Reeds een aantal malen besteedde de Vrijspreker aandacht aan de kwestie dat verantwoordelijke politici als Aboutaleb en Albayrak met hun dubbele nationaliteit in een loyaliteitsconflict terecht dreigen te komen. Dat ligt in bijvoorbeeld de publiek-private en de financiële sector precies andersom – of wellicht ook niet. Hoe dan ook, daar worden belangenverstrengeling en multipele loyaliteiten als doodnormaal beschouwd. Meestal worden lieden van de ene sleutelpositie in de andere geschoven juist vanwege hun sleutelpositie.

Loyaliteitsconflict mogelijk

Wat de eerste twee gevallen betreft, moet opgemerkt worden, dat het dubbele paspoort voor de kabinetsformateur kennelijk geen beletsel vormde om betrokkenen toch in zijn regeringsploeg op te nemen. Hier is, tenminste voorlopig, wellicht sprake van een geldig excuus voor deze politici. Het laat zich aanzien, dat zich tot dusver geen ernstig loyaliteitsconflict heeft voorgedaan.

Belangenverstrengeling: DNB en de TLC

Onlangs trad Nout Wellink als president van de toezichthouder De Nederlandsche Bank voor het voetlicht, bij de nationalisering van Fortis Bank. Maar wie is Nout Wellink?

Wij vinden zijn curriculum o.a. op de site van DNB.

We lezen, dat hij naast zijn functie als President van DNB diverse buitenlandse functies vervult. Zo is hij qualitate qua lid van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank. Tevens is hij vanaf juli 2006 voorzitter van het Bazels Comité voor Bankentoezicht. Wellink heeft sinds 1997 zitting in de directie van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB), die hij van 2002 tot 2006 voorzat. Hij is ook lid van de Group of Ten Governors, de vergadering van centrale bankpresidenten van de G-10, en Governor van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Nog opmerkelijker is het feit, dat hij sinds 2005 lid blijkt te zijn van de Trilateral Commission.

Dit feit wordt niet op de site van DNB genoemd, terwijl de TLC een van de invloedrijkste lichamen is ter wereld. De TLC is de in 1973 door David Rockefeller van de Chase Manhattan Bank, (thans JP Morgan Chase), opgerichte belangengroep waarin de mondiale bankierslobby samen met andere leden van de ‘elite of finance and industry’ bouwt aan een nieuwe wereldorde, the New World Order (NWO).

JP Morgan Chase is samen met enkele andere zakenbanken als Goldman Sachs en Warburg onderdeel van het Federal Reserve System, dat sinds 1913 verantwoordelijk is voor de enorme kredietexpansie in de V.S.

De TLC is machtiger dan de Amerikaanse regering, wat blijkt uit het feit, dat het bankenconsortium de kredietkraan ad libitum opendraait ten gerieve van de deelnemende banken van het consortium. De dekking van de kredieten loopt via de Amerikaanse schatkist, d.w.z. de belastingbetaler, officieel Treasury Secretary.

De Bosvariant

De bailout van Fortis geschiedde dan ook niet onder auspiciën van de Nederlandsche minister van Financiën Bos, maar onder die van de Trilateral Commission en het IMF. Toch is Bos er nog niet klaar mee, want, zo valt op het Vrije volk te lezen, terwijl hij in de week van 29 september tot 5 oktober onderhandelt met Fortis schrijft Fortis op 2 oktober, dat de bank sterker is dan ooit tevoren. Dat had die directie toen niet moeten zeggen. En daar kwam men op 14 oktober achter, toen  Bos bij Pauw & Witteman verklaarde, dat hij in de bewuste week drie dagen heeft onderhandeld over de overname van Fortis en ABNAmro zonder dat iemand het wist.

De Fortisdirectie blijkt op 2 oktober dus onjuiste koersgevoelige informatie te hebben verspreid, want in die week zijn vele duizenden beleggers ingestapt en hebben omvangrijke pakketten aandelen gekocht.

Door de nationalisering is Fortis echter een pennyfonds geworden. De Fortisdirectie (c.q. Fortis) kan juridisch aansprakelijk worden gesteld voor het koersverlies dat duizenden (nieuwe) aandeelhouders hebben geleden.

En wie zal dat betalen? Juist. De belastingbetaler, natuurlijk.

Dat komt ervan, als bankdirecties de aandeelhouders bedonderen, als oud vuil behandelen en bij de duivel te biecht gaan.

Zouden de beleggers vanwege zijn mededeling bij P&W nu dank-je-wel zeggen tegen het Bosduveltje?

7 REACTIES

 1. De enige juiste oplossing was geweest dat Kawoutertje Bos z’n nationaliseringsdrang had weten te onderdrukken. De optelsom van de door de huidige- en toekomstige belastingbetaler op te hoesten schade is bijkans niet te filmen.

  Wat dat betreft mogen de aandeelhouders Kawoutertje al op hun blote knietjes danken, dat geld van anderen is gebruikt (of beter gezegd gestolen- dan wel nog te stelen geld is misbruikt) met als gevolg dat hun aandelen überhaupt nog bestaan !

  Uiteraard zijn aandeelhouders mensen, en zullen zij alles aangrijpen om er nog meer uit te knijpen. Ook daarvoor kunnen wij, de piepels annex belastingbetalers, alsdan Kawoutertje Bos en z’n al dan niet trilaterale trawanten dankbaar zijn.

  Kawoutertje Bos kan zijn gesubsidieerde vrinden, de goedbetaalde talking heads P&W, dankbaar zijn voor deze uitgelezen kans om de leiding van Fortis of hoe die club tegenwoordig ook mag heten, een probleem in de schoenen te schuiven van heb ik jou daar. Bij mij komt dan ook de vraag op: was dit zo bedoeld, of was dit een slippertje van onze nationale kampioen draaikonterij ?

  Uiteindelijk maakt het uiteraard geen ruk uit. De klojo’s in kwestie varen er wel bij. En als ik de uitspraken her en der mag geloven, dan doet de klup van Kawoutertje het uitstekend. En daar was het toch allemaal om begonnen, niet ?

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 2. @Andre:
  Bos moest enkele dagen na de Big Deal nog wel even 50.000.000.000 Euri ophoesten (om de gaatjes te vullen),

  zodat in de Grootboeken der Nationale Schuld komt te staan:

  Deal Staat/Fortis (2008):
  koop Fortisbank _______16.800.000.000
  schuld Fortisbank ______50.000.000.000
  Bos’kat i.d. zak________66.800.000.000

  Of zijn klup rode duivels daar nou zo blij mee is, weet ik niet. 🙂

  Groeten in Panama en goede terugreis.
  SpyNose
  Andre NI reageerde op deze reactie.

 3. De westerse overheden heben eerst zoveel mogelijk macht naar zich toegetrokken, nu worden de bewoners kaal geplukt.
  Het is allemaal onderdeel van een groot plan. Sterkte, medeslaven!

 4. Het is wel zeer interessant om deze en dergelijke “Belangenverstrengelingen” te weten en te volgen.

  Vooral de Nout Welink positie is verhelderend.

  Belangrijk ook om aan iedereen duidelijk te maken wat er zich in onze ingewikkelde maatschappij afspeelt.

 5. @SpyNose:

  Dank. Het is weer gelukt.

  Aan het einde van de slurf stond trouwens een ‘welkomstcomité’ die iedereen ondervroeg m.b.t. reisplannen, doel van reis, etc. Ze zullen wel bang zijn dat er een aantal ‘verstekelingen’ tussenzitten, die uit de ruif mee willen eten. Peanuts uiteraard vergeleken bij de ‘superdeal’ van Kawoutertje Bos. 66.800.000.000 – holy smoke..

 6. @Albert S.:

  “Tijd voor een parlementair onderzoek dunkt mij”

  Mij dunkt dat het tijd is voor concurrentie op de geldmarkt. Laat contractpartijen zélf bepalen op welke manier en d.m.v. welk medium diensten en goederen worden verrekend. Het monopolie op geldcreatie moet afgeschaft worden.

Comments are closed.