Liberaal Vlaams Verbond en Liberaal Vlaams Studentenverbond nodigen u uit op hun studiedag, zaterdag 15 november, met als thema:
Groen Liberalisme

Aanvang 09.00 uur, 15 november 2008
Locatie
: Universitaire Stichting, zaal Félicien Cattier – Egmontstraat 11, te 1000 Brussel
Meer gegevens: http://www.lvsv.be  

De LVSV heeft veel libertarische standpunten, waardoor deze studiedag interessant kan zijn.

Aanmelden: http://lvsvleuven.be/dossiers/groenliberalisme.pdf