Regelmatig krijgen we vragen of opmerkingen in de geest van: “Het libertarisme zou mooi zijn, maar het is niet haalbaar” of “Het libertarisme is een idealistische utopie maar kan niet werken met de huidige mentaliteit van de mensen”.

Naar aanleiding van de ingezonden vraag van HdB (zie hieronder *)) besloten we om op deze punten weer eens nader in te gaan.
 
Kun je in de huidige maatschappij een goed en consequent libertariër zijn in de geest van de missie van de vrijspreker?

Om dit te beantwoorden moeten we eerst bezien hoe die huidige maatschappij is. 

We zullen het er waarschijnlijk heel snel over eens zijn dat de maatschappij waarin wij nu leven een collectivistische dwangmaatschappij IS. Bij wijze van spreken is er alles geregeld. Er wordt voorgeschreven wat je mag en wat je moet. Alleen al met dit nader te detailleren zouden we bladzijden kunnen vullen. Denk alleen maar eens dat iedereen gedwongen wordt om meer dan de helft van zijn productie af te staan aan de overheid. Dat die overheid uitmaakt of je in jouw eigendom mag roken of niet. Hoe de verplichte zorg voor jouw gezondheid geregeld wordt. En hoe die overheid je controleert waardoor van je privacy heel weinig over is. Inderdaad zijn (de meeste) mensen “moderne slaven”.

 In die maatschappij kun je zelf de morele overtuiging hebben dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven, en dat je dus zelf daaraan tracht te voldoen. Dat je nooit geweld of fraude tegen een ander zult initiëren en ook geen voordeel wilt hebben van zaken die door overheidsgeweld of fraude tot stand gekomen zijn.

 Dat “geen voordeel hebben” is nu onmogelijk. Dat zou in zeer korte tijd je eigen dood betekenen. Niet alleen kun je geen gebruik maken van de hulp van een dokter of van een ziekenhuis, maar je kunt niet eens buiten je huis komen zonder gebruik te maken van overheidsstraten en overheidswegen.

Wil je overleven dan moet je met deze werkelijkheid wel rekening houden. We zijn grotendeels buiten onze invloed in deze situatie terecht gekomen en moeten die wel als uitgangspunt aanvaarden.

Het is dan ook niet immoreel om van die faciliteiten gebruik te maken. Waar dwang is, houdt de moraliteit op.

Mensen hebben echter ook een verstand. Zelfs al wordt dat bij velen onderdrukt door emoties en geprogrammeerde vooroordelen! En met dat verstand kun je beredeneren wat het doel van de mens is en wat de juiste samenlevingsvorm is.
Die kan niet moreler zijn dan de vorm waarin ieder mens recht heeft op zijn eigen leven, vrijheid en eigendom. En dat is wat het libertarisme wil.

 Zoals gezegd, wordt dat in onze maatschappij door de massa (nog?) onmogelijk gemaakt. Maar daarom kun je wel van de juistheid overtuigd zijn. Als je consequent bent, zul je dan ook trachten er zoveel mogelijk naar te leven, en zelf geen geweld, dwang of fraude zult initiëren.

Of je er ook aan wilt werken om de maatschappij tot grotere vrijheid te brengen, is weer een eigen keus. Die overigens ook in je eigen belang is! De groep Vrijspreker schrijvers (en bezoekers) doen dat door de feiten die nu in de dwangmaatschappij plaats vinden, te belichten. Immers om een verandering te brengen, is het nodig dat veel meer mensen beseffen wat er aan het gebeuren is. Iedereen kan daaraan helpen door meer mensen naar de Vrijspreker te verwijzen!

 Daarmee is ook de vraag van HdB beantwoord dat een bank natuurlijk moreel niet vrij is om dingen te doen die ten koste van de vrijheid van anderen gaan. Zelfs niet als dat van de politici mag.

Dat de ellende in Afrika door “onze monetaire dictatuur” veroorzaakt zou zijn, begrijp ik niet. De ellende daar is veroorzaakt doordat de mensen daar ook in een dwangmaatschappij leven en zelfs het kapitalisme nog niet hebben ontdekt. (Lees het boek: Johan Norberg: “In defence of global capitalism”, vertaald in “Leve het Kapitalisme”.
———————————————- 

*) VRAAG van HdB:  

Ik heb aan de quiz meegedaan op uw site waaruit volgde dat ik principieel Libertariër was, maar praktisch Centrist. Wat het praktische deel aangaat wordt dat vooral veroorzaakt omdat ik rekening houdt met de maatschappij waarin we leven. Dat is een gegeven. Helaas.

 We leven in een maatschappij die beheerst wordt door het monetaire systeem, wat de afgelopen maanden wel heel erg duidelijk is geworden. Daarin kun je praktisch gezien nooit volledig libertariër zijn, tenzij je wellicht uit dat systeem stapt.

In de onlangs uitgebrachte film “Zeitgeist Addendum” wordt dit goed uit de doeken gedaan. In de film wordt duidelijk (en Jordan Maxwell heeft dat al jaren geleden uit de doeken gedaan) dat we in feite moderne slaven zijn. In hoeverre kan een slaaf praktisch libertariër zijn?

 Alleen al de vraag of je zelf een verzekering moet kunnen kiezen gaat al uit van het feit dat we in een monetaire dictatuur leven, want waarom zou er überhaupt een verzekering moeten bestaan – wie hulp nodig heeft moet dat kunnen krijgen. Maar het gaat een verzekering om geld en NIET om de gezondheid.

“the monetary system is not designed to serve the wellbeing of people” – Jacque Fresco in Zeitgeist Dat is met de ontwikkeling van de zorgverzekering wel heel duidelijk geworden – minder zorg, veel duurder.

Binnen ons systeem zou dit dus op een socialistische manier geregeld moeten worden – rekening houdend met de “sociaal” (lees: “financieel”) zwakkeren.

 De vraag is dus eigenlijk of 100% libertariër mogelijk is binnen onze monetaire dictatuur of in ieder geval waar de grenzen liggen van het libertarisme.
Het libertarisme klinkt utopisch, net zoals het Venus Project.

De Amerikaanse libertaristen zijn het bijvoorbeeld helemaal niet eens met de ‘bail out” voor de banken die in nood zijn. Maar wie zijn uiteindelijke de dupe als die banken niet worden geholpen? Dat zijn niet degenen die een miljoen verliezen en dan nog steeds genoeg geld hebben om van te leven. Mensen met weinig geld, die in een klap al hun spaarcenten kwijt zijn, die zijn de dupe. Is een “bail out” – ook als het de rijke mensen helpt – dan toch niet te prefereren?

 En is een bank vrij om te handelen ook als dat ten koste gaat van de vrijheid van anderen? Is het niet zo dat de ellende in Afrika door onze monetaire dictatuur wordt veroorzaakt?

 met vriendelijk groet,  HdB

6 REACTIES

 1. “Is het niet zo dat de ellende in Afrika door onze monetaire dictatuur wordt veroorzaakt?”

  Zie daarover dit fraaie socialistische artikel.
  http://www.nu.nl/news/1804061/22/Ongelijkheid_arm_en_rijk_Amerika_bereikt_Afrikaans_niveau.html

  Waarom zijn de betrokken arm? Het lijkt mij niet dat dat komt door gebrek aan kansen of een complot om hen arm te houden.

  Voor zover ik heb kunnen nagaan wordt “de ellende in Afrika” vooral veroorzaakt door de fenomenale corruptie en nepotisme daar. Niet onvermeld mag blijven dat zo’n beetje alle corrupte regimes daar goed van geld worden voorzien door zelfbenoemde ‘heiligen’ als minister Dingetje Koenders van Ontwikkelingssamenwerking. Wat zou men overigens bedoelen met ‘Ontwikkelingssamenwerking’?

  Een mooi voorbeeld dat ik ken is dat van Europese ministers die een dictator in Uganda een zak geld geven. Van die zak geld koopt de dictator een Learjet vliegtuig zodat zijn kinderen naar de (kost)school in Zwitserland kunnen vliegen (Dit was een poosje geleden in het nieuws). Strikt genomen -men werkt immers samen om anderen te ‘ontwikkelen’- lijkt dat geld mij goed besteed maar waarom moet een Europese arbeider, die misschien niet eens genoeg geld verdient om een auto voor zichzelf te kunnen kopen, meebetalen aan dit soort privileges?

  Terug naar het Libertarisme. Huis-trol ACP merkte ooit mooi op dat Libertarisme vooral iets is om voor jezelf te realiseren in de huidige maatschappij. De meeste mensen die ik ken zijn collectivistisch en vinden de dwangstaat heerlijk en willen niet of nauwelijks van het tegendeel worden overtuigd.
  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 2. @jjvandinges:
  “Huis-trol ACP merkte ooit mooi op dat Libertarisme vooral iets is om voor jezelf te realiseren in de huidige maatschappij.”

  Je kunt realiseren dat jij zelf geen geweld, dwang of fraude initieert.
  Maar anderen blijven dat wel tegen jou doen. Ze hebben dat “legaal” gemaakt onder andere door het andere namen te geven zoals “belasting”.
  De politici is het gelukt, door “democratische stelsels” de meesten het idee te geven dat dit voor henzelf het voordeligste is.
  Bastiat:”De democratie is de grote farce waarbij iedereen denkt dat hij er zelf beter van wordt, ten koste van alle anderen”.

  Het libertarisme verbreiden zou sneller gaan als we naast de moraliteit feiten kunnen aandragen dat mensen er beter van worden.

  pcrs reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen: Je kunt zelfs zeggen dat “ongekozen positieve verplichtingen” niet kunnen bestaan voor een libertarier. Voorbeelden daarvan zijn niet alleen belasting en dienstplicht. Preken daarover tegen anderen heeft mi geen nut als je niet je persoonlijke relaties onder de loep neemt met het “against me” argument van freedomainradio.
  Vraag je vrienden, waar je vrijwillig voor gekozen hebt er mee om te gaan, of ze voor de instantiatie van geweld zijn om problemen op te lossen en als dit het geval is, of ze ook zijn voor de initiatie van geweld tegen JOU. Dus keuren zij de instantiatie van geweld tegen jou goed als jij het niet met ze eens bent. Eventueel kun je daarna nog vragen of ze daarvoor de overheid op je afsturen of dat ze eventueel bereid zouden zijn dat geweld tegen jou zelf ten uitvoer te brengen.
  Dat is allemaal net wat concreter dan de zoveelste tirade tegen overheid en centrale bank.
  Volgens mij ook de enige manier die nog niet geprobeerd is om deze ellende te keren.
  Als zo’n vriend dan zegt:ik steun de overheid, ik steun geweld tegen jou en ik ben eventueel zelf bereid het uit te voeren, ga je er dan nog gezellig een biertje mee drinken?
  Als je inderdaad zo tegen ongekozen positieve verplichtingen bent als je beweert te zijn, zou het antwoord daarop nee moeten luiden, denk ik.

 4. ik stuurde wel een een stukkie op naar dit forum,maar dat was niet Libertariers genoeg of zo, dan vinden socialisten en liberalen ook van hun geloof als *ik daar iets van zeg , dus wat moet ik nu worden om in de smaak te vallen?-:)

  * niet juist ben in hun/de leer

 5. Dit lijkt me een redelijke draad om dit stukje in te parkeren…

  Een goed voorbeeld van een stuk gerealiseerd libertarisch verleden… mag ik tromgeroffel… is het duitse keizerrijk van omstreeks 1900:

  http://www.takimag.com/sniperstower/article/kaiser_bill_the_workingmans_emperor/

  Duitsland was ondanks Bismarck nog steeds een zeer gedecentraliseerde verzameling van vorstendommetjes, graafschappen, enz.

  The last German emperor ruled over a highly decentralized federal state, in which most internal governance took place in the constituent administrations of the Empire, which were a collection of kingdoms, duchies, and free cities. The total tax burden for German citizens in 1900 was somewhere below 7 percent for those who were employed, which was the lowest tax rate in Europe at the time. Although the German working class was the most literate and enjoyed the highest living standard in the world, the German welfare state had hardly taken off in 1900, if one discounts modest workers’ pensions and something like medical insurance.

 6. Juist vanwege het feit, dat we in een dwangmaatschappij leven, zie ik het libertarisme / minarchisme veel meer als een roadmap om het leven om te buigen naar een betere samenleving i.p.v. als een absoluut doel. Dat doel is utopisch en het onvoorwaardelijk opeisen van dat doel dreigt de libertarier tot fundamentalist te maken.
  Daarom zie ik libertarisme / minarchisme meer als levenskunst of -stijl, een kwestie van permanente educatie.

  Zie ook:
  Stefan Molyneux: “Proving Libertarian Morality”
  http://www.lewrockwell.com/orig6/molyneux8.html

Comments are closed.