Dit gedachte-experiment kan meer en beter inzicht geven over de veranderingen in het klimaat op aarde.In in wat we er wanneer tegen moeten doen.

30 jaar geleden was “iedereen” ervan overtuigd dat we snel in een ijstijd kou zouden gaan lijden. Ook toen werden dure voorstellen gedaan om de mensheid te redden. Toen werden ze niet gerealiseerd.
 
Maar nu lijken de politici er wel in te slagen om miljarden belastinggeld te smijten tegen onzekere kansen van global warming.

Al lijkt het door de acties van politici om de financiële crisis op te lossen dat er aan miljarden euro’s geen gebrek is, het blijft zonde om geld te verspillen aan verkeerde acties.

 Randall Holcome stelt de vraag “Should We Have Acted Thirty Years Ago to Prevent Global Climate Change? Het is interessant en leerzaam om te lezen wat er 30 jaar gemeengoed was en welke plannen men had om de opwarming van de aarde te bevorderen. Stel de bvb de Beringstraat met een grote dam was afgesloten om toevoer van koud water naar de oceaan af te remmen. Dan moesten er nu plannen komen om die dam weer open te breken. 

 

Vandaar dat iedereen die daar kans toe ziet er verstandig aan doet om zelf te leren wat de feiten zijn. En dan deze zoveel mogelijk uit te dragen en van politici eisen dat ze met overtuigende bewijzen komen. Niet met een reclame filmpje van Al Gore waarin minstens 35 aantoonbare fouten zitten en die in Engeland al niet meer zonder waarschuwing op scholen vertoond mag worden. 

(met dank aan Hans Labohm voor verwijzing)

8 REACTIES

 1. Terecht dat “iedereen” tussen aanhalingstekens staat, want dit is een grote verdraaiing. In de jaren 70 gaven de temperatuurmetingen een dalende trend aan, maar de dekkingsgraad was in die tijd veel kleiner dan nu. Klimatologen waren zich zeer bewust van de zeer primitieve modellen en metingen die toen voorhanden waren, en dat voorspellingen op basis van die informatie niet mogelijk was. Zie bijvoorbeeld http://www.wmconnolley.org.uk/sci/iceage/mason.1976.html
  In de media werd de mogelijkheid van dalende temperaturen echter gepubliceerd zonder deze kritische aantekening, met als belangrijkste voorbeeld het artikel in de Newsweek van april 1975. Verder dan dat is de bekendheid van “global cooling” destijds niet gekomen. Sterker nog, de term “global cooling” bestond niet in die tijd en is pas recent bedacht. De situatie van nu is totaal onvergelijkbaar.

 2. Stel, dat het klimaat vanaf 1 januari 2009 aantoonbaar begint af te koelen. De wet- en regelgeving tot 2020 gaat er echter vanuit, dat de aarde opwarmt.
  M.a.w. de bestaande geldverslindende maatregelen werken de -ongewenste?- gevolgen van de aantoonbare afkoeling verder in de hand, terwijl de planeet uit zichzelf al afkoelt.
  Dan zullen daartegen opnieuw maatregelen moeten worden genomen, m.a.w. er zullen twee elkaar tegenwerkende geldverslindende klimaatregelgevingen worden opgelegd.

  Onbegrijpelijk, dat tegen dit soort onzinbeleid, het klimaatbeleid, zo weinig protest waar te nemen valt.
  Hub Jongen reageerde op deze reactie.
  Armin reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 3. @SpyNose:
  “Onbegrijpelijk, dat tegen dit soort onzinbeleid, het klimaatbeleid, zo weinig protest waar te nemen valt”

  Een deeltje van de verklaring is dat de kiezer een enorm klein gegeugen heeft.
  De komende ijstijd van dertig jaar geleden en bvb de zure regen zijn vergeten.
  Evenals bvb dat Wouter Bos en Nout Wellink en Neelie Kroes een paar maanden geleden de Fortis en ABN helemaal hebben doorgelicht en de verkoop van ABN aan Fortis een goede zaak vonden.

  Fred reageerde op deze reactie.

 4. Kan iemand mij een bron geven waarin eens is opgeteld hoeveel er nu werkelijk al is uitgegeven aan het tegengaan van de global warming? Even ter verduidelijking, ik behoor tot de skeptici. Maar weliswaar zijn er allerlei afspraken gemaakt in Kyoto over reductie en is die rare emissiehandel ontstaan, maar hoeveel geld is daarbij werkelijk uit de economie verdwenen en volledig verspild? Is de aanleg van windmolenparken economisch gezien een diepe put of levert het werkgelegenheid op en is het dus onderdeel van de economie geworden? Zelfs in Nederland heeft het Cramer er niet van weerhouden om de bouw van 5 kolencentrales aan te kondigen. Kortom, de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.
  En de miljarden die wereldwijd nu naar klimaatonderoek is gegaan, heeft ook ammunitie geleverd voor de skeptici (bijvoorbeeld het uitzetten van honderden boeien voor de meting van de temperatuur in de oceanen), dus zelfs vanuit dat standpunt is het niet in principe een zinloze investering te noemen.

 5. @Hub Jongen: Zure regen bestond wel degelijk, alleen bleek die achteraf niets te maken te hebben met het ‘Waldsterben’ dat achteraf ook helemnaal niet bleek te bestaan. De invloed van zure regen (in feite zwaveligzuur (H2SO3) door het oplossen van SO2 in regenwater) heeft vooral gebouwen van zachte steensoorten (kalkbasis) aangetast, in het bijzonder in Noord en Noordwest-Europa. Ook veranderde het vooral in Zweden (waar veel SO2 afkomstig uit Engeland en het Ruhrgebied naar toewaaide) de zuurgraad van meren verhoogd, waarbij wel degelijk planten en dieren werden aangetast. Maar veel meer schade bleek er niet te zijn. Het gebruik van filters en vooral het verdwijnen van veel kolengestookte centrales in met name Engeland heeft die problemen laten verdwijnen.
  Conclusie: de maatregelen die toen tegen zure regen – en ongeveer gelijk ook tegen het ozongat door een verbod op CFK’s – zijn genomen, hebben wel degelijk effect gehad. Het waren wel relatief simpele problemen met simpele chemische reacties en simpele maatregelen. Kortom, niet te vergelijken met de global warming.

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 6. @SpyNose: Er is weinig protest omdat het klimaatbeleid vooralsnog geen bal voorstelt. Men praat veel, houd meetings, is af en toe weer eens boos op de USA en spreekt weer wat nieue normen af.

  Maar wat gebeurt er nu echt? Goed, we worden gebombardeerd met nieuwe belastingen en wetten die ogenschijnlijk met het klimaatbeleid te maken hebben. Maar wie het wat beter bekijkt, ziet dat het wel meevalt. Dwz, het valt niet mee, maar het is niet erger dan vroeger. Vroeger werden de accijnzen op brandstof ook voortdurend verhoogd. Ook toen al was er allerlei wetgeving die energieverbruik beinvloede. Er komt bij de km-heffing een tarief mede afhankelijk van CO2. Nu echter is er bij de BPM een deel CO2-slurptaks en energielabel. En dezelfde auto’s die duur zijn zijn ook de auto’s die straks die CO2 heffing zullen betalen. Het is veel window-dressing en weinig echt nieuw beleid.

  Uiteindelijk stijgt onze welvaart en daarmee onlosmakelijk onze CO2-uitstoot. Ondanks alle Kyoto-maatregelen en soms prachtige overheidsrapporten die CO2-uitstoot weten weg te boekhouden door het in het butenland te ‘copenseren’, stijgt onze uitstoot ook nog steeds netjes door. Ik zeg netjes, omdat er maar een manier is om CO2 uitoot te reduceren. Dat is welvaart reduceren. Met de huidige techniek is het niet mogelijk welvaart te behouden zonder fossiel te verstoken en daramee CO2 te produceren. Jammer wellicht, maar wel realiteit.

  Sommige landen hebben wat meer uitstoot per BNP-eenheid per hoofd dan anderen. Olielanden ietsje meer, landen met veel waterkracht of kernlanden zoals Frankrijk ietsje minder, maar dit zijn itt wat mensen denken maar kleine verschillen. Het aandeel non-fossiel is zeer klein op het totale directe en vooral indirecte verbruik. Bij indirect denk aan out-sources van productie. (Bijvoorbeeld CO2-uitstoot kampioen China.)

  http://www.gapminder.org/GapminderMedia/GapPDFs/WorldEnvironmentChart2004/MoneyCO2emissions.pdf?PHPSESSID=q9o4ku8ecimbhgmirrlkkplqo2

  http://graphs.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=6;ti=2006$zpv;v=1$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1jiMAkmq1iMg;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj2tPLxKvvnNPA;by=ind$inc_s;uniValue=8.21;iid=phAwcNAVuyj0XOoBL%5Fn5tAQ;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_x;scale=log;dataMin=199;dataMax=42642$map_y;scale=lin;dataMin=25;dataMax=84$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds=

  Moraal: er zijn veel mooie woorden van politici, maar uiteindelijk zal geen enkele politici ooit de welvaartreductie-kaart trekken. Daar is geen steun voor bij geen enkel volk op aarde.

  Ik geloof niet in de AGW-hypothese, maar zelfs als je dat wel doet, heb je botte pech. Er gaat gewoon niets gebeuren.

  Zeker als Gaia de volgende 10 jaar weer weigert met onze grote vriend Hansen van NASA samen te werken en nog eens 10 jaar vlakke temperatuur laat zien. 10 jaar kun je nog als statistische afwijking binnen de trend afdoen, 20 jaar niet. Want dan stort het kaartenhuis heel snel in, en moet de VN een nieuw project zoeken.

 7. @SpyNose: Een deeltje van het probleem zijn de pro-klimatisme ‘specialisten’ van nu, die de kennis van toen als middeleeuws afdoen en verwijzen naar “zeer primitieve modellen en metingen”, maar nu menen de absolute wijsheid in pacht te hebben, met aantoonbaar foute modellen en foutieve metingen. Dat die (bewust foute) modellen en metingen van nu zo met verve verdedigd worden heeft alles met propaganda, maar niets met wetenschap te maken.

  @Fred: Zure regen bestaat alleen nog maar in het gebied rond de fabriek waar de nikkel-accu’s voor de door klimatisten, natuur’beschermers’ en politici zo bejubelde Toyota Prius, die van productie tot afvaltraject meer milieuschade aanricht dan een Hummer. Alleen ‘op straat’ is-ie zo schoon…

  Natuurlijk heeft de vooruitgang welvaart en ook geld voor maatregelen gebracht. Maar zoals je al aangeeft ging het hier om vrij simpele, en duidelijk chemische oorzaak en gevolg relaties, met verifieerbare doelen. Inderdaad van een totaal andere orde dan de Klimatisme kerk.

  De criminele intenties van de slechts zeer selectief in feiten geïnteresseerde linksmensch zijn overduidelijk voor de nuchtere waarnemer.

  Andre NI reageerde op deze reactie.

 8. @R. Hartman (NI):
  Het trieste is, dat je dergelijke onzin”redeneringen” ook tegenkomt in de financiële wereld. Ik meen dat Helicopter Ben (en anders één van die andere “experts”) onlangs heeft gezegd dat men nu door betere methoden en modellen wél in staat is om de wereld te behoeden voor een ramp. Nota bene dezélfde methoden en modellen die instrumenteel waren in het veroorzaken van de huidige malaise..

Comments are closed.