Jij zelf? Of Jan Peter Balkenende en zijn trawanten in Den Haag?

En hoe gebeurt het in werkelijkheid?

David Henderson vergelijkt de centrale planning in Amerika ten opzichte van het buitenland en ten opzichte van de eigen burgers.
Hij stelt in zijn artikel dat ieder individu het beste over zichzelf kan beslissen. Net als de Nobelprijswinnaar Friedrich Hayek stelt omdat o.a. het individu meer weet over zichzelf en wat hij het meest verlangt. Zie:

Central Planning abroad and at home 

De onterende praktijk is echter dat veel te veel besluiten over jou worden genomen door lieden in Den Haag die zich verbeelden het beter te weten.
Je dit realiseren kan een eerste stap zijn op weg naar je bevrijding.

2 REACTIES

 1. Een geloof.

  Zolang er maar gedacht wordt in de door de Overheid/Staat gecontroleerde taal en volgens de daarin vervatte principes, is de Staat zelfinstandhoudend.

  De Staat heeft o.a. de mogelijkheid van het zich camoufleren door de verwoording.

  David Henderson is een meewerker hierin, door het gebruik van een variant van het Engels/Duits of andere taal welke dezelfde principes bevat. Ook taalgebruik is een vorm van energie en het verschijnsel van kwadrateren is van toepassing.

  1 mens die denkt in een unieke taal is het 1².

  Zijn het echter 10 mensen die in een gemeenschappelijke taal denken e.d. is het 10² = 100. De in een unieke taal denkende is al ras van weinig betekenis.

  Er is geen Nobelprijs voor Economie, Maar het geloof dat er een is, is al geachtenbeeldvormend. De stelling Nobelprijswinnaar Friedrich Hayek, ter illustratie,

  Overigens deze valse Nobelprijs is ook een voorbeeld, van de samenwerking van Staten/Overheden/Rijk om de onderdanen aan het gezag van de Staat te binden. Het is niet voor niets de Sveriges Riksbank. De Zweedse Rijksbank.

  Ook deze site is hierin al meewerkend.

  .

 2. Wellicht van interesse.

  Er is onderzoek met termieten wat betreft dit verschijnsel van gemeenschappelijk intellect.

  Een groep termieten werd naar een bepaalde plek gebracht. Eerst werd er een termiet verderop neergezet. De termiet is verloren en onderneemt geen aktie tot het bouwen van een termietenheuvel. Door telkens 1 termiet toe te voegen wordt bij een bepaald aantal een kritischpunt bereikt van energie, kennis, intellect en gaat deze afgescheiden groep termieten aan de gang en bouwt een termietenheuvel.

  En wel een dusdanige termietenheuvel, dat het naast een lavastroom staand, binnenin, toch binnen bandbreedten, de temperatuur, vochtigheid, luchtvochtigheid enz. geregeld zijn, en wel dusdanig dat de termieten kolonie/groep er kan bestaan/met plezier leeft en wat al des niet meer zij.

  Dit verschijnsel doet zich op alternatieve wijze ook voor met apen. Het heet danook wel het 100ste aapje effect of begrippen eender van aard.

  Waar het om draait is dat informatie middels aandacht gevestigd wordt. De aktiviteiten op de zogeheten financiele markten hebben vooral tot doel de aandacht te grijpen en vast te houden.

  Tenslotte is geld en de daaraan gerelateerde waarden en waardeeenheden een ruim voorhanden ‘goed’. Via de geldschepping is er weinig voor nodig om i.p.v. Euro 10, Euro 1 miljard te scheppen/bij te drukken bijvoorbeeld.

  Zolang het allemaal maar geloofd wordt en het aandacht krijgt zit de Staat/Overheid snor en heeft het o.a. gezag.

  Om die aandacht te krijgen en bezig te houden is de zogenaamde wetenschap economie een middel/hulpmiddel en uiteraad de taal.

  .

Comments are closed.