Al Gore komt dinsdag zijn winstgevend zaakje opnieuw verkopen aan mensen in Nederland die er veel geld voor over hebben om met Al in één zaal geweest te zijn.

Wij raden u echter aan om voor u besluit te gaan luisteren, eerst de interessante, leerzame en ook nog onderhoudende preek  van Jonathan van het Reve in de broeikaskerk  te lezen.  
Een genot voor de zondag!

3 REACTIES

 1. Op de website van ‘geheim tijdschrift Rosa’ heeft Jonathan van het Reve ook een mooie brief uit de toekomst geplaatst. Zijn kleindochter schreef in 2040 een mooie brief die in 2007 aan hem werd afgeleverd. Kern van die brief: waarom dachten jullie zo rond het jaar 2000 dat wij niet in staat zouden zijn problemen op te lossen?

  Voor zover de kleindochter. Nu ik weer. Misschien denkt elke generatie wel zo: de voorouders leefden nog in de duisternis, onze (achter)kleinkinderen zullen als volwassenen hulpeloos zijn. Alleen wij, de volwassenen, zijn verlicht en verstandig en wijs genoeg alle problemen goed te onderkennen en op te lossen.
  Die enorme arrogantie leeft nu vooral onder de milieubeweging, de gezondheidszeloten en de nieuwe spirituelen. En het valt grotendeels samen met links. Dee nieuwe regenten zijn erger dan de oude die rond 1970 het veld moesten ruimen. In ieder geval bewijzen deze nieuwe regenten vooral dat de verbeelding helaas nooit aan de macht is gekomen.

 2. Ik begrijp niet waarom de milieukliek (zakenlieden, bevlogenen, politici en onheilsprofeten) zo’n haast hebben om het door hen aangehangen tij te keren. In de skeptische hoek wordt namelijk vrij algemeen gesteld dat de oorzaak van de gestegen globale temperatuur in de 20e eeuw een toegenomen activiteit van de zon is. Ook is bekend dat deze zonnenactiviteit sinds kort (ruwweg 10 jaar) krachtig afneemt op grond waarvan de skeptici een daling van de mondiale temperatuur verwachten. Parallel hiermee lopen waarnemingen/calculaties van de komende zonnenactiviteit die uirspreken dat misschien wel 30-, maar wellicht zelfs een 70-jarige periode van mondiale temperatuurdaling zal optreden. Het begin van deze koude periode zal omstreeks 2012 – 2015 plaatshebben; op heel korte termijn dus.
  Daartegenover staan de verwachtingen van de alarmisten die stellen dat het over 100 jaar zus en zoveel warmer zal zijn!
  Wat maakt het dan uit om eerst de koudeinval af te wachten (verificatie van de hypothese) omdat de verwachte temperatuurdaling een veel dramatischer effectt op de stabiliteit in de wereld zal hebben dan een stijging van die temperatuur die trouwes zuiver hypothetisch is terwijl de koude hypothese daarentegen wel verifieerbaar is middels bijvoorbeeed C14, boomringonderzoek of boomgrensgroei in de Alpen?

 3. Ik word ondertussen wel horendol door allerlei verwarrende berichten.

  Ik geloof ook meer de theorie over de zonnevlekken, maar het moeilijk door de manipulatie de bomen door het bos te zien, zij hij als leek.

Comments are closed.