Het volgende stukje in de media trok mijn aandacht, omdat het volgens mij het morele failliet van de politici aangeeft.

Nieuwe poging prostitutieleeftijd te verhogen.

Het CDA heeft opnieuw geprobeerd de minimumleeftijd voor prostitutie te verhogen van 18 naar 21 jaar. De regeringsfractie denkt dat misstanden in de sector daardoor beter kunnen worden aangepakt.

Maar een meerderheid in de tweede kamer lijkt er nog altijd niet van overtuigd dat de minimumleeftijd daarvoor omhoog moet.

Toch deed CDA-kamerlid Sybrand van Haersma Buma tijdens een debat over de begroting van het ministerie van Justitie een nieuwe poging.

Uit onderzoek blijkt volgens hem dat 90 procent van de prostituees in Nederland onder dwang werkt. Vaak gaat het om jonge vrouwen, onder wie meisjes met een laag IQ en meisjes met borderlinestoornis. Ze worden vaak voor hun achttiende geronseld door loverboys en pooiers, stelde van Haersma Buma.

Behalve het CDA pleitten tot nu toe ook de ChristenUnie, de PVV en de SGP ervoor de minimumleeftijd voor prostitutie te verhogen tot 21 jaar. De VVD is daar vooralsnog niet voor en ook coalitiegenoot PvdA en oppositiepartijen als GroenLinks zien er geen heil in, omdat ze niet denken dat zo’n verhoging helpt.

De christendemocraat van Haersma Buma wees de PvdA en GroenLinks erop dat hun partijgenoten in Amsterdam er juist om hebben gevraagd de leeftijd te verhogen.

Tot zover de media.

Het morele failliet bestaat niet uit het feit dat het CDA de minimumleeftijd voor prostitutie wilde verhogen. Het is immers gebruikelijk bij de overheid om of de regels te veranderen of om er meer geld tegenaan te gooien in de hoop dat het probleem dan automatisch verdwijnt.

Het morele failliet blijkt uit het feit, dat volgens een onderzoek 90 procent van de prostituees in Nederland onder dwang werkt, en dat daar door de volksvertegenwoordigers niet op gereageerd wordt.

Een van de taken die de overheid op haar genomen heeft is de bescherming van haar “burgers” tegen onder andere, geweld, dwang enzovoort.

Als één van hun collega’s beweert, dat uit een onderzoek blijkt dat 90 procent van de prostituees in Nederland onder dwang werkt, dan mag toch verwacht worden dat een dergelijke bewering vragen oproept in de trant van:

A.) hoe zijn de onderzoekers aan die 90 procent gekomen?

B.) Wat wordt door de onderzoekers onder dwang verstaan?

C.) waarom hebben wij als overheid die 90 procent niet beschermd?

Natuurlijk kan men vraagtekens zetten bij de degelijkheid van het onderzoek. Zijn alle prostituees persoonlijk benaderd? Is dit een aanname? Is dit van horen zeggen?

Natuurlijk zullen politici achteraf zeggen dat die 90 procent niet beschermd konden worden vanwege het feit dat ze geen aanklacht ingediend hebben.

Maar die 90 procent moet toch op feiten gebaseerd zijn!

Of is dit weer een zodanig onderzoek dat alleen dient om partij doelstellingen erdoor te drukken?

Maar door het achterwege blijven van dit soort vragen, tonen de volksvertegenwoordigers aan niet geïnteresseerd te zijn in de bescherming van de “burgers”, maar dat voor deze mensen het opstellen en aanpassen van regels belangrijker is dan het uitvoeren van een taak die zij op zich genomen hebben.

19 REACTIES

 1. Voor hun 18 gaat 90% van de meisjes (en jongens) ONDER DWANG naar school en maken zij dagelijks een portie huisWERK. Hiervoor krijgen zij zelfs niet eens het wettelijk minimumloon (*).
  Misschien moet de overheid daar iets tegen ondernemen?

  (*) niet dat ik voorstander van een minimumloon ben, maar ALS de wet bestaat, mag je toch zeker uitgerekend van de staat verwachten dat ze hem naleeft, toch? Stel dat ambtenaren niet het minimumloon betaald zouden krijgen. Je zou wat horen! Nochtans valt daar veel voor te zeggen, immers ze werken ook niet, maar toch …

  Diadem reageerde op deze reactie.

 2. In het algemeen werken overheden, andere politici en bureaucratische instellingen louter met schattingen en extrapolaties op basis van enquêtes.

  Nu is een algemeen bekend feit, dat de meeste enquêtes ongeschikt zijn voor statistisch betrouwbare metingen. De conclusies van die metingen zijn nooit betrouwbaarder dan die metingen zelf.

  Ik weet het niet zeker, maar het is niet uit te sluiten, dat die 90% ook is voortgevloeid uit zo’n onbetrouwbare enquête.

  Wet- en regelgeving op basis van onbetrouwbare enquêtes zal dan ook op zijn gunstigst niet erg veel zin hebben.

 3. Alsof die illegale prostitutie afneemt door de minimale leeftijd te verhogen. Dit is waarschijnlijk allemaal underground, dus die trekken zich er waarschijnlijk weinig van aan.

 4. @ Scrutinizer :

  “Voor hun 18 gaat 90% van de meisjes (en jongens) ONDER DWANG naar school en maken zij dagelijks een portie huisWERK. Hiervoor krijgen zij zelfs niet eens het wettelijk minimumloon (*).”

  Hiermee toon jij je eigen morele failliet. De leerplicht kan je moeilijk vergelijken met de pooier of loverboy die een meid dwingt de hoer te spelen.

  Scrutinizer reageerde op deze reactie.

 5. @Niels: Klopt: de leerplicht is efficienter. Het is slechts het langgerekte voortraject van hun pooier. De kinderen krijgen nl. ca. 12 jaar lang te horen hoe goed de staat wel is (en moeten in vakken als maatschappijleer dit zelfs beweren op hun tentamens, willen ze slagen, alvorens ze verder mogen studeren – over brainwashen gesproken!) alvorens ze later mogen gaan werken en de helft van hun inkomen aan het ambtenarenapparaat mogen afstaan.
  Geen enkele prive pooier slaagt erin om mensen van beide geslachten van een heel gebied, zo groot als een land of zelfs maar een enkel dorp zover te krijgen dat ze zo gebrainwasht zijn dat ze willoos de helft van hun inkomen afstaan en nog geloven dat dit voor hun goed is ook! Bovendien heeft geen enkele prive pooier middels eigen rechtbanken zijn afpersing weten te legaliseren, waardoor ie zijn slachtoffers niet legaal kan opsluiten zonder zelf gevolgen te riskeren. Alleen de roverheid kan dit ongestoord met haar slachtoffers.

  Vraagje (gezien uw onzinnige opmerking): is u ambtenaar (en dus medeplichtige) of lijdt u aan het Stockholm syndroom net zoals 99% der overige overheidsslachtoffers?

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.
  Diadem reageerde op deze reactie.

 6. @Johan: En als het niet helpt (en dat doet het niet)? 24 jaar? 30? 60?

  Laat de staat haar werk gewoon doen: de vrouwenhandelaren aanpakken. Er zijn namelijk zat vrouwen die er wel zelf voor kiezen, MITS ze zelf de touwtjes in handen kunnen houden. Het is niet voor niets een van de oudste beroepen ter wereld.

  Maar de staat houdt zich liever met haar hobbies bezig, zoals noodpakketten voor burgemeesters en ambtenaren. Afgezien van de totale onzinnigheid is het een gotspe dat Guusje ter Dorst die alleen weggeeft aan hen die er NIET voor betaald hebben. Dat geld had dus beter besteed kunnen worden, om te beginnen door het niet bij de rechtmatige eigenaar af te persen.

  Of ter bestrijding van vrouwenhandel, dus…

 7. @Johan:
  Baat het niet dan schaadt het niet???

  Weet jij wat pas schadelijk is? Die nitwits, die zich bestuurder noemen, die om de haverklap met de een of andere regulering op de proppen komen. Vooral ook wanneer zij daarbij beweren dat die regulering een positief effect heeft op het bestrijden van een niet bewezen misstand (90% onder dwang??), zonder dat dat, op een voor iedereen te controleren wijze, te bewijzen valt door diezelfde lui. En alle andere ‘bestuurders’ vergeten dan voor het gemak maar even dat er een bewering geuit is die eerst nog maar eens gestaaft moet worden, dat het effect van de regulering niet te bewijzen valt en het gesprek gaat verder over hoe ver die regulering wel niet moet gaan. DAT is pas schadelijk!

  Baat het niet dan schaadt het niet. Ga toch weg joh. Durf eens wat meer in abstracties te denken of zeg gewoon wat je vindt. Vraag jezelf bijvoorbeeld eens af waarom er uberhaupt een leeftijdsgrens aan een specifiek beroep gehangen moet worden EN waarom de dames en heren partij-politici daar dan de meest aangewezen personen voor zouden zijn. Of zeg gewoon dat jij vindt dat niemand zijn of haar eigen lichaam mag exploiteren. Maar mocht jij voor dat laatste gaan dan heb jij wel verdomd goede argumenten nodig om die vrijheidsbeperking ook met een strak gezicht aan anderen op te kunnen leggen.

 8. was het niet laatst in amsterdam waar groen links voorstelde om de prostituees gedwongen voor de overheid te laten werken, dit omdat ‘je nooit helemaal kunt voorkomen dat prostituees uitgebuit worden’
  hmmm, laten maar binnenrollen die belastingcenten. Seks met een ambtenaar.

 9. @R. Hartman (NI): R.Hartman,
  Ofschoon ik “Ter Verdediging” nooit gelezen heb (echt, ik zweer het – had ik maar meer tijd om mijn reeds gekochte boeken eindelijk eens te lezen!), is het best mogelijk dat het ook daar zo beschreven staat. Sterker nog: ik wil niet uitsluiten dat ik bovenstaand denkbeeld gekregen heb n.a.v. het op deze site lezen van een boekbespreking o.i.d. dus wellicht is het indirect toch vandaar dat ik het denkbeeld heb.

  Maar weet je wat het mooie is van objectivisme/libertarisme in vergelijking met andere (doorgaans godsdienstige) levensopvattingen? Wel, dat de onze zo consistent logisch zijn, dat eenieder die simpelweg doorredeneert wel tot dezelfde conclusies MOET komen. Enige vereiste is je niet laten weerhouden door tradities, publieke opinies, axiomata, politiek correct denken en meer zulke obstakels.
  Vandaar dat ik op zich noch bewondering koester voor de auteur, noch bewondering verwacht voor mezelf en mijn “unieke” denkbeelden. In wezen moet het eenieder lukken. Het denken zelf is niet zo moeilijk, het slechten van de barrieres, is het moeilijke. Elke dag probeer ik ca. 18 jaar “scholing” (*) ongedaan te maken. DAT is de echte opgave.

  (*) incl. universiteit. Destijds dacht ik immers dat je in die academische tempels iets nuttigs kon leren (dat was me zo ingeprent). Tot jaren na het afronden van mijn studie bleef ik er zo over denken, trouwens. Het heeft een jaar of 5 geduurd eer ik begon in te zien dat niet alleen de mij opgedrongen verplichte scholing bagger was, maar ook de vervolgens (in staat van brainwashing) “vrijwillig” gekozen universitaire opleiding Keynesianisme (strategisch omgedoopt tot “Economie” om er een aura van objectiviteit aan te verlenen).

  pcrs reageerde op deze reactie.
  Diadem reageerde op deze reactie.

 10. Goed artikel. Heel scherp. Helemaal mee eens.

  Helaas kan ik dat niet zeggen voor enkele reacties hier!
  @Scrutinizer:
  @Scrutinizer:
  @Scrutinizer:

  Je zegt dat je denkbeelden logisch beredeneerd zijn. Dat is goed. Het is goed om logisch na te denken over je standpunten. Maar je maakt vrees ik enkele ernstige denkfouten in je redenatie.

  Ten eerste. Wat je zegt is een stroman argument. Zelfs als wat je zegt over de leerplicht helemaal waar is, doet dat helemaal niets af het betoog van Louis. Situatie A is niet minder slecht of onethisch omdat er een situatie B bestaat die nog slechter of onethischer is. Een dief kan zich niet vrij pleiten door te wijzen naar een moordenaar.

  Ten tweede, je maakt een denkfout door zonder meer dwang tegen kinderen gelijk te stellen aan dwang tegen volwassenen. Dat zijn ze namelijk niet. Kinderen zijn niet wilsbekwaam. Anderen, met name de ouders, mogen dus bepaalde zaken voor het kind beslissen. Dit is een algemeen rechtsbeginsel. Ik hoop dat je het daar mee eens bent.

  Het niet wilsbekwaam zijn betekent echter niet dat kinderen geen rechten hebben. Een kind mag niet zomaar worden uitgebuit. Globaal gezegd hebben de ouders het recht om dwang te gebruiken jegens een kind, als dat in het belang is van het kind (bv. door ze te straffen als ze stout zijn, door ze op tijd naar bed te sturen, of, inderdaad, naar school te sturen), en omgekeerd hebben ze dat recht niet als het niet in het belang van het kind is. Dat is globaal gezegd, er zijn vast wat uitzonderingen te bedenken.

  Welnu, een staat heeft als plicht haar burgers te beschermen. Dus ook minderjarige burgers. In het bijzonder heeft een staat dus de plicht om kinderen te beschermen tegen slechte ouders. Dat betekent dus dat de staat het recht heeft om in te grijpen bij ernstige misstanden in een opvoeding.

  En dat is nu precies waar de leerplicht voor bedoeld is. De redenatie is dat elke goede ouder zorgt voor een goede opleiding voor zijn of haar kind. Ouders die dat bewust niet doen kan, mijns inziens terecht, verweten worden ernstig in gebreke te blijven in de opvoeding. Dan is staatsinterventie dus gerechtvaardigd. Dit is overigens historisch ook precies de reden van de invoering van de leerplicht.

  Natuurlijk kun je dan nog discussieren over de termijn en vorm van deze leerplicht. En ik ben het helemaal met je eens dat we daar in Nederland veel en veel te ver in zijn doorgeschoten. Zowel in de termijn (18 jaar tegenwoordig al!) als in de vorm (homeschooling wordt bv. bijna onmogelijk gemaakt).

  Maar het principe van leerplicht kun je weinig tegen inbrengen als logisch nadenkende burger.

  Ten derde heeft Niels helemaal gelijk in zijn kritiek op jouw. Als je echt geen verschil ziet in ernstigheid tussen een kind dat af en toe met maatschappijleer politiek correcte onzin te verduren krijgt, of een vrouw die met geweld gedwongen wordt tot prostitutie, dan ben je moreel volledig failliet.

  beek reageerde op deze reactie.
  pcrs reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Diadem:

  Mee eens.
  Vooral de tweede helft van het artikel van Louis zegt alles.
  Directe aanpak wordt vervangen door een aanpak vol omtrekkende bewegingen.

 12. @Diadem [13]:
  @diadem
  “De redenatie is dat elke goede ouder zorgt voor een goede opleiding voor zijn of haar kind. Ouders die dat bewust niet doen kan, mijns inziens terecht, verweten worden ernstig in gebreke te blijven in de opvoeding. Dan is staatsinterventie dus gerechtvaardigd.”
  vertaal ik even in:
  Omwille het belang van het kind, zetten we een pistool op het hoofd van zijn ouders.

  Het blijft ook nog steeds een vraag hoe je pistolen interactie tussen volwassenen rechtvaardigt. Uit het gebruik van het woord ‘staatsinterventie’ maak ik op dat er enige gene is, anders had je het gewoon ‘staatsdreiging met geweld’ genoemd. Als het toch niets is om je voor te schamen, kun je het beestje best bij de naam noemen. Dit soort eufemismen leer je op de staatsschool.
  Logisch redenerend zeg ik: een mens is een mens, dus als Balkenende Piet mag bedreigen met geweld als het om het onderwijs van Piet zijn kinderen gaat, dan mag Piet dat ook bij Balkenende doen of bij zijn buurman.

  Diadem [16] reageerde op deze reactie.

 13. @pcrs [15]:
  “Omwille het belang van het kind, zetten we een pistool op het hoofd van zijn ouders.”

  In uiterste consequentie? Ja, inderdaad.

  Er zijn slechts een heel beperkt aantal situaties waarin geweld gerechtvaardigd is. Zelfverdediging is er daar één van. Verdediging van anderen is een tweede. En dat is waar we het hier over hebben.

  “Het blijft ook nog steeds een vraag hoe je pistolen interactie tussen volwassenen rechtvaardigt. Uit het gebruik van het woord ’staatsinterventie’ maak ik op dat er enige gene is, anders had je het gewoon ’staatsdreiging met geweld’ genoemd.”

  Je zoekt spijkers op laag water. Van gene is geen sprake, ik kies gewoon een term die het best beschrijft wat ik bedoel. Een staatsinterventie is misschien een vorm van geweld, maar niet alle geweld is een staatsinterventie. Dus heb ik het over een staatsinterventie om dezelfde reden dat ik niet zeg “Hij ging met zijn vervoersmiddel naar zijn werk”.

  En hoe ik die ‘pistolen interactie’ rechtvaardig? Wat ik zeg dus: Bescherming van anderen is een legitieme reden om geweld te gebruiken.

  “Logisch redenerend zeg ik: een mens is een mens, dus als Balkenende Piet mag bedreigen met geweld als het om het onderwijs van Piet zijn kinderen gaat, dan mag Piet dat ook bij Balkenende doen of bij zijn buurman.”

  Dat klopt inderdaad. Als het goed is dan geldt de leerplicht niet alleen voor Piet’s kinderen , maar ook voor Balkenende’s kinderen. Als Balkenende die zou ontduiken wordt er dus, mede namens Piet, ook tegen Balkenende geweld ingezet. Nogmaals, als het goed is, helaas in Nederland nogal corrupt, dus of dat daadwerkelijk zou gebeuren durf ik niet te zeggen. Maar het is in ieder geval de theorie.

  pcrs [19] reageerde op deze reactie.

 14. @pcrs [12]: Dank voor de link. Helaas zijn er al talloze links/blogs die ik wegens tijdgebrek niet kan volgen, al wilde ik het nog zo graag (om van een reeks reeds gekochte ongelezen boeken nog maar te zwijgen.

  @Diadem [13]: Even kort wegens tijdgebrek. Ik volg deels je redenering doch ik geloof niet in positieve rechten doch slechts in negatieve m.a.w. een kind mag beschermd worden tegen geweld (inclusief verkrachting etc.) maar heeft op zich geen geboorterecht op scholing, hoe wenselijk het voor eenieder ook moge zijn om gedegen scholing te ontvangen. Let hierbij op het woordje gedegen. Het is maar tenzeerste de vraag of je juist de staatsbrainwashing niet als crimineel dient te beschouwen. Vakken als taal en rekenen zijn uiteraard prima. Maar en passant in de les moraal of maatschappijleer even gehoorzame modelonderdanen kweken, verdient mijns inziens sterke afkeuring zoals boven beschreven.

 15. Ik ben het in het algemeen wel met je eens wat betreft positieve rechten, ook ik vind dat er in principe alleen negatieve rechten bestaan.

  Maar juist voor kinderen zou ik hier een uitzondering maken. Kinderen hebben m.i. wel degelijk een positief recht, namelijk een recht op goede verzorging en alles wat daar bij hoort. En een positief recht impliceert altijd een plicht van een ander. Aan wie komt deze plicht in dit geval toe. Welnu, aan de ouders natuurlijk! De ouders hebben plichten jegens hun kinderen.

  De leerplicht is in die zin ook geen nieuw recht, maar eerder een wettelijke vastlegging van één aspect van dat recht op verzorging. De leerplicht is dan ook in de eerste plaats een plicht aan de ouders! Namelijk de plicht om er voor te zorgen dat hun kinderen goed onderwijs krijgen. De leerplicht wordt pas een plicht aan de rest van de samenleving als je de financiering ervan via de belastingen laat lopen. Maar dat is natuurlijk niet noodzakelijk.

  En als ouders zelf voor het onderwijs betaalden zou dat misschien ook een hoop staatsindoctrinatie op scholen schelen! Want met dat laatste ben ik het hartgrondig eens. Dat hoort niet thuis op scholen!

 16. @Diadem [16]:
  Dit brute geweldsgebruik onder het mom van zelfverdediging kan eenvoudig opgerekt naar gezondheidszorg, voedselvoorziening etc. etc.
  Het is natuurlijk idioot om te zeggen dat als een kind geen onderwijs krijgt, dat dit dan gelijk staat met een fysieke aanval op het kind, waarbij zelfverdediging gerechtvaardigd is. Het is zoiets als Bush met zijn WMD, een gefabriceerde zelfverdediging. Het niet krijgen van onderwijs beantwoorden met dreigen met geweld, is gewoon een escalatie van geweld.
  Als ouders het niet kunnen betalen, moeten ze dan ook bedreigd worden? Of is belasting ook gerechtvaardigd om dit te financieren? Mag geweld gebruikt worden tegen derden omdat iemand anders het onderwijs voor zijn kind niet kan financieren.

  Er zit geen spat logisch nadenken bij deze immorele voorstellen.

Comments are closed.