Downward spiral
Downward spiral

Economie in Zimbabwe-stijl, iets anders kun je er niet van maken. De Amerikaanse regering gaat 7,7 biljoen uitgeven. Volgens Bloomberg: “Nov. 24 (Bloomberg) — The U.S. government is prepared to provide more than $7.76 trillion on behalf of American taxpayers after guaranteeing $306 billion of Citigroup Inc. debt yesterday.”

Waar al dat geld vandaan zal komen? Mijn tip: koop aandelen in de fabrikanten van drukinkt, papier en drukpersen, de vraag naar die artikelen zal fors stijgen.

De overheid produceert niets, hooguit papier, en ook deze door de overheid veroorzaakte crisis zal dus weer met papier bestreden gaan worden. Met alle gevolgen van dien.

Geld uit het niets creëren lijkt leuk, op lange termijn kan het uitsluitend voor inflatie zorgen. Zal onderstaand biljet dan nog genoeg zijn voor een kop koffie bij Starbucks?

Million
Million

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&sid=an3k2rZMNgDw&refer=home

37 REACTIES

 1. @GB [26]:

  Uw reactie

  De EUSSR gaat lekker mee in deze heiloze weg van financieele geldschepperij.

  Mijn reactie
  Ik kan U geruststellen. De EU is helemaal niet is staat om aan “geldschepping” te doen omdat ze daar niet toe bevoegd is. Ook de landen die de Euro hebben ingevoerd kunnen zich daar niet aan bezondigen omdat ook zij gelukkig deze bevoegdheid niet meer hebben.

  De ECB is in strikt juridische zin de enig instantie die Euro’s kan scheppen. Maar omdat de ECB (op monetair) gebied als enige doel heeft de inflatie laag te houden, dit in tegenstelling tot de FED die nog 2 andere doelstellingen heeft, is ze daar terecht heel terughoudend in.

  Dit blijkt wel uit de cijfers over de inflatie. De inflatie die we in Europa de afgelopen tijd hadden werd voornamelijk veroorzaakt door externe factoren. Deze zelfde externe factoren zorgen er nu voor dat de inflatie in de Euro zone aan het dalen is.

  GB [32] reageerde op deze reactie.

 2. @Ton Hollander [31]:

  Waaruit herleid jij dat de afzonderlijke EU lidstaten zich niet meer kunnen bezondigen aan geldschepperij??
  De eurobiljetten worden in alle afzonderlijke lidstaten gedrukt (zie wiki onder euro/bankbiljetten) en wie controleert de hoeveelheid in omloop gebrachte biljetten? Wie controleert het financieele huishoudboekje van de afzonderlijke lidstaten? Bij dit laatste wil ik nog aantekenen dat het toezicht op bedrijven als Enron en nu de bankensector compleet gefaald heeft. Waarom denk jij dat dit toezicht op het huishoudboekje van een EU lidstaat wel in orde is? Ik vind je erg goedgelovig op dit punt.
  Volgend punt is dat die hoofddoelstelling van de ECB (het in toom houden van de inflatie) momenteel op de helling gaat. Ik heb niets aan een doelstelling als de ECB bij het eerste beetje tegenwind haar kerndoelstellingen inwisselt onder druk van de politiek (m.n Sarkozy).
  Kort gezegd; er is een mijlengroot verschil tussen theoretische doelstellingen en praktijk. Begrotingstekort van 3% kan overboord maar mag niet teveel overschreden worden wordt nu gemeld. Hier is geen getal bij genoemd dus is mijn vraag wat is “niet teveel?”
  Is dat 3.1% of 3.3%, 4.5%, 6% of 9%??
  Dat is ook iets wat ik hier al een jaar geleden voorspelde. Het monetaire laissez faire beleid van de vroegere mediterane landen krijgt de overhand.

  En dan als laatste; de inflatie. De VS gooit er 7.7 trillion (!!) tegenaan en de ECB 200 miljard. Allemaal extra ongedekt geld waar geen extra middelen of diensten tegenover staan. Sterker nog de goederen en dienstenhoeveelheid krimpt ivm de recessie. Conclusie; monetaire inflatie.
  Die inflatiecijfers (die overigens zwaar gemanipuleerd worden) zijn nu nog betrekkelijk laag maar dat gaat hard veranderen als dit beleid van de Centrale bank zich doorzet.

 3. @Spy-Nose [15]: Precies, jij snapt het. Ik ben zelf huiverig met de term facistisch omdat dat nu eenmaal een historische lading heeft, maar los van die historische lading is het inderdaad vergelijkbaar. Het gaat inderdaad om altijd weer over de verdere collectivisatie van de samenleving ten koste van het particulier initiatief.

  We zien enorme geldbedragen opgehaald – niet geschapen – worden door overheden en gebruikt om te investeren (lees: annexeren) in de private sector. Dat is waar het om gaat.

  Maar waar totaal geen sprake is is van geld bijdrukken en inflatiegevaar.

  De feiten zijn gewoon hard. Er is in de meeste landen zelfs inflatiedaling! We zien dat aandelenkapitalen met de biljoenen verdampen en grootdeels verdampen die echt letterlijk. Het is gewoon weg! Men kijkt enkel naar het geld dat erbij komt, maar ziet niet in dat veel geld nu ook verdwenen is. Dat is logisch, want deze crisis is in essentie niets anders dan het klappen van bubbles. Surplus aan geld verdwijnt, maar niet via inflatie, maar via bubbles die leeglopen/exploderen. Men heeft het over die 7,7 biljoen in de USA, maar los van het feit dat dit een opgeblazen berekening is (inclusief garanties) vergeet men dan die 28 biljoen verdwenen aandeelwaarde en huizenwaardedaling (deels immers afgeboekt van de balansen) niet mee te nemen in de berekening. Beide zijn nogthans enkel 1-en-en-0-en op dezelfde balans.

  Verder wordt geld door de FED en ECB niet gepompt in de economie. Zo drukt men het wel uit, maar het mechanisme is altijd de andere kant op. Anderen halen het op in ruil voor afdracht van onderpand. Doorgaans staatsobligaties. En dan is de cirkel rond. Immers, hoe komt zo’n instelling aan die obligaties? Welnu, die zijn de laatste maanden massaal uitgegeven door de staten. Geld bijdrukken zoals bijvoorbeeld in Zimbawe is een push-model, hier is het een pull-model via rente-beleid en beschikbaar stellen. In Zimbawe hebben we daarom inflatie en bij ons bubbles.

  Let wel, ik zeg niet dat dat allemaal koek en ei is, maar het enige wat de ECB en met name FED kan bereiken is dat ze voorkomen dat bubbles niet leeglopen. Dan lopen ze morgen alsnog leeg. Dat de ECB en vooral de FED een te lage rente hanteert – alhoewel, elk rentebedrag van hen is in feite arbitrair natuurlijk, want er zit geen markt achter – klopt, maar zal geen inflatie geven. Het geld komt namelijk niet in omloop. De banken lenen het namelijk omdat ze het op hun balans willen en vaak moeten zetten omdat ze juist zelf teveel geld zijn kwijtgeraakt. Als er bij hen geen geld ‘weg’ was, zou men het geld niet hoeven aantrekken.

  De collectivisatie is het gevaar waar je momenteel wel bang voor moet zijn. Immers, over een jaar of wat als deze crisis samen met al die rentemaatregelen, waarschijnlijk/mogelijk weer weggeebt is of in ieder geval bezig is met wegebben, zijn al die andere staatsingrepen er nog steeds. En vooral de hogere belastingen die nog zijn om al die staatsleningen die nu aangegaan zijn af te betalen.

  GB [34] reageerde op deze reactie.
  Andre [37] reageerde op deze reactie.

 4. @Armin [33]:

  *Anderen halen het op in ruil voor afdracht van onderpand. Doorgaans staatsobligaties. En dan is de cirkel rond. Immers, hoe komt zo’n instelling aan die obligaties? Welnu, die zijn de laatste maanden massaal uitgegeven door de staten*

  Is het onderpand op een gegeven moment nog wel in verhouding tot de uitgeschreven obligatieberg?
  Zou dit niet de volgende en tevens laatste grote bubbel kunnen zijn? En wat als er zelfs bij hogere rentetarieven geen kopers meer zijn voor die staatsoblie’s? Volgens mij is er dan nog maar één uitweg; bijdrukken van geld en zich zo een weg uit je eigen schulden laten inflateren.
  En daarna een nieuwe munteenheid.

  *De collectivisatie is het gevaar waar je momenteel wel bang voor moet zijn. En vooral de hogere belastingen die nog zijn om al die staatsleningen die nu aangegaan zijn af te betalen.*

  De overheid is inderdaad nog een veel grotere speler in het economische verkeer geworden en da’s een zeer slechte zaak omdat ze nog nooit hun zaakjes goed op orde hebben gehad.
  Maar stel dat alles tot rust komt en er weer een periode van herstel aanbreekt;

  Die hogere belastingen; hoe denk jij dat Jan Modaal met zijn vaak torenhoge (hypotheek)schulden die hogere belastingen kan ophoesten en daarbij ook nog zijn huidige consumptiepatroon op peil kan houden?
  Ik voorzie een jarenlange zeer sterke loon/prijsspiraal als de economie gaat aantrekken. De krapte op de arbeidsmarkt is een gegeven en werknemers zullen eenvoudigweg hun koopkracht opeisen en ook krijgen omdat ze hard nodig zijn.
  Inflatiegolf dus waarbij de mensen met pensioenen (vnl de babyboomers 🙂 ) de grootste slachtoffers zijn. Voor de overheden met hun hoge schuldenbergen is dit m.i. ook het minst slechte scenario om uit de penarie te komen.
  Hoe zie jij de periode na de kredietcrisis??

  Armin [35] reageerde op deze reactie.

 5. @GB [34]: Is het onderpand op een gegeven moment nog wel in verhouding tot de uitgeschreven obligatieberg?
  Zou dit niet de volgende en tevens laatste grote bubbel kunnen zijn? En wat als er zelfs bij hogere rentetarieven geen kopers meer zijn voor die staatsoblie’s? Volgens mij is er dan nog maar één uitweg; bijdrukken van geld en zich zo een weg uit je eigen schulden laten inflateren.
  En daarna een nieuwe munteenheid.

  Eerste helft ja, tweede helft absoluut niet. 🙂

  Immers de staat staat garant en kan via afpersing het geld terugbetalen. Tenzij je enorme schulden opbouwt. Maar Italie en Belgie hebben al jaren zo’n 100% BNP schuld. ‘We’ hebben dus nog even … 🙂

  Het werkelijke gevaar is daarmee, dat de burgers die al de rente hierop moeten ophoesten gedwongenw orden een steedfs groter deel van hun arbeid en kapitaal af te geven. Dat is het werkelijke gevaar.

  Zodra men geen geld meer kan krijgen, gaat men bezuinigen op sociale zekerheid. Op uitgaven. Nieuw geld drukken heeft weinig zin zoals de geschiedenis leert (en kan men wetelijk ook niet). Kijk immers naar Zimbawe, wordt de overheid er daar beter van? Nee, dus onze overheden zullen die weg niet opgaan. Immers ons meer belasten is een veel ‘betere’ optie … ;-(

  GB [36] reageerde op deze reactie.

 6. @Armin [35]:

  Je vergeet m.i. één ding. Er zit een grens aan verder belasten van de middengroepen want op een gegeven moment draai je die levensader van elke gezonde economie de nek om. De consumptie EN de solidariteit van deze essentieële groepen gaat er dan aan.
  Stel de belastingdruk van hoogopgeleide jongeren gaat in de bovenste schijf naar 70%. Wie blijft er dan nog in dit land wonen van die toch al veel te kleine groep? Het belasten van de jongere generatie die toch al onevenredig belast gaat worden de komende deccenia is m.i. geen reeële optie als je je economie nog enigszins overeind wil houden.
  Bezuinigen op de sociale zekerheid gaat er wel komen maar binnen de marges. Grote bezuinigingen hierop vereist moed en een rechte rug omdat het op korte termijn zal leiden tot een explosie van onrust, tokkierellen en criminaliteit. Welke politici hebben die moed en rechte rug??

  Het geld zal toch ergens vandaan moeten komen en dan kom ik uit bij de volgende groepen; de pensioenfondsen en spaarders.
  Dit wordt door de overheid bestempeld als redelijk “dood” geld waar men maar al te graag over wil beschikken.
  Bijkomend voordeel van het decimeren van spaartegoeden en pensioengelden is dat het mensen financieel dwingt om langer door te werken. Perfect scenario voor de overheid gezien het vergrijzingsprobleem. Iets met mes en snijden van van twee kanten 😉
  De overheid heeft dus volgens mij wel degelijk belang bij “geregiseerde” inflatie.
  Daarnaast kan men de oorzaak van inflatie ook makkelijker schuiven naar externe factoren (peakoil, climatechange, vergrijzing, voedselcrisis etc etc) waar je geen invloed op hebt als politicus.

  Kruip eens in de huid van een politicus (of moet ik de duivel zeggen) voor nieuwe inzichten.
  Hoe zou jij dan de komende economische problemen tackelen zonder dat het jou zelf de kop kost en er voor de buitenwacht met redelijk schone handen vanaf komt???

 7. @Armin [33]:

  “Maar waar totaal geen sprake is is van geld bijdrukken en inflatiegevaar.”

  Is het zo moeilijk om de door mij aangevoerde feiten onder ogen te zien en te erkennen ? Er wordt wel degelijk geld bijgedrukt, zie bovenstaande post van mij met referenties er bij. Het produceren van feitenmateriaal dat anders aantoont, laat je achterwege. Het blijft bij vage uitspraken dat het allemaal niet waar is. Vreemd, erg vreemd.

  “De feiten zijn gewoon hard.”

  Klopt. Maar dat wil jij niet onder ogen zien.

  “Er is in de meeste landen zelfs inflatiedaling!”

  Er is sprake van een daling van prijzen. Wordt veroorzaakt door kopersstaking. Vraag daalt, prijs gaat omlaag. Niet te verwarren met deflatie.

  “We zien dat aandelenkapitalen met de biljoenen verdampen en grootdeels verdampen die echt letterlijk. Het is gewoon weg!”

  Dat is een misvatting. Van (monetaire) deflatie is uitsluitend sprake als er een bank failliet gaat en niet wordt gered (zoals bijv. ABN/Fortis). Banken wordt het niet toegestaan om failliet te gaan; ze worden gered; de les van de Grote Depressie. Er is dus thans geen sprake van deflatie. Ook niet in het geval van verdwijnen van derivaten, die niks anders zijn dan betalingsbeloften. Bij het schrijven daarvan wordt géén geld gecreëerd, bij het verdwijnen verdwijnt er géén geld. Zelfde verhaal voor aandelen.

  Kortom, onder verwijzing naar mijn eerder gepresenteerde feiten:
  1. de FED creëert momenteel geld
  2. dat geld wordt weer teruggeleend aan de FED omdat ze momenteel de FED Funds Rate als vergoeding betalen
  3. banken lenen liever geld aan de FED in dit geval, zodat het in reserve blijft en niet in omloop komt
  4. Dat is terug te vinden in een dalende Multiplier
  5. het Multiplier-effect dempt het inflatoire effect van punt 1) boven.

  Zodra de Fed Funds Rate op 0 is aangekomen, hebben banken géén reden meer om hun geld nog langer aan de FED te lenen, en zal het geld, verveelvoudigd door het fractionele systeem, op de markt komen. Gevolg: geldontwaarding.

  Kortom: je haalt, zoals zovelen, prijsinflatie/prijsdeflatie en inflatie/deflatie door elkaar.

Comments are closed.