In een interview in de Volkskrant stelt Jan Stikvoort, korpschef van de politie regio Midden Holland, dat dat inderdaad het geval is. Heeft hij gelijk?
 
In het interview haalt Stikvoort de reacties aan van politici in de Tweede Kamer naar aanleiding van de situatie betreffende een groep van ongeveer 20 Marokkaanse jongeren in Gouda.

Geert Wilders (PVV) riep de regering op om het leger uit Uruzgan terug te halen en te stationeren in Gouda. De SP zei dat de buurt in de steek was gelaten. De VVD, wil een ‘vliegende brigade’ tegen Marokkaanse probleemjongeren. De PvdA meende dat de gemeente haar verantwoordelijkheid had moeten nemen.
Terwijl geen enkele politicus aan Stikvoort om de feiten heeft gevraagd.

Nu hebben we toch de indruk dat er tegen relschoppers nog te zacht wordt opgetreden en dat er daarbij ook te veel onderscheid wordt gemaakt welke kleur de relschopper heeft. Iedere relschopper hoort hard aangepakt te worden, of hij nu bruin, wit, zwart of geel of oranje is!

Het uit elkaar scheuren van de samenleving door politici gaat echter nog dieper.
Dat komt doordat in de behandeling van mensen zo vaak onderscheid wordt gemaakt tussen allochtonen en autochtonen. Alleen al het hele “inburgeringsgedoe” en het “toelatingsbeleid” zijn daar voorbeelden van.
En de basis daarvan is weer het hele overheids sociale stelsel met allerlei voorschriften en subsidies.
Schaf al die subsidies af. Verminder de belastingen (die dit immers allemaal betalen) en geef ieder mens de verantwoordelijkheid en vrijheid om zelf te bepalen hoe hij zijn leven inricht.

12 REACTIES

 1. De politici scheuren de samenleving uiteen omdat ze nu eens wel de overlast door maroc jeugd serieus nemen. Echt beseffen dat het fout gaat met deze jeugd is indirect toegeven dat de multicul heeft gefaald.

  Tja daar kan je als linkse lul dus niet stil naar blijven kijken, vandaar het artikel in de “volks”-“krant”.

  Dat de politiek echt meer kwaad dan goed doet zal deze journalist nooit begrijpen.

 2. Stikvoort heeft groot gelijk. Hij heeft de moed de noodklok te luiden en riskeert daarmee zelfs zijn baan.

  Inderdaad steekt het kwaad veel dieper. Belastingen en subsidies scheuren de samenleving uiteen: daarmee discrimineert de overheid stelselmatig bevolkingsgroepen en daarmee pleegt zij telkens inbreuk op art. 1 van de Grondwet.
  beek reageerde op deze reactie.

 3. Volgens mij is het verhaal van Stikvoort en de VK een standaard downplay reactie van de policors. Stikvoort zegt dat hij wel degelijk de bontkraagjes keihard aanpakt. Als dat zo is, waarom zijn ze er dan (nog)? Keihard is -zeker in deze- een subjectieve kwalificatie.

  Dat politici meer kwaad dan goed doen, zeker met appeasement en gesubsidïeerd betuttelen, is i.m.h.o. een open deur. Dat weet het gros van Nederland wel, nou de Haagse wereldvreemde knutselclub nog (ook lokale overheden kunnen er wat van, by the way).

  Maar goed, het hoort bij ook het grotere geheel: het criminaliseren van de samenleving zodat de burger vanzelf om harde maatregelen vraagt. Met meer controle en macht voor de roverheid tot gevolg.

 4. In New York heerst al een tijdje zero-tolerance, maar dat pakt niet altijd even goed uit.

  Iman Morales stond naakt op een afdakje met een TL-buis in zijn handen en riep dat hij een eind aan zijn leven wilde maken. Agent Michael Pigott vond hem blijkbaar een gevaar voor anderen en taserde Morales. Die viel van het afdakje, kwam ongelukkig op zijn hoofd terecht en stierf (geheel naar wens dus).

  Pigott kreeg echter een aanklacht aan zijn broek en werd geschorst. Om zijn familie een langlopende strafzaak tegen hem te besparen pleegde hij vervolgens zelfmoord.

  http://www.youtube.com/watch?v=31eqJ8G4hcI
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/2097355/__Schietende_agent_pleegt_zelfmoord__.html?p=1,1

  Als autochtonen en allochtonen wat meer relaxed met elkaar om zouden gaan en elkaar gewoon wat vriendelijker op de eigen verantwoordelijkheid zouden wijzen (ja, ook veel allochtonen vinden dat de politie strenger zou moeten optreden tegen overlastgevende jongeren) dan ontstaat veel van dit soort ellende niet eens. Niemand vind het immers leuk om als een soort paria behandelt te worden als je jezelf van geen kwaad bewust bent.

  GB reageerde op deze reactie.

 5. @Peter de Jong:

  *Als autochtonen en allochtonen wat meer relaxed met elkaar om zouden gaan *

  Aan “Als” hebben we geen moer. Idealistisch maakbaarheidsdenken van hoe de wereld eruit zou kunnen zien als iedereen lief was is iets voor hippies (is niet persoonlijk hoor 😉 ) en daar zijn we de afgelopen 20 jaar alleen maar verder mee afgezakt.

  Ik verlang oplossingen en wel NU.
  NL paspoort intrekken en uitzetten,strafkampen, snelrecht en veel hogere minimumstraffen. Oplossingen genoeg als de wil er is.

  En dat verhaal van Iman Morales? Heel triest; ik heb zelfs begrepen dat dit zo’n impact op de politieagent heeft gehad dat die zelfmoord heeft gepleegd.
  Maar svp wel het grote plaatje blijven zien. De criminaliteit en overlast in New York is zeer sterk teruggelopen en daarmee ook heel veel persoonlijk leed.

  Ton Hollander reageerde op deze reactie.

 6. @GB:

  55,7% van de gedetineerden in ons land is niet in ons land geboren. Meer dan 75% van de gedetineerden in ons land zijn allochtoon. Bovendien profiteren veel van deze allochtonen onevenredig van onze subsidies en uitkeringen. Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat we veel geld kunnen besparen als we deze mensen na het uitzitten van hun straf ons land uitzetten.

  Nederland is nu wel lang genoeg het afvoerputje geweest.

  GB reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 7. @Ton Hollander:

  De cijfers spreken voor zich. Al jaren is dat zo maar deze politiechef ontkent glasharde feiten. Bij hem is de overlast van autochtone pillenslikkende jeugd groter dan die lieve zielige marrokanen die steeds in de hoek zitten waar de klappen vallen. Je kunt het eigenlijk zien als puur rascisme t.o.v. de autochtone NL-er..
  Iemand die geen juiste analyse kan maken van de keiharde feiten en dus het probleem niet helder heeft kan dit probleem ook nooit oplossen.
  Per direct ontslaan zou ik zeggen.

 8. @Ton Hollander:
  “Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat we veel geld kunnen besparen als we deze mensen na het uitzitten van hun straf ons land uitzetten.”

  Even de zaak objectief bekijken. Dat die lui proberen te profiteren, kan ik me best voorstellen. Wat zou ik doen als mij profiteur-kansen op een presenteerblaadje werden aangeboden? Ik vrees dat ik de kansen zou pakken.

  DE grote fout is het aanbieden van niet verdiende goodies aan iedereen die met een dikke teen over de landsgrens komt.
  Oplossing: Alle subsidies aan immigranten afschaffen. Als ze komen en toegelaten worden, dan zelf verdienen wat wat ze krijgen.

 9. Ofschoon Stikvoort gelijk heeft als hij zegt, dat de politici de samenleving verscheuren, “vergeet” hij erbij te zeggen, dat zijn aanpak ook niet gewerkt heeft. Al in geen tientallen jaren, zelfs.
  Inmiddels is duidelijk waarom.

  Ten eerste worden die Marokkanen verzieligd met subsidies. Dat werkt alleen maar demotiverend. Men vraagt zich af, ook de Marokkanen zelf, waarom ze eigenlijk hier zijn. Ze kosten belastinggeld, verhogen de bevolkingsdruk en de milieudruk en doen de criminaliteit stijgen.

  Ten tweede werkt de overheid uitsluitend met halve en/of contraproductieve maatregelen, anders zou het probleem te snel opgelost worden.

  Maar over dat laatste feit heb ik nog nooit horen klagen, ook de PvV niet.

 10. @SpyNose:
  Maar als een overheid niet discrimineert als het om subsidies gaat, is het hek helemaal van de dam.
  Dat heeft de ‘Studiegroep vrouwenemancipatie op Ameland’ evenveel recht op subsidie als de studiegroep ‘Vrouw in de keuken’, op Urk.
  De interculturele knutselgroep tegen vrouwenbesnijdenis net zoveel recht op subsdidie als de ‘Kritiese vrouwen voor het mes’.
  En de theatergroep ‘Samen allemaal bruin’, net zo veel recht op subsidie als de straattheatergroep ‘Integreert niet’.

  Discriminatie beperkt de schade nog enigszins.

 11. @SpyNose:
  Ik had het even over de subsidies, niet over waarde heren der politie.
  Het argument dat subsidies in strijd zijn met de grondwet, vind ik geen sterk argument tegen subsidies.
  Immers, het impliceert dat men niet-discriminerend subsidies zou moeten verlenen, wil men recht doen aan de grondwet.
  Wat dus tot een groter overmaat aan subsidies gaat leiden.

  Derhalve is discriminatie bij de subsidieverstrekking noodzakelijk.
  Maar.. dat geeft dan weer allerlei scheve gezichten: hij wel, wij niet.
  Plus dat het een middel wordt om, buitenparlementair, groepen te kopen met belastinggeld.
  Dat laatste lijkt mij een beter argument om subsidies dus maar niet te geven.
  Hoewel ook hier periodieke voorkeuren van de verschillende regeringen het beleid kunnen wijzigen. Wat weer tot grote bestaansonzekerheid leidt bij de gevoederde groepen.
  En libertariers de aanklacht geeft dat ‘de’ overheid een onbetrouwbare partner is.
  Geen subsidie lijkt mij een goed uitgangspunt.
  Maar ik aarzel alweer als dreigt dat een barok-orkest moet worden opgeheven, of een museum dat ik liefheb, of een stichting die fraaie monumenten wil bewaren.
  Of een sportclub, die rotjochies een stimulans geeft, en een gevoel van nut en eigenwaarde.
  Moeilijk, moeilijk, dus.

Comments are closed.