We hebben hier op de Vrijspreker al vaak gewaarschuwd tegen het EU-klimaatbeleid dat op te veel onzekere factoren is gebaseerd. Nu hebben de EU-opperhoofden op 16 oktober besloten op deze verspillende weg door te gaan. Waarschijnlijk doorgedrukt tussen de miljarden die toch al naar de banken vlogen. Zie persbericht Open Europe hieronder: 
 
Persbericht: voor onmiddellijke verspreiding

 Open Europe reageert op beslissing van Europese Top over Klimaat- en Energiepakket: kost voor gezin is 900 euro per jaar  

Europese leiders hebben gisteren op de Europese top te Brussel beslist om door te gaan met het controversiële Klimaatactieplan van de EU, wat een bindende doelstelling van 20% vermindering van de totale emissie-uitstoot tegen 2020 vooropstelt, en – cruciaal – ook een bindende doelstelling omvat dat 20% van de energie uit hernieuwbare bronnen moet komen en 10% van de brandstoffen biobrandstoffen moeten zijn.

 Overduidelijk zijn echter spanningen opgetreden over het plan, met bedenkingen vanwege enkele lidstaten over de haalbaarheid van de voorstellen, zeker in het licht van de dreigende recessie in Europa.

 Die bekommernissen zijn gerechtvaardigd. In een deze week gepubliceerde studie heeft Open Europe, een denktank die fundamentale hervorming van de Europese Unie voorstaat, berekend dat de kost van het Klimaatpakket van de EU meer dan 73 miljard euro per jaar tot en met 2020 zal bedragen voor de 27 lidstaten.

 Voor Nederland bedraagt de kost 3,8 miljard euro per jaar en voor België 2,2 miljard euro. Deze zware economische last dreigt de armoede te doen toenemen en kost voor Nederland 230 euro per inwoner per jaar en voor België 220 euro per inwoner per jaar, wat omgerekend om en bij de 900 euro voor een gezin van vier is. Cijfers voor elke lidstaat zijn terug te vinden op pagina’s 43 en 44 van de studie van Open Europe.

 Belangrijk is dat de studie concludeert dat de voorstellen van de Europese Unie een te dure oplossing zijn voor klimaatsverandering. Wij hebben geschat dat de kost van CO2 vermindering 80 tot 150 euro per ton bedraagt. Dit is meer dan de schatting door consultant McKinsey die de kost op minder dan 40 euro per ton schat om de wereldwijde emissie-uitstoot terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau, wat voornamelijk bereikt kan worden door energie-efficiëntie en beter beheer van bossen en landbouw.

 In een reactie op het bereikte akkoord van gisteren, zegt Hugo Robinson, Research Director van Open Europe:

“Als Europa’s politici de dubbele dreiging van recessie en klimaatsverandering serieus zouden nemen, zouden ze de streefdoelen voor hernieuwbare bronnen en biobrandstoffen laten vallen. Integendeel zou men louter moeten focussen op de uiteindelijke doelstelling voor CO2 vermindering.”

 “Het feit dat er zo veel verdeeldheid was over het Klimaatpakket toont aan dat velen bedenkingen hadden bij het plan. En met redden.”.

 “De gedetailleerde doelsetllingen voor hernieuwbare bronnen en biobrandstoffen zijn een van de grootste problemen met het plan. Het zal er voor zorgen dat investeringen naar zeer dure en inefficiënte middelen voor CO2 vermindering zullen vloeien, wat onnodig hoge kosten zal veroorzaken voor een bevolking die sowieso al in een moeilijke economische situatie verzeild dreigt te geraken.”

 “The EU Climate Action and Renewable Energy Package: Are we about to be locked into the wrong policy?”, de studie van Open Europe over het Klimaat- en Energiepakket van de Europese Unie is hier te vinden. 

Praktisch 
Voor meer informatie: bel  Hugo Robinson via +44 207 197 2333, of +44 7817 787 008.  

Meer informatie over Open Europe, missie en ondersteuning: http://www.openeurope.org.uk/ 

Ingezonden door Pieter C