Of stijgt de zeespiegel echt met 20 centimeter per jaar?

In een uitgave van de Nederlandse Technische Universiteiten, De Technologiekrant, wordt vermeld dat Prof Vellinga dit inderdaad verkondigt. Daarin noemt hij een stijging van zes (6) meter binnen 30 jaar. 
 
Is het niet zo dat de stijging over de lange duur in het verleden iets van 2 millimeter per jaar is? Een factor 1000 verschil!
We kunnen ons voorstellen dat Jan Peter Balkenende met een dergelijk verhaal komt. Die is immers politiek bezig en vecht ook voor zijn baantje.

Mensen bang maken en veel belasting heffen, goede beurt maken in de WEU.  Maar de professor doctor ingenieur?
En weat me dan nog extra verbaasd is dat de man voor 2050 ook 80 % (tachentig!!!) wil reduceren op de menselijke productie van CO2. Waarschijnlijk kan dat alleen haalbaar zijn als er en verbod komt op “uitademen” !!!

Het is toch wel erg dat dergelijke beweringen zo klakkeloos blijven leven en dat niet heel Nederland in lachen uitbarst (en weigert die belasting te betalen!)

20 REACTIES

 1. Beste Hub, helaas kunnen we de mensen die voor geleerd doorgaan niet meer vertrouwen. Een diploma kan je kopen, daar is wettelijk niets op tegen, trek je conclusie!

  Gelukkig hebben we internet (nog) en kunnen we zelf op zoek naar info over het klimaat, hier alvast een link (had ik al eerder geplaatst, maar lijkt me goed nog een keer te doen):
  http://www.stichtingklimaat.nl/index.htm
  en hier nog meer:
  http://www.klimatosoof.nl/

  Voor andere disciplines geldt hetzelfde, inclusief de gezondheidszorg.

 2. Hard lachen en je gezond verstand gebruiken. Professor Zonnebloem heeft het over 6 meter? Er is hem zeker veel subsidie en een mooi baantje beloofd (betaald boven Balkenbende norm). 6+ meter lokaal bij de noordzee lijkt mij niet mogelijk, dus dat moet wereldwijd zijn. Ruim 70% van de oppervlakte van de Aarde bestaat uit water. Om deze hoeveelheid met 6 meter te verhogen is denk ik meer water nodig dan er bestaat aan land-ijs en zoetwater in de meren; er van uitgaande dat die allemaal leeglopen en naar zee stromen. Ik ben geen professor, dus ‘joe doe ze meff’…

  Ron Paul Fan reageerde op deze reactie.
  pietje puk [20] reageerde op deze reactie.

 3. Veilinga heeft zelf niet gezegd dat de zeespiegel 6 meter stijgt in de komende 30 jaar. Uit zijn oratie: “De conclusie is dat we zeer waarschijnlijk geen 100 jaar, maar slechts 30 jaar of minder de tijd hebben om te voorkomen dat de aarde de komende eeuwen zes tot tien graden warmer wordt en de zeespiegel zes, en op termijn nog meer meters, gaat stijgen.”.

  Maar dan nog is het knap dat hij het gedrag van het klimaat over een paar honderd jaar kan voorspellen terwijl meteorologen nog niet eens in staat zijn om een redelijk nauwkeurige verwachting van het weer over een week te geven.

 4. ,,De tijd dat universiteiten het centrum van kennis waren is allang verleden tijd”, aldus vertelde Prof. Anton Zijderveld een aantal jaren geleden in Buitenhof. Als ik deze Vellinga hoor, dan wordt me steeds duidelijker hoezeer Zijderveld gelijk heeft gehad. Ik heb behoorlijk wat wetenschappelijke documenten erop nagelezen over het ‘broeikaseffect’, ‘opwarming van de aarde’ sorry tegenwoordig ‘klimaatverandering’ (want de benaming moet steeds veranderen om mensen op het verkeerde been te blijven zetten) en geen van deze publicaties had een sluitend bewijs voor dat mensen verantwoordelijk zijn voor deze klimaatverandering. Dat wordt ook impliciet door hen erkend, behalve dan ‘hoogleraren’ als Vellinga, die blijven maar doorgaan met hun mantra’s. Dit zagen we ook in de Keynesiaanse economie, de medisch-farmaceutische staatszorg, het socialisme etc. Allemaal gezwendel met geld van anderen en alleen via angstaanjagerij bewerkstelligd en door middel van onkritische journalisten en andere mediaschoothondjes verspreid. Echte wetenschap hebben we helaas niet meer, het is nu een politiek bedrijf geworden en alles moet daarvan in dienst staan, net als de nieuwe Sovjet-mens onder de Russische communisten.

 5. De 80 procent is alleen een slogan die niet meer betekent dan “OMO WAST WITTER” en vermoedelijk met hetzelfde doel als bij OMO bestond ,gecre-eerd is, namelijk om de massa te verlakken.
  hugo van reijen

 6. Vellinga promoveerde in Delft op de veiligheid van de Nederlandse duinen als waterkering. Hij heeft gewerkt bij het Waterloopkundig Laboratorium (1976-1988) en bij VROM als adviseur van minister Nijpels en minister Alders (1988-1991). Hij was nauw betrokken bij de oprichting van het IPCC. Vanaf 1991 werkte hij als hoogleraar-directeur bij het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit.
  Tot zover de cv van Vellinga, want verder is vreemd genoeg weinig te vinden over deze hoogleraar, zelfs niet op de website van Wageningen.

  Kortom. de man heeft waarschijnlijk Weg- en Waterbouwkunde gestudeerd in Delft en heeft daarna een carriére gevolgd binnen de overheid. Misschien is hij een goede vooritter, maar hij is geen klimatoloog of metereoloog. We kunnen ervan uitgaan dat zijn kennis over klimaat en klimaatverandering dat van de goed geïnformeerde leek niet te boven gaat en dan druk ik mij euphemistisch uit.
  Zijn voorspellingen zijn gebaseerd op het allereerste IPCC-rapport. Kennelijk is hij vergeten de drie opvolgende rapporten te lezen.

 7. Rekenfouten zijn algemeen.
  Wetenschappelijk is o.a de informatie te vinden dat er 12 dimensies zouden zijn, in elk geval ‘meer dan’ de 4 die gebruikt zijn om de afsluitdijk te bouwen.

  Om over na te denken.

 8. De zeespiegel stijgt met ongeveer 18 cm per eeuw en er zijn geen aanwijzingen dat die stijging toeneemt. Het IPCC verwacht een gemiddelde temperatuurstijging na 2 tot 6 graden en daar zou een zeespiegelstijging uit kunnen volgen van enkele decimeters in 100 jaar. Maar die verwachting van die temperatuurstijging is niet gebaseerd op wetenschap, maar op computervoorspellingen, die op hun beurt zijn gebaseerd op twijfelachtige aannamen. Veel vooraanstaande klimatologen bestrijden de voorspellingen van het IPCC. De commissie Veerman die veel grotere zeespiegelstijgingen voorziet dan het IPCC doet dat door rekening te houden met een opstapeling van onwaarschijnlijkheden. Dit heeft niets meer te maken met voorspellen. Het is vergelijkbaar met de berekening van de kans dat er dit jaar een vliegtuig op het hoofd van een willekeurige Nederlander valt. Die kans bestaat, maar hij is zo klein en de maatregelen die je zou moeten nemen om dat te voorkomen (bijv. een ijzeren dak boven het hele land bouwen), zijn zo duur dat verstandige mensen dit buiten beschouwing laten. De voorstellen van de commissie Veerman zijn gewoon onzinnig. Vellinga legt er nog een schepje bovenop door net te doen of je zo’n absurde zeespiegelstijging zou kunnen voorspellen.

 9. De enige die hier over zijn toeren raakt is Hub. Degenen die vaker over klimaatverandering lezen op vrijspreker.nl weten al wat ik nu ga zeggen: het artikeltje hierboven is op onzin gebaseerd (zucht). Patrick vermeldde het ook al.

  Er staat natuurlijk geen bronvermelding in het Hub’s stukje, dus alsjeblieft voor de geïnteresseerde. Het letterlijk citaat is heel duidelijk:

  “De conclusie is dat we zeer waarschijnlijk geen 100 jaar, maar slechts 30 jaar of minder de tijd hebben om te voorkomen dat de aarde de komende eeuwen zes tot tien graden warmer wordt en de zeespiegel zes, en op termijn nog meer meters, gaat stijgen.”

  Dat is dus heel iets anders dan wat Hub wil beweren. Het is ook een correcte uitspraak, want het smelten van landijs is een proces dat zeer langzaam op gang komt, en ook zeer langzaam weer stopt, indien we de uitstoot van broeikasgassen aan banden leggen.

  Tenslotte over de reactie van jjvandinges (“Hard lachen en je gezond verstand gebruiken”): alsjeblieft, gebruik inderdaad eens je gezond verstand. Ga er eens rustig voor zitten en doe eens een fatsoenlijke schatting naar de verhoging van de zeespiegel bij het smelten van Antarctica. Je zal rond de 65 meter uitkomen.
  Fred reageerde op deze reactie.

 10. @jjvandinges:

  “Om deze hoeveelheid met 6 meter te verhogen is denk ik meer water nodig dan er bestaat aan land-ijs en zoetwater in de meren; er van uitgaande dat die allemaal leeglopen en naar zee stromen. Ik ben geen professor, dus ‘joe doe ze meff’…”

  Je vergist je. Alleen Groenland is al goed voor 7 meter zeespiegelstijging. Als Antarctica zou smelten dan komt daar nog eens zo’n 62 meter bij.

  Ik zeg niet dat het gaat gebeuren.
  Ik zeg alleen: als… dan…

  http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level_rise

  If small glaciers and polar ice caps on the margins of Greenland and the Antarctic Peninsula melt, the projected rise in sea level will be around 0.5 m. Melting of the Greenland ice sheet would produce 7.2 m of sea-level rise, and melting of the Antarctic ice sheet would produce 61.1 m of sea level rise.[7] The collapse of the grounded interior reservoir of the West Antarctic Ice Sheet would raise sea level by 5-6 m.

  Een berichtje in de krant en de huizenprijzen in Den Haag worden gelijk gehalveerd.

  Blub.

 11. Toen Veerman kwam opdraven met zijn doemscenario kon je wachten op de benoeming van een slechtweer-profeet, die het zaakje nog erger kon voorstellen. Zo werkt de regering nu eenmaal altijd.

 12. @Mathijs Romans: Geheel correct dat u het citaat volledig weergeeft en zo laat blijken dat Vellinga spreekt over een mogelijke zeespiegelstijging in de ‘komende eeuwen’. Zijn veronderstelling dat we echter nog maar 30 jaar de tijd hebben om dit te voorkomen, zal hij moeten onderbouwen. Zo als hij ook de voorspelling dat de zee vele meters zal stijgen over enkele eeuwen toch echt met bewijs zal moeten staven. Niet voor niets houdt het IPCC op met verder in de toekomst te kijken dan het jaar 2100. Een eeuw verder voorspellen is al schaatsen op zeer dun ijs, een voorspelling doen voor enkele eeuwen verder is volledig koffiedikkijken. Maar in Wageningen heeft men wetenschap kennelijk opgeofferd aan waarzeggen. Deze profetieën zijn wel goed voor de stijging van het budget van zijn vakgroep, neem ik aan. Die voorspelling durf ik wel aan.

  Mathijs Romans reageerde op deze reactie.

 13. @R. Hartman (NI):

  Ik word weer begroet met ad hominems zie ik. Het argument dat de opwarming gestopt is, staat al op plaats 10 van de meest gehoorde skeptische argumenten! Jammer natuurlijk dat dit wetenschappelijk gezien flauwekul en afdoende van tafel geveegd is.

  @Fred:

  Bedankt voor de erkenning dat Vellinga verkeerd geciteerd is. In de inaugurele rede, waarvoor ik hierboven een link gaf, poneert hij dat we niet veel tijd meer hebben, geeft hier argumenten voor, en beredeneert welke zeespiegelstijging wij kunnen verwachten. Ik nodig je uit het te lezen.

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 14. @Mathijs Romans: Ad hominem? Omdat ik iets simpels constateer? Nou nou.
  Dus als het regent, ik heb dat nog niet gezien, en iemand constateert dat ik niet in de gaten heb dat het regent is dat een ad hominem?

  Of gaat het om de ‘opdracht’ om de volledig onbewezen (man made) opwarming te blijven promoten? Moet ik iets anders constateren dan? De aangevoerde verdediging en ondersteuning van de absurde, absoluut niet wetenschappelijk te verantwoorden uitspraken van Velleman laten mij niet heel veel keus.

  Zolang ik niet ongefundeerd begin te schelden, of ga beweren dat je betaald wordt om doemscenario’s te verspreiden valt dat ad hominem nog wel mee, lijkt me. Je presentatie geeft daar ook geen aanleiding voor, wat mij betreft meen je het echt maar ben je gewoon misleid.

  Dat mijn vertrouwen in de diverse pro-warming lieden niet erg groot is heeft, naast de politieke agenda, een sterk ICT georiënteerde achtergrond. Zolang een club als het KNMI niet eens in staat blijkt een website te bouwen die het ook achter een proxy gewoon doet (ik mag steeds naar de ‘voorspellingen’ van twee weken tot een week geleden kijken, lekker zinvol, en dan kloppen ze ook nog regelmatig niet) heb ik geen enkel vertrouwen in de capaciteiten om een niet-biased computermodel te bouwen waarin veel complexere zaken voorspeld zouden moeten worden.

  Voeg daarbij de omgekeerd-wetenschappelijke kapstok van T -> CO2 causaliteit, de professionele wijze (not) waarop de diverse temperatuurmetingen verkregen worden, en hoe met de onthullingen daarvan, en van fouten in het model, wordt omgegaan, dan mag duidelijk zijn dat promotors van deze onzin aan mij een slechte hebben.

  Mathijs Romans reageerde op deze reactie.

 15. Gaat bovenstaand stuk nog voor het einde van het jaar gerectificeerd worden?

 16. @jjvandinges [2]: Als je kunt rekenen dan weet jet dat er 2 miljoen kubieke kilometer water nodig is voor 6 meter stijging. Op Antartica alleen ligt 30 miljoen kubieke kilometer. Graag rekenen voordat je reageert als een onwetende

Comments are closed.