Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat ze het wel “kunnen” als ze maar willen.
Maar aan dat laatste twijfel ik als ik zie hoe eenvoudig (foutief) nu de verantwoordelijkheid voor de huidige crisis in de schoenen van de vrije markt wordt geschoven.
En dat terwijl het tegendeel waar is! 
 
De bekende econoom George Reisman publiceerde in een artikel:

” The Myth that Laissez Faire Is Responsible for Our Present Crisis”

Ik ben geneigd te stellen dit artikel is: “MUST READING”!

14 REACTIES

 1. Een mens is een kuddedier.
  Dus de grootste gros denkt niet na.
  Als de leider dan maar objectief nadenkt.

 2. “Mensen” aanspreken als collectief getuigt niet echt van een libertarische instelling. Tevens herbergt de vraagstelling een arrogantie die nou juist één van de grondgedachtes van het collectivisme is en vaak terug te vinden in de hoofden van socialistische demagogen.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen:
  Over 1 kam scheren en voorbij gaan aan het individu.
  Over basale fysieke eigenschappen (lopen, ademhalen, etc.) zullen we het wel eens worden, maar “(na)denken” is een subjectief begrip en herbergt een waarde-oordeel. De vraag impliceert dat het gros van de mensen niet kan/wil nadenken. Omdat politici (wel 1 kam ;)) de bevolking weet te bedonderen met leugens, wil nog niet zeggen dat mensen niet kunnen nadenken.

 4. De ene mens denkt één zetje vooruit en de andere drie.
  Dat ene zetje wordt dan ook nog in kudde-overleg gedaan

 5. Laissez Faire, is nu precies zo’n uitdrukking waarbij de gewone man het niet meer snapt.

  Ik moest het even opzoeken in Wikipedia, maar het betekent zoiets in de handelseconomie als, laat maar gaan, laat maar doen!

  Dus het is niet de schuld van de vrije handel.

  Nee, het is de schuld van de “Rijkman groenink’s en de Lippens” op de wereld.

  Liegen, bedriegen, winsten opkloppen, bedrijf mooier maken dan dat het is. Duistere transacties waarvan niemand meer weet wat het waard is.
  Achteraf niets dus.

  Misschien wat simpel uitgelegt, maar mijnsinziens beter de kern gepakt dan met “Laissez Faire”

 6. Ze weten heel goed wat ze aan het doen zijn. Je kunt de staat slecht noemen, maar dom zijn ze niet. Wat dat betreft het hoogste respect. Ze weten precies wat ze moeten zeggen om wat voor sentimenten los te krijgen.

 7. In algemeenheid:

  Neen, objectiviteit bestaat niet.
  ieder mens denkt vanuit een uitgangspositie, volgens vooraf gebaande paden in de grijze massa.
  Kan niemand iets aan doen is gewoon zo.

  Hub is niet objectief
  George Reisman is niet objectief
  Ik ben niet objectief

  Het is de starheid waarmee je je eigen denkbeelden verdedigd die bepaald of je subjectiviteit schadelijk is of niet.

  *Mijn subjectieve mening 🙂

  pcrs reageerde op deze reactie.

 8. Neen, objectiviteit bestaat niet.

  Mee eens.
  Anders gezegd, niemand is onafhankelijk.

 9. @VmaX:
  “Neen, objectiviteit bestaat niet.”
  Is dat objectief waar?

  De realiteit is objectief en consistent. De visies van mensen erop zijn subjectief. Als 2 mensen echter een tegenstrijdige visie op de realiteit hebben, kan er maar 1 gelijk hebben. Dit omdat de realiteit objectief en consistent is.
  SpyNose reageerde op deze reactie.

 10. @pcrs:
  Precies. Ik zou daar eventueel aan willen toevoegen, dat de realiteit meestal een samengesteld feitencomplex is, waarover verschillende individuen verschillende inlichtingen hebben. Dat verklaart om te beginnen al een bepaalde categorie meningsverschillen.
  Voorts bevatten meningen subjectieve waarde-oordelen over het feitencomplex, waardoor een andere categorie meningsverschillen ontstaat.
  Als tussen deze twee categorieën geen onderscheid wordt gemaakt, dan kan daarover een meta-geschil ontstaan: een derde categorie.

  beek reageerde op deze reactie.

 11. @SpyNose:

  Als verschillende individuen verschillende inlichtingen hebben, kan het samenstellen van die inlichtingen wel een objectievere waarheid vaststellen.
  Zoals 4 mensen die elk vanuit een andere hoek een gebouw zien: integreer die informatie , en er kan een correcter beeld van het gebouw ontstaan.
  Net als bij de 4 evangelisten b.v.
  Subjectieve waardeoordelen zijn best lastig voor het vaststellen van echte waarheden.
  Vandaar dat het erg nuttig is dat de mens die waardeoordelen van een bovenmenselijke instantie, een archimedische punt, heeft ontvangen.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 12. @beek:
  Interessante reactie. Even zien:

  “Als verschillende individuen verschillende inlichtingen hebben, kan het samenstellen van die inlichtingen wel een objectievere waarheid vaststellen.”

  Het komt hier erg op de formulering aan: je hebt het over “objectievere waarheid”.
  pcrs en ik gebruiken de term “objectief” in verband met een “consistente realiteit”, waar jij het begrip “waarheid” introduceert.

  De realiteit moet eenduidig zijn vast te stellen. Een visie op de realiteit ontstaat pas, wanneer de realiteit wordt geinterpreteerd. Er wordt dan iets aan de realiteit toegevoegd en wel een bepaalde betekenis in verband met iets anders.

  Dat andere kan van alles zijn, een waarde bijvoorbeeld. Maar het waardebegrip impliceert een (subjectieve) waardering, een norm. Een norm is een ethisch begrip en heeft niets met de oorspronkelijke realiteit, het feit “an sich”, te maken. Normen zijn dus subjectief.

  Terug naar je statement. Je zult er hopelijk geen bezwaar tegen hebben, dat ik in de term “objectievere waarheid” het woord “waarheid” vervang door “realiteit”.

  Kan er een objectievere realiteit bestaan, wanneer we stellen (definiëren), dat de realiteit objectief en consistent is? Binnen dat begrippenkader logisch gezien niet.
  Wel kunnen we zeggen, dat de realiteit met feiten is aangevuld, maar dat neemt niet weg, dat de samengestelde realiteit, het feitencomplex, -logisch gezien- even objectief is als de verschillende objectieve waarnemingen.

  M.a.w. er kunnen meningsverschillen bestaan over:
  1. De feiten en de wijze waarop die worden vastgesteld (de objectiviteit van de waarnemingen)
  2. De interpretatie van de feiten, want die bevat een normatief bestanddeel
  3. De relevantie van de feiten voor de verklaring van het feitencomplex. Om die relevantie vast te stellen, moet overeenstemming bestaan over:
  a) de omschrijving van het vraagstuk,
  b) de (objectieve betrouwbaarheid van de) onderzoeksmethode voor het omschreven vraagstuk en
  c) de quantitatieve (objectieve) mate van zekerheid over de eindconclusie.

  Als geen overeenstemming is over al deze punten, is er sprake van een meningsverschil.
  Bijvoorbeeld, als men het niet eens is over een feit, moet dat feit worden geanalyseerd. Bijvoorbeeld moet de vraag worden beantwoord, hoe het feit werd vastgesteld en of dat is gebeurd volgens voldoende betrouwbare methoden.

  Voor commentaar op de rest van je reactie heb ik op dit moment geen tijd meer.
  beek reageerde op deze reactie.

 13. @SpyNose:

  Objectieve realiteit is objectief bestaande realiteit, dat lijkt me per definitie inderdaad het geval.
  Had ik moeten schrijven: gekende objectieve realiteit.
  In het gekende zit zowel de beperking van het subjectieve kennen van een beperkte objectieve realiteit, als de mogelijkheid te ontsnappen aan het persoonsgebonden beperkte kennen van een objectieve realiteit, door het gevarieerde gekende van velen te combineren.
  Waarmee we gewoon terug zijn bij m’n eerste opmerking, nu iets uitvoeriger neergetikt.

  En laat de rest maar zitten, want ik vermoed al enigszins welke de volgende vragen zullen zijn.
  Die zullen vast neerkomen op de vraag hoe mensen die zich niet in dat archimedische punt bevinden, kunnen vaststellen of er ueberhaupt sprake is van dat archimedische punt bij het aanvaarden van die waarden.

Comments are closed.