De politici hebben deze week weer grote successen behaald. Het vijfde doel uit het Communistisch Manifest van Karl Marx is verwezenlijkt: Centralisatie van het krediet in handen van de staat.
 
Via een tussenstap van 49 % heeft de Nederlandse staat nu voor 16,8 miljard euro het Nederlandse deel van Fortis plus ABN/Amro gekocht. Waar ze dat geld zo vlug vandaan halen, heb ik nog niet begrepen, al heb ik een flauw vermoeden. Was er op Prinsjesdag al niet een tekort op de begroting?
Maar ja, die nationalisatie is maar “tijdelijk”‘. Whatever that means!

Enkele dagen geleden waarschuwden we in het artikel “Karl Marx’s wederopstanding” al op deze ontwikkeling. Het blijkt steeds meer uit te komen! Binnen 5 dagen was de oplossing van de overheid al geen oplossing meer en kwam er een nieuwe oplossing.

Vooral interessant is de reactie van Kim bij dit artikel, die we daarom hier nog eens volledig voor u afdrukken:

Uit het communistisch manifest hebben we deze 10 punten:

Voor de meest ontwikkelde landen zullen evenwel de volgende maatregelen vrijwel algemeen toepassing kunnen vinden:

1. Onteigening van de grondeigendom en gebruik van de grondrente voor staatsuitgaven. (check, is realiteit)
2. Sterk progressieve belastingen. (check, is realiteit)
3. Afschaffing van het erfrecht.(Check gedeeltelijk, dmv successierecht)
4. Verbeurdverklaring van de eigendom van alle emigranten en rebellen. (Wordt aan gewerkt)
5. Centralisatie van het krediet in handen van de staat door middel van een nationale bank met staatskapitaal en uitsluitend monopolie. (Check, in progress)
6. Centralisatie van het transportwezen in handen van de staat. (Check, OV plus wegennet is overheid)
7. Uitbreiding van het aantal nationale fabrieken, productie-instrumenten; ontginning en verbetering van de landerijen volgens een gemeenschappelijk plan.(Check gedeeltelijk)
8. Gelijke arbeidsplicht voor allen, vorming van industriële legers, vooral voor de landbouw.(Check, hoewel industriële legers niet meer noodzakelijk zijn)
9. Vereniging van het landbouw- en industriebedrijf, aansturen op de geleidelijke opheffing van het verschil tussen stad en land.(Check)
10. Openbare en kosteloze opvoeding van alle kinderen. Opheffing van de fabrieksarbeid door kinderen in zijn huidige vorm. Aansluiting van de opvoeding bij de materiële productie, enz. (Check)

Mijn conclusie: de 10 punten van Marx en Engels zijn gewoon vrijwel volledig bewaarheid geworden. En wie beweert nu nog dat wij in een kapitalistische samenleving zouden wonen????
(zie het manifest op http://www.vonk.org/klassiekers/marx-engels/1848/manifest/manif2.htm )

39 REACTIES

 1. “Waar ze dat geld zo vlug vandaan halen, heb ik nog niet begrepen, al heb ik een flauw vermoeden.”

  Telegraaf, zaterdag 4 oktober 2008, voorblad: “Bos gaat een staatslening uitschrijven om de 16,8 miljard euro te kunnen betalen”.

  There you have it. Toekomstige generaties worden met de rente + aflossing belast. Een volgens de markt niet levensvatbaar bedrijf wordt op de been gehouden door communisten uit het Haagse. Niet-klanten van de ABN/Fortis worden nu en in de toekomst opgezadeld met onnodige kosten, waar ze niet om hebben gevraagd. Het wordt hen opgedrongen.

  En weet je wat nu het leuke is ? De meesten hebben vertrouwen in de communisten in het Haagse. Alles sal reg kom. Klopt: over een tijd is iedereen ambtenaar, is er geen werkloosheid meer en rijdt iedereen rond in het hedendaagse equivalent van een Trabant.

  Zum Kotzen.

  Andre NI reageerde op deze reactie.
  Peter reageerde op deze reactie.

 2. @Andre NI:
  Een snelle rekensom leert ons, dat iedere persoon in Nederland, klant of niet van die failliete hap, door dit grapje dik 1000 euri’s aan schuld op z’n nek heeft gekregen.

  In feite hebben we het over 16.800.000.000 plus 4.000.000.000 = 20.800.000.000 Euro. De 4 miljard die eerder in die failliete hap is “geinvesteerd” is verdampt.

  Dat is dus zo’n 1300 Euro per inwoner, bijna hetzelfde als de 2000$ collectieve staats-schuld per inwoner die de tot mislukken gedoemde “bail-out” in de VS heeft veroorzaakt.

  Elk jaar kost deze grap de belastingbetaler zo’n 4% van die 20.800.000.000 is 832.000.000 Euro ofwel dik 50 Euro per inwoner per jaar.

  We hebben het dus (althans in financiële zin) in feite over het Nederlandse equivalent van de bailout in de VS.

  Zum Kotzen.

  Andre NI reageerde op deze reactie.
  SpyNose reageerde op deze reactie.

 3. @Andre NI:
  Dan zijn er ook nog “slimme mensen” (ik wens het woord “randdebiel” niet in het woord te nemen) zoals ene Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie aan de Katholieke Universiteit Tilburg (voeg de eerste letters samen tot een woord) die het gore lef hebben om dit “een goede deal” te noemen.

  De beurswaarde van de gehele failliete Fortis-hap was zo’n 13 miljard. 16,8 miljard betalen voor een deel daarvan kan dus nooit een goede deal zijn, zeker niet met geld van anderen (belastingcenten). De gedachtengang van dit soort Keynes-adepten is what got us into trouble in the first place. De 16,8 miljard is volkomen uit de lucht gegrepen. ING had in eerste instantie een week geleden 5 miljard in gedachten, maar trok zich terug. Rara, waarom ? Toxic off-balance financial waste misschien ?

  Kortom: er was geen markt voor die %#$^@Q!bank, want niemand wou hem hebben. Alleen Kawoutertje Bos, zijn communistische handlangers en “experts” zoals Prof. Dr. Sylvester the Cat (het woord “despicable” is zeer toepasselijk in deze) creeëren en verdedigen een kunstmatige markt voor iets dat zero noppes nada niente waard is.

  Normen en waarden ? Laat me niet lachen. Het wordt tijd om met de riek richting Den Haag te trekken.

  Zum Kotzen.

  In de eerste plaats kan alleen een dief diefstal als “een goede deal” betitelen. In de tweede plaats

 4. De staat zal zorgen voor uw water en brood. De staat zal zorgen dat u een dak boven het hoofd krijgt. De staat zal zorgen dat u werkt. De staat zal er voor zorgen dat uw vijanden u niet kunnen verslaan. De staat zal er voor zorgen dat u de keerzijde van het kapitalisme krijgt te zien!!!

  De staat gaf…en zal nu nemen!

  Andre reageerde op deze reactie.

 5. @Andre NI:

  De Troika BBW (Balkenende, Bos, Wellink) heeft effectief de eerste stap gezet op weg naar volledige nationalisering van het kredietwezen.
  De clienten van de concurrenten ING en Rabobank krijgen geen staatsgaranties op hun tegoeden. Dat is regelrechte concurrentievervalsing want hun klanten lopen risico.

  Laat ik nu altijd gedacht hebben, dat volgens EG-regelgeving de staat zich niet mocht bemoeien met het particuliere bedrijfsleven. Staatsinmenging is volgens EU-regelgeving illegaal. Of zou de Troika toestemming hebben gekregen van EU-commissaris Neelie S-K?

  1) Ik zou daar graag Neelie S-K eens over willen horen.

  Bovendien is niet duidelijk wat “tijdelijk” betekent. Het kwartje van Kok was ook “tijdelijk” en het is al zo’n 15 jaar oud.

  2) Dan rijst meteen de vraag, hoeveel de burger straks daadwerkelijk terugkrijgt aan belastingvermindering.

  De operatie zal zeker winstgevend zijn. De vraag rijst dan:
  3) Waar gaat de winst van de operatie naar toe ?

  Ik ben benieuwd of deze vragen in het kamerdebat gesteld en ook beantwoord worden.
  Andre reageerde op deze reactie.
  Andre reageerde op deze reactie.
  Andre reageerde op deze reactie.

 6. @SpyNose:

  De enige partij die bij mijn weten enigszins vragen stelt, is nota bene Groen Links. De rest sieg-heilt er lustig op los, of geeft “voordeel van de twijfel” (= ik nie weet nie).

  Smit-Kroes was vanaf het begin betrokken bij deze operatie. De EU zal haar goedkeuring aan deze idioterie geven. Het is immers “in het belang van het overeind blijven van de wereldwijde financiële markten”. Deze proleten maken het probleem alleen maar groter door iets wat niet levensvatbaar is, in leven te houden.

  Wat niet wegneemt, dat ik ook zeer benieuwd ben naar óf die vragen worden gesteld alsmede de eventuele antwoorden daarop.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 7. @SpyNose:
  “De operatie zal zeker winstgevend zijn.”

  Nog zo’n gotspe. Vraag de betrokkenen maar eens, hun eigen geld in te zetten. Eens kijken of ze dan nóg zo hoog van de ivoren toren schreeuwen.

  In feite zou die failliete hap zélf die 832.000.000 Euro aan rente per jaar op moeten hoesten. Hoezo “De operatie zal zeker winstgevend zijn.” ?? Hoeveel lijm danwel andere al dan niet door dezelfde proleten verboden substanties zouden deze hebben gesnoven ?

 8. @SpyNose:
  “regelrechte concurrentievervalsing”

  Juist. Guess what: als deze op omvallen staan, worden ze óók overeind gehouden. Tenzij ze teveel zaken doen met bijvoorbeeld een Venezuela, zoals de broertjes Lehman deden. In dat geval kunnen ze verrekken.

  Het is werkelijk om razend van te worden. Over ons hoofd wordt een politiek spel gespeeld dat z’n weerga niet kent, en dat alles op onze kosten. Wat mij betreft mogen de schuldigen hieraan ter plekke dood neervallen.

  Andre reageerde op deze reactie.

 9. @Andre:
  I.p.v. dat ING en Rabo twee concurrenten minder hebben (Fortis en ABN-Amro), krijgen ze nu vier concurrenten erbij (als een staatsbank voor twee mag tellen). Dat scheelt dus zes concurrenten, want ING en Rabo zouden Fortis/ABN-Amro gewoon hebben laten omvallen.

  Hieruit zie je ook meteen hoe “onpartijdig” de toezichthouder DNB is.

  SpyNose

 10. @Andre:
  “Wat mij betreft mogen de schuldigen hieraan ter plekke dood neervallen.”

  Overigens kan ik dit met moreel recht zeggen, want ik stem niet.

  Ik roep daarom ook iedereen op, om in de toekomst niet meer te stemmen op de (*&^&$^%$&^lijders die het gore lef hebben zichzelf “volksvertegenwoordiger” te noemen.

 11. @Andre:
  Juist. Rest alleen de vraag, wanneer de volgende acquisitie plaatsvindt.
  Hoe roekelozer het bankgedrag, hoe groter de beloning.

 12. @SpyNose:
  Dat klopt. In één maand. Helicopter Ben heeft de geldsluizen opengezet. Dat is een trendbreuk; sinds zijn aantreden heeft hij de geldpers niet overmatig laten draaien. De politieke realiteit heeft dat beleid achterhaald.

  Deze gegevens worden wekelijks vernieuwd. Als deze trend doorzet, wordt het tijd om als een bezetene goud in te gaan slaan. En voor een maand of twee cash, en wat blikken voedsel. Mocht het niet zo’n vaart lopen, dan is er niks aan de hand. Idem dito mocht dat wél zo zijn.

 13. @Andre:

  Nou, eindelijk iemand die het zegt; men kan sturen wat men wil, maar een mens is inderdaad en mens! Al duizenden jaren slaan ze elkaar de hersens in en proberen ze de massa te sturen of zogenaamd te redden, maar uiteindelijk zie je toch dat het allemaal fout gaat. De hebzuchtigen, de krankzinnigen in de wereld (zijn nog steeds niet opgesloten) drukken voortdurend op de verkeerde knoppen…totdat er een paar knopjes te veel ingedrukt worden….Als laatste zullen ze wel de rode knop indrukken. Nuken de hap…lost alle problemen op en kan men weer overnieuw beginnen,..met een nieuw gekkenhuis. Mensen zullen het toch nooit leren en ook daardoor niet op een hoger bewustzijnsniveau komen.

 14. Marx zij geloofd en geprezen. Zoals hij heeft uitgelegd komt alles via de arbeid tot stand. Zelfs het geld en de banken. De arbeid is de basis van de economie en niet het geld. Alle vele jaren is het geld het zand in de machine van de economie ipv de olie zoals dat bedoeld was. Nu de kans voor iedereen om dat weer eens goed tussen de oren te krijgen.

  Succes, Ben

  IIS reageerde op deze reactie.

 15. Er wordt nu volop gepraat over een crisis. Maar eigenlijk is dat fout, de crisis is juist over en uit, de crisis was op het moment toen zelfs de toiletdame met een schoteltje geld een riante hypotheek kon afsluiten en mocht leven als een miljonair, kinderen, die je het eigenlijk niet kwalijk kunt nemen, geleerd is om bij iedere kick die ze gaven te krijgen was ze wensten, tophypo’s, kortlopende hypo’s met lage rente, aflossingsvrij hypo’s, postorder bestellingen, kredietkopen (creditcard crisis??)….Eigenlijk was dat de crisis (van de begin jaren 2000). Nu zou men eigenlijk moeten praten over herstructurering en normalisering van de (financiële)wereld. Misschien een crisis, maar dan eerder een drama!

  http://www.volkskrantblog.nl/pub/mm/tempest/3844/Image/plaatjes/crisis%20what%20crisis%20mugabe08-apr15x.gif

 16. Hub: “De politici hebben deze week weer grote successen behaald. Het vijfde doel uit het Communistisch Manifest van Karl Marx is verwezenlijkt: Centralisatie van het krediet in handen van de staat.”

  Ik denk niet dat Balkenende/Bos hier bewust naar toe hebben gestreefd; ze waren (denk ik) oprecht bang voor de gevolgen als Fortis zou omvallen. Maar het signaal is natuurlijk volkomen fout. Elke grotere partij denkt nu in zijn achterhoofd: als het helemaal fout gaat dan zal de staat ons bijspringen. Dit is natuurlijk nog maar het begin. Voor je het weet pleegt het kapitalistische systeem vrijwillig zelfmoord, doodmoe als men is van de darwinistische vrije markt en meldt zich en masse aan bij het binnenhof. Of we aub staatsbedrijf mogen worden. Dat krijg je ervan nadat je in het verleden al die mergers hebt toegestaan. Men wordt te groot om nog kapot te kunnen gaan. Misschien moeten we na de crash het kapitalisme herdefinieren en verbieden dat bedrijven groter worden dan x werknemers. Daarna verplichte celdeling. Als dan zo’n cel kapot gaat, jammer dan. Het is immers niet systeembedreigend. Verder moet het beurs- en kredietwezen verregaand worden vereenvoudigd en alle niet essentieele financieele producten gewoon verboden worden.

  IIS reageerde op deze reactie.

 17. @Ron Paul Fan:

  Ze hadden toch ook simpel een rem kunnen zetten op de groei van geld. Veel geld maakt de mens gemakzuchtig, listig en veel minder creatief. In korte tijd de economie zo op te blazen met geld is/was gewoon een heel slecht idee en achteraf beroerd voor iedereen. Rome werd ook niet in één dag gebouwd.
  Moet zeggen dat ik het helemaal met je eens ben over het vereenvoudigen van de beurs en kredietwezen. Het verbieden is denk ik niet nodig als men zorgt dat de beschikbare middelen op een verstandige manier worden besteedt….Corruptiebestrijding, laat men daar mee beginnen en terug gaan naar de eenvoud.
  Manipuleren van de markt, daar zou een behoorlijke straf op moeten staan, maar ja, wie straft wie??

  Short selling mag weer

  04-10-2008 | Gepubliceerd 11:31

  Het tijdelijke verbod op short-selling in de Verenigde Staten wordt woensdag 8 oktober opgeheven. Dat heeft de Amerikaanse financiële toezichthouder SEC vrijdag bekendgemaakt.

  Z24.

  Eerst met een hele buslading tamtam short selling aanwijzen als het grote kwaad, nu kan men al weer verder gaan met het manipuleren(?) van de markt. Is het niet allemaal spel?

  Het zal me niet verbazen als 1929 en het daarna zich gaan herhalen; Beurzen opkloppen, leegtrekken, crisis, dictator in Europa, oorlog die hier wordt uitgevochten, kosten voor ons en baten voor de Amerikanen…die uiteindelijk veel geld verdienen met het voeren van oorlogen.

 18. Tja,
  Ik denk dat een libertarische staat en een communistische staat niet eens veel van elkaar zullen verschillen. Beide systemen waarin de massa het individu verplettert.

  Je merkt bij beide systemen (ik reken de VS als financieel ‘close to libertarism’) dat afwijkende geluiden en afwijkende gedragingen sterk onder vuur komen te liggen. Alles neigt naar hetzelfde. Oppervlakkige televisie, mensen die robotgedrag vertonen: allemaal in het pak in het bedrijfsleven. Elk bedrijf denkt: ik wil winst maken en dus doe ik als bedrijf geen zaken met beruchte mensen.
  Zo weigerde de ABN-AMRO de PNVD een rekening, en vele andere banken ook. Zelfs mijn vader werd de deur gewezen vanwege zijn zoon… (i.v.m. regelen erfenis).
  Juist het kapitalistische systeem zorgt ervoor dat mensen niet meer vrij zijn. Niet dat ik voor een communistisch systeem pleit. Maar voor een goede mix: klassiek liberalisme. Maar dan niet het ‘liberalisme’ van de VVD, dat op immaterieelgebied eerder neigt naar het fascisme. (Wilders kwam niet voor niets uit de VVD-school.)

  Ook bij deze site denken de meeste mensen aan hun business en zijn dus bang voor hun eigen vrijheid van meningsuiting. Ze hechten meer waarde aan een geloof.

  Stel ik bezit 99,99% van alles: grond, geld, oceanen, noem maar op. Jij wordt geboren in zo’n libertarische samenleving. 0,01% van mijn bezit afpakken mag niet want dat is stelen: geweld. Dat klopt toch niet. Terwijl je wel degelijk naar die 99,99% voor enkelen toe zult gaan. 90% in handen van 10 man, zoiets wordt het, later 95% in handen van 5 man. Lekker systeem.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

Comments are closed.