In feite zet Hirsch Ballin […] het werk van Mohammed Bouyeri voort. Bouyeri vermoordde Theo van Gogh om de mensen in Nederland te laten weten dat zij over bepaalde zaken (lees: de Islam) maar beter hun mond kunnen houden. Ernst Hirsch Ballin dreigt het werk van Bouyeri nu dus te voltooien met toepassing van juridische middelen. Is hij daarmee net zo erg als Bouyeri, de moordenaar? Erger nog, denk ik. Bouyeri mag dan bloed aan zijn handen hebben, maar hij is maar één individu en zit bovendien voor altijd vast. Hirsch Ballin heeft als minister van Justitie alleen maar een pen in zijn handen, maar daarmee verschaft hij aan religieuze minderheden in Nederland een wapen om andersdenkenden het zwijgen op te leggen, waarbij de staatsmacht op afroep tot hun beschikking staat. Hirsch Ballin fungeert daarmee als schrijftafelhandlanger van de moordenaar van Theo van Gogh.

Het zal de vaste bezoekers van deze site niet zijn ontgaan: door zeer drukke werkzaamheden ben ik de afgelopen twee weken niet of nauwelijks actief geweest in de blogosphere. En naar het zich laat aanzien is het einde nog niet in zicht. Daarom deze keer een snelle verwijzing naar een stuk dat recent (ook) op HVV is verschenen, dat een goed beeld geeft van de voor vrijdenkers risicovolle voornemens van Hirsch Ballin, de man die Joris Demmink de hand boven het hoofd houdt, maar wel een steviger greep wil krijgen op hen die de machtswellust van religieuze groeperingen en hen die deze groeperingen stimuleren en faciliteren inmiddels de neus uitkomt en daar dan ook kritiek op hebben. Want die kritiek, dat kan natuurlijk niet langer.

Graag uw aandacht voor Paul Verhaegh, voorzitter van Liberaal Eindhoven.

28 REACTIES

 1. Een komisch en onbedoeld bijeffect van reli-extremisten en hun knechten als Hirsch Ballin is, dat men nu aantoont dat die goden van hen niet bestaan. Als de Gristengod en Allah zo machtig zijn als de sprookjesboeken beweren, waarom moeten zij die goden dan te hulp schieten? Die kunnen toch gewoon vanaf hun wolk de ongelovigen en ketters ‘straffen’, indien zij dat wensen, zonder hulp vanaf het ondermaanse?

  De goddelijke wijsheid is ook ver te zoeken als je HB hoort spreken. Wat een grauwe technocraat. En echte boeven vangen kunnen hij en zijn ministerie niet eens. Kijk maar eens naar de eindeloze reeks blunders van zijn (openbaar-) ministerie.
  Snuitje [16] reageerde op deze reactie.

 2. De manier waarop de Islam nu gebruikt wordt om mensen het zwijgen te doen opleggen is walgelijk. Ik geloof zeker dat de overgrote meerderheid van moslims geen kwade bedoelingen hebben in de wereld, maar het extremisme is gekweekt door het westen en wordt nu gebruikt door het westen. Hirsch Balin, Donner, en co zijn net als Obama of Bush poppetjes die uitvoeren wat ze gezegd wordt. De Islam wordt net als global warming, oorlog tegen terreur en in mindere mate de oorlog tegen drugs in Nederland gebruikt om de macht te vergroten.

  Fortuyn kwam te dichtbij en zag dat er iets niet klopte. v.Gogh was te slim en had een grote bek dus moest ook onschadelijk worden gemaakt. Nu is de algemene vrijheid van meningsuiting aan de beurt. Dit zijn de eerste aanvallen om ook dit omver te werpen.

  Dit heeft weinig met religie op zich te maken. Al is indoctrinatie toch wel inherent aan de main-stream religies.

  R. Hartman [3] reageerde op deze reactie.
  jip gulzen [26] reageerde op deze reactie.
  jip gulzen [27] reageerde op deze reactie.

 3. @Michel [2]: “het extremisme is gekweekt door het westen”

  Nee. Het extremisme is inherent aan de islam, meer algemeen inherent aan religie. Bij de islam is het echter nog erger, omdat het een doodscultus is, wat bij mijn weten bij geen enkele andere religie het geval is.

  Dat het westen dat extremisme nu gebruikt, daar heb je gelijk in. Het doel van het cultureel marxisme is om de welvaart te vernietigen, conform de leer van de Frankfurter Schule, en daarbij heiligt het doel alle middelen. Islamitisch extremisme en socialisme (de Nazi’s lagen ook al met de islamitische kopstukken in bed, net als de iNazi’s nu) zijn zeer doeltreffende middelen.

  jj [4] reageerde op deze reactie.
  Michel [7] reageerde op deze reactie.

 4. Het is moreel verwerpelijk om het verbieden van al dan niet discriminerende uitspraken gelijk te stellen aan moord. Laat staan het erger te vinden. Doodslag of moord met voorbedachten rade is het meest verwerpelijke wat een persoon kan doen, omdat je een leven dat ieders eigendom is neemt. Een definitie van vrijheid is recht en beschikking op eigen bezit. En het leven zelf is daar wel het puurste voorbeeld van. Daar kan een wet niet tegenop, omdat dat niet zo brutesk en onomkeerbaar is.
  Met zulke betogen is het niet verwonderlijk dat deze website wordt beschouwd als populistisch, extreem en het toppunt van ongenuanceerdheid.

  Marcellus [6] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [8] reageerde op deze reactie.
  Tony [23] reageerde op deze reactie.

 5. @roelof [5]:
  “Het is moreel verwerpelijk om het verbieden van al dan niet discriminerende uitspraken gelijk te stellen aan moord. Laat staan het erger te vinden.”

  dus?

  “Met zulke betogen is het niet verwonderlijk dat deze website wordt beschouwd als populistisch, extreem en het toppunt van ongenuanceerdheid.”

  Waarvan acte genomen. Maar nogmaals: dus?

  roelof [9] reageerde op deze reactie.

 6. @R. Hartman [3]:

  Kan wel zijn. Maar in hoeverre is het Christendom vredig? Is die religie niet al 1000 jaar bezig alle andere cultuurvormen uit de wereld te bannen met behulp van grof geweld en subversie?

  En hoe lang bestaat dat Islamitische extremisme nou werkelijk? Als we het over de Moedjahedien hebben, dan kan ik je de link met het westen wel geven. Als we het over de islamitische revolutie in Iran hebben ook.

 7. @roelof [5]: Ik zou zeggen: lees het stuk nog eens. Houd daarbij in gedachten dat, hoe verwerpelijk deze moord ook is, het een actie is van een individu jegens een ander individu, en dat de dader zijn actie (voorlopig) niet kan herhalen.

  Hirsch Ballins actie is een actie van een individu die een heel volk de vrijheid van het vormen van een onderbouwde mening ontneemt; je hoeft alleen maar te kijken wie wel door het clubs als het MDI worden aangepakt en wie niet. Moslims die op inetrenet schrijven dat homo’s van gebouwen gegooid moeten worden wodt geen strobreed in de weg gelegd, “want het is een door religie ingegeven uiting”.

  Vrijheidslievenden die alleen maar zeggen dat het wel wat minder kan met de absurde eisen en belachelijke vergoelijking van dit soort gedrag, ontleend aan een sprookjesboek, kunnen echter een ‘sommatie’ verwachten of van hun bed gelicht worden door een overmacht van 10 man.

  Ik weet even niet meer van wie de uitspraak is, maar de bron van het citaat “Het is beter in vrijheid te sterven dan in onderdrukking te leven” zou niet met je eens zijn dat structurele, geïnstitutionaliseerde onderdrukking van miljoenen minder erg is dan één fysieke moord door een eenling.

  Ik zie niet wat daar populistisch aan is.
  jip gulzen [28] reageerde op deze reactie.

 8. @Marcellus [6]:
  Dus wat ik van het voorstel van Ballin vind? Daar ging ik niet op in. Wat ik wilde aangeven is dat ik de visie/vergelijking van R.Hartman te ver vind gaan. Neemt niet weg dat het voorstel van Hirsch Ballin ook doorslaat. Wat hij doet is het gebruiken/aanhalen van uitspraken die op het randje van discriminerend en ongenuanceerd zijn om een wet er doorheen te drukken, die ook uitspraken e.d. verbiedt die weloverwogen zijn.

  Ik geef Ballin gelijk als hij vind dat de toon die gezet wordt tegen bepaalde minderheden wel iets minder mag. Neem Wilders. Hij hamert voortdurend op de islam alsof dat geloof volslagen idioot is. Niet echt bevorderlijk voor het debat.

  Overigens vraag ik mij af of het idee van Ballin wel van toepassing is op politici, zoals in het artikel beweerd wordt, aangezien voor hun een speciale wet bestaat:

  “Bij politici zoals Wilders speelt de bijzondere omstandigheid dat volksvertegenwoordigers meer ruimte hebben dan de gewone burger om standpunten naar voren te brengen. Het politieke debat is een fundamenteel onderdeel van de democratische samenleving en politici dienen een optimale uitingsvrijheid te hebben zonder vrees voor juridische aansprakelijkheid. Deze context laat veel ruimte voor scherpe en zeer kritische opmerkingen. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens mogen uitlatingen zelfs schokkend, aanstootgevend of verontrustend zijn voor delen of het geheel van de bevolking.”

  Uit: http://www.art1.nl/artikel/7706-Juridische_analyse_uitspraken_Wilders

  Maar dat weet ik niet zeker, want ben geen specialist op dat gebied.

  Marcellus [12] reageerde op deze reactie.
  Tony [24] reageerde op deze reactie.

 9. @roelof [9]:
  “Dus wat ik van het voorstel van Ballin vind? Daar ging ik niet op in. Wat ik wilde aangeven is dat ik de visie/vergelijking van R.Hartman te ver vind gaan.”

  Oké dat kan ik op zich wel begrijpen. Maar zoals jij zelf al aangeeft zijn politici als het ware vrijgesteld van de plicht om niemand te mogen beledigen. Dat is hetzelfde als dat ambtenaren vrijgesteld zijn van het niet mogen discrimineren (homohuwelijk). Wederom ziet de overheid zichzelf boven de bevolking staan. De overheid behandeld haar onderdanen dus als een stelletje idioten. Dat is een verachtelijk standpunt van die overheid.

  Een begrijpelijke reactie hierop is dat de niet-overheidmensen (burgers) die het niet met deze gang van zaken eens zijn en toch een punt willen maken, dan ook voor een ‘lichte’ overdrijving kiezen. Actie=reactie nietwaar? Als je als een idioot behandeld wordt en alle manieren om tegen fouten van en regelgeving door die overheid in te gaan zijn ook al ingeperkt in datzelfde overheidssyteem, dan rest er alleen nog maar de optie om uit te dagen en uiteindelijk jezelf ook maar te gaan gedragen als die idioot waarvoor je versleten wordt.

  Hiermee wil ik zeker niet stellen dat dhr. Hartman een idioot is. Verre van dat. Hij is net zo min (of net zoveel) een idioot als dat jij en ik dat zijn. Wij zijn mensen die graag serieus genomen willen worden door hen wiens machtsbasis gebouwd is op de gelden die wij opbrengen, maar dat gebeurt niet. Ik kies er steeds meer voor om mijn mond maar te houden, terwijl dhr. Hartman voor het tegenovergestelde schijnt te kiezen. Ik zeg bravo daarvoor.

  Michel [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Imre [14]:

  Relevante reactie op Saifullah.nl.

  “Hahahaha.

  Ik vraag me af of al die mensen die zo bang zijn voor de islam ooit in zien dat zij hun eigen wereld scheppen.”

  Typisch brutale fundamentalistische reactie van Saifullah.nl.
  Die zal zich hier wel niet meer vertonen.
  Zo ja, dan weten we er wel raad mee.

 11. @jjvandinges [1]: U schrijft: ‘ Een komisch en onbedoeld bijeffect van reli-extremisten en hun knechten als Hirsch Ballin is, dat men nu aantoont dat die goden van hen niet bestaan.’ Met alle respect, maar daar ben ik het niet mee eens. Er wordt immers niets aangetoond, noch van deze, noch van gene zijde. Het is echter wel zo dat degenen die het bestaan van God ‘postuleren’ daar bewijs van hebben aan te dragen: op hen ligt de bewijslast, niet op degenen die dat bestaan niet postuleren. En wat betreft zij die slechts geloven (en daarmee dus erkennen dat zij hun stellingen niet kunnen bewijzen): moet je vooral doen, maar niet in de publieke ruimte, en zeker je geloof niet opleggen aan derden die daar wellicht hoegenaamd niet van gediend zijn. Een en ander geldt zowel voor het Christendom, als voor het Hindoeisme, het Boedhisme, het Sjamanisme en de koppensnellersideologie uit het Midden-Oosten.

  jip gulzen [22] reageerde op deze reactie.

 12. @Marcellus [12]:

  “Oké dat kan ik op zich wel begrijpen. Maar zoals jij zelf al aangeeft zijn politici als het ware vrijgesteld van de plicht om niemand te mogen beledigen. Dat is hetzelfde als dat ambtenaren vrijgesteld zijn van het niet mogen discrimineren (homohuwelijk). Wederom ziet de overheid zichzelf boven de bevolking staan. De overheid behandeld haar onderdanen dus als een stelletje idioten. Dat is een verachtelijk standpunt van die overheid.”

  Hirsch Balin is niet het probleem. Het gehele systeem ondersteunt corruptie. Er is geen controle meer door onafhankelijke journalistiek en het volk. Kijk nou naar de moord op Louis Sévèke in 2005, het corruptieschandaal in Almelo dat vrijwel zeker de gehele raad + burgemeester omvat, Klink die zijn fundamentalisme aan het volk opdringt, Bos die miljarden weggooit in naam van economische reddingsplannen, etc, etc. Het zijn symptomen van een chronische kanker. Als je conventionele medicijnen gebruikt, zal je alleen de symptomen aanpakken en niet het probleem. Het lijkt de echte ziekte wel….

  De Islam en het fundamentalisme is een 100% gecreëerd iets dat niet altijd heeft bestaan. Kijk naar Iran in de jaren 50. Nu het toonbeeld van een zeer conservatief Islamitisch land. Destijds een democratisch land dat niet onder deed voor Nederland. De VS installeert er een idioot die het volk 17 jaar onderdrukt, en voila. Wie heeft die moedjahedien in Afghanistan ook al weer gevormd en van wapens voorzien? Wat doet Israël werkelijk achter de schermen?

  Waarom is Saudi Arabië nooit aangepakt zoals Iran, Afghanistan en Irak dat zijn? Dat land is een toonbeeld van onderdrukking en dictatuur. Waarom zou dat met geloof te maken hebben als we dezelfde structuur terugvinden in bijv. N-Korea, Birma en Argentinië onder Fidela?

  Het wordt de extremisten niet bepaald moeilijk gemaakt om een voedingsbodem te onderhouden. En als je in Nederland ook nog eens een klein groepje gaat stigmatiseren omdat de overheid keer op keer overduidelijk faalt op elk vlak, krijg je een fenomeen wat moeilijk te stoppen is.

  Natuurlijk zijn er idiote aspecten aan de Islam. Maar is het Christendom werkelijk anders? Wat voor goeds heeft het Vaticaan ooit gedaan? De huidige Paus is zelfs verantwoordelijk voor de cultuur van geheimhouding betreffende pedofielen in de kerk. Is dat geen fundamentalisme? En wat heeft de Joodse cabal voor goede daden verricht? Een paar miljoen Palestijnen van hun eigen land geschopt om er een eigen staat te stichten? Massamoorden en complete onderdrukking.

  Mijn punt is, dat de dominante gecentraliseerde vormen van religie allemaal op hetzelfde neerkomen. Indoctrinatie, onderdrukking en macht. En de Islam eruit pikken helpt alleen de mensen die de wereld graag verdeeld zien. En laat dat nou net dezelfde groep zijn die in onze regeringen zitten.

  R. Hartman (NI) [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Michel [17]: “De VS installeert er een idioot die het volk 17 jaar onderdrukt, en voila.”
  Een typische anti-amerika uiting, die wel een kleine kern van waarheid bevat maar eraan voorbijgaat dat die ‘idioot’ de opkomst van het fundamentalisme trachtte in te perken door die criminele fundamentalisten gevangen te zetten.

  Khomeiny kreeg toen onderdak van de Fransen (in Parijs) en Jimmy Carter (dezelfde als van de Community Reinvestment Act) dwong die ‘idioot’ middels een ‘mensenrechten’-programma (hoe krijg je het verzonnen) om die fundamentalisten vrij te laten, als gevolg waarvan de ‘idioot’ uiteindelijk moest vluchten en het Perzische volk pas echt merkte wat onderdrukking was: Iran was een feit. ( De iNazi’s noemen de fundamentalistische Moslim Broederschap ook ‘vrijheidsstrijders’, tja).

  “Maar is het Christendom werkelijk anders?”
  Oude Testament: Nee
  Nieuwe Testament: Ja
  Het echte verschil is natuurlijk dat de islam in 13 eeuwen niet is geëvolueerd en hedentendage nog net zo bloeddorstig strikt is als het gristendom was ten tijde van de inquisitie. Waarbij dan nog kan worden aangetekend dat de inquisitie meer een uiting was van machtsgeile sadisten dan van invulling van het Nieuwe Testament, dat geacht werd het eerdere sprookjesboek te vervangen. Terwijl de islam gewoon de machtsgeile, gewelddadige, politieke doodscultus is zoals die in de koran is vastgelegd en in Fitna tot verdriet van haar aanhangers ontmaskerd.

  “Mijn punt is, dat de dominante gecentraliseerde vormen van religie allemaal op hetzelfde neerkomen. Indoctrinatie, onderdrukking en macht.”
  Daar heb je helemaal gelijk in.

  “En de Islam eruit pikken helpt alleen de mensen die de wereld graag verdeeld zien. En laat dat nou net dezelfde groep zijn die in onze regeringen zitten.”
  En daar dus niet, of half. De grefo’s in onze regeringen willen de intolerantie van de islam benutten om hun eigen gristelijke ideeën in het publieke domein te dwingen. Dat zij daarbij uiteindelijk kiezen voor hun eigen ondergang, en voor die van alle seculieren, ontgaat hen, of boeit hen niet, omdat ze de situatie onderschatten. Het eigenbelang staat voorop en verblindt hen voor de ultieme consequentie.

  Zoals altijd bij aanhangers van de “unconstrained vision”.
  Michel [19] reageerde op deze reactie.

 14. @R. Hartman (NI) [18]:

  Je kan me allerlei hokjes in proberen te duwen, maar ik duw terug. Een discussie kunnen we voeren als we feitelijk blijven.

  Ik ben niet anti-Amerikaans. Ik ben anti-niks. Ik ben pro-vrijheid. Ik kan niet tegen hypocrisie en ben voor rechtvaardig handelen en de waarheid. Ik ben dan ook een aanhanger van de waarheid en niks anders. Dat is misschien wel het enige hokje waar ik in pas. Gelukkig is dat hok enorm groot.

  Dat de Islam niet is geëvolueerd is deels begrijpelijk gezien de ontwikkelingen. We moeten het wel in de juiste context zien. De ontwikkelingen in Islamitische landen is voor een groot deel te danken aan bepaalde idiote regimes die hun totalitaire interpretatie van de Koran aan het volk opdrongen, die overigens vanuit westerse mogendheden gesteund zijn. Je valt mijn visie aan op bepaalde fronten, maar andere gevechten(filosofisch gezien) ga je uit de weg. Waarom? Waarom zit het regime in Birma al 60 jaar op zijn plek? Waarom is de CIA verbonden aan meer dan 50 regimeveranderingen in de wereld, waarvan een groot deel vanuit een democratisch bestel naar een totalitair bestel?

  Iran was een democratisch land voordat de Amerikanen ingrepen en Mossadeq vermoorden. De vlucht die het fundamentalisme in Iran genomen heeft, is ook voor een behoorlijk deel te wijten aan de totalitaire onderdrukking van Khomeini. In Iran zag je zelfs voor WW2 dezelfde ontwikkelingen die je in het westen zag betreffende de drang naar vrijheid en democratie. net zoals in Nederland is dit geen proces wat binnen een aantal jaar klaar is. In Nederland heeft dit lang geduurd en is het afhankelijk geweest van mondiale ontwikkelingen.

  We kunnen rond discussiëren over de heilige boeken en visies op deze boeken tot we een ons wegen. Het gaat namelijk niet om de boeken, maar om de manier waarop deze geïnterpreteerd worden.

  Door het isoleren van de Islam in de discussie, druk je de groep mensen die zichzelf verbind aan die stroming in een hoek. Het is namelijk heel moeilijk de nuance te leggen tussen de mensen en het geloof. Geloof is dan ook een persoonlijk iets, en dus zal de interpretatie enorm verschillen.

  En laat er geen misverstand zijn. Ik zie echt de idioterie van deze religie wel in. We dragen alleen niet bij aan een oplossing door het elke keer weer belachelijk te maken. Daardoor druk je mensen in een hoek, en mensen die dat zo aanvoelen, zullen veel minder geneigd zijn zelfreflectie toe te passen, maar hun geloof verdedigen tegen aanvallen van buitenaf.

  Fundamentalisme in het algemeen is de vijand van de vrijheid. Socialistisch fundamentalisme, Christelijk fundamentalisme, islamitisch fundamentalisme, en ga zo maar door.

  Het liefste zie ik geen enkele moskee in Nederland. En al helemaal niet de variant die je zo uit het midden oosten had kunnen plukken. Maar vanuit een visie van vrijheid moet je ook ruimte laten aan mensen met een andere mening. Dat is namelijk waar vrijheid om draait. De PVV vrijheid van ridicule voor alles wat anders is, is dan ook geen vrijheid voor iedereen, maar vrijheid voor iedereen die hetzelfde denkt.

  Spy-Nose [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Michel [19]:
  “Door het isoleren van de Islam in de discussie, druk je de groep mensen die zichzelf verbind aan die stroming in een hoek. Het is namelijk heel moeilijk de nuance te leggen tussen de mensen en het geloof. Geloof is dan ook een persoonlijk iets, en dus zal de interpretatie enorm verschillen.”

  Dat is juist. Maar precies om die reden kun je het integratieproces niet overlaten aan onze politici en hun handlangers, die -zoals je zelf min of meer toegeeft- in de meeste gevallen zelf vertegenwoordigers zijn van een fundamentalistische stroming, de discussie vertroebelen, het volk sowieso misleiden, foute politieke keuzen maken en al dan niet opzettelijk juist de verkeerde beslissingen nemen.

  Om het maatschappelijk probleem op te lossen moet aan gelovige islamieten dan ook op de een of andere manier duidelijk worden gemaakt, waarom alle wereldreligies behalve de islam in de loop der tijden zijn geëvolueerd. Dat vergt een leerproces dat pijnlijk is voor die islamieten.

  De islam is namelijk een drievoudige ideologie. Al naar gelang het uitkomt, neemt zij de gedaante aan van een religie, een cultuur of een politieke stroming. En in alle drie opzichten eist zij de absolute wereldmacht op.

  Daarom is de kans van slagen van dat leerproces buitengewoon klein, zeker als de discussie praktisch uitsluitend door Westerlingen wordt gevoerd en zeker als die niet weten, zoals in het geval van politici, waar ze over praten of -erger nog- geen enkel belang hebben bij een daadwerkelijke oplossing van de multiculturele problemen.

  M.i. ligt de oplossing dan ook in het creëren van eenduidigheid inzake de grenzen van de tolerantie van de samenleving, zoals bijvoorbeeld de Denen (hebben) laten zien.
  Maar daar lijkt NL, maar iig de NL politiek, nog heel erg ver van verwijderd.
  Want daaraan staat de NL collectivistische traditie ernstig in de weg. En daarom dienen fundamentalisten als Ballin, Balkenende en Bos keihard te worden aangepakt.

 16. Elke religie is vrouwvijandig en indoctrinair, want kinderen worden gehersenspoeld! Er is dus alle reden de vrijheid van godsdienst op te heffen. Ondertussen kan iedereen denken wat men wil, want ons brein is nog steeds niet toegankelijk voor anderen! Er is dus altijd vrijheid van denken, dus ook om heel dom en afhankelijk te zijn.
  Aanhangers van ’n godsdienst worden op twee manieren bevoordeeld: onder het mom van godsdienst mogen ze eigenlijk van alles, en onder het mom van ‘zielig’ worden ze beschermd! Weg met deze schandalige discriminatie van denkenden.

 17. @Snuitje [16]: Als men het bewijs voor het niet bestaan van god zoekt: Herman Philipse, Het Atheïstisch manifest. Niet gemakkelijk, maar wel degelijke formele logica.
  Terzijde: mensen die niet zonder god kunnen (geestelijke armoede!) vinden hem toch wel uit. Dat is op zich een futiele zaak, zolang georganiseerde religie verboden wordt.
  Om verschoond te blijven van de meest idote ideologie is er een erg goedkope oplossing: alle Afrikanen en Aziaten terug naar de eigen stront!

 18. @roelof [5]:

  “Het is moreel verwerpelijk om het verbieden van al dan niet discriminerende uitspraken gelijk te stellen aan moord.”

  Tne eerste zou ik vragem: moreel verwerpelijk volgens welk principe? De meerderheid van de bevolking zou bijvoorbeeld kunnen vinden dat de principes van het libertarisme ook “moreel verwerpelijk” zijn, en al helemaal het idee dat een mens in eerste plaats leeft voor zichzelf en niet voor anderen.

  Ten tweede, het beperken van de vrije mening (mits er geen oproep tot geweld is) komt aan het fundament van het mens zijn, namelijk vrijheid.

  Ieder mens heeft en wil van nature vrijheid, al is het de vrijheid te leven en bewegen. Een man die zich verschuilt achter een leger politie of bureaucraten en een van de meest elementaire vrijheden probeert aan te tasten zou ik bijna op een hoop gooien met individuele zware criminelen, qua moraliteit. De hoeveelheid mensen wiens vrijheid hij aantast komt qua immoraliteit bijna in de buurt bij een moord op een individu. Op welk punt is bijvoorbeeld slavernij zonder doden even immoreel als moord op een individu? Zomaar een vraag…

  Ik denk niet dat ik zou zeggen dat hij erger is dan Bouyeri, maar ik zou net zo min beweren dat een dergelijke bewering “moreel verwerpelijk” is.
  Collectivisten zouden dat wel doen, maar ik niet.

  Hoe vervelend het uiteindelijk ook moge klinken: Bouyeri heeft maar een individu tot zwijgen gebracht. Hirsh Ballin wil iedereen tot zwijgen brengen.

  Er zijn Amerikaanse gezegden zoals: “Give me liberty or give me death”, en “Live free or die”.
  Als je die slogans principieel serieus neemt, heeft Hartman in ieder geval tot op zekere hoogte een punt, als je alle monden die gesnoerd gaan worden bij elkaar optelt, en al helemaal als je weet dat Hirsh Ballin precies datgene doet wat Bouyeri slechts bij een enkel individu lukte.

 19. @roelof [9]:

  “Ik geef Ballin gelijk als hij vind dat de toon die gezet wordt tegen bepaalde minderheden wel iets minder mag. Neem Wilders. Hij hamert voortdurend op de islam alsof dat geloof volslagen idioot is. Niet echt bevorderlijk voor het debat.”

  Ah, daar komt de aap uit de mouw. Het “moreel verwerpelijke” dat je ziet is gebaseerd op het collectivistische idee van vrijheid van meningsuiting, oftewel “vrijheid van meningsuiting is goed, maar…..”

  In die context kunnen we wat jij ziet als “moraliteit” dan ook makkelijk verwerpen.

  Wilders hamert op de Islam alsof het volslagen idioot is, OMDAT het volslagen idioot is. Dat jij zegt dat het niet bevorderlijk voor het debat is geeft aan dat jij de vorm weer eens stukken belangrijker vindt dan de inhoud. Dat het niet gaat om de feiten, maar om de “dialoog”. Postmodern geleuter om het geleuter.
  Met idioterie ga je geen debat aan; die wijs je gewoon onherroepelijk af. Die legitimeer je niet door in dialoog te blijven, die verwerp je.

  In een compromis tussen goed en kwaad, tussen juist en onjuist, is het altijd het kwade en/of onjuiste dat winst boekt.

 20. Mag ik in het belang van enige helderheid verwijzen naar een artikel van rechtsfilosoof G Molier, ‘Waar staat dat dan?’ in Letter en Geest van Trouw van 7 februari, dat handelt over artikel 137 en G Wilders. Hieruit blijkt dat Ernstje Hisch Ballin van hetzelfde kaliber is als de volstrekte nulliteit en gewezen rechter Borisje Dittrich – waarvandaan komen toch deze namen? – die ten tijde van P Fortuyn het volk dacht te moeten ophitsen, en die op vernietigende wijze door Marjolijn Februari van tafel gevaagd werd. Bij het denken aan wat hier voor rechterlijke macht moet doorgaan houd ik mijn hart vast.
  Enfin, lees zelf ook Park welgelegen van haar

  Jip

 21. @Michel [2]: Ik durf wel in discussie over hoe slim Theo van Gogh wel niet was; waarom ligt hij nu onder de groenen zoden te snurken?

 22. @R. Hartman (NI) [8]: De Franse revolutionair Robbespiere: ‘Voor hen die van het geweten dat ze hebben zijn geworden tot het geweten dat ze zijn, is alles beneden hen verachtelijk!’ Is het zo duidelijk genoeg?

Comments are closed.