Juist nu in dagen korter en de nachten langer worden, en meer mensen een kaarsje kopen voor de gezelligheid, bepaalt “Brussel” dat wij minimaal zestig procent meer voor kaarsen moeten betalen. Er wordt vanaf nu 60 % extra invoerheffing geëist. En daarover zal dan ook nog wel BTW komen.

Die EUSSR heeft toch wel grote voordelen. (voor de overheid dan; echter ten koste van de consument)

21 REACTIES

 1. Alles gaat duurder worden door de euro. Mark my words.
  Euro=Dollar=Ongedekt fiat WC papier (op langere termijn).

  Zojuist zei Wouter Bos op het staatsjournaal letterlijk dat NL er zonder de EUSSR en de euro nu net zo had voorgestaan als IJsland.
  Oftewel het licht was uitgegaan zonder die politieke heilstaat 😉
  Daarmee geeft ie volgens mij alleen maar impliciet zijn eigen falen en dat van zijn voorganger Zalm aan. De solvabiliteit van een land mag m.i. nooit in gevaar komen door een bankencrash in een gezond financieel systeem.

  Ik ben nooit zo’n believer geweest in conspiracy-achtige theoriën maar je zou, gezien de gretigheid waarmee de politiek de creditcrisis uitbuit voor hun eigen EUSSR agenda, toch wel argwanend kunnen worden over hoe het zover heeft kunnen komen.

  jetze [2] reageerde op deze reactie.
  sem [9] reageerde op deze reactie.

 2. @GB [1]:
  Zoals bekend mag zijn heb ik totaal niets met complot theorien, doch;
  Dat ene wouter de boskabouter vanuit het “niets” als reddende engel ,( neen mensen, het banksysteem in nederland is solide) plots als reddende engel klaar blijkt te staan om het finaciele systeem overeind te houden (fortis, ing, aegon, sns etc.) met als resultaat zijn eigen “vogelaar” partij te promoten geeft ook mij ernstig te denken.
  Triest, helder ook.

 3. Daar zal het vaticaan blij mee zijn 🙂 Of krijgen ze als grootverbruiker korting of belasting-ontheffing omdat zij zelf al het ahum.. licht vespreiden

 4. De EU wil voorkomen dat in Europa bedrijven die kaarsen produceren failliet gaan doordat China hier kaarsen dumpt. Dit is precis waarvoor de EU moet waken. We hebben in het verleden wel vaker gezien dat landen proberen de concurrenten om zeep te helpen. Van dit soort smerige tactieken maakt China regelmatig misbruik. Gelukkig heeft het machtige China tegenover de EU geen schijn van kans.

  Ik ben blij dat de EU er is om ons te beschermen tegen het misbruik van de macht van grote landen zoals China.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 5. Nu schijnt de prijs van de Chinese kaarsen zelfs nog onder de prijs van de gebruikte grondstof paraffine te liggen.
  Daar klopt iets dus niet.
  Aangezien China beschouwd kan worden als een staatsgeleide economie, kan een staat hier andere bedoelingen hebben dan het voorzien in behoeften van de westerse consument.
  Europese kaarsenmakers zijn met handen en voeten gebonden aan allerlei EU-regels. Moet dan zomaar worden toelgelaten dat China hier komt dumpen?
  De zaak ligt m.i. toch iets gecompliceerder dan hier wordt voorgesteld.
  Maar uiteraard hebben wij niet de Unie nodig om importheffingen op te leggen. Dat kan Nederland zelf ook prima natuurlijk.

  Ton Hollander [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Ton Hollander [5]:
  “Ik ben blij dat de EU er is om ons te beschermen tegen het misbruik van de macht van grote landen zoals China.”

  Dat zou ik ook zijn als het waar was.
  Maar ik heb eerlijk gezegd hier nog geen enkele chinees zien rondlopen met een pistool om mij te dwingen kaarsen of andere chinese producten te kopen.

  Jij Wel? Kom eens met feiten.
  Als je dat niet kunt, zal de rest van je betoog ook misschien niet kloppen.
  Of wel?

  Armin [19] reageerde op deze reactie.

 7. @beek [6]:

  China verkoopt de kaarsen tegen een lager prijs dan de feitelijke kostprijs. In de economie wordt dit “dumpen” genoemd. Dit wordt in het algemeen o.a. gedaan om concurrenten failliet te laten gaan zodat men later, dankzij de afwezigheid van veel concurrentie, veel hogere prijzen kan rekenen. Het is goed dat tegen dit soort praktijken maatregelen genomen worden.

 8. @GB [1]: @GB [1]: De ijlandse centrale bank had een expansief monetair beleid gevoerd, net als “onze” ECB. Het duurt alleen wat langer voor wij omvallen, omdat “wij” groter zijn, maar als we omvallen zijn de gevolgen ook groter. Zonder de ECB hadden we ons eigen strenge monetaire beleid kunnen worden en dan waren onze banken een stuk stabieler geweest. Omdat de ECB een grote centrale bank is, kunnen ze meer geld bijdrukken en dat langer volhouden, maar uiteindelijk zijn de gevolgen hetzelfde.

  Het valt me op dat politici, van welke partij dan ook, het steeds over Europa hebben terwijl ze de EU bedoelen. Europa is onmisbaar voor Nederland, maar dat is al eeuwen zo. Nederland en de rest van Europa kunnen de EU missen als kiespijn.

  “The euro is not our currency, but it is our problem”

  Ton Hollander [10] reageerde op deze reactie.
  GB [15] reageerde op deze reactie.

 9. @sem [9]:

  De ECB voert hetzelfde beleid uit als de vroegere Duitse Centrale Bank en de Nederlandse Centrale Bank. De ECB dient immers de inflatie laag te houden. Dit is juist het kenmerkende verschil met de FED.

  Als de ECB een expansief monetair beleid gevoerd zou hebben dan hadden we dat inmiddels kunnen merken aan de inflatie in Europa en aan de waardeontwikkeling van de Euro.

  Dankzij de Euro hebben we nu in Europa aanzienlijk minder problemen tijdens deze economische crisis dan dat we in het verleden hebben gehad.

  Ik wil U adviseren het artikel :”Het voorspelbare einde van de IJslandse banken” op http://www.mejudice.nl/node/105 te lezen. Misschien brengt U dat op andere gedachten.

  Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.

 10. Was het niet Bastiat die schertsend schreef over de kaarsenlobby die meende oneerlijke concurrentie te krijgen van de zon en daarom vroeg om overheidsinterventie ?

 11. @Ton Hollander [10]:
  “Misschien brengt U dat op andere gedachten”

  Dank voor verwijzing naar dit interessante artikel.

  1…..Het artikel versterkt echter mijn idee dat het in IJsland puur slecht beleid, met een verwikkeling van banken en overheid was..

  Bij voorbeeld (en er is meer)

  “De activa en passiva van het IJslandse banksysteem luidden voor het merendeel in vreemde valuta. De combinatie van een hoog aantal kortlopende verplichtingen in vreemde valuta en merendeels illiquide activa vereiste dat het land over een ‘foreign currency lender of last resort’ en een ‘market maker of last resort’ diende te beschikken die konden voorkomen dat het banksysteem door financierings- of liquiditeitsproblemen zou instorten. Zonder een dergelijke geldschieter en market maker, die in staat zijn voldoende liquiditeit in de benodigde valuta te verschaffen, kunnen zelfs fundamenteel solvabele banksystemen onderuitgaan, hetzij als gevolg van een conventionele ‘run’ op banken door spaarders en andere crediteuren (financieringsgerelateerde liquiditeitscrises), hetzij door illiquiditeit in de markten voor haar activa (marktgerelateerde liquiditeitscrises).”

  Stel dat je een goede privé bank hebt, die niet rekent op overheidssteun, dan heb je dergelijke problemen toch helemaal niet.

  …..2 “Dankzij de Euro hebben we nu in Europa aanzienlijk minder problemen tijdens deze economische crisis dan dat we in het verleden hebben gehad.”

  Welke problemen hebben we dan gehad in de tijd van de gulden?

  ….3. “e inflatie in Europa en aan de waardeontwikkeling van de Euro. ”

  De waarde van de euro? Elke keer als ik boodschappen gedaan heb, ben ik verbaasd als ik terugreken naar de gulden en zie hoe de waarde enorm is gedaald. Ik heb geen totaal overzicht, maar ik denk dat we onderhand op 25 % van de waarde van toen zitten.

  ….4 En BTW dat staat er toch los van dat ik (en ieder ander) nu dank zij de EU 60 -70 % MEER voor mijn kaarsen moet gaan betalen?

  Ton Hollander [13] reageerde op deze reactie.

 12. @Hub Jongen [12]:

  Het is heel gebruikelijk, en op zich ook niet verkeerd, dat banken geld voor lange periodes uitlenen (bijvoorbeeld hypothecaire leningen) waarbij deze leningen gefinancierd worden door spaargeld die ze voor korte termijnen in hun bezit hebben. Dit gaat fout zodra spaarders massaal hun spaartegoed opeisen. Als je dit wilt voorkomen/verbieden dan zouden banken tegenover langlopende leningen ook langlopende spaarders moeten hebben of de bank zou over een enorm groot eigen vermogen moeten beschikken.

  Het is zeer waarschijnlijk dat een dergelijke eis de creditverlening te veel zal belemmeren en daarmee veel schade zal berokkenen aan de economie. De rente voor de spaarders die onmiddellijk over hun spaartegoed willen kunnen beschikken zal in die situatie heel laag zijn terwijl de rente op hypothecaire leningen aanzienlijk hoger zal worden.

  Voor spaarders en leners uit IJsland zou dit in de praktijk betekenen dat ze beter zouden kunnen sparen en lenen bij banken uit de EURO-landen of andere grote landen. Als IJsland een “EURO land” zou zijn geweest en de IJslandse banken verder wel solvabel waren dan hadden deze problemen zich niet voorgedaan omdat de IJslandse banken dan geen leningen hoefden af te sluiten in vreemde valuta’s maar gewoon in hun eigen munt namelijk in euro’s en de ECB dan als ‘currency lender of last resort’ had opgetreden.

  Uw reactie
  2 “Dankzij de Euro hebben we nu in Europa aanzienlijk minder problemen tijdens deze economische crisis dan dat we in het verleden hebben gehad.”
  Welke problemen hebben we dan gehad in de tijd van de gulden?

  Mijn reactie.
  In het nabije verleden zagen we bij externe economische problemen dat landen als Italië en Frankrijk gedwongen werden hun valuta te devalueren. Dit verstoorde de vrijhandel aanzienlijk. Op korte termijn bemoeilijkt dit de export naar deze landen. Dat is schadelijk voor bijvoorbeeld Duitsland en Nederland. Voor Italië en Frankrijk had dit tot gevolg dat de lange termijnrente hoger was dan in Duitsland en Nederland waardoor investeringen in kapitaalgoederen daar minder winstgevend waren.
  Bovendien zorgde dit voor extra inflatie in Duitsland en Italië waardoor het voordeel van de devaluatie na een paar jaar weer verdween. Dit soort valutarisico’s verminderen de economische groei.

  Uw reactie
  3. “e inflatie in Europa en aan de waardeontwikkeling van de Euro. ”
  De waarde van de euro? Elke keer als ik boodschappen gedaan heb, ben ik verbaasd als ik terugreken naar de gulden en zie hoe de waarde enorm is gedaald.
  Mijn reactie.
  Ik weet dat er veel mensen zijn die het gevoel hebben dat de inflatie tegenwoordig veel hoger is dan in het (nabije gulden) verleden. Volgens cijfers van het CBS is dat gevoel echter niet terecht.

  Uw reactie
  4 En BTW dat staat er toch los van dat ik (en ieder ander) nu dank zij de EU 60 -70 % MEER voor mijn kaarsen moet gaan betalen?

  Mijn reactie.
  Er bestaat een groot verschil tussen eerlijke concurrente en valse concurrentie!

  Als China hier kaarsen dumpt dan lijkt het op korte termijn misschien wel voordelig om dat te accepteren maar als hierdoor bedrijven failliet gaan en China dan vervolgens aanzienlijk hogere prijzen kan gaan rekenen dan is dat op langere termijn juist schadelijk.

  Het is juist één van de belangrijkste taken van de EU om eerlijke concurrentie te bevorderen. Op termijn zorgt dit voor een grotere welvaart in Europa.

  Hub Jongen [17] reageerde op deze reactie.

 13. Als ik 60% meer moet gaan betalen voor kaarsen koop ik ze niet meer, resultaat, weer een bedrijfstak naar de kl….ten, maar niet getreurd, het probleem lost zichzelf op, na de crash van 1929 gingen de prijzen vanzelf weer terug naar normale waarden.

 14. @sem [9]:

  *Het duurt alleen wat langer voor wij omvallen, omdat “wij” groter zijn, maar als we omvallen zijn de gevolgen ook groter.*

  Daar ben ik ook bang voor. Voor de rest ben ik het eens met je verhaal.

  We hebben de problemen die nu op ons afkomen nooit gehad met de gulden. Begin jaren ’80 waren ze veel kleiner. Men moest ze toen intern frontaal aanpakken en kon ze niet afwentelen op andere landen.

  Samenwerking is prima want daar is een exportland als NL groot mee geworden. De ontwikkeling naar de EUSSR is echter een pertinent verkeerde omdat het meer bureaucratie, corruptie en financiële bandeloosheid met zich meebrengt.
  Maar je moet je partners waarmee je wilt samenwerken wel zelf kunnen kiezen én samenwerkingsverbanden kunnen afbreken als je partner onbetrouwbaar is.
  Dat kan nu niet meer want we zitten door de EUSSR en de euro met handen en voeten gebonden aan een aantal landen die het niet zo nauw nemen met de regels.
  En dat weten die financiële maffiastaten ook drommels goed.

 15. Ik ben er voor dat alles zo duur wordt. Het liefts werk ik 7 dagen per week en 12 uur per dag.
  De overheid weet wat goed voor ons is. Conspiracy´s bestaan misschien wel, maar wat interesseert dat mij?? Vrijheid is een illusie. Het is goed dat de overheid alles van ons weet…..

  LEVE WOUTER BOS!!!

 16. @Ton Hollander [13]:

  “…. waarbij deze leningen gefinancierd worden door spaargeld die ze voor korte termijnen in hun bezit hebben. Dit gaat fout zodra spaarders massaal hun spaartegoed opeisen.”

  Lange termijn uitleningen mbv spaargeld financieren. Daar is niets mis mee.
  Het gaat pas fout als je maar 5 of 10 euro (Of andere valuta) hebt, en je leent dan 100 uit. En als je dan die 100 uitleent tegen minderwaardig onderpand en aan niet-kredietwaardige klanten (gestimuleerd door de overhei) dan is dat de reden waardoor het fout loopt. Oook nu werd de crisis daardoor veroorzaakt en niet doordat iedere spaarder opeens zijn geld wilde terughebben.

  BTW, ik heb nog geen reactie van je gezien op mijn Nr. 7
  “Maar ik heb eerlijk gezegd hier nog geen enkele chinees zien rondlopen met een pistool om mij te dwingen kaarsen of andere chinese producten te kopen”

  Ton Hollander [18] reageerde op deze reactie.

 17. @Hub Jongen [17]:

  Uw reactie
  Lange termijn uitleningen mbv spaargeld financieren. Daar is niets mis mee.
  Het gaat pas fout als je maar 5 of 10 euro (Of andere valuta) hebt, en je leent dan 100 uit. En als je dan die 100 uitleent tegen minderwaardig onderpand en aan niet-kredietwaardige klanten (gestimuleerd door de overhei) dan is dat de reden waardoor het fout loopt. Oook nu werd de crisis daardoor veroorzaakt en niet doordat iedere spaarder opeens zijn geld wilde terughebben.

  Mijn reactie
  Volgens mijn bescheiden mening was/is dat niet het probleem geweest met de IJslandse banken.

  Dit is wel het probleem (geweest?) bij de Amerikaanse (commerciële) banken. De banken werden niet gestimuleerd om hypothecaire leningen af te sluiten aan mensen die het eigenlijk niet konden betalen, nee de banken werden hiertoe m.b.v. de “Community Reinvestment Act” GEDWONGEN.
  Bovendien werd elk risico op de banken afgewenteld. Als huiseigenaren hun hypotheek niet meer kunnen betalen dan kunnen ze hun huis verlaten en de sleutels overhandigen aan de bank. Als de bank het huis met winst verkoopt dan krijgt deelt de hypotheeknemer in de winst. Als het huis met verlies wordt verkocht dan is dit verlies voor de bank. Aan zo’n constructie wil iedereen wel deelnemen.

  Deze constructie zorgde er voor dat het erg aantrekkelijk werd om een huis te kopen zodat vraag naar huizen aanzienlijk steeg. Dit zorgde er aanvankelijk voor dat de prijzen flink stegen. Dit spel ging goed totdat te veel mensen een eigenhuis hadden en de rente te veel steeg.

 18. @Hub Jongen [7]: Hub, of het met kaarsen zo is weet ik niet, maar China heeft wel een reputatie op dit gebied. Wat men doet is bedrijven met zware subsidies ondersteunen zodat die heel goedkoop iets kunnen produceren. Deze gesubsidieerde producten verdringen dan de producten die zonder subsidie gemaakt worden. In zo’n geval vind ik het wel terrecht als de EU ingrijpt. Ze beschermt dan immers de vrije markt.

  Hugo J. van Reijen [20] reageerde op deze reactie.

 19. @Hugo J. van Reijen [20]:

  Hij lijkt me niet verstandig om China, of welk land dan ook, toe te staan om op de Europese markt producten te dumpen waardoor hier bedrijven failliet gaan. We lopen hierbij immers het risico dat als hier bedrijven eenmaal failliet zijn de prijzen van deze producten dan weer enorm stijgen door gebrek aan concurrentie. Op de wat langere termijn verliezen we dan aanzienlijk meer dan dat we nu met het toelaten van deze gedumpte goederen verdienen.

Comments are closed.