Zoals we aantoonden in een driedelige serie over “Conspiracy” geloven we niet in een samenzwering van een groepje superrijken die dit alles in het geheim organiseren.
 
Wij toonden echter ook aan dat de wereld wel op weg is naar steeds grotere concentraties van macht. Vooral blijkt dit in deel 3:  “Conspiracy in de praktijk. ”

Die concentraties zien we groeien terwijl we er bij staan. Kijk maar naar de steeds groter, en machtiger, wordende EU, de Verenigde Naties, IMF, Wereldbank en dergelijke.

Door de nu wereldomvattende Kredietcrises krijgt deze tendens een extra versnelling. We zien dat in de pogingen tot het gezamenlijk optreden van de EU-landen. En vooral ook uit de wereldwijde verlaging van het rentepercentage van een half procent.

In The Scotsman lazen we het artikel:  “New World Order: Global co-operation, nationalisation and state intervention – all in one day “.  De diverse maatregelen zijn inderdaad ongekend in grootte en snelheid. Zelfs in Amerika gaan er nu al stemmen op om de banken (gedeeltelijk) te nationaliseren.

Of die maatregelen helpen is de grote vraag.  Het is immers sleutelen aan de symptomen en niet de oorzaken corrigeren. En over de langere termijn consequenties van al dat toveren met miljarden uit de hoge hoed maken we ons echt zorgen.

7 REACTIES

 1. Gaat het hier uiteiendelijk op uitlopen ? Project L.U.C.ID — het 666 universeel controlssysteem van het beest:
  Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie — een totalitaire politiestaat — is nabij. Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en gewichtige waarschuwing van dit boek. Denk vooral niet dat u en uw geliefden zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische greep van dit computersysteem vallen. Lees verder: http://www.openbaring.org/lucid.html

 2. Hub Jongen,

  Ik zou je wel willen omhelzen als ik niet té veel aanwijzingen had om aan te nemen dat er een serieus en zeer ambitieus plan ligt om op z’n minst een groot deel van de wereld om te vormen volgens Orwelliaans model.
  Maar die omhelzing zal er naar mijn idee niet komen als er niet snel meer mensen de tekenen en de verschijnselen gaan waarnemen en vooral de leugens voorbij, op zoek gaan naar de vele onderzoeken die hier naar gedaan zijn.
  Ik kan u de werken van Drs. Robin de Ruiter hierbij van harte aanraden en de boeken van Jim Marrs.
  Het is natuurlijk nooit verloren moeite de verworvenheden waar tijdens de tweede wereldoorlog voor gevochten is, te bewaken met alles wat we hebben.
  Angst is wat anders dan oplettendheid.
  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 3. @rob:
  “Angst is wat anders dan oplettendheid”
  Helemaal mee eens.
  Tevens in de hoop dat we door oplettendheid dingen ontdekken die we kunnen DOEN.
  Voorlopig zijn we daarvoor met te weinig mensen die de filosofie van de vrijheid begrijpen. Dit aantal uitbreiden is de eerste noodzakelijke stap.

  rob reageerde op deze reactie.

 4. Die bezorgdheid lijkt me terecht, gezien de bijeenkomst van de G7/8 in Washington. Men is vergeten, aldus Ron Paul, hoe het kapitalistisch systeem behoort te werken. Dat gaat ons de vrijheid kosten.

 5. @Hub Jongen:

  Ben ik volledig mee eens.
  Een geruim aantal jaren ben ik mij in toenemende mate bewust van de opbouw van hetgeen achter de schermen is opgebouwd om de “agenda”, rond te krijgen.
  Ik ben mij ervan bewust dat deze agenda buiten het blikveld gehouden is van het gewone volk zodat zonder controle op enigerlei wijze een lijn uitgezet kan worden die op z’n zachtst gezegd niet in het belang is van de gewone man of vrouw laat staan de positie van de medemens in minder florerende landen. Ook het vitale belang van de levengevende kracht van de planeet als biotoop is van ondergeschikt belang. Waar het de elitegroep om begonnen is is de volledige hegemonie en totale controle met in bezitname van alle aardse rijkdommen.
  Het spreekt vanzelf dat mits men onderdeel is van deze elitegroep er een scenario klaarligt waar we niet blij mee hoeven te zijn.
  Het sluipenderwijs doorvoeren van maatregelen welke de voorwaarden zijn om globaal tot machtsovername over te gaan zijn te zien voor wie ogen heeft om te zien en oren om te horen. Wat dat betreft ben ik de discussie of het nu wel of niet waar zou zijn, allang voorbij.
  Uiteraard staat het eenieder vrij er het zijne of hare van te denken maar scepsis en waakzaamheid is meer dan ooit geboden.
  Het gaat binnen dit bestek te ver om alle aspecten van de agenda te benoemen maar ik spreek waarschijnlijk niet in raadselen wanneer ik de titel van uw artikel nogmaals aanhaal.
  Zaak is te handelen vanuit zelfrespect en vindingrijkheid en vooral hoop en betere kansen.
  De tijden waarin we nu leven vragen om bepaalde oplossingen en vooral acties die erop gericht zijn het meest constructieve deel in onzelf naar boven te halen en juist te handelen in de tegenovergestelde modus operandi als waarin onze tegenspelels menen hun doelen te moeten bereiken. Alleen daarin kunnen we krachten bundelen om een echt alternatief aan het licht te brengen.
  Gelukkig beschikken we in de verzameling medestanders over genoeg kennis en ervaring om met een alternatief voor de dag te komen om een eventuele tot chaos verworden maatschappij weer tot leefbare proporties op te bouwen.
  Bewustzijn bij de massa is natuurlijk van doorslaggevend belang maar de betrouwbaarheid en de onvoorwaardelijke medewerking is op dit moment nog ver te zoeken.
  Mogelijk zouden schokkende gebeurtenissen een reactie bij de massa kunnen oproepen zodat er genoeg overtuigingskracht aanwezig is om tot standpuntbepaling over te gaan en van daaruit tot actie.
  Veel mensen zijn nog veel te gehecht aan de bestendigheid van de orde der dingen en schuwen zich voor de mogelijke realisatie dat de vanzelfsprekende werkelijkheid een versleten illusie is. De leugen heeft zich zo manifest gemaakt in het leven van alledag dat de leugen eerder omhelst wordt dan de waarheid omdat deze het absolute einde betekend van een tijdperk.
  Het aantal mensen wat zich heeft ingelezen in de materie en zich van de ernst heeft doordrongen groeit met de dag en deze kennis brengt de onmiskenbare verantwoordelijkheid met zich mee hier ook echt iets mee te gaan doen.
  We hebben inmniddels ook kunnen zien dat het politieke instrument niet toereikend is om het tij te keren laat staan een alternatief aan te bieden.
  Een 21e eeuwse oplossing is nodig.
  Het opbouwen van een nieuwe sociale coherente structuur is één van de pilaren waarop het sucses zal worden gebouwd. Daarvoor is een autonoom groepsgericht denken de sleutel. Ik stel voor niet meer in pyramidale structuren te denken maar in spiraalvormige.
  Bijvoorbeeld; een buurtcommité schrijft verkiezingen uit voor een te benoemen burgemeester. We hoeven hiervoor geen toestemming te vragen en laten dit bestaan naast alle bestaande structuren. Vervolgens voert de nieuw gepresenteerde vertegenwoordiger alle taken uit die tot nu toe door de huidige lieden zijn blijven liggen en verbinden opnieuw de elementen in de omgeving die verloren waren gegaan omdat de oude structuren door zelfingenomenheid of arrogantie of verkeerde prioriteiten, met niet publieksdienende zaken bezig waren. De vertegenwoordiger koppelt de noden terug naar de achterban welke het karakter heeft van een gemeenteraad en op basis van naastenliefde worden kleine zaken opgelost en uitgevoerd die bleven liggen.
  Hiermee onstaat er een hecht sociaal verband waarmee het failliet van het oude systeem kan worden aangevraagd.
  En zo verder.
  Binnen deze contekst kan informatie, onderlinge hulp en actie naar buiten snel geregeld worden. Zelfs coöperatieve consumenten handelsorganisaties zijn binnen dit systeem niet ondenkbaar.
  Daarmee hebben we het instrument van verdeel en heers en individualisering aan de opponent onttrokken en is een hecht zelfbewust strijdbaar volkselement ontstaan.
  In ieder opzicht een alternatief!

Comments are closed.