.
  Een opsomming van de illegale activiteiten van de CIA in het buitenland vind u in:

  http://www.serendipity.li/cia/cia_time.htm

  In de V.S. wordt het libertarisch gedachtegoed o.m. uitgedragen door de voormalige presidentskandidaat Ron Paul, over wie de Vrijspreker uitgebreid bericht heeft.

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/09/george-bush-of-ron-paul/

  en hotlinks.

  Ik hoop, dat ik u hiermee voldoende heb verduidelijkt, wat de missie van de Vrijspreker inhoudt.
  Tenslotte nodig ik u uit verder op deze site rond te neuzen en mee te doen aan de discussies.

  Veel plezier en succes.

  SpyNose
  SpyNose reageerde op deze reactie.

 12. Mijn excuses, ik reageerde op de strekking zoals die op me over kwam uit het stuk hierboven. Zoals wel vaker weer net iets te pedant. 😛
  Ik zou zelf in een vergelijkbaar stuk melding maken van de reden van de haat. En ik geloof werkelijk niet dat “haat” jegens het een of het andere land iets te maken kan hebben met religie.

  Maar wel gek dat als ik het woord “vrij” hoor direct denk aan iets hypocriets. 😉
  Misschien heeft dat iets te maken met Bush Jr. en hetvrijevolk.com.

  Het libertarisme is een erg sympathiek idee, en Ron Paul heeft ook op mijn eigen bescheiden blogje meerdere malen een rol gespeeld. Net als het socialisme is het libertarisme een ideaal. Maar in tegenstelling tot het socialisme kijkt het libertarisme op een wat naieve (NoFI) manier tegen het fenomeen van staatsmacht aan. En tegen het fenomeen kapitalisme. Ongetemd door maatregelen die veel libertariers zouden omschrijven als “minder vrij dan gewenst” slaan die twee fenomenen, de Staat en het Kapitaal, namelijk de handen ineen, en nemen dan nog veel meer vrijheid weg.

  Maar goed, ik kan daar uren over discussieren en misschien raakt u dan lezers kwijt. Ik laat het even bij dit schot voor de boeg. 🙂

  PS: Ron Paul heeft het goed mis met z’n wens de goudstandaard opnieuw in te voeren: goud als basis voor geld is zeer onvrij, en absoluut niet libertarisch. Goud is een recept voor slavernij.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 13. @SpyNose:
  Het probleem met khilafah.com zit in het feit, dat khilafah een ideologie predikt, die de vrijheid van het individu ondergeschikt maakt aan de islamitische ideologie.
  Het ontkent niet alleen de identiteit van het menselijk individu, en is daardoor ook in strijd met het libertarisch gedachtegoed.
  Het individu is dus niet vrij om zijn eigen leven in te richten, zoals hij wil en ook niet vrij om zijn eigen levensbeschouwing te kiezen, maar krijgt die levensbeschouwing opgelegd door de Islam.

  Hij is ook niet vrij om daar uit te treden, want daar staan zware collectieve sancties op. Dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens, die de vrijheid van godsdienst waarborgt en de vrijheid om uit te treden.

  Tenslotte wordt door Khilafah.com het kwaad in de wereld toegeschreven aan het liberalisme (Capitalism), terwijl het kapitalisme nauwelijks meer bestaat en in feite vervangen is door het corporatisme, oftewel de gezamenlijke macht van Big Business en de Staat. Dit model is vooral bekend geworden door Musolini en is ook bekend onder het begrip “fascisme”.

 14. @yelamdenu:
  “Mijn excuses, ik reageerde op de strekking zoals die op me over kwam uit het stuk hierboven. Zoals wel vaker weer net iets te pedant. 😛 ”

  Discussies blijven lastige dingen. Aan de ene kant wil je als schrijver van een stukje een discussie uitlokken. Aan de andere kant moet je uitkijken, dat je niet teveel doorslaat.

  Ik gaf in mijn vervolgreactie aan wat het probleem met Khilafah.com is.

  Het probleem voor het libertarisme is, dat veel mensen hun persoonlijke verantwoordelijkheden afschuiven, zodat er extra ruimte komt voor collectivisten van allerlei pluimage om het aldus ontstane machtsvacuum op te vullen.

  Wat is NoFI?

  “Maar goed, ik kan daar uren over discussieren en misschien raakt u dan lezers kwijt.”

  Wie bang is voor een discussie zal zich hier sowieso slecht thuis voelen. Dus wees maar niet benauwd, dat de Vrijspreker lezers kwijt raakt.

  Overigens best goeie verdienstelijke blog, @yelamdenu 🙂

  Wat is het verband tussen goud en slavernij ?

 15. Het probleem met khilafah.com zit in het feit, dat khilafah een ideologie predikt, die de vrijheid van het individu ondergeschikt maakt aan de islamitische ideologie.

  Het woord khilaafa betekent kalifaat, de club streeft dus blijkbaar naar een soort herleving van het Ottomaanse rijk o.i.d. In dat rijk bestond geen absolute tyrannie, andere religies werden gewoon geaccepteerd in zekere mate. Ik denk niet dat het ze de bedoeling is dat iedereen zich tot de islam bekeert. Mooi meegenomen, dat wel. khilafah.com is niet serieus te nemen, als ze hun identiteit zo pregnant ontlenen aan de oplichter Samuel Huntington.

  Het ontkent niet alleen de identiteit van het menselijk individu, en is daardoor ook in strijd met het libertarisch gedachtegoed.

  Dat laatste geloof ik graag. Maar waar leest u (geen retorische vraag) of hoe interpreteert u dat ze “de identiteit van het menselijk individu” ontkennen?

  Het individu is dus niet vrij om zijn eigen leven in te richten, zoals hij wil en ook niet vrij om zijn eigen levensbeschouwing te kiezen, maar krijgt die levensbeschouwing opgelegd door de Islam.

  Ik vermoed toch dat ze, in ieder geval in theorie, een ieder de vrijheid zullen laten om zelf te bepalen wat voor religie ze hebben. Een islamitisch “kalifaat” heeft namelijk specifieke wetten voor moslims en algemenere wetten voor iedereen. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Of eigenlijk niet, want het lijken me niet echt geinspireerde figuren. 😉
  Ook in Iran, waar bepaalde groepen worden onderdrukt, kunnen joden, christenen e.a. gewoon hun gang gaan over het algemeen – en dan hebben we het over een van de naar verluid extreemste mollahcratische landen.
  Maar goed, ik kom hier niet voor islamisme-apologetiek.

  Hij is ook niet vrij om daar uit te treden, want daar staan zware collectieve sancties op. Dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens, die de vrijheid van godsdienst waarborgt en de vrijheid om uit te treden.

  De Ahmadi’s, een grote moslimbeweging, ook voorstanders van een “kalifaat”, kijken overigens anders aan tegen uittreding.

  Tenslotte wordt door Khilafah.com het kwaad in de wereld toegeschreven aan het liberalisme (Capitalism), terwijl het kapitalisme nauwelijks meer bestaat en in feite vervangen is door het corporatisme, oftewel de gezamenlijke macht van Big Business en de Staat. Dit model is vooral bekend geworden door Musolini en is ook bekend onder het begrip “fascisme”.

  Helemaal mee eens, maar ik denk dat corporatisme datgene is dat de meeste mensen kapitalisme noemen. Veel van het kwaad in de wereld wordt daardoor veroorzaakt, zoals vele voorbeelden laten zien. Wat veel mensen niet begrijpen aan het kapitalisme is dat het moet worden gelegaliseerd door de staat, die corporaties een status geeft en als rechtspersoon door het leven laat gaan.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 16. Het probleem voor het libertarisme is, dat veel mensen hun persoonlijke verantwoordelijkheden afschuiven, zodat er extra ruimte komt voor collectivisten van allerlei pluimage om het aldus ontstane machtsvacuum op te vullen.

  Maar zou dat het falen van een ideologie zijn, of het falen van de menselijke natuur? Is het libertarisme voor iedereen wel even geschikt? (geen, althans niet volledig, een retorische vraag)

  Wat is NoFI?

  Sorry, software-speak afwijking: “No Flame intended” 😉

  Overigens best goeie verdienstelijke blog, @yelamdenu 🙂

  Hartelijk dank.
  Ik ben bezig met een stuk over geld en het bankstelsel. Een op het eerste oog saai, maar op het tweede zeer fascinerend onderwerp. Daarbij gaat ook het libertarisme en de zogeheten “vrije markt” een rol spelen.

  Wat is het verband tussen goud en slavernij ?

  Goud is een schaars goed. Lieer goud aan geld en je lieert bezit (kapitaal) aan geld. Geld behoort niet-schaars te zijn en de mens te dienen, in plaats van andersom. Een mooi voorbeeld daarvan is Colonial Scrip, rentevrij, inflatie-arm geld van de Amerikanen t.t.v. Benj. Franklin, die aangeeft dat dit (het behoud ervan) de belangrijkste reden was voor de Am. burgeroorlog.
  Lieer geld bijv. meer aan arbeid, dat is iets waar iedereen over kan beschikken, en het vertegenwoordigt directe waarde (alle waarde is uiteindelijk afkomstig uit arbeid).

  Ik ga er nog over schrijven, ik denk mogelijk ook wel interessant voor Vrijspreker-lezers, hoewel, wellicht is men hier al helemaal op de hoogte van alle ins en outs van fractional reserve banking, wat rente en inflatie in dat stelsel als verregaande consequenties hebben, e.d.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 17. @yelamdenu:
  “Mooi meegenomen, dat wel. khilafah.com is niet serieus te nemen, als ze hun identiteit zo pregnant ontlenen aan de oplichter Samuel Huntington.”

  Waaruit zou dat moeten blijken?

  “Maar waar leest u (geen retorische vraag) of hoe interpreteert u dat ze “de identiteit van het menselijk individu” ontkennen?”

  Dat doen alle religies, omdat ze voortleven bij de gratie van de angst voor het onbekende, waardoor de macht over collectiviteiten kan worden uitgeoefend.
  Hieronder een interessante metafoor:

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2005/01/de-bavianenparochie/

  Die apenkolonie bleef zonder rede voor onbepaalde tijd gelovig en gewelddadig jegens elke nieuwkomer.

  Daarom kan alleen een seculiere samenleving die op de objectiviteit van de rede voortbouwt, vreedzaam voortbestaan.

  “Maar goed, ik kom hier niet voor islamisme-apologetiek.”

  U maakt me nieuwsgierig. 🙂

  “De Ahmadi’s, een grote moslimbeweging, ook voorstanders van een “kalifaat”, kijken overigens anders aan tegen uittreding.”

  Hoe dan ?

  yelamdenu reageerde op deze reactie.
  beek reageerde op deze reactie.

 18. @SpyNose:
  “Mooi meegenomen, dat wel. khilafah.com is niet serieus te nemen, als ze hun identiteit zo pregnant ontlenen aan de oplichter Samuel Huntington.”

  Waaruit zou dat moeten blijken?

  Wie, als moslim, “de islam” en “het westen” als tegengesteld aan elkaar ziet, en daarbij instemmend Huntington citeert (wiens doel niet het “beschrijven” van de werkelijkheid is maar slechts het bedrijven van propaganda) heeft er weinig van begrepen. Dit soort clubs kan net zo goed zijn opgezet door een of andere neocon “denktank”.

  “Maar waar leest u (geen retorische vraag) of hoe interpreteert u dat ze “de identiteit van het menselijk individu” ontkennen?”

  Dat doen alle religies, omdat ze voortleven bij de gratie van de angst voor het onbekende, waardoor de macht over collectiviteiten kan worden uitgeoefend.

  Dat is nogal een statement. Zeker hebben religies een rol gespeeld in het bestendigen en legitimeren van de macht van het establishment. Maar er bestaat ook religie die het omgekeerde probeert te bewerkstelligen, zoals de oorspronkelijke “Jezus-beweging”, de zgn. “bevrijdingstheologie”, het chassidisme, e.d. Ik ben geen aanhanger van enige ‘oppressieve’ religie, maar net zoals de media, het onderwijs, de staat, de politie, enz. zowel ten goede als ten kwade kunnen worden gebruikt, net wie het er voor het zeggen heeft, zo kan dat m.i. ook met religie.

  Daarom kan alleen een seculiere samenleving die op de objectiviteit van de rede voortbouwt, vreedzaam voortbestaan.

  In het negentiende- en twintigste-eeuwse, seculiere kolonialisme, antisemitisme, en nationalisme dachten de denkers en beleidsmakers en plunderaars dat ze uiterst rationeel, wetenschappelijk en objectief bezig waren. Niets mis met een “seculiere samenleving”, maar het rationalisme overschatten is erg gevaarlijk. Waar komt moraal en ethiek vandaan? Emmanuel Kant? 🙂

  “Maar goed, ik kom hier niet voor islamisme-apologetiek.”

  U maakt me nieuwsgierig. 🙂

  Islamisme wordt vaak op één hoop gegooid met geweld en extremisme (ik zeg niet dat dat hier gebeurt) maar het is gewoon een van de bestaande politieke ideologieën, net als marxisme, neoliberalisme, libertarisme, socialisme, fascisme, e.d. Elk van die ideologieën kunnen op hun eigen merites worden beoordeeld. (Sommige hebben natuurlijk eigenlijk geen merites, zoals het fascisme, maar dat is een ander verhaal. 😉 ).

  “De Ahmadi’s, een grote moslimbeweging, ook voorstanders van een “kalifaat”, kijken overigens anders aan tegen uittreding.”

  Hoe dan ?

  Het wordt betreurd, maar heeft verder geen consequenties.
  Ik bedoel, je gaat er niet dood aan ofzo. 😛 Mensen doen vaak of iedereen die “de islam verlaat” in levensgevaar verkeert, maar dat is ook weer zo ontzettend overdreven. Er zijn absoluut fundamentalistische mafketels, maar ik denk toch dat de mafia verlaten enkele duizenden keren gevaarlijker is. 🙂

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 19. @SpyNose:
  Over economie, de goudstandaard en fractional banking denken we heel veel te weten inderdaad.

  Bestaat er een soort algemeen aanvaarde libertarische oplossing voor dat stelsel?

  Ik zal die links eens doornemen.

  Nog wel een vraagje, ik merk dat bepaalde naar verluid libertarische sites een ereplaats toekennen aan Milton Friedman. Wat is er libertarisch aan Milton Friedman? Grote vriend van fascisten als Pinochet, ik vraag me af hoe dat verenigbaar is.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 20. @SpyNose:
  Altijd knap van mensen dat zij precies weten hoe het die apen in een zeer ver verleden verging. Geen enkele tekst lieten die apen ons na, noch enige andere aanwijzingen.
  Niettemin aarzelen de Spynoses niet hun fantasie m.b.t. die zgn. voorouders voledig de vrije loop te laten.
  Om daarop hun evangelie van de ratio te gaan bouwen.

  Zolang ik heden ten dage nergens biddende apen zie, lijkt mij die fantasie over dat zeer verre verleden dan ook volkomen uit de lucht gegrepen.
  Hebben de gelovigen een steviger basis, nl. die van de ooggetuigen.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 21. @yelamdenu:

  Mensen doen vaak of iedereen die “de islam verlaat” in levensgevaar verkeert, maar dat is ook weer zo ontzettend overdreven.
  Dat durf ik niet zonder meer voor mijn rekening te nemen.Zouden mensen als Salman Rushdie, Ayan Hirsi Ali, Ibn Warraq etc. niets te vrezen hebben? De sites van apostaten van de islam spreken ook een andere taal.

  @yelamdenu:
  Pinochets bewondering van M. Friedman kan de laatste niet worden aangerekend. In hoeverre de vriendschap wederzijds was weet ik niet. Veel befaamde economen vinden een warm onthaal bij politici. Of Friedman ook politiek libertarier was, weet ik eerlijk gezegd niet. Zijn economische theorie staat dicht bij economische libertarische opvattingen. Die worden echter meer vertegenwoordigd door de Oostenrijkse School van von Mises, Rothbart, Friedrich von Hayek, H.H. Hoppe, e.a.

  Vooral de economisch politieke filosofie van von Hayek komt schitterend tot uiting in zijn beroemde werk “The Road to Serfdom” van vlak na W-O II, waarin hij op onge-evenaarde wijze de vloer aanveegt met het collectivisme van socialisten en fascisten.

  @beek:
  De door Beek bedoelde techniek werkt al eeuwen en doet het nog steeds niet onaardig, zou ik zo zeggen. 🙂

  Paus bezoekt Lourdes:
  http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2008/detail_objectID676462_FJaar2008.html
  yelamdenu reageerde op deze reactie.

 22. @SpyNose:

  @yelamdenu:
  Mensen doen vaak of iedereen die “de islam verlaat” in levensgevaar verkeert, maar dat is ook weer zo ontzettend overdreven.

  Dat durf ik niet zonder meer voor mijn rekening te nemen.Zouden mensen als Salman Rushdie, Ayan Hirsi Ali, Ibn Warraq etc. niets te vrezen hebben? De sites van apostaten van de islam spreken ook een andere taal.

  Zeker, maar w.b. mensen als Hirsi Ali is het probleem voor de extremisten niet dat ze de islam verlaten hebben, maar dat ze de islam aanvallen (imho, in het geval van Hirsi Ali op een volkomen zinloze en contraproductieve manier). Ik rechtvaardig daar niks mee, maar laten we zeggen dat niet iedereen die “de islam verlaat” een neoconservatief wordt die wild om zich heen gaat slaan.
  En leugenachtig, dat ook nog. Maar de AHA-discussie is een ander verhaal.

  @yelamdenu:
  Pinochets bewondering van M. Friedman kan de laatste niet worden aangerekend. In hoeverre de vriendschap wederzijds was weet ik niet.

  Mja, ik kan niet in de man zijn hoofd kijken. Zie voor Friedman en Pinochet o.a. Naomi Klein, The Shock Doctrine, sowieso een interessant boek. Het beeld dat daaruit sterk naar voren komt is dat Friedman erg was ingenomen met de koers in Chili. Friedman is er natuurlijk ook naartoe geweest in de tijd van de junta. Toen China kapitalistisch werd, en toen het de democratische opstand neersloeg die zich hier deels tegen verzetten, speelde Friedman ook een rol als adviseur.

  Veel befaamde economen vinden een warm onthaal bij politici. Of Friedman ook politiek libertarier was, weet ik eerlijk gezegd niet.

  Ik vermoed dus van niet. 🙂

  Zijn economische theorie staat dicht bij economische libertarische opvattingen. Die worden echter meer vertegenwoordigd door de Oostenrijkse School van von Mises, Rothbart, Friedrich von Hayek, H.H. Hoppe, e.a.

  Die “Oostenrijkse school” van de Chicagoans, en daarmee (/me bukt zich 😉 ) in het verlengde daarvan de economische filosofie van het libertarisme, lijdt IMHO aan utopische illusies. Maar dat is een discussie van enorme omvang, ik weet niet of je daar zin in hebt. Dan zal ik Das Kapital eens uit de kast trekken. 😉

  Vooral de economisch politieke filosofie van von Hayek komt schitterend tot uiting in zijn beroemde werk “The Road to Serfdom” van vlak na W-O II, waarin hij op onge-evenaarde wijze de vloer aanveegt met het collectivisme van socialisten en fascisten.

  Dat geloof ik graag, hoewel fascisme en socialisme diametraal tegenover elkaar staan in de economische theorie. Een econoom kan socialisme en fascisme onmogelijk onder één noemer vangen: fascisme dient het (groot)kapitaal, socialisme (in zijn ongecorrumpeerde vorm) niet.

  Wat betreft de sociaal-economische kant, d.w.z., de praktische consistentie van Von Hayek is het misschien goed op te merken dat hij Margaret Thatcher aanraadde om een voorbeeld te nemen aan het economisch beleid van het wederrechtelijk bewind in Chili, dat toen al bezig was met het martelen en moorden van politieke vijanden. Hayek bezocht het Chileense “shock treatment” laboratorium herhaaldelijk.
  Zie o.a. Klein, Shock Doctrine po. 84, 131-2.
  SpyNose reageerde op deze reactie.

 23. @yelamdenu:

  @yelamdenu:
  “Ik vermoed dus van niet.”

  Fascisme of corporatisme is de Italiaanse versie van het socialisme / communisme zou je kunnen zeggen. Het laat het eigendom in naam bij de eigenaar, maar neemt hem de rechten af. Je hebt dus als eigenaar niets meer te vertellen, want de staat beschikt over jouw goederen.

  @yelamdenu
  “fascisme dient het (groot)kapitaal, socialisme (in zijn ongecorrumpeerde vorm) niet.”

  Het socialisme dient net zo goed het grootkapitaal als het fascisme, omdat de staat die rol vervult. In de praktijk maakt het dus weinig uit. Ik ken geen socialisme-in-zijn-ongecorrumpeerde-vorm.

  Ik heb het boek van Naomi Klein niet gelezen en heb het ook niet direct beschikbaar. Jij bent hierover waarschijnlijk beter geinformeerd dan ik. Ik vond wel een bespreking op Mises.org

  http://mises.org/Community/forums/t/3413.aspx

  Dat Hayek geen afstand nam van het fascisme verbaast mij hogelijk. Naar het schijnt willen ook economen als hij graag experimenteren. Daar zijn de slachtoffers van dictaturen meestal niet mee gediend, dunkt mij.

  Ik ken wel betere voorbeelden van praktisch libertarisme. Neem Zwitserland.

 24. Ik dacht echt dat het islamitische funda terroristen waren. waarom offert de USA zoveel mensenlevens op om een vrijbrief voor oorlogvoering. Dat zij dan zeggen, we hebben geen vijanden meer, wie wil ons aanvallen. Wereld vrede is slecht voor de economie. Gelukkig dat de USA dan Iran en Noord Korea over heeft, anders was het echt een probleem. Alles te vredig.

  Indigo reageerde op deze reactie.

 25. @Tarquesh:

  Ik kan het niet anders dan met u eens zijn, Amerika is ook niet mijn favo land. Ik denk dat er overal waar macht en geld is, slechte mensen zijn. En de propaganda machine van Amerika en zijn vriendjes houden de wereldbevolking dom.

  Kijk naar de krediet crisis. Hoe dom zijn ze daar geweest om zomaar aan iedereen hypotheken te verstrekken. En nu stort het kapitaal in. Dan is de suggestie van een nieuwe wereldorde denk ik wel naar het rijk der fabelen verwezen. Immers kan je niets beginnen als je geen geld hebt. Tenzij het waar is, wat ik ook geloof dat een optie is , is dat de multinationals de dienst uitmaken en niet de politiek.

Comments are closed.