Voorstel Nummer vijf van Karl Marx in zijn Communistisch Manifest schijnt wel het hoofdargument te zijn van de voorstanders van het “bankenredden”.

Zo begint een artikel van Martin Masse *) in de Canadese National post waaruit een aantal van de volgende gegevens gehaald zijn. 
 
In dat Communistisch Manifest van 1848 publiceerde Karl Marx 10 maatregelen waardoor het proletariaat de macht over alle productiemiddelen in handen moest krijgen. En punt 5 is “centralisatie van kredietverlening in de staatsbanken, en een centrale bank met staatskapitaal en een monopoliepositie.

Zelfs uit de hoek van voorstanders van een vrije markt komen op dit moment aanbevelingen voor een bailout en voor massa’s geldcreatie van de staat.
Door de geldcreatie krijgen we inflatie omdat geld minder waard wordt. En door belastingen wordt geld bij productieve mensen weggehaald die er ook andere dingen mee hadden kunnen doen.

Overheden zijn al een hele tijd bezig met meer geld in de banken te pompen. Het heeft kennelijk niet geholpen en het heeft in het verleden nooit geholpen en zal nu ook niet helpen. De ellende wordt er alleen maar door verlengd. Slechte, overprijsde investeringen worden nooit goudmijntjes. Die moeten gewoon geliquideerd worden anders wordt de economie nooit gezond.

Door de zogenaamde overheidshulp, waaronder de kredietexpansie, worden de noodzakelijke correcties en daardoor het echte herstel tegengewerkt

Dit begrijpen kennelijk ook een aantal economen van de “Chicago Friedman school” niet en daardoor steunen ook die in feite de verlenging van de crises en helpen ze de overheden het vijfde punt van het Communistisch Manifest van Karl Marx te realiseren.

Even kregen we een glimpje hoop dat een enkele politicus gaat inzien dat de crisis niet veroorzaakt is door te weinig overheidstoezicht. Alles wat banken doen, wordt immers al gecontroleerd. Femke Halsema verweet namelijk Balkenende-Bos terecht dat zij er bovenop zaten toen ABN/AMRO door Fortis gekocht werd. Maar Balkenende kletste zich er snel uit door Amerika de schuld te geven van de crises; hij kon dat toch niet helpen.

En ondertussen weten de politici, met hulp van de media, mooie praatjes te houden over hoe goed zij zijn en hoe zij het volk redden van de ondergang. En ondertussen hun macht te vergroten.
Alles wat straks blijkt anders uit te komen, is natuurlijk de schuld van anderen, zoals bvb Amerika, of Rusland, en daar konden zij niets aan doen.

De grote massa begrijpt toch niet hoe die ingewikkelde economie in elkaar zit en heeft alleen zorg over zijn spaargeld en de waarde van zijn huis. Al zullen ze beslist later tot de conclusie komen dat de mooie praatjes van de politici niet kloppen.
—————————————————-
*) Martin Masse is publisher of the libertarian webzine Le Québécois Libre and a former advisor to Industry minister Maxime Bernier.Zie: Bailout marks Karl Marx’s comeback   September 29, 2008

15 REACTIES

 1. Tja, de meeste mensen houden -als het er echt op aan komt- niet van risico en er zijn altijd wel politici te vinden die daar graag op inspelen. Kijk bijvoorbeeld maar op de website van de SP. Alles is opeens de schuld van ‘markt en kapitalisme’ en gebrek aan bemoeienis van de overheid (zo ver ik weet bemoeit die zich met zo’n beetje alles).

  Ik zie het al helemaal voor mij; 1 oktober 2010. Als je net wakker bent ga je op weg naar je werk als lantarenpaal-bewaker en stop je even bij de EspeeMarkt voor een zak kentenbollen. Na twee uur in de rij staan moet je wachten tot de verkoopster klaar is met koffie drinken. Humeurig zegt ze dat er geen brood is. De bakkers zijn deze maand op cursus Maoisme in het Agnes Kant College. Maar als je lid word van de SP kom je misschien in aanmerking voor een pasje van de dollar-winkel waar ze ook waldkorn brood en croissants verkopen en wordt je bevorderd tot chef lantarenpalen van je buurt. Socialismo O Muerte…
  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 2. @jjvandinges:
  “Alles is opeens de schuld van ‘markt en kapitalisme’ ”
  Ja, het zou een artikel waard zijn om een te vertellen hoe en hoevaak op allerlei punten banke, gecontroleerd worden.
  Met feiten:
  –ze moeten eerst al een vergunning hebben
  –controles AFM
  –controles vd belastingen
  –ze moeten klantgegevens opgeven.
  –belemmeringen personeelsbeleid CAO’s, minimumloon
  enz.

  En al die controles werken niet: zie overname ABN

 3. “Overheden zijn al een hele tijd bezig met meer geld in de banken te pompen. Het heeft kennelijk niet geholpen en het heeft in het verleden nooit geholpen en zal nu ook niet helpen.”

  Hub, los van het feit dat de crisis is veroorzaakt door een te grote aanvoer van geld (de VS die de rente te laag hield), ben je ook van mening dat gegeven de crisis de centrale banken, net als tijdens de grote depressie, de geldkraan nu moeten dichtdraaien? Zou dat dan niet leiden tot een nieuwe grote depressie?

  Voor zover ik weet is het dichtdraaien van de kraan toen de crisis eenmaal bezig was, juist een belangrijke reden waarom het herstel zo lang heeft geduurd.

 4. Uit het communistisch manifest hebben we deze 10 punten:

  Voor de meest ontwikkelde landen zullen evenwel de volgende maatregelen vrijwel algemeen toepassing kunnen vinden:

  1. Onteigening van de grondeigendom en gebruik van de grondrente voor staatsuitgaven. (check, is realiteit)
  2. Sterk progressieve belastingen. (check, is realiteit)
  3. Afschaffing van het erfrecht.(Check gedeeltelijk, dmv successierecht)
  4. Verbeurdverklaring van de eigendom van alle emigranten en rebellen. (Wordt aan gewerkt)
  5. Centralisatie van het krediet in handen van de staat door middel van een nationale bank met staatskapitaal en uitsluitend monopolie. (Check, in progress)
  6. Centralisatie van het transportwezen in handen van de staat. (Check, OV plus wegennet is overheid)
  7. Uitbreiding van het aantal nationale fabrieken, productie-instrumenten; ontginning en verbetering van de landerijen volgens een gemeenschappelijk plan.(Check gedeeltelijk)
  8. Gelijke arbeidsplicht voor allen, vorming van industriële legers, vooral voor de landbouw.(Check, hoewel industriele legers niet meer noodzakelijk zijn)
  9. Vereniging van het landbouw- en industriebedrijf, aansturen op de geleidelijke opheffing van het verschil tussen stad en land.(Check)
  10. Openbare en kosteloze opvoeding van alle kinderen. Opheffing van de fabrieksarbeid door kinderen in zijn huidige vorm. Aansluiting van de opvoeding bij de materiële productie, enz. (Check)

  Mijn conclusie: de 10 punten van Marx en Engels zijn gewoon vrijwel volledig bewaarheid geworden. En wie beweert nu nog dat wij in een kapitalistische samenleving zouden wonen????
  (zie het manifest op http://www.vonk.org/klassiekers/marx-engels/1848/manifest/manif2.htm )

 5. Wat mij opvalt.

  Enerzijds lees ik (met name op internet) dat juist de bemoeienis vanuit de overheid funest is geweest. Iets wat ik mij heel goed kan voorstellen.
  Anderzijds lees ik in de kranten en hoor ik op televisie (voornamelijk uit de hoek van de Democrats) dat het juist de deregulering en het gebrek aan toezicht op de markt de boosdoeners zijn.

  Hoe zit het nou? Wie liegt er?
  NvdBeek reageerde op deze reactie.

 6. Joeri: typisch overheidsgedrag.
  Veel geld werkt niet, laten we meer geld er inpompen.
  Veel toezicht werkt niet, laten we meer toezicht gaan houden

  Enzovoort….
  De ‘vrije markt’ in bankenland was nooit vrij. Dus om nou de vrije markt de schuld te geven gaat wat ver.

 7. @joeri:

  Dat vroeg ik mij dus ook al af. Voor zover bekend bestond de overheid ook al in de aanloop naar de crisis. En er zijn genoeg mensen geweest die gewaarschuwd hebben voor het probleem van de sub-prime en de huizenmarkt in de VS. Kees de Kort is een bekend voorbeeld, al is het met een hoog “Orakel” gehalte. Kortom, de overheid stond erbij en keek ernaar. Als de gang van zaken werkelijk dusdanig was dat je door middel van toezicht voldoende informatie kon verkrijgen om efficient overheidsingrijpen mogelijk te maken, had het thema van de sub-prime al veel en veel eerder op de politieke agenda gestaan. Als het al zo overduidelijk was, dan was overheidsingrijpen logisch geweest.

  Jammer genoeg begeleid ik momenteel geen studenten, maar mij lijkt het volgende onderzoeksproject wel aardig: Doorzoek de publiekelijk beschikbare traditionele media zoals het FD en The Economist. Dateer de eerste waarschuwingen voor problemen met sub-prime, de huizenmarkt in de vs en fannie may / freddie mac. Doorzoek de handelingen van de kamer via Opmaat op relevante termen. Analyseer aan de hand hiervan de mate van bewustzijn bij de overheid wat betreft de kamer. Vul het aan met interviews van ambtenaren van financien en DNB.

  Het is geen sterke methode, maar het onderzoek is meer bedoeld als een schets van bewustzijn dan een volle enquete. Lijkt me een leuk project voor 2de jaars studenten algemene economie/ rechtseconomie.

  Mijn verwachting is dat die hele crisis grotendeels aan de overheid en kamer voorbij is gegaan. Als dat zo is, heeft toezicht ook geen zin. De volgende crisis zal van geheel andere aard zijn, de kans dat een soortgelijke crisis als de huidige zich in de komende decennia zal herhalen ongekend klein. Toezicht toegespitst op de symptomen van de huidige post-bubble problemen is nutteloos. Ter herinnering, de vorige crisis speelde op de it markt. We hebben toch ook geen toezicht op de IPO van it ondernemingen naar aanleiding van de vorige bubbel?

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 8. Dat de politiek praatjes verkopen als zoete broodjes,mogen wel duidelijk zijn.
  Gisteren had Nova een gesprek met de vrijmetselaar J-P Bakellende.
  Eerst een heleboel praatjes over dat we vertrouwen moeten hebben in het systeem.
  Werd als laatste vraag gesteld hoe het zat met J-P zijn spaartegoeden.
  Dat hield hij voor zich eigen,om dat niet te beantwoorden.
  Oftewel wij moeten zijn gezever aanhoren dat het wel goed komt,zolang hij zelf het tegen het overgestelde doet.
  Ze zijn niet te vertrouwen en werken met een dubbele agenda.

 9. De huidige crisis zit ingebakken in de menselijke natuur. Het centrale gebrek in de menselijke natuur is zijn neiging tot afschuiven van verantwoordelijkheden. Daarop is de hele verzorgingsstaat / democratische rechtsstaat / sociaaldemocratie gebaseerd.
  Anders gezegd: door institutionalisering misvormt de sociaaldemocratie de samenleving tot een afschuifsysteem an sich.
  Geholpen door o.a. massaal struisvogelgedrag, moeten vervolgens ook de instituten, menselijke instellingen met dito menselijke gebreken, het laten afweten, met ineenstorting van diezelfde sociaaldemocratie als gevolg.

 10. De grote denkfout van Marx was dat het proletariaat de macht over de productiemiddelen zou krijgen…wat namelijk inhoud “vrije”markt 🙂
  Nee, de staat kreeg de de productiemiddelen in handen, en nog nooit in de geschiedenis is de staat hetzelfde geweest als het proletariaat.

  Ben reageerde op deze reactie.

 11. @NvdBeek:
  “Mijn verwachting is dat die hele crisis grotendeels aan de overheid en kamer voorbij is gegaan. Als dat zo is, heeft toezicht ook geen zin”

  Ook in een libertarische maatschappij zullen er controle instanties zijn.
  Echter niet van de (onbekwame) overheid. Ze zullen particulier zijn.
  Aanzetjes in die richting:
  VEB, Consumentenbond toen hij nog niet van subsidies leefde, ANWB, Certificaten-bureaux enz.

  Dat controle van de overheid geen zin heeft zie je wel bij de overname van de ABN waar tientallen overheidsmensen gecontroleerd hebben:
  -Bos met zijn ministerie van financien
  -Wellink met zijn Nederlandse Bank
  -Autoriteit AFM met al hun moeilijk doende controleurs
  -Neely Kroes met haar EU achter zich.
  –Misschien nog enkele.
  Maar als deze groep er al niets van terecht brengt, en diezelfde groep schreeuwt om meer controle, dan weet je dat er andere factoren een rol spelen: Macht.

  En nu zegt Bos zelf dat hij het fout gedaan heeft.

  NvdBeek reageerde op deze reactie.

 12. @Hub Jongen:

  Privaat toezicht en certificering is inderdaad een ondergewaardeerd instrument. Maar of het ook hier tot een andere uitkomst had geleid?
  Was de VEB niet voor de overname van ABN door Fortis? Dan zou in de overname procedure niets anders zijn gelopen.
  In hoeverre zeepbellen voorkomen kunnen worden door toezicht door private of publieke toezichthouders is mij niet zo snel duidelijk. Veelal is er een onderliggende economische verstoring die niet snel weg te nemen is met toezicht. En bij een zeepbel aan de zijlijn staan is ook geen evenwicht, je moet wel meedoen met de rat-race. Kortom, toezicht was en is niet het antwoord op dit soort fundamentele problemen.

  Het enige waar ik op wilde wijzen was dat de politici en andere bestuurders kunnen roepen om meer toezicht, maar als het had geholpen hadden ze het wel gedaan. Ze kunnen toch ook zo ver vooruit zien en maatregelen nemen tegen de opwarming van de aarde?

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 13. @NvdBeek:

  “In hoeverre zeepbellen voorkomen kunnen worden door toezicht door private of publieke toezichthouders is mij niet zo snel duidelijk.”

  Zeepbellen kunnen alleen voorkomen bij economische pyramidespelen (geld doorschuiven waar geen werkelijke waardeproductie tegenover staat). Dat gebeurt soms in het klein (Van den Berg) maar ook de aandelenmarkt en afgeleiden daarvan is zo’n typische zeepbelmarkt. En dan bedoel ik niet alleen het naked shortselling (lees Paul Frentrop’s Ondernemingen en hun aandeelhouders sinds de VOC).

  Zeepbellen zijn in een vrije markt niet normaal. Door de zeer fijnmazige afstemming tussen vraag en aanbod is er steeds voldoende evenwicht tussen de werkelijk geproduceerde waarde en derivaten daarvan.

  Zeepbellen blijken vooral te ontstaan door overheidsingrijpen. Denk aan de vastgoedmarkt. Door grootschalige marktverstoring tgv allerlei overheidsbeleid zien we een structurele schaarste aan woningen en een structurele overproductie aan bedrijfsruimte met navenante prijstrends. Ook de huidige bankcrisis is grotendeels het gevolg van overheidsbeleid.

  Toezicht ter voorkoming van zeepbellen is in een volledig vrije markt niet of nauwelijks nodig. Private toezichthouders, zoals raden van commissarissen, patiënten- en consumentenverenigingen, internetfora, etc. kunnen wel de werking van een vrije markt versterken door belanghebbenden tijdig te informeren en, indien nodig, gemandateerd in te grijpen.

  ======
  Al bekend ?
  Utilitariarism resources
  http://www.utilitarianism.com/

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 14. @Eric:

  Beste Eric,

  Je kunt Marx op weinig denkfouten betrappen. En dit is er zeker geen. Immers je weet niet wat de toekomst brengt. De arbeidersklasse heeft altijd al de productiemiddelen in handen. Zij zijn immers de gebruikers. De macht of beter het beheer is slechts een kwestie van tijd en ontwikkeling en beschaving.

  Succes, Ben

Comments are closed.