Neelie Kroes van de EU-Commissie heeft Nederland toestemming gegeven om Fortis te nationaliseren. (NOS) Nederland heeft zelf niets meer te vertellen. En dan is het verraad van Lissabon nog niet eens aangenomen. Al heeft de NL-regering en het parlement zich daar wel al bij neergelegd en Nederland tot provincie van de EU gemaakt.
Zou het nog mogelijk zijn om ooit weer vrij te worden?

20 REACTIES

 1. Pim Fortuin heeft jaren geleden al eens in een (geweigerde) column voor Elsevier betoogd dat crimiNeelie achter tralies hoort (evenals de Clintons, de Balkenbende, Herfkens en nog zo wat belastinguitvretertjes).

  Ze zitten er uitsluitend voor zichzelf: macht en geld.

 2. De vrijhandel die we binnen de EU kennen heeft de welvaart enorm vergroot. De vrijhandel komt in gevaar als landen eenzijdig besluiten hun bedrijven of bedrijfstakken te steunen. Daarom is in het EU verdrag dit soort staatssteun in principe verboden. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan hiertoe worden overgegaan. De situatie op de financiële markten is nu uitzonderlijk.

  Er is uitdrukkelijk afgesproken dat deze staatssteun maar korte tijd mag duren.

  De geschiedenis leert dat als het slecht gaat met de economie landen snel verleid worden om protectionistische maatregelen te nemen. Dit soort maatregelen lokken vervolgens weer protectionistische maatregelen van andere landen uit. Het gevolg is dat zo’n vrijhandelsgebied uiteindelijk uit elkaar valt. Om dit te voorkomen is de EU voorzien van een aantal supranationale instellingen die er voorzorgen dat landen geen eenzijdige protectionistische maatregelen kunnen nemen. Op lange termijn geeft dit meer waarborgen voor het blijven voortbestaan van de vrijhandel.

  Maserati Teun reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 3. @Ton Hollander: “Op lange termijn geeft dit meer waarborgen voor het blijven voortbestaan van de vrijhandel.”

  Dus de staat moet ingrijpen om ervoor te zorgen dat de staat de vrijhandel niet de nek omdraait? Of lees ik je verkeerd? Vrijhandel is niets meer of minder dan vrije markt; de term zegt het al. Daar heeft de staat dus gewoon vanaf te blijven; de vrijhandel zorgt zelf wel voor haar voortbestaan.

  De EU is alleen maar een supranationale inbreuk op de vrijhandel in plaats van een nationale. Je idee van ‘meer is minder’ volg ik dus niet zo…

  Ton Hollander reageerde op deze reactie.

 4. @Maserati Teun:

  Nederland is een schurkenstaat daar hoeft geen misverstand over te bestaan.

  De EU staat of valt met het zo veel mogelijk garanderen van de vrijhandel. De EU en haar rechtsvoorgangers hebben al veel langer met dit bijltje gehakt. Zij kennen inmiddels alle smoesjes en trucjes die landen uithalen om hun bedrijven onder valse voorwaarden toch te steunen.
  De Europese Commissie is zeer actief met het bestrijden van valse concurrentie. We mogen er op vertrouwen dat de Europese Commissie er ook nu weer in slaagt om deze situatie niet langer te laten voorduren dan noodzakelijk is.

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 5. @R. Hartman (NI):

  In het verleden moest het bestuur van de EU ook knokken tegen de “grote” landen om de obstakels die de vrijhandel belemerden weg te halen. Dat is haar tot op grote hoogte gelukt.

 6. Bekijk het van de positieve kant, Hub.
  Elke afzonderlijk land handelt op dit moment puur in eigen belang om de crisis onder controle te krijgen.
  Ierland geeft 100% waarborg op spaartegoed en Duitsland volgt.
  Duitsland werkt vervolgens aan een afzonderlijk reddingsplan.
  Nu wordt eindelijk duidelijk dat er in crisissituaties GEEN eenheid is en dat die er ook nooit zal komen (hoop ik 😉 ).
  Het is zou best eens kunnen dat er een land op het financieële vlak omvalt. Dat zou tevens het eind van de EUSSR en de euro kunnen zijn.
  Het is triest dat het ten koste gaat van de gewone burger maar als dat de enige manier is om hem de ogen te laten openen dan moet dat maar.

 7. Bedoelt U dat we weer terug moeten naar de situatie van voor de EU?

  In de jaren dertig van de vorige eeuw nam ieder land protectionistische maatregelen om haar eigen werkgelegenheid te beschermen. Deze maatregelen lokten weer tegenmaatregelen uit van andere landen wat tot gevolg had dat de crisis onnodig groter werd. We moeten er alles aan doen om dat te voorkomen.

  De huidige situatie is niet te vergelijken van de tijd voordat we de Euro niet hadden. Als de Euro er nu niet was geweest dan hadden Frankrijk en Italië weer in grote moeilijkheden gezeten. Waarschijnlijk hadden we nu weer grote ellende gehad op de valutamarkten waardoor de huidige economisch crisis alleen maar erger zou zijn geworden.

  GB reageerde op deze reactie.

 8. @Ton Hollander:

  We moeten terug naar de economische samenwerking zoals die ten tijde van de EEG was. De huidige EUSSR is een centralisatie van de macht door en voor de multinationals en hun slippendragers de politici.
  En wat bedoel je met Frankrijk en Italië die zonder de euro nu in grote moeilijkheden hadden gezeten? Is dat niet hun eigen verantwoordelijkheid?
  Moeten andere landen soms financieel bijspringen zodat zij kunnen doorgaan met hun onverantwoorde begrotingsbeleid?
  Moeten wij onze (nog) goed gevulde pensioenkassen maar opengooien zodat de Italianen die geen fuck geregeld hebben hem virtueel via euroinflatie leeg kunnen graaien?
  De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, yeah right!
  Ik houd niet van socialisme op persoonlijk niveau en ook op EUSSR niveau.
  Op Nederlands niveau moeten we terug naar een aan goud gekoppelde gulden eventueel naast de Euro die dan als betaalmiddel kan gelden voor het internationale betalingsverkeer van exportgerichte bedrijven.
  Het geld is er niet alleen voor de multinationals en de politiek maar vooral voor de burger. En die heeft geen enkel voordeel van de euro gehad en zal die in de toekomst ook niet krijgen!

  Ton Hollander reageerde op deze reactie.

 9. @Ton Hollander:

  “Nee, de EU moet ingrijpen om te voorkomen dat de lidstaten de vrijhandel uiteindelijk de nek omdraaien.”

  Ingrepen van de EU, in de vorm van regeltjes, wetten en toezichthouders zijn de oorzaak van dit fiasco. Vragen naar méér regeltjes en ingrepen is vragen naar meer van hetzelfde. Het gaat NIET werken.

  “Toezichthoudende instanties” hebben niet kunnen voorkomen, dat een dergelijke toestand ontstond. Sterker nog, ze verspreiden de onwelriekende geur van veiligheid, terwijl ze dat niet kunnen waarmaken. Het vergroten van diezelfde niet functionerende toezicht gaat dus NIET werken.

  Oplossing: laat de markten hun gang gaan, niet het omgekeerde.

  Ga eens op onderzoek uit op http://www.mises.org bijvoorbeeld. Denk eens “out of the box” !

 10. @GB:

  Uw reactie
  We moeten terug naar de economische samenwerking zoals die ten tijde van de EEG was. De huidige EUSSR is een centralisatie van de macht door en voor de multinationals en hun slippendragers de politici.

  Mijn reactie
  De EU zorgt voor meer marktwerking en vrijhandel. Tegenover de EU zijn grote multinationale ondernemingen vrij machteloos zoals we met microsoft gezien hebben. Het creëren van kartels is de dood in de pot. De EU vecht hier heel effectief tegen.
  Politici verschuilen zich vaak achter het buitenland. Binnen de EU kan dat niet meer. De EU hoeft niet bang te zijn voor grootmachten zoals China en India.

  Uw reactie
  Op Nederlands niveau moeten we terug naar een aan goud gekoppelde gulden eventueel naast de Euro die dan als betaalmiddel kan gelden voor het internationale betalingsverkeer van exportgerichte bedrijven.

  Mijn reactie
  De gouden standaard waar U kennelijk naar terug wilt belemmert de economische groei en voorkomt geen inflatie zoals iedereen inmiddels nu wel mag weten.

  Uw reactie
  Het geld is er niet alleen voor de multinationals en de politiek maar vooral voor de burger. En die heeft geen enkel voordeel van de euro gehad en zal die in de toekomst ook niet krijgen!

  Mijn reactie
  Als de Euro er nu niet was geweest was de economisch ellende nu aanzienlijk groter geweest. Dan waren de Italiaanse Lire en de Franse Franc nu al weer in waarde gedaald met alle nadelige gevolgen voor de interne markt. De rente op de kapitaalmarkt in Italië en Frankrijk was dan nu weer aanzienlijk gestegen wat tot groot nadeel zou zijn geweest voor de kapitaal intensieve bedrijven. Bedrijven die deze economische crisis niet hebben veroorzaakt worden daarmee toch ernstig benadeeld. Sommige bedrijven zouden dan zelfs in hun voortbestaan worden bedreigd. Hiermee zou dan weer de kans bestaan dat landen weer protectionistische maatregelen zouden nemen (enzovoorts …) met alle nadelige gevolgen van dien.

  Uw reactie
  De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, yeah right!

  Mijn reactie
  Landen moeten ook binnen de EU zelf hun staatsschuld betalen. Wij hoeven niet de staatsschuld van Italië af te lossen of hun rente te betalen. De komst van de Euro heeft er voor gezorgd dat de begrotingsdiscipline binnen de eurozone aanzienlijk groter is geworden. De staatsschuld is in de meeste Euro landen omlaag gegaan net zoals de begrotingstekorten. Dit zorgt voor een groter economische stabiliteit. De problemen in Europa zijn nu lang niet zo groot als in de VS. De staatsschuld is in de VS behoorlijk gestegen terwijl die binnen de Eurozone gedaald is. Dat was in het verleden totaal anders.

  GB reageerde op deze reactie.

 11. @Ton Hollander:

  *De EU zorgt voor meer marktwerking en vrijhandel. etc*

  Volgens mij wordt die kartelvorming niet tegen gegaan. Persoonlijk zie ik eerder een tegenovergestelde ontwikkeling door de EUSSR. Op verschillende terreinen zie je door fusering steeds grotere multinationals ontstaan. Zie energiebedrijven, luchtvaartsector en op dit moment de bankwereld. Op termijn kan dit alleen maar leiden tot monopolieposities.

  *De gouden standaard waar U kennelijk naar terug wilt belemmert de economische groei en voorkomt geen inflatie zoals iedereen inmiddels nu wel mag weten.*

  Laat je (mag ik “je” zeggen? 😉 ) niks wijs maken over economische groei. Er is al zeer 10 jaar geen reeële economische groei. Er zijn alleen maar bubbels gecreeërd die door veel mensen op is gevat als groei. Die bubbels lopen natuurlijk een keer leeg. Een aan goudgekoppelde munteenheid is nagenoeg inflatievrij.
  Vwb de aan goud gekoppelde gulden; ik begrijp je punt wel dat voor internationaal opererende bedrijven dat valutagedoe een rem kan zijn. Daarom melde ik al dat het misschien een optie is om naast de nationaal aan goud gekoppelde munt een munt op EEG niveau moet zijn.
  Bijkomend voordeel is dat die nationale munt meteen als rem voor Euro fiatgeld kan gelden. De ECB kan dan nooit ongeremd fiatgeld uit gaan geven om nieuwe bubbels te creeëren omdat iedereen dan terugvlucht in concurrerend echt geld.
  Ik zie ook wel de problemen van een dubbel geldsysteem maar de voordelen overstijgen die m.i.

  *Als de Euro er nu niet was geweest was de economisch ellende nu aanzienlijk groter geweest. etc*

  Weet ik niet. Volgens mij is het anders. Het had Frankrijk, Italië etc gedwongen om een noodzakelijk strak monetair beleid te voeren.
  Nu zie je dat dit soort landen aandringen bij de ECB om de rente flink te laten zaken. Wat is het effect daarvan? Weginflateren van schulden daar te koste van landen die hun zaakjes wel op orde hebben. Puur socialistisch en parasitair gedrag. Anders kan ik het niet noemen.
  En vwb dat protectionisme; dat is er in de huidige kredietcrisis ook. De EUSSR met alle landen waarbij de neuzen dezelfde kant op wijzen is een utopie. Als de crisis zich verdiept spreken we elkaar hier nog wel eens over die gezamenlijke EUSSR.

  *Landen moeten ook binnen de EU zelf hun staatsschuld betalen.*

  Zie mijn vorige verhaal over inflatie en het effect op overschotten en schulden. Remember; we hebben één munt waar we met zijn allen aan geketend zitten. Geloof jij daarnaast alle balansen die de EUSSR landen op de tafel leggen? Ik niet want er valt op bedrijvenniveau gemakkelijk te schuiven met miljarden of het off balance houden van dubieuze leningen.
  Zie bv Enron, Ahold en Fortis in deze.

  Ton Hollander reageerde op deze reactie.

 12. @Ton Hollander:
  Nee, de EU moet ingrijpen om te voorkomen dat de lidstaten de vrijhandel uiteindelijk de nek omdraaien.
  Zonder de EU en de (lid-) staten zou er toch al vanzelf vrijhandel zijn? Het bestaan van een staat of super-staat zoals de EU kan toch alleen maar beperkend zijn voor vrijhandel?

 13. @GB:

  Uw reactie.
  Volgens mij wordt die kartelvorming niet tegen gegaan. Persoonlijk zie ik eerder een tegenovergestelde ontwikkeling door de EUSSR. Op verschillende terreinen zie je door fusering steeds grotere multinationals ontstaan. Zie energiebedrijven, luchtvaartsector en op dit moment de bankwereld. Op termijn kan dit alleen maar leiden tot monopolieposities.

  Mijn reacties
  Om er voor te zorgen dat een bepaald bedrijf een te grote invloed krijgt in een bepaald marktsegment worden regelmatig fusies tegengehouden en bepaalde eisen gesteld bij fusies.
  De EU is op dat terrein uiterst actief en effectief. Ze doet dit in ieder geval beter dan menig lidstaat dit in het verleden heeft gedaan.

  Uw reactie
  Een aan goudgekoppelde munteenheid is nagenoeg inflatievrij.

  Mijn reactie
  Ook in tijde van de gouden standaard was er inflatie. De gouden standaard is geen garantie voor een gezonde economische ontwikkeling.

  Uw reactie
  Als de Euro er nu niet was geweest was de economisch ellende nu aanzienlijk groter geweest. etc*
  Weet ik niet. Volgens mij is het anders. Het had Frankrijk, Italië etc gedwongen om een noodzakelijk strak monetair beleid te voeren.

  Mijn reactie
  Juist omdat ze niet meer hun munt kunnen devalueren (wat alleen problemen op korte termijn lijkt op te lossen maar er grote problemen op lange termijn voor teruggeeft) worden ze gedongen om orde op zaken te stellen. Hierdoor krijgen de economische beslissingen een gezondere basis wat op termijn een gezondere economische ontwikkeling biedt.
  Het monetaire beleid wordt door de ECB gevoerd en niet maar door de euro landen zelf. Frankrijk en Italië kunnen daardoor hun begrotingstekorten niet meer “monetair” financieren.

  Uw reactie
  Nu zie je dat dit soort landen aandringen bij de ECB om de rente flink te laten zaken. Wat is het effect daarvan? Weginflateren van schulden daar te koste van landen die hun zaakjes wel op orde hebben. Puur socialistisch en parasitair gedrag. Anders kan ik het niet noemen.

  Mijn reactie
  De ECB heeft maar 1 taak: De inflatie rond de 2% te houden. Het is haar niet toegestaan om instructies van anderen (inclusief regeringen van de lidstaten) op te volgen. Regeringen mogen haar ook geen instructies geven. De ECB volgt hetzelfde beleid als de Duitse en de Nederlandse Centrale banken jaren lang gevoerd hebben. De EURO landen kunnen hierdoor hun schuld dus niet door de inflatie laten verdwijnen.

  Uw reactie
  En vwb dat protectionisme; dat is er in de huidige kredietcrisis ook. De EUSSR met alle landen waarbij de neuzen dezelfde kant op wijzen is een utopie. Als de crisis zich verdiept spreken we elkaar hier nog wel eens over die gezamenlijke EUSSR.

  Mijn reactie
  Als het de EU niet lukt om eenzijdige protectionistische maatregelen van de lidstaten tegen te houden dan is dat bijzonder slecht nieuws. Ik vrees dat we dan het risico lopen dat we dan in een spiraal te rechtkomen van steeds weer nieuwe eenzijdige protectionistische maatregelen die dan weer nieuwe eenzijdige protectionistische oproepen enzovoorts. Uiteindelijk zal dit zeer schadelijke gevolgen voor de burgers in Europa hebben. Ik ga er voorlopig van uit dat dit rampscenario niet zal worden gevolgd. Niemand zit te wachten op een herhaling van de dertiger jaren van de vorige eeuw.

  Uw reactie
  Geloof jij daarnaast alle balansen die de EUSSR landen op de tafel leggen? Ik niet want er valt op bedrijvenniveau gemakkelijk te schuiven met miljarden of het off balance houden van dubieuze leningen.
  Zie bv Enron, Ahold en Fortis in deze.

  Mijn reactie
  Bedrijven en landen kunnen gedurende een periode een verkeerde voorstelling van zaken geven. Op termijn komt dit echter altijd naar buiten. De door U genoemde bedrijven zijn daar een goed voorbeeld van. Als landen dit ook doen dan zal dat op termijn gevolgen hebben. Dit komt dan bijvoorbeeld tot uiting in de grootte van hun staatsschuld. Uiteindelijk zullen deze landen dan zelf opdraaien voor de gevolgen.

  De onderlinge controle tussen de EURO-landen wordt steeds beter. Dit zal de kwaliteit van de rapportages van de EURO-landen steeds betrouwbaarder maken. Dat is ook in het voordeel van de kiezers.

  GB reageerde op deze reactie.

 14. Europa belooft gezamenlijke garantie spaargeld

  Terug naar de socialistische heilstaat, iedereen gelijk en niemand gegarandeerd meer dan, pak ‘m beet, 100.000 neppers in de knip! 😉

 15. @Ton Hollander:

  Ik denk dat we het verschil in opvatting omtrent de EUSSR kunnen samenvatten in het woord vertrouwen.
  Op dit punt denk jij in mogelijkheden en ik denk in problemen als het gaat om een grote europeese superstaat.
  Ik zie groter vaak als bureaucratischer, fraudegevoeliger en inefficienter. Het hoeft niet ALTIJD zo te zijn.
  Maar de EUSSR is 10 bruggen te ver qua grootte, diversiteit, eigenbelangen, welvaartspeil en cultuurverschil.

Comments are closed.