De politici, de verantwoordelijken voor de financiële crisis, vertellen immers om de haverklap dat de oorzaak van deze crisis is dat er onvoldoende toezicht geweest is. 
Wel, dat toezicht dat zij zelf al tientallen jaren doen, is nu al ontzettend groot. Als het nog groter wordt, zijn er meer toezichthouders dan werkers.
Laten we eens bekijken hoe dat bij banken speelt:
 
Als iemand een bank wil beginnen, moet hij door enorme molens gedraaid en gecheckt worden om een vergunning van de overheid te krijgen. De DNB kan die vergunning geven, en alle bestaande banken, zoals ABN en Fortis, zijn goedgekeurd. 

De DNB houdt regelmatige inspecties, waarvoor de banken gegevens moetenen indienen. De DNB controleert of de banken solvabel zijn en zich netjes gedragen. 

Daarnaast zijn er een hele serie andere inspecties:
-Ieder personeelslid moet een werkvergunning hebben (buitenlanders moeten die aanvragen) en de bank moet zich aan de Cao’s houden.
-Arbeidsinspectie en
-vakbonden en
-ondernemingsraden houden dat in de gaten. Ook die vakbonden en ondernemingsraden krijgen regelmatig gegevens. 

Los daarvan is er een regelmatige controle van de Belastinginspectie die nagaat of alles wel goed wordt opgegeven betaald aan de fiscus. De bank geeft aan die inspectie ook nog eens alle gegevens van haar personeel en zelfs hoeveel rente ze aan haar klanten heeft betaald.

 Daar tussendoor hebben we een Autoriteit Financiële Markten, de AFM, die ook alles nog eens controleert. Daar werken een paar honderd mensen en ook daar zijn er topsalarissen die duidelijk ver over de Balkenende norm heen gaan.

 Los van de overheid heb je dan de VEB, Vereniging van Effecten Bezitters die ook alles in de gaten tracht te houden, maar voor gegevens steunt op de DNB.

 Maar dan zijn we er nog lang niet.
Normaal controleert ook nog regelmatig, over de DNB heen, de Europese Centrale Bank, de ECB.

 Bij een fusie of overname worden al die controles verscherpt. Dan gaat ook het ministerie van Financiën en de Minister nog een rol spelen. Weet u nog hoe intensief Wouter Bos en Nout Welling betrokken waren bij het toezicht, controle goedkeuring van overname van de ABN door Fortis?

Weet u nog hoe goed ze alles gecontroleerd hadden voordat ze toestemming gaven? En ons vertelden hoe goed het voor iedereen was?

En weet u ook dat een paar maanden later Fortis toch nog zodanig in de problemen kwam dat ze bijna failliet gingen en de spaarders toch de dupe dreigen te worden? En misschien nog worden ook?
Een extra rol van controles en regels komt ook daar nog eens overheen door de EU-regering, met name Neelie Kroes.

Als Wouter Bos en trawanten toen hun werk goed hadden gedaan, was er veel ellende voorkomen.

Ditzelfde geldt voor de controles die ze deden op de IJslandse banken waar zelfs gemeentes en provincies met extra goedkeuring van de DNB gingen beleggen. Dat ze verkeerde gegevens gekregen zouden hebben, is een smoes. Als deskundige kijk je daar toch doorheen?
En nu wil Wouter Bos de DNB en het Rijk nog meer toezicht op de gemeentes.

Maar ook dan zijn we nog niet uitgecontroleerd.

Er zijn ook nog de Verenigde Naties (VN), de Wereldbank en vooral het IMF, Internationale Monetaire Fonds, die al een belangrijke vinger in de pap hebben.

 Tussen de controles door spelen de centrale banken en het IMF dan nog een grote rol bij het scheppen van nieuw geld. Dat maken ze uit dunne lucht en veroorzaken daardoor inflatie.

 Voor de oplossing van de huidige financiële problemen wordt nu al gepraat om met spoed een extra EU controle op te zetten, een Europese Toezichthouder. Met, of over de ECB heen, is niet duidelijk. Net zoals nog niet duidelijk is de extra nieuwe controle (macht) van het IMF die er volgens politici zou moeten komen. Ook willen politici een heel nieuw internationaal geldstelsel invoeren.

Wat wel duidelijk is, is dat al die controles niet goed hebben gewerkt. En als controles niet goed werken, dan pas je natuurlijk de politieke oplossing toe: namelijk MEER CONTROLES!

11 REACTIES

 1. Hub,

  Dat klopt als een bus, met dien verstande dat er meer toezicht op de toezichhouders moet komen.

 2. Het schort ‘m vooral aan de handhaving van de regels. Dat is de algemene nederlandse kwaal; regels bedenken om overtredingen daarvan vervolgens te gedogen.
  De verantwoordelijken, Nout Wellink voorop, zouden ontslag moeten krijgen wegens wanprestatie maar ze worden nu door de media naar voren geschoven als de redder in nood.
  Regels kun je trouwens voor 80% overboord gooien als geldcreatie door banken niet meer mogelijk wordt en het geld gekoppeld wordt aan goud en zilver.
  Schaars geld zorgt ervoor dat er effectief wordt geinvesteerd.

  beek reageerde op deze reactie.

 3. Ik ben het er wel mee een er moet meer toezicht komen op de toezichthouder, veel meer toezicht van alle kanten. Mochten deze ketens van toezicht falen, dan zijn er wellicht extra ketens van toezicht nodig op de politici die de toezicht ketens in het leven hebben geroepen.

  🙂

  Nee maar nu serieus doe mij maar minder toezicht en minder uitvreters in de hoedanigheid van politici. Als we niet oppassen zijn we uiteindelijk alleen nog bezig met toezicht ipv met gezond verstand de zieke elementen uit bepaalde bedrijfstakken te wieden.

  (En als we gaan wieden in de politieke arena blijft er een kaal landschap over.)

 4. De toezichts- en controle kosten gaan naar 100 miljard per jaar, wereldwijd, volgens Ernst en Young accountants.
  Dan hebben we het nog niet over de kosten van gemiste kansen, want welke bankier die nu nog een baan heeft, durft nog wat te doen met dat toegenoemen toezicht?
  Trouwens nu hij geen bonus meer mag krijgen, waarom zou hij zijn nek uitsteken, of iets innovatiefs doen? Niets doen is heel normaal ambtenaren gedrag en wel zo veilig.
  Als je verliezen gemaakt hebt van tientallen procenten, kun je die niet terugverdienen door je geld bij de overheid tegen 3% weg te zetten, maar dat willen de controleurs wel.
  Kortom, ook de bankaandelen gaan maar heel langzaam terug omhoog, want ze werken met de handrem erop.

 5. Het toezicht faalt vooral, omdat de toezichthouders stuk voor stuk incompetent zijn.
  De beste toezichthouder zouden de clienten en of hun organisaties zijn, zoals de VEB en SOBI, maar die komen er niet in.

 6. Controle over controle over controle.

  Onzin. 1 controle zou genoeg moeten zijn, ware het niet dat de controleurs met leuke kadootjes en snoepreisjes worden zoetgehouden zodat ze rustig kunnen blijven slapen of zich met andere dringende zaken bezig kunnen houden.(zoals reisje uitzoeken)

  Zie ook het Ahold schandaal via de accountant.

 7. @GB:

  Schaars goud?
  Krijg je dan geen biljetten aan toonder met waardes als 0,001 troy ounce b.v.
  Of 0,0002 troy ounce. En bij groeiende activiteiten briefjes van 0,000025 troy ounce?
  Wordt ook dat goud niet gewoon in getallen omgezet?
  Een vraag van een ongevormde op dit gebied.

  GB reageerde op deze reactie.

 8. @beek:

  Ik had het over schaars geld. Je kunt alleen schaars geld krijgen als het gekoppeld is aan iets van waarde wat men niet men een vingerknip kan vermeerderen. Goud in combinatie met een andere schaarse asset zoals zilver/olie of evt graan kan ook. De aarde heeft zijn limieten dus duurzame economische ontwikkeling ook.
  Gewoon biljetten van 5,10,20,50 etc met op het briefje de aantekening dat het gedekt is door goud dat IN de banken ligt en direct opvraagbaar is door de klant. Uiteraard met een strenge controle en zeer repressieve straffen bij zwendel! Maar omdat het hier gaat over fysieke voorraden lijkt een effectieve kontrole mij niet zo’n groot probleem.
  Vergelijk dit met het huidige fiatsysteem; wie weet in de huidige tijd bij benadering hoeveel de geldgroei in de VS is???
  Bij meer economische activiteit zal het goud en dus geld duurder en daarmee schaarser worden en bij verminderde economisch activiteit juist andersom. Volgens mij net de natuurlijke bandbreedte die we nodig hebben. Maar das een gevoel geef ik toe 😉
  Nu in het fiatgeldsysteem zie je dat tijdens de (geforceerde) hoogtepunten in economische ontwikkeling een kleine elite er men de poet vandoor gaat om vervolgens de massa in recessies het gelag te laten betalen. Zie internethype en zie de huidige credietcrisis.
  Ik ben er van overtuigd dan beiden alleen de bubbel hebben kunnen bereiken door het fiatgeldsysteem. Daar ligt de root of all evil.

 9. De zaak is dus pas opgelost, als naast ook de kleinste financiele verrichting een ambtenaar staat die alles controleert. Tegen die tijd zal zoveel zand in het raderwerk van de vrije markt gestrooid zijn, dat de hele zaak tot stilstand komt en niemand meer iets verdient.

  Bij twee banken heb ik mijn rekening al opgezegd op grond van het heffen van een enorm jaarlijks bedrag dat, naar de bank zegt, nodig is voor controle op witwasactiviteiten.

  Het witwassen houdt natuurlijk nergens op. Het wordt aleen duurder. Niemand immers is bereid om zijn al dan niet zuurverdiende geld weg te gooien.

  Geld zal altijd blijven stromen van A naar B, net zoals het tij niet te keren valt.

  Op een aantal luchthavens, waaronder Schiphol en alle luchthavens van Londen, wordt nu door de overheid geopereerd met geldhonden en bij voorbaat is iedereen verdacht, die meer dan enkele biljetten bij zich heeft.

  Bij het transport van munten geldt hetzelfde. Alleen komen daar nog geen honden op af. Maar ik heb het al een aantal keren meegemaakt, dat mooi glimmende koperen munten voor goud worden versleten en daardoor verdacht zijn.

  Iemand die goud bij zich heeft, verstoort immers het bij de overheid levende ideaal van de gekoesterd wordende minimumlijder die alom vereerd, geadoreerd , gesubsidieerd en bejubeld wordt.

  hugo van reijen

  GB reageerde op deze reactie.

 10. @hugo van reijen:

  Hoe zit het eigenlijk met het meenemen van gouden munten naar het buitenland, Hugo? Het is toch gewoon een betalingsmiddel net zoals een stapel euro’s of een creditcard?
  Wat is de limiet of mag het überhaupt niet zonder importheffingen?
  Trouwens; een met goud behangen gangstah komt toch ook gewoon door de douane?

  Vwb het onderwerp; de aanval van de EUSSR schijnt nu geopend te zijn op Zwitserland. De policor elite heeft schijnbaar de illusie dat ze witwaspraktijken kunnen uitbannen.
  Dat is net als de strijd tegen doping een heilloze weg waarbij men de superrijke elite verder in de kaart speelt omdat die weer ergens anders gaan shoppen. Ordinaire diefstal tovde gewone hardwerkende burger die geen zin heeft om voor de derde of vierde keer over hetzelfde geld belasting te betalen, dus

  hugo van reijen reageerde op deze reactie.

 11. @GB:
  Gouden munten die ergens wettig betaalmiddel zijn bestaan haast niet meer.
  In vele landen dient goud aangegeven te worden bij binnenkomst, soms ook bij export, ongeacht het antwoord op de vraag of de munten ergens wettig betaalmiddel zijn of niet.
  hugo van reijen

Comments are closed.