FannieMae Grumpy

Althans, voor zover deze informatie het daglicht kan verdragen en niet weggemoffeld wordt door de machthebbers.

7 september 2008 is de dag waarop Fannie Mae en Freddie Mac door Paulson werden genationaliseerd, waarmee de Amerikaanse hypotheekmarkt ook werd genationaliseerd. Keynes zit nu weer stevig in het zadel.

Een economische implosie zit er nog niet in op het moment. De enige implosie is die, waarin de centrale- en commerciële banken overgenomen worden door ministeries van Financiën of andere overheidsonderdelen.

We zitten nog slechts in het begin van dit proces, zijnde de implosie van de implosie van de kapitaalmarkten zoals we ze kennen. Kijk maar: investment bankers zijn in lucht opgelost, instanties zoals het FEC reguleren de kapitaalmarkten en piepels als Paulson willen een financiële tsaar. Financiën worden voor onze ogen gesocialiseerd; je staat er bij en kijkt er naar. Olifant in de kamer.

Dit zal economische stagnatie tot gevolg hebben, maar geen ineenstorting; zie ook Nazi Duitsland tussen 1932 en 1940. Er is in toenemende mate sprake van een gestuurde economie met bevoorrechte sectoren. Er is in toenemende mate sprake van meerdere centrale sturingsmechanismen om daarmede de problemen achter het behang te plakken. De daadwerkelijke levensstandaard zal dalen. Tekorten worden orde van de dag. Veel goede ideeën vallen naast de boot en worden niet gefinancierd.

De overheid absorbeert spaargeld zoals we het kennen, of neemt ze tot zich op de één of andere manier. Het zakenleven schurkt dichter tegen de overheid aan. Kort gezegd: dictatoriale toestanden. Weliswaar op z’n “westers”, maar niet ver verwijderd van andere socialistisch-communistische regimes, met een zware hang naar fascisme doordat de lege hulzen van bedrijven en banken intact blijven.

We zijn aan de andere kant van het omkeerpunt beland. De overheid heeft de zaak verziekt en verziekt ze verder door méér overheid en méér fiatgeld.

Hoogste tijd om de biezen te pakken. Er zijn plaatsen waar het er minder slecht uitziet.

Groeten uit Panama.

25 REACTIES

 1. “Hoogste tijd om de biezen te pakken. Er zijn plaatsen waar het er minder slecht uitziet.

  Groeten uit Panama.”

  Altijd al HET land geweest waar ik het meest interesse in heb o.b.v. wat je erover leest of hoort. Ben er vooralsnog zelf nog niet geweest.
  Jij kennelijk wel. Woon je er misschien zelfs?

  Gelieve me/ons hier zoveel mogelijk over het land te berichten.
  Niet alleen de -reeds genoegzaam bekende- belastingaspecten maar ook zaken als criminaliteit, kwaliteit (en kosten) gezondheidszorg, klimaat, kosten levensondehoud, onroerendgoed, stabiliteit van het bankwezen en zaken als privacy, relatie overheid-burger, betrouwbarheid en onafhankelijkheid van justitie etc.

  Dank bij voorbaat.

 2. Als er één land is, dat gekoloniseerd is door mafiosi, is het de USA.

  Het Ministerie van Defensie mist sinds 2001 triljoenen (10^12 = 1.000.000.000.000) dollars zonder dat de regering verder ooit nader onderzoek deed om te kijken en te vertellen, waar die nou gebleven zijn.
  En niemand doet er wat aan.

  http://www.youtube.com/watch?v=xU4GdHLUHwU
  http://www.freerepublic.com/focus/fr/620276/posts
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/09/911-nine-eleven/#187

  Follow the money.
  Andre reageerde op deze reactie.

 3. Proficiat Andre.
  Het is hier nu misschien nog beter maar dat gaat m.i. snel veranderen.
  Ik word hoe langer hoe ongeruster over de huidige tendensen in het land waar ik ben opgegroeid en waar ik van hield.
  Ik voel me verantwoordelijk voor enkele van mijn naasten die deze keuze niet meer kunnen maken en hulp nodig hebben.
  Maar er komt een tijd dat ik die keuze ook ga maken als de huidige ontwikkelingen zich doorzetten.
  Gedwongen solidariteit met criminelen, geen enkele moraliteit, steeds meer afhankelijkheid van de staat en puur fascisme zijn de nieuwe sleutelwoorden in NL.

  Andre reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen:
  OK,

  Dubai: Omringd door Moslimlanden, de meeste aanmerkelijk minder tolerant dan dit sympathieke emiraat.

  S’pore: buren zijn Indonesie (grootste moslimland) en Maleisie, eveneens een Moslimland. In 2013 lopen de waterverdragen uit ’63 bovendien af en zal Maleisie naar verwachting water als wapen gebruiken zoals Putin met Gas doet richting omringende landen.

  HK: vervalt in 2048 aan de Volksrepubliek (mits deze laatste haar verdrag respecteert en niet eerder een initiatief tot “hereniging” neemt).

  Panama (en heel Latijns Amerika) heeft geen Moslim buren of immigranten.

  Misschien zijn er echter nog andere landen de moeite van het onderzoeken waard?
  Hoe zit het met Chili bv. of Costa Rica?

  Bovendien zijn er ander factoren: wat bv. met het voorkomen van aardbevingen of orkanen zoals el ninyo?

  BUD reageerde op deze reactie.
  pcrs reageerde op deze reactie.
  Andre reageerde op deze reactie.

 5. Het is nog veel erger: haar vader is vermoord door Pinochet. Zij is met haar moeder verjaagd naar …. Oost-Duitsland, waar zij haar jeugd doorbracht en studeerde…

 6. Vrijheid, rijkdom en maximale efficiëntie…. dan kan

  Samenvatting

  Wij leven met een economisch systeem dat erg inefficiënt is. De gevolgen van deze inefficiëntie komen nu weer aan het licht door de kredietcrisis. Veel bedrijven zullen failliet gaan door vraaguitval, ook al maken zij nuttige producten. Veel mensen zullen werkloos worden, waardoor de vraag nog verder terugvalt. Overheden en centrale banken grijpen in, wat de marktwerking verstoort. Hierdoor blijven juist inefficiënte bedrijven in stand. Dit zijn de bedrijven die het meest profiteren van overheidsingrijpen en de bedrijven die profiteren van het ingrijpen in het financiële systeem door centrale banken.

  Nu zijn we op het punt aanbeland dat de overheden alle banken hebben overgenomen, en in de toekomst onder streng toezicht gaan plaatsen, zodat de staat gaat bepalen wie geld krijgt en wie niet. Dit is kortweg de wereldwijde communistische oktoberrevolutie van 2008.

  Het is mogelijk om een veel grotere welvaart te bereiken met maximale kapitaalgroei zonder inflatie, grote schulden, economische crises, improductief overheidsingrijpen en het improductieve deel van de financiële sector. Door natuurlijke selectie zal uiteindelijk het meest efficiënte economische systeem de overhand gaan krijgen, ondanks de politieke machtsstructuren die op het ogenblik nog bestaan. Het onderzoeken van alternatieven en het verspreiden van kennis, zal dit proces versnellen, maar de uiteindelijke uitkomst zal niet veranderen. Het meest efficiënte economische systeem is volgens mij een variant van de economie van de natuurlijke orde, zoals die het eerst is beschreven door Silvio Gesell.

  In dit artikel zal ik in 12 korte stappen aangeven hoe de economie van de natuurlijke orde werkt. Daarna zal ik een voorbeeld geven van de economie van de natuurlijke orde in de praktijk, waaruit blijkt dat het ook zo werkt als beschreven. Vervolgens zal ik nog voorbeelden uit de geschiedenis aandragen om de kracht van de economie van de natuurlijke orde te illustreren. Voor meer informatie kun je terecht op http://www.naturalmoney.org. Daar wordt meer in detail op de theorie ingegaan.

  Renteheffing is de weg naar slavernij. Dit komt omdat mensen geld kunnen oppotten. Wanneer meerdere mensen dit tegelijk doen, wordt er geld aan de economie onttrokken, waardoor de economie verzwakt. Als dit gebeurt, zullen meer mensen geld gaan oppotten voor slechtere tijden. Dit is het begin van een economische crisis. Veel mensen zullen daardoor hun inkomsten verliezen, en als zij geen geld hebben, moeten zij geld lenen tegen rente voor noodzakelijke uitgaven zoals eten. Daardoor wordt de situatie nog erger.

  Afschaffen van rente is daarom de weg naar vrijheid. Vrije mensen zijn productiever dan slaven. Afschaffen van rente zal daarom ook leiden tot meer welvaart.

  Iedereen vrij en rijk in 12 stappen

  1. Rente op geld moet worden verboden. Dit is het enige verbod. Rendement op kapitaal is een goede zaak, en moet niet worden afgeschaft.

  2. Hef een belasting op geld van bijvoorbeeld één procent per maand. Dit is geen belasting op vermogen, dus aandelen, vastgoed en uitgeleend geld vallen daar niet onder.

  3. Druk geen geld bij, zodat er ook geen inflatie is.

  4. Omdat er een belasting is op geld, zullen mensen het geld snel gebruiken om:
  – te investeren;
  – te consumeren;
  – uit te lenen zonder rente.

  5. Omdat over het uitgeleende geld geen rente mag worden gevraagd:
  – zal het niet worden uitgeleend aan onbetrouwbare individuen, bedrijven en constructies.
  – zal minder geld worden uitgeleend en vooral direct worden geïnvesteerd in aandelen en vastgoed.
  – zullen alleen betrouwbare mensen, mensen met een onderpand en goed gefinancierde bedrijven kunnen lenen zonder rente.

  6. Daarom zal er nooit meer een economische crisis zijn, want geld wordt direct uitgegeven en er zijn geen slechte leningen. Daarom wordt geen kapitaal vernietigd door uitval van vraag voor producten die nuttig zijn.

  7. Omdat alle geld gelijk wordt gebruikt voor investeringen of consumptie, is iedereen aan het werk en groeien de economie en het kapitaal constant op maximale snelheid.

  8. De financiële sector is dan voor een belangrijk deel overbodig, en dat is gunstig, want deze sector produceert weinig en destabiliseert nu de economie. De mensen hier werkten, krijgen snel ander werk, want de economie groeit constant op maximale snelheid.

  9. Nu hoeft de overheid zich veel minder te bemoeien met de economie. Ook dit zal positief zijn voor de economische groei.

  10. Omdat de economie constant groeit op maximale snelheid, en omdat er niet meer geld bij gedrukt wordt, zullen de prijzen dalen. Daarom zullen leningen met nul procent rente toch een rendement opleveren dat waarschijnlijk hoger is dan de rente die je nu op de bank krijgt. Immers: met hetzelfde geld kun je aan het einde van de looptijd van de lening, meer kopen.

  11. Als één land dit doet, zal dit land het kapitaal uit andere landen wegzuigen omdat het rendement van leningen met nul procent rente hoger is dan het rendement van de rente in de andere landen (bizar, maar waar!). Daarom zullen alle landen dit moeten doen, zodra één land ermee is begonnen.

  12. Nu is iedereen vrij. Er is altijd werk voor de werknemers en er zijn altijd klanten voor de bedrijven. Niemand zit zwaar in de schulden. De angst is definitief verdwenen uit de markten.

  Wie denkt dat dit flauwekul is, heeft ongelijk. Het is al uitgeprobeerd en het werkte.

  Het Vrijgeldexperiment van Wörgl

  De stad Wörgl verkreeg internationale bekendheid door een bijzondere soort geld, die in de crisistijd van de jaren dertig door de gemeente werd uitgegeven; het zogenaamde Vrijgeld (Duits: Freigeld).

  Rond 1932 had Wörgl door de sterke teruggang van de cement- en de celluloseproductie te kampen met hoge werkloosheidcijfers. Daardoor had de gemeente minder inkomsten uit belastingen en meer uitgaven aan ondersteuning van de armlastigen. De gemeentekas was leeg en er was geen zicht op verbetering. Vanaf begin juli 1932 betaalde de gemeente daarom haar werknemers in waardebonnen, zogenaamde Arbeitswertscheine.

  Het initiatief kwam van burgemeester Michael Unterguggenberger, die zich daarbij liet inspireren door de theorie over vrije economie van Silvio Gesell. De uitgave van circulatiegeld bleek een succes; de stad hoefde geen geld te lenen bij de overheid om zijn lasten te kunnen betalen en er ontstond een economische opbloei, door snel circulerend waardepapier, totdat het project in augustus 1933 van hogerhand werd verboden.

  Een van de manieren om het geld in roulatie te houden was een soort boete op oppotten (sparen). Er moest namelijk iedere maand een zegel gekocht worden van één procent van de nominale waarde om het biljet zijn geldigheid te laten behouden. Het was daarom meestal voordeliger er maar gewoon iets mee te doen.

  Het geld was gedekt doordat de gemeente bij de Raiffeisenbank een onderpand had gedeponeerd. Er werden betaalbiljetten uitgegeven met nominale waardes van één, twee en vijf schilling. Tot aan het eind van de uitgifte in augustus 1933 waren er papieren uitgegeven met een totale waarde van 34.500 Schilling. Het vrijgeld was evenveel waard als het echte geld. Met het vrijgeld konden gemeentebelastingen betaald worden en plaatselijke winkeliers namen het geld ook aan.

  Het experiment met het vrijgeld was geslaagd te noemen omdat overal in Wörgl weer werd gebouwd en geïnvesteerd. Er bestaat nog een viaduct in de gemeente met het opschrift „mit Freigeld erbaut“ (met vrijgeld gebouwd). Tijdens het project nam de werkloosheid af van 21% naar 15%, terwijl zij in de rest van het land steeg.

  Het positieve effect werd in de pers beschreven als het ‘wonder van Wörgl’ en het fenomeen werd zo bekend dat meer dan honderd gemeenten in Oostenrijk het voorbeeld wilden volgen. Ook vanuit het buitenland bestond belangstelling; de minister van financiën van Frankrijk Édouard Daladier, die later minister-president zou worden, kwam kijken om het met eigen ogen te zien. In de Verenigde Staten stelde de econoom Irving Fisher, overigens tevergeefs, aan de regering voor om Stamp Scrip in te voeren ter overwinning van de economische crisis.

  De nationale bank van Oostenrijk procedeerde met succes tegen het experiment van Wörgl, omdat strikt genomen alleen deze bank de bevoegdheid had om geld uit te geven. Onder dreiging met militair geweld werd het project beëindigd en door het uitbreken van de tweede wereldoorlog raakte het goeddeels in vergetelheid. Er bestaat nog wel een vereniging in Wörgl, die de herinnering levend houdt en studiemateriaal aan geïnteresseerden ter beschikking stelt.

  Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6rgl

  Voorbeelden uit de geschiedenis

  Als we de werking van de economie van de natuurlijke orde kennen, is het mogelijk om een verklaring te geven voor drie mysterieuze verschijnselen uit de geschiedenis. Het gaat om de opkomst van West-Europa in de middeleeuwen, de bouw van de piramiden in het antieke Egypte en de ondergang van het Romeinse Rijk. De gelegde verbanden zijn niet bewezen maar het geeft wel inzicht in wat de invloed van de economie van de natuurlijke orde kan zijn.

  De opkomst van Europa
  Toen het Romeinse Rijk instortte, viel West-Europa terug in een duistere periode, die de middeleeuwen werd genoemd. Er was geen geld meer omdat het goud en zilver uit circulatie waren verdwenen. Europa was erg versplinterd en over het algemeen was er geen sterk centraal gezag. Er ontstonden hier en daar plaatselijke geldsystemen. Dit geld was soms voor een beperkte periode geldig. Aan het einde van de periode moest dit geld worden ingewisseld en werd belasting geheven. Dit geld verloor in de loop van het jaar geleidelijk een deel van zijn waarde, en deze waarde was het laagst vlak voordat de belasting werd geheven.

  Er is weinig bekend over geldsystemen in de middeleeuwen. Wat wel bekend is, dat de mensen in de middeleeuwen diep doordrongen waren van de tijdelijkheid van het menselijke bestaan. Memento mori was het motto van de middeleeuwer. Dit betekent: “Gedenk de dag dat gij sterven zult”. Tevens was het heffen van rente streng verboden. Mensen waren daarom geneigd hun geld snel uit te geven.

  Als we nu veronderstellen dat dit net zo werkte als in Wörgl, kunnen we aannemen dat sommige delen van West-Europa met maximale snelheid kapitaal opbouwden en dat de werkloosheid laag was. De lokale leenheren voerden vele oorlogen waarbij kapitaal werd vernietigd. Toch groeide de welvaart in Europa sneller dan op enig ander deel van de aarde. In de tijd van de kruistochten waren er zoveel middelen beschikbaar, dat de kruisvaarders eeuwenlang de moslims konden bevechten op hun eigen terrein, waarbij ze lange aanvoerlijnen moesten onderhouden, terwijl het veroverde land niet winstgevend was. Vlak daarna werd een derde van de bevolking door de zwarte dood weggevaagd, maar slechts een eeuw later begon West-Europa met de ontdekking en verovering van de rest van de wereld.

  De bouw van de piramiden
  In de bijbel staat een verhaal over een farao die een droom had over zeven vette koeien die door zeven magere koeien werden opgegeten. Deze droom werd aan de farao uitgelegd. Hem werd verteld dat eerst zeven goede jaren zouden komen, waarna zeven slechte jaren zouden volgen. Josef adviseerde de Egyptenaren om op grote schaal voedsel te gaan bewaren. Boeren die hun graan inleverden, kregen een kwitantie. Bakkers die brood wilden bakken, leverden de kwitanties in en kregen daarvoor graan. Het duurde niet lang voordat deze kwitanties werden gebruikt als geld. Omdat het graan aan bederf onderhevig was, en muizen het opaten, daalde de waarde van de kwitanties naarmate ze ouder werden. Hierdoor gingen mensen dit geld snel uitgegeven.

  Het graan giro systeem heeft vele eeuwen bestaan. Het was verstandig om voedsel voor slechtere tijden te bewaren. Als we nu veronderstellen dat dit net zo werkte als in Wörgl, kunnen we aannemen dat ook Egypte met maximale snelheid kapitaal opbouwde, en dat de werkloosheid laag was. Op een gegeven moment waren alle irrigatie systemen klaar, alle huizen gebouwd, en was er verder niets meer te doen. Omdat de farao’s een eindeloos groot ego hadden, en zij door de bevolking aanbeden werden als goden, konden zij alle beschikbare middelen van het land inzetten om piramides te laten bouwen. De meeste mensen die hieraan werkten, waren waarschijnlijk geen slaven. De Egyptische beschaving bestond meer dan 2000 jaar, veel langer dan welke andere beschaving ook. Het moet dus een stabiele maatschappij zijn geweest, waarbij de slavernij niet op grote schaal voorkwam.

  De ondergang van het Romeinse Rijk
  Het Romeinse Rijk heeft ongeveer 700 jaar bestaan. Het geldsysteem van het Romeinse Rijk was gebaseerd op goud en zilver. In de eerste 400 jaar kon het Romeinse Rijk uitbreiden, waardoor de inkomsten van het rijk steeds bleven groeien. Daarna breidde het rijk zich niet verder uit, zodat de schuldenlast langzamerhand steeds zwaarder ging drukken op de begroting van het rijk. Er ontstond een chronisch tekort aan geld. Het leger kreeg hier ook mee te maken en de militaire slagkracht werd uitgehold. Andere volkeren konden daardoor het Romeinse Rijk binnenvallen. Schulden en rente hebben het Romeinse Rijk vernietigd.

  Bron: http://www.sterrenstelsel.nl/sterrenstof/sterrenstof51/lietaer.htm

 7. “Immers: met hetzelfde geld kun je aan het einde van de looptijd van de lening, meer kopen.”

  Doe niet zo dom zeg, dan had je het net zo goed niet uit kunnen lenen. Rente is alleen maar voor een krediettransactie het heeft geen ene fuck te maken met geld.. Het fiat geld van de centrale bank is een andere verhaal maar die ‘schaf de rente af’ verhalen zijn te stom voor woorden.

  Om even academisch te doen, rente bestaat uit drie componenten, ‘Time Preference’, inflatieverwachting en risico. Rente is net zo natuurlijk als de tijd zelf, als je dat ‘afschaft’ dan maak je alle krediettransacties onmogelijk. Btw rentestanden zijn erg omlaag gemanipuleerd door extra kunstmatig ‘krediet’ van het banksysteem, misschien is dat wel de werkelijke oorzaak van de kredietcrisis. De ‘rente’ is helemaal niet meer realistisch. Rentesignalen kloppen helemaal niet meer, komt helemaal niet meer overeen met de realiteit. Dus het kredietsysteem wordt onbruikbaar.
  ‘Kunstmatig’ krediet neemt steeds de rol over van ‘echt’ krediet, het systeem gaat van een gebalanceerd systeem naar een gecentraliseerd eenzijdig systeem waarbij de banken alle krediet in de wereld brengen en de rest ‘short’ is. Er is dan helemaal geen ‘politieke’ weerstand meer tegen inflatie want iedereen is toch al ‘short’. Ok, de supermarkt wordt duurder maar dat is maar een schijntje vergeleken met de aflossingsvrije hypotheek. Oja, de pensioenen heb je nog, daar blijft niks van over. Het wordt een gigantische puinhoop er klopt helemaal niks meer van. Zonder het te weten hebben de meeste mensen eigenlijk een gigantische speculatieve positie met hun huis. En DAT zal wel werken maar alle andere dingen gaan eraan.

  niphtrique reageerde op deze reactie.

 8. @.M:
  Op zich geen ramp als er veel moslimstaten omheen liggen. Ik zijn nogal wat investeerders die belangen hebben in Dubai en dat graag beschermd zien. Ik vermoed dat er een economische motivering is om Dubai redelijk vrij te houden. Zeker als de olie opraakt is de portomonnee dichter bij dan de koran, vermoed ik zo.
  Ik begreep wel dat Dubai voornamelijk vrij leek als je er zo eens langskomt, maar dat als je er wilt wonen, je toch met nogal wat vervelende staatsdingen in aanraking komt (alle internetproviders zijn bijv. van de staat)
  Nadeel van Latijns Amerika vind ik dat er nogal wat onofficieele mafia is. Ik begrijp bijv. van iemand in Brazilie dat een TV er 3 keer zo veel kostten als in LA. Dat komt niet omdat het transport van China naar LA zoveel minder is dan naar Brazilie. Dan heeft er waarschijnlijk mee te maken dat als je met je boot vol TV’s deze prijsverschillen wilt arbitreren, dat je dan tegen de loop van een geweer aanloopt (al dan niet met een pet erboven).

  .M reageerde op deze reactie.

 9. @BUD:
  1. Ja. Europa is een verloren zaak. De VS is een verloren zaak.
  2. Zal ik nakijken, zodra ik er tijd voor kan vinden. In het algemeen is werken via Internet altijd mogelijk. Zeker interessant in Panama, omdat het belastingstelsel territoriaal is. Inkomsten gegenereerd buiten Panama = 0% (als in -geen-) belasting. Combineer dat met een mooie niet al te dure plek in de bergen, met veel water en fruitbomen, en voilà. Diesel binnenkort onder de 3$ per gallon, 12-pack bier = 5.5$. Grond vanaf een dollar of 5 per m2, afhankelijk van de afmetingen. Minder dan 2000 m2 zou ik niet doen..

  @T.a.f.k.a.B.:
  Wouter B. komt hier niet binnen. Zijn giften via de EU worden in dank aangenomen, er worden wat schijn-wederdiensten verricht zodat Wouter B. en aanverwante minkukels wat successen kunnen vermelden, en dat was het dan. Vorhang zu, bye bye Wouter.

  @.M:
  Het is m.i. zeker de moeite waard om daar verder in te duiken. Wat mij betreft is geen enkele plaats heilig. Mobiliteit is belangrijk, onder het motto “overal is een bakker”.

  @GB:
  Precies. Wat mij betreft is het belangrijk om voor het nageslacht een way out te creëren. Het is nog niet te laat. Op enig moment kun je maatregelen tegen verplaatsingen van mensen en kapitaal verwachten. Niets is meer wat het was, helaas. De huidige ontwikkelingen zullen zich doorzetten, alhoewel je ook meer weerstand zult gaan zien. Wat dat betreft gaat de Vrijspreker een gouden tijd tegemoet. Helaas.

  @SpyNose:
  Dat is natuurlijk de kif. Geld en de creatie daarvan is gemonopoliseerd. Het wordt tijd dat we onderling weer gaan betalen in natura. Als de klojo’s doorgaan, zal dat ook gebeuren. Overigens vermoed ik dat de EU en de VS over een tijdje naar de pijpen van China moeten dansen. China is ondertussen meer kapitalistisch dan voornoemde blokken, die hard gillend richting socialisme -the fascist kind- hollen.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 10. @Harry:

  Jij denkt dat het niet werkt, maar het is bewezen dat het wel werkt. Wat jij denkt of wat ik denk, maakt niets uit. Je kunt jezelf alleen maar gaan afvragen waaróm het werkte. Dat heb ik gedaan.

  Hier is de keus:
  1. vlucht
  2. accepteer communisme
  3. vind een oplossing.

  1 & 2 is voor loosers. Daar wil ik niets mee te maken hebben. Mensen die echt iets over hebben voor vrijheid, zullen zich op zijn minst moeten verdiepen in het wonder van Wörgl en wat de gevolgen daarvan zijn.

  Anders zie ik jullie wel op de 1 mei parade marcheren achter rode vlaggen of creperen in de jungle van Panama.

 11. @SpyNose:
  Dankjewel, SpyNose. Nu het woord “looser” is gevallen, ben ik ben maar vast op zoek gegaan naar een plaats “om te creperen in de jungle”, zonder succes tot nog toe. Over “looser” gesproken..

 12. @Free-M.: Probleem met dat lijstje is dat democratie als free gezien wordt.
  Als ik bij nederland kijkt staat er: economic => free
  Dan betaal je ongeveer 70% van je inkomen at gun point via de diverse belastingen. 30% van je leven ben je van jezelf, 70% ervan ben je eigendom van de staat.

  Ik zit inderdaad op FDR, jij ook?

  Free-M. reageerde op deze reactie.

 13. @.M: Als je milieu anders opvat en met een schuin oog naar Al Gore kijkt en promotie van verdrag van Kyoto door Enron, dan denk ik dat onze politici ook met hun brugers afrekenen ‘in het milieu’.

 14. @pcrs:

  Leuk dat je je daar ook bezig houd. Zelf heb ik tot nu toe alleen op het forum gekeken. Wel heb ik al 300+ podcasts van Stef beluisterd. Allemaal zeer leerzaam.

 15. Dubai is geen optie.

  Equador en Panama zijn goede opties om te onderzoeken. Mocht je op de korte termijn wat willen dan is Cyprus nog te overwegen.

Comments are closed.