Uit de wekelijkse nieuwsbrief van de EU observer halen we een paar punten aan om een indruk te geven waarin we dank zij de politici verzeild geraakt zijn:
 
—-De EU is bezig met bepalingen te maken om het zwangerschapsverlof verplicht gelijk te trekken in alle landen.

—-Een eventuele oorlog met Rusland hangt op beslissing van de NATO.

Wel, onze Jaap de Hoop Scheffer doet al erg stoer tegen de Russen (in verband met Georgië)

—-De EU werkt hard aan uitbreiding met Servië.
Ook al vertraagt Maxime Verhagen dat een beetje, doorgaan zal het toch.
(Servië wil 1000 Chinese vrouwen importeren om het geboortegetal op te voeren)

—-EU besteedt veel tijd en geld aan goede verhoudingen met Georgië.

—-EU werkt hard aan plannen om de 6 meter (zes staat er!) zeespiegelstijging op te vangen.

—-Het Europese Hof in Luxemburg geeft vaak twijfelachtige beslissingen die lokale rechten ondermijnen.
Er moet een jurisdictiewaakhond komen.

—-EU gaat actief werken aan plannen voor de Noordpool

—-EU steunt hevig de Oekraïne.

—-Onderzoeken naar interne fraude bij de EU moeten geïntensiveerd worden

—-EU gaat “leiderschap” tonen bij problemen in Bosnië-Herzegovina.

—-Er komen nieuwe internationale “cross borders” wetten voor transporteurs

 Dit, en nog meer, krijg je allemaal voor je belastinggeld dat naar Brussel gaat.
De
EU Observer  geeft nog veel meer actuele informatie

17 REACTIES

 1. Geweldig. Als wij de EU niet hadden, dan zou de zon niet schijnen… Nu zie je nog een beetje hoe overbodig de EU eigenlijk is; binnenkort is dat geheim. Dan kan men klokkenluiders, die fraude en afgekeurde jaarverslagen aan de kaak stellen, vervolgen voor het schenden van staatsgeheimen.

  Mijn favoriete EU sprookje is: “dankzij de EU is er al 50 jaar geen oorlog in Europa”. Ik houd het op een beetje geluk en veel Amerikaans beleid.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 2. @jjvandinges:

  “Ik houd het op een beetje geluk en veel Amerikaans beleid”
  En dan ook niet te vergeten de angst voor de atoombom! Vooral de eerste decennia na WWII speelde dat.

  Bij “geen oorlog” tellen we dan voor het gemak de gevechten in Bosnië, Servië en rest Balkan, en Georgië maar niet mee!!

  Imre reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen:

  ”Bij “geen oorlog” tellen we dan voor het gemak de gevechten in Bosnië, Servië en rest Balkan, en Georgië maar niet mee!!”

  Die waren dan ook niet lid van de EU.

  Ik denk zelf dat de EU het nationalisme heeft weten in te dammen, betere economische samenwerking heeft gecreëerd en daardoor oorlog heeft weten te voorkomen. Simpwelweg ‘geluk’ en ‘Veel Amerikaans beleid’ is wel héél erg kort door de bocht.

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.
  Nico reageerde op deze reactie.

 4. @Imre:

  Tja, en wat dan te denken van Noord Ierland, Baskenland? De aanslagen van bijvoorbeeld de RAF en Italiaanse versie?
  Dat is toch echt op EU grondgebied, en echt te kwalificeren als een soort oorlog.
  Er is gewoon geen oorlog geweest omdat de mensen het moe waren na een paar zware Europese oorlogen. Vaak te meerdere glorie van een klein aantal mensen. Geen geluk, geen Amerikaans of Europees beleid, en zo zijn de bovengenoemde brandhaarden binnen Europa ook uitgegaan, met uitzondering van het Baskenland.

  Imre reageerde op deze reactie.

 5. “—-Het Europese Hof in Luxemburg geeft vaak twijfelachtige beslissingen die lokale rechten ondermijnen.”

  Heb je daar ook wat voorbeelden van? Mijn inzicht was altijd dat het Hof van Justitie vooral de macht van lokale overheden beperkte, en daarmee een stukje vrijheid voor ons hield.

 6. @Nico:
  Dat komt omdat die mensen geinfecteerd waren met nationalisme. Iets wat de EU bestrijd en als dat Sarkozy niet lukt dan is dat zijn eigen falen niet van de EU.

 7. Het probleem ligt daarom meer bij nationalisme. Het was immers een nationalist die met een schot uit zijn pistool de eerste wereldoorlog begon en nationalistische afscheidingsbewegingen die na 1945 voor geweld in de EU zorgden.

  Wat hebben libertiers eigenlijk tegen de EU?

  Ton Hollander reageerde op deze reactie.

 8. @Imre:

  Wat hebben libertarier eigenlijk tegen de EU?

  Op die vraag wil ik ook graag het antwoord weten.

  Neem nu de huidige economische crisis in de VS. Nog niet zo lang geleden zagen we dat economische problemen buiten Europa onmiddellijk negatieve gevolgen hadden in Europa. Meestal mondde dat uit in een valutacrisis waarbij Italië en Frankrijk gedwongen werden om hun valuta te devalueren terwijl Nederland en Duitsland gedwongen werden om hun valuta te revalueren.

  Vroeger zagen we ook dat landen snel met protectionistische maatregelen kwamen om de economie van hun land af te schermen. De maatregelen lokten natuurlijk weer protectionistische maatregelen van andere landen uit. Het uiteindelijke resultaat was dat die economisch crises alleen maar ernstiger werden. Vergelijk dit nu eens met de huidige situatie binnen Europa.

  Een ander argument die men gebruikt is dat Europa over een groot en duur ambtenaren apparaat zou beschikken. De werkelijkheid is echter dat de gemeente Amsterdam meer ambtenaren in dienst heeft dan alle Europese instellingen van de EU bij elkaar. De EU is aanzienlijk goedkoper dan sommigen ons willen doen geloven. Door de grotere samenwerking kan er juist veel (belasting)geld bespaard worden omdat bepaalde instellingen op nationaal niveau niet meer nodig zijn.

  Ook het verlies aan soevereiniteit wordt vaak als argument gebruikt. De werkelijkheid is dat de Europese landen steeds minder te vertellen hebben. Dit zal door de opkomst van landen zoals India, China en Brazilië alleen maar erger worden. Door samen te werken kunnen we onze belangen aanzienlijk beter verdedigen.

  En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

  MG reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 9. @Ton Hollander:

  Libertariers hebben geen problemen met de vrijhandelszone die in Europa is vastgesteld, sterker nog ik juich dat toe! Dat is een belangrijke verklaring voor de toename van welvaart de afgelopen paar decennia.
  Waar libertariers wel een probleem mee hebben is de tendens naar een centralisering van overheidsmacht die in de EU plaatsvindt. Steeds meer eist Brussel in de vorm van de Europese Commissie en het Europese parlement meer en meer bevoegdheden op die het beste op een zo gedecentraliseerd mogelijk niveau thuis horen. Het libertarische credo is: geen overheid, als het moet een hele kleine overheid beperkt door een stevige grondwet, en dan nog het liefst zo gedecentraliseerd mogelijk zodat je kan verhuizen naar andere delen waar er bijvoorbeeld minder of geen belasting wordt geheven. Dit was het oorspronkelijke idee achter de Verenigde Staten. Het was opgezet als een constitutionele republiek om maar zoveel mogelijk competitie tussen de staten te hebben. Wel vrijhandel, maar competitie in bijvoorbeeld belastingheffing en een hele kleine centrale overheid. De EU slaat dit over en gaat meteen naar een grote centrale overheid in Brussel om, zo zeggen ze, de grote vraagstukken van deze tijd op te lossen (volgens hen klimaatverandering, globalisering en terrorisme). Libertariers weten dat dit een gevaarlijke ontwikkeling is. Meer overheid en bureaucratie biedt geen oplossing voor enig probleem.

  Daarnaast zorgt de centralisering ervoor dat het volk een stuk minder invloed en controle kan uitoefenen op de Europese regering. Bij een zoveel mogelijk gedecentraliseerde overheid kan je als burger maximale invloed uitoefenen.

  Hiernaast is er ook een tendens te herkennen van meer en meer wetgeving die door Brussel wordt uitgegeven. Meer en meer controle over hoe mensen hun leven dienen te leiden en over hoe mensen met hun geld moeten omgaan. Dit kan een libertarier nooit accepteren.

  Tenslotte is er het geld wat de EU kost. Nederland is uit m’n hoofd zo’n 5 miljard belastinggeld jaarlijks kwijt aan deze club (als ik belasting zeg bedoel ik natuurlijk diefstal :)). Dat kan je beter teruggeven aan de bevolking door belastingverlaging. Laat staan het feit dat dit geld wordt besteed aan het bouwen van grote protectiemuren voor bijvoorbeeld textiel of agrarische producten van buiten de EU die zo duurder worden gemaakt voor de gemiddelde burger (en aan vele andere nutteloze zaken).

  Er is dus een goede zaak te maken tegen de Europese Unie. Let wel, niet tegen de vrijhandelszone in Europa, maar tegen de Europese Unie, het steeds verder centraliserende orgaan dat steeds maar macht en geld naar zich toetrekt en steeds meer perverse wetten voorschrijft die mensen hun levens moeilijker maken.

  Ton Hollander reageerde op deze reactie.
  Imre reageerde op deze reactie.

 10. @MG:

  Bedankt voor Uw reactie.

  Uw reactie
  Waar libertariers wel een probleem mee hebben is de tendens naar een centralisering van overheidsmacht die in de EU plaatsvindt.

  Mijn reactie.
  Volgens mij is daarvoor er al een aantal jaren geleden het subsidariteitsbeginsel ingevoerd. Binnen de EU worden de zaken zoveel mogelijk op het laagste niveau geregeld. Op EU-niveau worden alleen die zaken geregeld die op dat niveau het beste geregeld kunnen worden.

  Uw reactie
  Steeds meer eist Brussel in de vorm van de Europese Commissie en het Europese parlement meer en meer bevoegdheden op die het beste op een zo gedecentraliseerd mogelijk niveau thuis horen.

  Mijn reactie.
  Volgens het nieuwe verdrag (die op dit punt identiek is met het verdrag tot vaststelling van een grondwet …. ). Kan de EU haar bevoegdheden niet zelfstandig uitbreiden. Dat is het grote verschil tussen soevereine staten die dat wel kunnen.

  Uw reactie
  Tenslotte is er het geld wat de EU kost. Nederland is uit m’n hoofd zo’n 5 miljard belastinggeld jaarlijks kwijt aan deze club (als ik belasting zeg bedoel ik natuurlijk diefstal :)). Dat kan je beter teruggeven aan de bevolking door belastingverlaging.

  Mijn reactie.
  De EU kost ons land minder dan U denkt. Als U de voordelen van de EU ook meeneemt dan levert de EU ons land meer op dan dat de EU ons land kost.

  Uw reactie
  Laat staan het feit dat dit geld wordt besteed aan het bouwen van grote protectiemuren voor bijvoorbeeld textiel of agrarische producten van buiten de EU die zo duurder worden gemaakt voor de gemiddelde burger (en aan vele andere nutteloze zaken).

  Mijn reactie
  De invoertarieven van de EU zijn niet zo hoog bovendien moet Europa zich wel tegen het dumpen van goederen kunnen beschermen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan..

  Mijn reactie
  Het ambtenarenapparaat van de EU kost niet zoveel. Bovendien besparen we door deze samenwerking veel geld omdat we bepaalde dingen niet zelf hoeven te doen of te regelen. De bijdrage die Nederland betaald wordt voornamelijk besteed aan ondersteuning van de arme regio’s in europa en aan de landbouw en veeteelt.
  Binnen de EU wordt er al heel lang veel geld aan de ondersteuning van de landbouw besteed. Als ik moet kiezen tussen de voedsel overschotten die de EU oplevert of de voedselschaarste dan kies ik toch voor het eerste. Ook de kwaliteit van ons voedsel is aanzienlijk beter dan in menig ander werelddeel.

  Imre reageerde op deze reactie.

 11. @Imre:

  http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vh7zbu35kazc

  Ik denk dat U op deze side het nodige kan vinden bijvoorbeeld:

  “het prijskaartje: maximaal 275 euro per hoofd van de bevolking per jaar. Rekening houdend met de terugvloeiende subsidies en de recentelijk door de Nederlandse regering bedongen korting van 1 miljard euro zal in 2007 feitelijk zo’n 150 euro per hoofd van de bevolking worden afgedragen.”

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 12. @Ton Hollander: “De werkelijkheid is echter dat de gemeente Amsterdam meer ambtenaren in dienst heeft dan alle Europese instellingen van de EU bij elkaar.”
  Pardon? Doe eens wat cijfertjes, hier kijk ik echt van op. Heeft A’dam echt 170.000 ambtenaren in dienst?

  @Ton Hollander: Die link is de Site van Bureau Europees Parlement Den Haag & Parlementair Documentatie Centrum UL: Wij van WC-Eend…

  Tegenover de korting van 1 miljard op de afdracht staat een korting van 2 miljard op de subsidies. Netto betalen we dus 1 miljard méér. Maar al zou je gelijk hebben is deze statistische redeneertrant van dit soort instellingen een volksverlakkerij van hier tot Tokio: Er wordt slechts ‘feitelijk’ 150 euro per hoofd van de bevolking afgedragen als die subsidies ook weer bij die hoofden der bevolking terechtkomen. En dat is dus niet zo. Dan was het veel gemakkelijker (en goedkoper) geweest om gewoon 150 euro bij die hoofden der bevolking af te persen.

  Ik neem aan dat je zelf ook wel niet snapt dat je verhaal geen steek houdt.

  Ton Hollander reageerde op deze reactie.

 13. @R. Hartman (NI):

  De EU heeft 23.000 ambtenaren in dienst.

  Dat we in Nederland per hoofd van de bevolking 150 euro per jaar betalen wil alleen maar zeggen dat als we het totaal delen door het aantal inwoners dat we dan het bedrag van 150 euro krijgen. Natuurlijk komen de lasten en de voordelen niet evenredig over de hele bevolking terecht.

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 14. @Ton Hollander: “De EU heeft 23.000 ambtenaren in dienst.”
  Fout. Volgens de Europese Commissie zelf zijn er 34.000 EU-ambtenaren (hoeveel heeft Amsterdam er, trouwens?). Da’s dus al bijna de helft meer.

  Open Europe echter komt op 170.000, zij heeft ook de medewerkers van de 30 EU-agentschappen in heel Europa meegeteld, de EU-werknemers op de kantoren in de 27 lidstaten, die van het Europees Parlement en die van de Rekenkamer. Dat is niet onlogisch, want al deze mensen werken rechtstreeks en uitsluitend voor de EU.

  Bron: http://www.staatscourant.nl/staatscourant/nieuwsbericht.asp?ID=15325

  “Natuurlijk komen de lasten en de voordelen niet evenredig over de hele bevolking terecht.”
  Maar de lasten worden dus wel bij iedereen afgeperst, zonder enige zeggenschap over wat er met dat geld gedaan wordt (zoals de volksverhuizingen Brussel – Straatsburg, om maar eens iets simpels te noemen).

  Je weet dus inderdaad dat dit soort statistiek geen steek houdt.

 15. Ik tel het aantal werknemers die in loondienst zijn van de EU dat lijkt me niet alleen logischer maar ook meer in overeenstemming met wat men in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is.

  Uw reactie
  Maar de lasten worden dus wel bij iedereen afgeperst, zonder enige zeggenschap over wat er met dat geld gedaan wordt (zoals de volksverhuizingen Brussel – Straatsburg, om maar eens iets simpels te noemen).

  Mijn reactie
  Ik probeerde alleen duidelijk te maken wat de betekenis van “per hoofd van de bevolking”. Ook betalen we niet allemaal hetzelfde bedrag aan belastingen. In het algemeen kunnen ze zeggen dat de Nederlandse overheid de hardwerkende burgers aanzienlijk zwaarder belast dan burgers die ten onrechte van een uitkering leven.

Comments are closed.