Voor wie nog niet overtuigd is, of nog niet oververzadigd door artikelen over de crisis,  hier een verwijzing naar een artikel van Sheldon Richman met veel links met bewijzen.

The Goal Is Freedom: Who Needs Evidence? 

De grote hoeveelheid opmerkingen dat de crisis veroorzaakt is door deregulatie, te weinig (overheids)toezicht of door hebzucht wijzen op vrees dat zal blijken dat dat de ellende niet door een falen van de markt maar door het falen van de overhead is veroorzaakt.

14 REACTIES

 1. @Rob:
  Inderdaad, mensen hebben het uitgevoerd. Maar de overheid heeft de omstandigheden en de wetten gemaakt. Kat op spek binden.
  Overigens weet ik niet of er “strafbare” feiten gepleegd zijn. Ik heb nog niet gehoord of er mensen voor de rechter gesleept zijn omdat ze wetten hebben overtreden. (zou interessant zijn te weten)

 2. @Rob: Adam Smith: de vrije markt werk al goed met immorele mensen, hoeveel te meer met morele mensen.
  Inderdaad kan de “hebzucht” van sommigen bijdragen tot minder gunstige economische ontwikkelingen dan wanneer dezen niet hebzuchtig waren geweest. Maar wat ga je dan tegen hebzucht doen? hebzucht strafbaar maken? De rechten van niet-hebzuchtigen aan banden leggen om de hebzuchtigen te viseren? (duperingsbeleid)

  O ja, ga je dan ook leugens strafbaar maken? Overspel terug in het strafboek?

  Je kan niet alle zonden juridiseren.

  In een vrije markt wordt wie hebzuchtig is alleen beloond mits hij de diensten waarvoor hij betaald wordt werkelijk levert. en zo richt hebzucht geen schade aan dan aan de hebzuchtige zelf.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.
  Rob reageerde op deze reactie.

 3. Hebzucht Psychoanalyse:
  Gegeven:
  Hebzucht is één van de diepst gewortelde en vervormde instincten.
  De drang om zo veel mogelijk zelf te hebben, dit om te kunnen overleven.
  Deze vervormde of doorgeschoten drang komt meestal voort uit de drang naar overleven en zelfbehoud.
  De prehistorische mens kon nauwelijks met deze primitieve instincten overleven.
  Het later in groep leven en de voorraad delen bracht meer overlevingsmogelijkheden.

  Oorzaak:
  De oorzaak van de persoonlijkheidsstoornis hebzucht is een psychische afwijkingen die voorkomt uit:

  § Een belemmering of afwijking in de normale ontwikkeling.
  § Erfelijke factoren of een lichamelijke ziekte.
  § Omgevingsfactoren en opvoedingsfactoren.
  § De angst voor een totaal verlies door gebrek aan vertrouwen in de medemens.
  § Vasthouden aan de back to basic oerinstincten.
  § Doorgeschoten individualisme.

  Gevolgen:
  § Het verlangen naar geld, macht, rijkdom of bezittingen.
  § Daardoor andere hun bezit gedeeltelijk of volledig ontzeggen.
  § Geen of weinig sociale voeling.
  § De Angst voor …….. als drijfveer naar meer hebzucht.

  Psychotherapie:
  § Met de leeftijd neemt ook de kans op succesvolle behandeling gewoonlijk af.
  § Ernstige persoonlijke psychosociale problematiek vraagt behandeling door psychotherapeut.
  § Het promoten van positieve eigenschappen: voorzichtigheid, verstandigheid, wijsheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, oprechtheid, gematigdheid, zelfbeheersing, moed, hoop, respect voor de medemens (sociale voeling), gulheid, delen, ijver.

  Het beheersen van de fundamentele instincten:
  Iedere intelligente civilisatie heeft meer en meer zelfbeheersing nodig.
  Dit is de eis die de voortschrijdende mensheid steeds dwingender stelt.
  Heimelijkheid, onoprechtheid, schijnheiligheid, hebberigheid, zich verrijken of profiteren op de rug van anderen, deze verschaffen geen oplossingen, noch brengen zij de ethiek vooruit.
  Dit sociale conflict bestaat uit de eindeloze strijd tussen fundamentele instincten en de evoluerende ethiek van een intelligente beschaving.
  Daarom wordt het voor de moderne en intelligente samenleving inderdaad noodzakelijk om het individu zelfbeheersing op te leggen.

  Malfuncties:
  Mensen zijn van nature (door de genen voorgeprogrammeerde) sociale wezens met bepaalde, ingebouwde en natuurlijke vaardigheden voor het oplossen van problemen van sociale samenwerking en het opstellen van morele regels “om individuele keuze te beperken”.
  Een belangrijke voorwaarde, om als soort te kunnen overleven is het vertonen van sociaal gedrag.
  De hormonen vasopressine en oxytocine zorgen voor de goede werking van het sociale geheugen, een malfunctie in de productie van deze hormonen kan tot slecht sociaal gedrag leiden en wordt deels veroorzaakt door een tekort aan een stukje DNA, mensen met een normale productie van oxytocine hebben minder angst om bedrogen te worden en hebben meer vertrouwen in de medemens.
  Sociaal contact stimuleert de productie van endorfines en geeft mede op die manier een goed gevoel.

  Vrije markt en economie:
  Het uitbuiten van mens door mens is eeuwen oud en is ondermeer een deel van de morele en ethische “onwaarden” van de ondernemende mens.
  In principe is het uitbuiten van mens door mens pure misdaad, strikt genomen.
  Het uitbuiten van mens door mens is geen vrijheid, het is misbruik maken van de onwetendheid van de medemens.
  Minder dan 3% van de samenleving maakt op deze manier misbruik van de andere 97%, of we deze 3% van de samenleving psychopaten kunnen noemen is nog de vraag, in de huidige tijd en in de huidige economie hebben ze al dan niet hun nut, in ieder geval kunnen we ze bestempelen als misbruikers van de onwetenden, in de toekomst (in de volledig geautomatiseerde samenleving) zal hun denken als psychopathie en asociaal door hebberigheid worden afgedaan, de democratie van vandaag is morgen de dictatuur van gisteren, vertrouwen is goed, controle is beter.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.
  Fred reageerde op deze reactie.

 4. @Corse:

  Goed stukje, mooi overzicht. Dank je wel.
  Enkele opmerkinkjes:

  “De prehistorische mens kon nauwelijks met deze primitieve instincten overleven.”
  Had de mens deze primitieve drang niet nodig om te kunnen overleven? Door te zorgen, werken aan het steeds beter te krijgen, kwam de ontwikkeling tot stand tot de huidige situatie.

  “Het later in groep leven en de voorraad delen bracht meer overlevingsmogelijkheden”
  De mens had, heeft, ook een verstand en daarmee kon hij ook redeneren dat hij voordeel heeft van in de groep leven, van arbeidsverdeling.
  De ethiek ontwikkelde en kwam tot “Gij zult niet doodslaan” en “Gij zult niet stelen”
  En dat is een grote stap naar het libertarisme dat deze principes hoog in het vaandel voert.

 5. Homosapiens of halfaap:

  Ongeveer 99 % van de mensheid leeft verstandelijk op een laag onbewust niveau als halfaap.
  Nadenken doet pijn om het cru te zeggen, twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid.
  Mensen hebben de neiging: Das Man, De organisatie of De religie te volgen, veel makkelijker.
  Voor velen is het aangenamer om mee te hollen met de meute, voorgekauwde junkfood.
  Kunnen we deze egoïstische en door het instinct gedreven mens (halfaap) veranderen?
  Wat je ook doet de huidige mens blijft dom, primitief, egoïstes, gelovig en kleinburgerlijk.
  Hij zal uitbuiten of uitgebuit worden, hij zal heersen of onderdanig zijn.
  Genot, seks, egoïsme en hebberigheid zijn de instinctieve drijfveren van deze halfaap.
  De huidige vrijmarkt is mogelijk door deze primaire instinctieve drijfveren.
  Het streven naar meer hebberigheid activeert en stuurt de consumptie.
  Homosapiens of halfaap, hij zal de volgende 100 jaar nog niet veranderen.
  Hij zal seksen, zuipen, blowen, consumeren, zich voortplanten, oorlogvoeren en geloven tot zijn dood.
  Geeft deze halfaap wapens om elkaar uit te roeien en hij is gelukkig, dit om zo de overbevolking tegen te gaan.
  Alles is mogelijk, als je maar hypocriet genoeg bent en een kruisje om de hals draagt!
  Is het, het verdoemde lot van deze halfaap of Homosapiens?
  Herken je hierin jezelf dan ben al een heel eind op weg.
  Deze halfaap is een individu met een handicap dat niet alleen belastend is voor het individu zelf, maar ook voor zijn omgeving.
  De last voor de omgeving is rede genoeg om aan onszelf te sleutelen.

  Rob reageerde op deze reactie.
  beek reageerde op deze reactie.

 6. @BUD: Zolang het merendeel van de mensen zich gedraagt als makke schapen, en de boze wolf volgt, zal ook een vrije markteconomie niet werken…

 7. @Corse: Interessante opsomming. een paar opmerkingen.
  Hoe de prehistorische mens mentaal, emotioneel en moreel in elkaar zat, is volledig giswerk. Hoogstens kan men pogen dit te vergelijken met enkele stammen in Zuid-Amerika, maar ook dan blijft het nattevingerwerk.
  De mens is inderdaad een sociaal wezen en daarmee enigszins vergelijkbaar met ander sociale dieren, zoals sommige apensoorten en wolven. Een kenmerk van sociale dieren is echter niet alleen samenwerking, maar ook het vormen van een hierarchie, waarbij voortplanting de grootste drijfveer is. Als je het streven naar macht, geld en rijkdom en bezittingen ziet als een persoonlijkheidsstoornis, komt dat doordat je de andere kant van de medaille van ons sociaal gedrag vergeten bent mee te nemen in je analyse.

  Met jouw conclusie in je tweede reactie dat er voldoende reden is voor de mens aan zichzelf te sleutelen, hoop ik dat je echt bedoelt ‘aan zichzelf’ . Gezien jouw wel zeer deprimerende en negatieve kijk op 99% van de mensen, vrees ik dat je een sterke overheid voorstelt die aan ons moet gaan sleutelen. De experimenten die daarmee zijn gedaan, beloven weinig goeds. Overigens, denk je van jezelf dat je bij die 1% hoort? Ook die inschatting is wel zeer menselijk.

  Fred reageerde op deze reactie.

 8. @Fred: Nog even een kleine aanvulling.
  Corse, je maakt één grote denkfout en dat komt door de benaming ‘sociaal’. Pas in de 2oe eeuw kreeg dit de exclusieve betekenis van ‘denkend aan de belangen van je medemens’. In de biologie valt al het gedrag onder ‘sociaal’. Dus ook het ene mannetje dat de groep leidt en andere mannetjes verstoot. De uitsluiting van individuen binnen een groep – het zogenaamde ‘hacking at the outsider’ – dat men bij veel sociale diersoorten ziet. Het zijn allemaal componenten die ook biologisch bij ons gedrag horen.
  Het hoort in ieder geval bij sociale zoogdieren en ook bij sommige andere sociale dieren, zoals kippen. Wat jij kennelijk wenst is het sociale gedrag van insecten als mieren en termieten. De Sowjet-Unie en Maoïstisch China waren pogingen daartoe, die uiteraard niet werkten. Hoe sterk die hierarchische component was en ook het uitsluiten van sommige individuen, bleek juist in zo’n ‘sociale samenleving’ waar een partij-elite onder het gezag van één supermannetje vaak geheel willekeurig duizenden of miljoenen anderen verstootte. Dan maar liever de persoonlijkheidsstoornis van hebzucht en rijkdom, waar ook anderen van mee kunnen profiteren.

 9. @Corse:

  Hoe gaat dat sleutelen plaatsvinden?
  Welke Grote Sleutelaar zal daarbij leiden?
  Of is het: sleutelt u maar wat voor uzelf.
  ‘Individu’ met een handicap: noemt men ook wel: zondeval.

 10. De maakbaarheid van de mens.

  De mens is in de eerste plaats een creatie van de natuur, niet meer en niet minder, zijn karakter is deels de erfelijke eigenschappen en deels de omgeving en opvoeding.
  Iedere mens wordt geboren met een leeg geheugen, een rein onbevlekt wit blad dat moet worden beschreven, ook wel eens “het zelf” of de individuele ziel genoemd.

  De structuur, samenstelling, kwaliteit, basissubstantie en vormgeving van het DNA is de erfelijkheid zelf, de ziel van de mens.
  Volgens de laatste wetenschappelijke gegevens zou de erfelijkheid een minimale invloed hebben (maximaal 8%) op de kennis van de mens die hij in zijn latere leven zal vergaren.

  Zijn sociale omgeving echter is de belangrijkste factor voor informatieopslag en kennis, de mens is dus “niet enkel” het product van zijn opvoeding maar hij is tevens een individu dat gedurende duizenden jaren gebonden is aan culturen, religies, tradities, families, eigenheid en gewoonten, deze kunnen nu van het DNA worden afgelezen.

  Het preventief voorkomen van onwetendheid door degelijke opvoeding, educatie en weten is een betere levensvorm dat die van het wilde, primitieve en onwetende denken.
  Hij die opvoedt, (niet hij die verwekt is de vader), zij die opvoedt, (niet zij die het kind op de wereld zet is de moeder).
  De mens leren denken is niet hem verplichten te denken, het is zoals een kind leren lopen, schrijven, lezen, fietsen enz, deze zijn geen verplichting maar een noodzaak.

  De éérste levensjaren van een kind zijn het belangrijkste om te leren “hoe te leren” dit door de nieuwsgierigheid te stimuleren en fantasie op te wekken en later te leren hoe de fantasie om te zetten naar inspiratie en daarna van inspiratie naar werkelijkheid of realiteit, dit is de ware kunst van het leven.

  Het bewust of onbewust achterhouden van kennis, weten of informatie is schadelijk voor elk individu en daardoor voor de samenleving, dit creëert een verloren generatie die de positieve evolutie afremt.
  Het kunnen gebruik maken van andermans onwetendheid is geen vrijheid maar misbruik, onwetendheid is de oorzaak van bijna al onze problemen.
  Onwetendheid is als een drug, we mogen blij zijn dat niet iedereen er aan verslaafd is!

  Kennisoverdracht, nieuw kennis, onderzoek, ontwikkeling en ervaring waarborgen onze toekomst.
  Leer van andermans fouten, want het leven is te kort om ze allemaal zelf te maken.
  Ongemanipuleerde kennis en verbeelding is de beste software voor ons geheugen, wat we weten is een druppel, wat we niet weten is een oceaan.

  De capaciteiten van de mens zijn afhankelijk van zijn kennis, de onwetendheid van de mens komt voort van:
  slechte of geen educatie, gebrek aan opvoeding, demotivatie, echtscheiding bij opvoeding, manipulatie, indoctrinatie, verwaarlozing, armoede enz, laten we vooral niet vergeten ook deze creatie is een mens en verdient alle respect, ook de primitieve mens kan over degelijke morele intelligentie en morele waarden beschikken, dit tevens door overdracht van kennis.

  De politieke, religie, ambtelijke en economische heersende klasse van iedere samenleving wordt gemaakt op privaat elite scholen en universiteiten.
  Deze nomenclatuur of geprivilegieerde klasse zijn de happy few, de bevoorrechte, één jaar studie op de Yail universiteit USA kost 50.000 Dollar.
  Voor hen blijft de rest liefst dom, zodat ze zich gemakkelijker laten gebruiken, misbruiken, manipuleren en uitbuiten, dit om deze geprivilegieerde elite te dienen.

  http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=935607276

  Alle systemen waarbij privilegies en voorrechten erfelijk worden overgedragen zijn ondemocratisch en benadelen op deze manier de andere leden van de samenleving.
  In een moderne open vrije samenleving moet men leren bewuste keuzes te maken.
  De identiteit van elk individu wordt niet bepaalt door het individu zelf, maar door alles wat hij zelf niet is.

  Het bewust niet maakbaar maken van de mens is de meest subtiele vorm van dictatuur, dit kan door elke heersende klasse gebruikt worden om de mens dom te houden, om zo zijn sociaal gedrag te controleren en manipuleren, om uiteindelijk de mens te kunnen uitbuiten, dit is valse vrijheid.
  Het uitbuiten van mens door mens wordt op deze manier legaal, het zichzelf niet als een gelijke zien is fundamenteel fout.
  De uitbuiter verknecht andermans vrijheid ten gunste van zijn eigen vrijheid.

  Superioriteit altijd aan andere toekennen is een minderwaardigheidscomplex dat uitbuiting mogelijk maakt, dit door gebrek aan kennis en zelfzekerheid.
  Het ondergaan van ongedwongen slavernij is geen product van de vrije wil, het is bij vele mensen een gedwongen noodzaak om te leven en te overleven, de valse vrijheid die daardoor ontstaat is pure dubbel moraal.

  Zich laten uitbuiten is in de eerste plaats een gebrek aan kennis, zelfrespect en eergevoel.
  De enige en enkele manier om onsterfelijk te kunnen zijn is door je kennis te delen en ze door te geven.
  Onze kinderen zijn het bewijs dat we bestaan, want ook mijn DNA zit in hen, het is zoals een vingerafdruk, uniek en authentiek.
  Onze kinderen kennis doorgeven, degelijk opvoeden en waarden doorgeven, dit vormt ondermeer de zin van ons bestaan.
  De emancipatie, automatisering en maakbaarheid van de mens zal op termijn uitbuiting onmogelijk maken.
  De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt. (A.E)

  Kinderen zijn meestal nooit schuldig:
  Tieners, jeugd of kinderen zijn praktisch nooit schuldig aan iets.
  Het zijn in de eerste plaats de ouders die verzuimen hun verantwoordelijkheid in de opvoeding op te nemen:
  Ouders die beide volledige dagen werken, met als resultaat de zogenaamde sleutel onder de deurmat kinderen, “in de greep van het consumentisme”, welvaart gaat hier boven welzijn en de samenleving betaald het gelag.
  Om het grotendeels nutteloze, verkwistende en ongecontroleerde consumentisme te bevorderen worden culturele identiteiten, natuurlijke rijkdommen, ecosystemen, sociale gemeenschappen en gezinnen platgewalst.

  Kinderen die enkel onderwijsopvoeding krijgen en geen ouderopvoeding.
  De school is tegenwoordig voor veel kinderen de enige plaats waar beperkte opvoeding gegeven wordt.
  Het probleem van de afwezige ouder is nog groter, aangezien drie op vijf gescheiden zijn.
  Kinderen van gescheiden ouders zijn statisch gezien armer, minder sociaal, emotioneel instabiel en ongelukkiger dan van gehuwde ouders.
  Kinderen worden ook teveel overgelaten aan het televisietoestel.
  De uitzendingen en media figuren voldoen niet direct aan het criterium ‘degelijk’.

  Wellicht is het nog nooit eerder gebeurd in onze geschiedenis dat door de media dergelijke negatieve informatie werd aanboden, geweld, seks, overbodige gemanipuleerde brainwash “reclame” enz.
  Hoe kunnen deze kinderen, die geen morele en ethische waarden kennen een eigen oordeel vormen.
  Deze kinderen zijn geen progressieve, ze zijn het product van een tekort of geen opvoeding.
  Laat ons hopen, dat deze kinderen die ook ouders zullen worden, geen verloren generatie zijn.
  Marktfundamentalisme veroorzaakt onbegrensde verkwisting en onbegrensde armoede, dus extreem rijk en extreem arm, dit is totale vrijheid en chaos!

  Het ongecontroleerde consumentisme van vandaag staat niet ten dienste van de mens maar ten dienste van de economiemachine, het is een doel op zich.
  De huidige economische samenleving is een bos waar vele mensen de bomen niet meer zien staan, daardoor worden noodzakelijkheden zoals educatie, kennis, wonen, voeding, mobiliteit, kleding, energie en tijd maken voor goede opvoeding van kinderen zeer dikwijls verdrongen.

  Hier enkele morele en ethische waarden:
  Seksualiteit, in zijn schoonste vorm: de bekroning op de liefde en gaat altijd gepaard met liefde, in zijn slechtste vorm gaat deze niet gepaard met liefde en is het een dubbel moraal van: partnerbedrog, hoerenlopen, verkrachting, pedofilie, incest, instinkt enz, onder het animus/anima-principe verstaat men de aanwezigheid in elke mens van mannelijke en vrouwelijke elementen die normalerwijze in evenwicht dienen te zijn.
  Monogamie is het motto, de prachtigste vorm van leven, monogamie is een product van de intelligentie en niet van het instinkt, in onze voorgeschiedenis waren zoals de meeste dieren de mensen ook polygaam, sociale evolutie en beschaving bracht ons tot monogamie, monogamie is de basis van iedere goedwerkende samenleving, de oude Grieken hebben monogamie als wet ingevoerd, honderden jaren van vendetta en andere conflicten werden zo vermeden.
  In Arabische en andere landen lijden nog vele mensen onder de poligame samenleving, monogamie echter is tevens het enige middel tegen de dodelijke ziekte AIDS.
  Economie: is een middel en mag geen doel op zich zijn, het is een werktuig voor onze samenleving met als functie de mensheid te dienen, economie moet het welzijn van ieder mens verbeteren en de toekomst verzekeren, de verdiensten van de economie moeten ten voordele van de totale bevolking staan, een 24 uur economie en een meer dan 30 jaar werken economie is niet menswaardig.

  De vraag is dus, als de ouders het niet eens zijn, waar moeten hun kinderen dan een voorbeeld aan nemen.
  Laat ons, als volwassenen het eerst eens worden, dit wat betreft de morele waarde van bijvoorbeeld:
  seksualiteit, monogamie en economie en dan tijd nemen om onze kinderen in deze zin op te voeden.

  Laten we de rol van de grootouders hierbij niet vergeten, zij beschikken meestal over een enorme bagage aan ervaring die met de nodige goedwil positief kan worden gebruikt en anders totaal verloren gaat.
  Nu ook de senioren langer moeten werken zal ook de opvang door de grootouders wegvallen, daardoor wordt dat probleem nog groter.
  Gevolg zal zeker een nieuw soort mens zijn, die niet geïnteresseerd is in werken en welvaart, maar alleen in snel en gemakkelijk succes, met alle middelen te behalen, de misdaden zullen nogmaals stijgen, we gaan gevaarlijke tijden tegemoet.

  Je kan natuurlijk makkelijk zeggen het is de schuld van de ouders, maar die ouders waren zelf ook eerst kinderen van andere ouders die hen ook geen waarden en opvoeding hebben meegegeven, omdat ze misschien zelf ook.……….
  En zo krijg je een vicieuze cirkel waar je ofwel héél sterk of slim voor moet zijn om er zelf uit te geraken of je hebt heel veel hulp en begeleiding nodig, de samenleving betaalt nogmaals het gelag, maar het is een investering op lange termijn.
  Je zal als kind maar in een kansarm gezin geboren worden, je had geen keuze!

 11. De alsmaar duurder wordende basisverzekering, en mijn betalingsachterstanden maken mij tot een psychopaat. ( in Engeland hebben ze wel een goed zorgsysteem)

  Een psychopaat ben je niet, maar je wordt gecreert door omstandigheden tot een psychopaat.

  hulpinstanties doen hun naam geen eer aan.
  Ga zo door overheid, en kijk wat je doet met de hersenen van een minima (nee ezels, ik ben een werkende burger).

  Een ‘normale’burger noemt Karst een gek, totdat je zelf diep in de schulden zit en geen hulp van HULPINSTANTIES krijgt.

  De overheid staat ver van de realiteit.
  Maar dat zou ik ook hebben als ik zo een geweldig inkomen heb ,voor het zitten en kwebbelen in hun blauwe stoeltjes. Minima ? val maar dood.

  Totdat er weer n keer eentje doordraait.

Comments are closed.