en daardoor onze vrijheid groter.

Op dit onderwerp hopen we nog vaker terug te komen.  Daar zijn veel verschillende methodes voor. Het is goed om alvorens een actie op gang te brengen, zoveel mogelijk medestanders ervoor te hebben.
Stuur uw idee voor de meest belangrijke actie in aan: info@vrijspreker.nl  met aanduiding: Hoe maken we de overheid kleiner.
Vandaag een antwoord van Ron Paul die een hele lijst vragen beantwoordde.
 


Uit die vragenlijst aan Paul plukken we de vraag betreffende zijn idee over de eerste stappen om die verkleining te bereiken.

Q: What active steps would you take toward reducing the size of the government?

A: The first thing I would do, which could be done rather quickly, is change our foreign policy. If you add up all of our overseas expenditures, we spend nearly $1 trillion every year. We have bases in 130 countries, 50,000 troops in Germany, and our brave military men and women bogged down in two wars in the Middle East.

By announcing that America will pursue a foreign policy of non-intervention, where we have trade, diplomacy, and travel – but where we don’t police the world and stay out of the internal affairs of other nations – we could cut that $1 trillion in half and still have a strong national defense to keep us safe. All that money we save could be used to address the entitlement system, making sure there will be funding there for people who have become dependent, while allowing young people to get out.

Secondly, I would begin to reassert respect for the Tenth Amendment. The Constitution does not authorize so many things that the federal government currently does. I would look to phase out entire departments and return these functions to the states as the Constitution intended. The Departments of Education and Energy would be on the top of my list.

Finally, I would look to our monetary system. Government can only tax its people so much before they say no. So the government expands the money supply when it has taxed and borrowed all it can. This inflation is a hidden tax that falls squarely on the middle class. Sound, honest money would go a great way towards reining in the big-spending politicians.

Verandering van het buitenlands beleid kan Nederland op zeer korte tijd ook miljarden euro’s besparing opleveren.

27 REACTIES

 1. En weer gaat het overt dat Amerika. Laten we eerst HIER maar eens orde op zaken gaan stellen door NOOIT meer te stemmen op IDIOTEN die op het pluche zeuren over nota bene het schaamhaar van kinderen en dat dat GVD in een database vastgelegd moet worden. Het ergste is nog(zie Nova van 26-11 dezes)dat de huidige coalitie voorstander van dit registratiegedrocht is. Dan heb ik nog een tip voor degenen die de moeite nemen de petitie van EPDnee.nl te tekenen. Als je de verificatiecode GOED invult, krijg je te zien dat dat onjuist is. Wat die club daarmee wil is me een raadsel.
  Verder moeten alle Nederlanders sneller en massaler hun stem laten horen als politiek Den Haag bepaalde zaken(EPD b.v.)wil doordrukken.
  Zie de Telegraaf van heden: Klink zoekt naar wegen om bezwaar gratis tegen EPD gratis te maken. Addertje onder gras: hij wil igv kinderen dat je een KOPIE van je paspoort opstuurt en daar staat je… BSN op!

  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.

 2. Ron Paul heeft in ieder geval besef van bepaalde natuurwetten. Zelfs dat hebben de meeste politici niet.
  Verder is het prettig dat je vrij kunt worden door simpelweg je eigen individuele, solitaire bewustzijn te ontwikkelen.

 3. 1. De Gulden weer terug als nationaal betaalmiddel.
  Eigen valuta maakt je minder afhankelijk van buitenlandse financiele ellende (o.a. usa, kredietkrisis).

  2. Nederland (weer) onafhankelijk maken van “Europa”
  – Richt alle “politieke inspanning” eens om de armoede uit Nederland te halen en van nederland een economisch gezond en welvarend land te maken.
  – Ontwikkel ZELF industrie waaraan de nederlandse bevoling behoefte heeft, en exporteer deze naar buitenlanden (waterwerken, dijkenbouwen..)

  3. Stoppen met ontwikkelingshulpgelden uitdelen
  Breng hulp en kennis en leer de mensen zelf op hun eigen benen staan. Meer geld maakt ze allen maar meer afhankelijk van je 😉 Pas als nederland zelf geld over heeft op de begroting, dan pas uitdelen aan andere landen.

  4. Verdeel de werkgelegenheid gelijkmatiger over Nederland (en niet alleen in de randstad)
  – Scheelt een hoop files, CO2 uitstoot,
  – Frustratie in het verkeer
  – Gezondere bevolking

  5. Schoolsysteem op de schop:
  – Laat mensen zelf kiezen wat, hoe, wanneer en waar ze willen studeren en stimuleer dat.

  6. Verregaande automatisering van allerhande overheidszaken:
  – Alles online regelbaar en aan,opvraagbaar maken.
  Dan kun je de helft van het ambtenaren apparaat naar huis sturen, want de computers doen de rest.

  7. Minder wetten en regeltjes:
  Scheelt weer een hoop controle instanties

  8. Evenwichtige verdeling van opleidingen, arbeidsmarkt
  Niet iedereen hoeft een “master of HBO opleiding” te hebben toch? Maak mensen trots dat ze met hun handen kunnen werken en mooie dingen ermee kunnen maken.

  9. Stimulatiepremies i.p.v. beLASTingen:
  Hierdoor mensen positief motiveren om hun bijdrage te leveren aan de nederlandse economie

  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.
  nvdbeek [7] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [17] reageerde op deze reactie.

 4. Gulden alleen invoeren als dat letterlijk een goudstandaard-gulden is.

  Taken afstoten en subsidies intrekken. Ik ben het eens met Ron Paul dat er een fonds moet komen voor mensen die tegen wil en dank afhankelijk zijn geworden van het systeem. En dan doel ik niet op lieden die al 30 jaar in de bijstand zitten. Dit hebben hun pensioen intussen wel gehad.

  Het verschil in de US en NL is dat in US de mensen in het algemeen een zekere argwaan jegens de overheid hebben. In NL zien men in het algemeen de overheid als heiland. De mentaliteit moet om en dat zal niet makkelijk gaan in het begin.

  En een PS; census kiesrecht invoeren. Alleen wie inkomstenbelasting betaalt mag nog stemmen. Dat zal uitvreter-partijen als de pvda decimeren
  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [15] reageerde op deze reactie.
  Michel [21] reageerde op deze reactie.

 5. @Maik [1]:
  Zeer juist. Je roert een principieel probleem aan. Klink gaat er vanuit, dat elke Nederlander straks een EPD heeft (gekoppeld aan het BSN), terwijl het EPD een persoonlijk document zou moeten zijn uitsluitend op vrijwillige basis.

  @Ronald Vermeij [3]:
  De eerste stap is al gezet: een lijst van 9 prioriteiten! 🙂

  @jjvandinges [4]:

  Inderdaad. Een mentaliteitsverandering teweegbrengen is een hell of a job. Fortuyn kon daarvan meepraten, maar had het wellicht gekund.

  Census kiesrecht invoeren? Ja, maar dat is een stabilisatiemaatregel, waarvoor de politieke wil, zeker op dit moment, ontbreekt.

 6. – Afschaffen van 2 publieke televisiezenders en 4 publieke radiozenders.
  Met de veranderende maatschappij is gebleken dat de commerciële omroepen prima in staat zijn om zowel hoogwaardige programma’s als amusement te brengen. De noodzaak voor het bestaan van een publieke omroep is daarmee vervallen. We kunnen terug naar één nieuwszender op de radio en één nieuws- en cultuurzender op televisie.

  – Afschaffen van de veel te gedetailleerde regelgeving.
  Denk aan de Arbowet, de warenwet, enzovoort. Door een algemenere wet in te voeren, zonder in te gaan op details, zal de uitvoering en handhaving van de wetten aanzienlijk voordeliger worden. Bovendien worden werknemers en ondernemers niet meer lastig gevallen met tal van onwerkbare regels.
  De arbowet zou bijvoorbeeld zo kunnen luiden: “Het is een werkgever verboden een werknemer te laten werken onder omstandigheden waar gevaar voor zijn gezondheid bestaat. Het is de werknemer verplicht rekening te houden met eventuele onveilige situaties.” Klaar.
  Aan de onafhankelijke rechter is het dan om te beslissen of een arbeidsomstandigheid al dan niet gevaarlijk was, of dat de werknemer onvoorzichtig is geweest.

  – Afschaffen huur- en ontslagbescherming.
  Deze regelgeving werkt averechts. Tal van leegstaande kantoorpanden zouden eenvoudig geschikt gemaakt kunnen worden als bijvoorbeeld studentenflats. Verhuurders doen dit niet omdat ze de huurders nooit meer uit hun pand kunnen zetten. Zoals werkgevers wel drie keer nadenken voor ze iemand in dienst nemen, uit angst zo iemand tot in lengte van jaren moeten doorbetalen.
  De kantorenmarkt is een stuk vrijer dan de woningmarkt. En wat zien we? Er is meer dan genoeg kantoorruimte, en te weinig woonruimte. De praktijk laat weer eens heel hard zien dat overheidsregulering altijd averechts werkt.

  – Afschaffen bemoeienis met het onderwijs.
  Scholen weten prima wat goed is voor hun leerlingen. Laat hen dat bepalen, en stuur alle beleidsmedewerkers op het ministerie van onderwijs naar huis. Laat scholen zelf bepalen welk onderwijs ze geven. De ouders bepalen vanzelf wel naar welke school ze hun kinderen willen sturen, zoals ze ook zelf kunnen bepalen naar welke supermarkt ze willen.

  – Vermindering aantal ministeries
  Er zijn te veel ministeries die allemaal hun eigen belangen aan het verdedigen zijn. Dit kost te veel geld, ergernis en tijd. Op de nominatie om te verdwijnen staan ministeries als Economische zaken, landbouw, onderwijs en sociale zaken.
  Alle andere ministeries worden mini-steries. Aanzienlijk kleiner dus.

  – Geef niet-stemmers een stem!
  Het is bekend hoeveel stemgerechtigden er zijn. Het is prima mogelijk om ook hen in de verkiezingsuitslag op te nemen. Zodra er tien procent van de kiezers niet stemt voor de tweede kamer, zullen 15 zetels letterlijk leeg blijven. Behalve een kostenvoordeel geeft dit bovendien een extra motivatie voor politici om beter hun best te doen.

  -Afschaffen van alle subsidies voor goede doelen, bedrijven, instellingen of culturele doelen. Tevens worden alle commissies die dit geld uitdelen hiermee overbodig, een dubbele besparing! Door dit geld te besteden aan belastingverlaging kunnen mensen prima bepalen aan welke goede doelen men hun geld wenst uit te geven.

  – Terugdraaien JSF-besluit.
  De noodzaak voor het Nederlandse leger om te beschikken over de meest moderne gevechtsvliegtuigen is nooit aangetoond. De huidige F-16’s kunnen nog prima vele jaren mee.

  – Stoppen met militaire interventies in het buitenland.
  Nederland heeft niets te zoeken in Irak, Cambodja, Afghanistan of Afrika. Defensie dient terug te keren tot haar kerntaak, het beschermen van het Nederlandse grondgebied tegen vijandelijke invallen.

  – Uittreding uit de Europese unie.
  Het lidmaatschap van de Europese unie staat haaks op het streven om minder regelgeving te implementeren. Naast het feit dat Nederland te veel bijdraagt aan de unie, zijn het vooral de kosten die we moeten maken om alle Brusselse regels te implementeren in Nederlands beleid die niet meer draagbaar zijn. Samenwerken met de landen in de unie is goed, éénworden biedt geen enkel voordeel. De eenwording moet worden stopgezet, en in plaats van lid te zijn van de EU kan Nederland lid worden van de EVA, de Europese Vrijhandelsorganisatie.

  – Afschaffen importheffingen en exportsubsidies.
  Nederland moet gidsland worden voor de vrijhandel. Van vrije handel wordt iedereen uiteindelijk beter, aangezien handel altijd geschiedt op vrijwillige basis. Bovendien zal volledig vrije handel met het buitenland zorgen voor lagere prijzen en een verbeterde exportpositie. Hiermee is iedere Nederlander gediend.

  – Mogelijk maken om uit het sociale verzekeringsstelsel te stappen.
  De verplichte verzekeringen zoals de WAO en WW dienen vrijwillig te worden. Het moet iedereen mogelijk gemaakt worden om te kiezen om zich niet of anders te verzekeren. Er zijn tal van verzekeraars die hiervoor prima alternatieven kunnen aandragen.

  – Afschaffen van vestigingeisen.
  Vrije vestiging voor bedrijven en woningzoekenden moet altijd mogelijk zijn. Iedereen is vrij om te kiezen waar hij of zij wil wonen of werken.

  – Invoeren van een flat-tax voor iedereen.
  Het percentage zal in het begin (helaas) nog vrij hoog zijn, maar langzaam maar zeker lager worden naarmate de overheid meer taken afstoot en minder kosten maakt. Dit geeft een vliegwielwerking, lagere belastingen betekent meer economische groei, waarmee de belastingopbrengst stijgt, zodat het percentage weer verder naar beneden kan.
  De flat-tax zal bovendien een stuk moeilijker te verhogen zijn dan alle huidige verkapte belastingen, waarmee het voor toekomstige politici moeilijker wordt om de ingeslagen weg weer te verlaten.
  Uiteindelijk doel is om de volledige inkomstenbelasting af te schaffen.

  nvdbeek [7] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [16] reageerde op deze reactie.

 7. @Ronald Vermeij [3]:

  Afgezien van punt 3 en mogelijk punt 6 slaat geen van deze punten op een kleinere overheid. Een kleinere overheid vereist een kleiner takenpakket van de staat. Zo stelt Ron Paul voor om de taak “politieagent van de wereld” af te stoten.

  De rest is ofwel een verschuiving van macht binnen de overheden (gulden) ofwel een teken van social enginering wat juist een grote overheid vereist (randstad).

  Zie de punten van @Kim Winkelaar [6].

  1 verkleint de publieke omroepen.
  4 is een stap naar de privatisering van scholen (moet wel de publieke financiering van tafel).
  7 is het stopzetten van subsidies
  8 is een stap naar de afschaffing van het leger, zonder JSF minder missies. (de assumptie dat de MLU (block 50) F-16 nog lang mee kan is m.i. onjuist). Het past goed bij 9.
  12 is een privatisering van het pensioenstelsel.
  13 verlaagt vooral de uitvoeringskosten en administratiekosten.

  De andere punten zijn ofwel onjuist (wederom de EU, hetgeen slechts een verschuiving is. Idem voor de afschaffing van ministeries) ofwel afhankelijk van de uitvoering (algemene regels) ofwel hebben niets te maken met een kleinere staat (vrijhandel).

  Spy-Nose [8] reageerde op deze reactie.
  Kim Winkelaar [9] reageerde op deze reactie.

 8. @nvdbeek [7]:
  Afschaffen ministeries is wel degelijk een forse besparing. Die ambtenaren kunnen dan immers een eervol beroep gaan uitoefenen.
  Idem voor het uit de EU treden. Het niet meer hoeven invoeren van allerlei richtlijnen en regelgeving bespaart fors kosten. Moet je natuurlijk niet op eigen houtje alsnog allerlei regeltjes willen maken.
  Vrije handel geeft ook een kleinere staat, omdat er geen regulering en controle meer nodig is.

  NvdBeek [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Kim Winkelaar [9]:

  Volgens mij moet de causaliteit zo lopen:
  Minder taken = minder werk = minder ambtenaren.

  Als je ministeries afschaft, maar hetzelfde takenpakket hanteert verander je slechts de interne organisatie van de overheid.
  Idem met Europa=> die regels blijven er toch wel komen, alleen niet vanuit de EU maar dan vanuit het nationale vlak. Maar dat geef je zelf al aan.

  Vrijhandel klopt inderdaad, je noemt vooral de afschaffing van subsidies en daar ging ook punt 7 over.

 10. De causaliteit is nu ongeveer zo:
  Minder werk = zoeken naar nieuwe problemen = meer ambtenaren om de nieuwe uitdagingen te lijf te gaan 🙂

  Maar neem nu een ministerie van EZ. Gewoon opdoeken, en met de besparingen meteen de vennootschapsbelasting verlagen. Maatregel die je in 4 jaar gefaseerd kunt invoeren, zonder een centje pijn.

  NvdBeek [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Kim Winkelaar [11]:

  Je moet inderdaad ook voorkomen dat de overheid nog meer taken naar zich toe kan trekken, maar dat valt binnen de oorspronkelijke observatie dat het allereerst om het takenpakket gaat.

  Met het opheffen van EZ kom je er niet als het niet samen gaat met opheffen van de taken van EZ. Het gaat om de taken, niet over de interne organizatie. Als we één ministerie zouden hebben, denk je echt dat daarmee de overheid ook kleiner zou zijn? Tuurlijk niet.

  Kim Winkelaar [13] reageerde op deze reactie.

 12. @NvdBeek [12]: Minder ambtenaren (gewoon botweg ontslaan) zorgt er al voor dat men prioriteiten moet gaan stellen. En men zich dus niet zo snel gaat bezighouden met nieuwe problemen.

  Uiteraard vervallen ook de taken van zo’n ministerie als we het opheffen, da’s logisch. Idem voor het ministerie van onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, sociale zaken, binnenlandse zaken, etcetera.

  NvdBeek [24] reageerde op deze reactie.

 13. Huishoudelijke mededeling: Al een paar keer kreeg ik via deze site te maken met een interne serverfout: heb je net een bijdrage geschreven, kun je verdorie weer opnieuw beginnen!
  Let wel: ik vul altijd alles in.
  ‘ns kijken wat er nu weer gebeurt…

 14. @jjvandinges [4]: Census kiesrecht, zie ook Spy-noses reactie.

  “Alleen wie inkomstenbelasting betaalt mag nog stemmen”
  Alleen wel even definiëren wie dat zijn. Politici en ambtenaren dus niet. Mensen zijn geneigd te denken dat ook deze lieden “werken” waarbij belasting over hun inkomen wordt ingehouden. Een enorme fopspeen.

  In mijn definitie is iedereen die betaald wordt uit belastinggeld, ongeacht of daar “werk” tegenover staat, een belastingontvanger, zelfs als een deel van dat ontvangen geld meteen weer teruggegeven moet worden.

  Al deze lieden mogen dus NIET stemmen. Zij hebben namelijk belang bij de instandhouding van het instituut “staat”. En wie de belastingbetaler netjes bedient (‘minister’ betekent ‘dienaar’) is verzekerd van zijn baan-met-uitkering. Dat motiveert tenminste.

  Paul Martens [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Ronald Vermeij [3]: “Pas als nederland zelf geld over heeft op de begroting, dan pas uitdelen aan andere landen”

  Hoe kan een staat, die in principe absoluut geen bezittingen heeft, geld overhouden? Geld teveel bij de staat betekent per definitie dat er teveel belasting is geïnd. Andersom is dit vreemd genoeg nooit het geval…

  Er wordt altijd teveel belasting afgeperst, en toch komt de staat altijd geld tekort 🙁

 16. Van Nederland meteen een libertarische staat maken zal niet lukken, helaas want dat is toch wel mijn ideaalbeeld. Dus maar eens geleidelijk beginnen:

  1. Kijk naar de efficiëntie van de overheid. Van die 1 miljoen “opvreters” kunnen er vast een paar honderdduizend weg. Ik weet het, die moeten dan een uitkering. Prima, geef ze 70% van hun loon als uitkering, GEEN WACHTGELD!!!. Nu moeten ze voor hun salaris (= een 100% uitkering) alleen maar met een stropdas in een duur kantoor gaan zitten. Voordeel van mijn stelling is minder verkeer / files / luchtvervuiling, minder verbruiksartikelen en de nu bezette gebouwen beter gebruiken (ombouwen tot betaalbare woningen?) en 30% van hun uitkering bespaard.

  2. Geef meer vrijheid aan de burger. Dan hebben we nóg minder ambtenaren nodig, want er is minder flauwekul te controleren en te “handhaven”.

  3. Geef de bedrijven meer vrijheden. De overheid werkt niet (sorry, “acteert” niet) als dienstverlener voor ons land, maar juist als “afremmer”, blokkade en prijsverhogend.

  Bovenstaande hoeft dit in eerste instantie maar zo’n 20 – 30 % reductie van het aantal ambtenaren te betekenen (als leuk beginnetje) om dan ook de lasten te kunnen verlagen, zodat er voor burgers en bedrijven meer te besteden is. Dat helpt dan weer om de crisis een beetje om te buigen.

  Ik kan nog veel meer verzinnen, maar laten we hier nu eens mee beginnen. Gewoon geleidelijk uitvoeren, moet in 1 jaar te regelen zijn. Dan (onafhankelijk) evalueren en goed denken over de volgende stappen. En uiteraard op de lange termijn denken.

 17. Hoe maken we de overheid kleiner?
  Door in de inkomsten van de overheid drastisch te verminderen.

  Centrale banken moeten zoveel mogelijk buitenspel worden gezet en daarbij de belastinginkomsten van de staat zien te verminderen.

  Zeg maar: Agorism
  Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Agorism

 18. @jjvandinges [4]:

  belasting = diefstal

  Mensen die belasting betalen zijn mensen die diefstal toestaan.

  In een wereld zonder belasting, met een gedekte munt en een kleine overheid die zelf de munt reguleert is het mogelijk om die overheid te laten functioneren door middel van het controleren van de inflatie. Die gecontroleerde inflatie zou dan kunnen dienen voor de noodzakelijke uitgaven van de overheid. Op die manier belast je elke gulden procentueel gelijk. Daarnaast is het systeem van belastingen inherent gelijk aan bureaucratie.

 19. “Met het opheffen van EZ kom je er niet als het niet samen gaat met opheffen van de taken van EZ. ”

  Ik dacht dat van veel schrijvers/ reacties duidelijk bedoeld is dat als je een ministerie (of afdeling e.d.) wil afschaffen, dat dat dan natuurlijk gepaard moet gaan met alle taken van die organisatie.

  NvdBeek [24] reageerde op deze reactie.

 20. @Hub Jongen [23]: @Kim Winkelaar [13]:

  Als ik twee reacties over hetzelfde punt krijg, kan ik het niet laten om even repliek te geven.

  Als we dan toch eindelijk bij het punt van het takenpakket zijn aanbeland, waarom zouden we ons laten leiden door de interne structuur van de overheidsorganisatie? Deze is door dezelfde overheid gecreëerd, en zou daarom voor ons nooit leidend mogen zijn. Sla een onnodige stap en discussie over en ga direct naar de kern: Het takenpakket van de overheid. Alleen op die manier kun je tot een kleinere overheid komen. Alle andere voorstellen zijn onnodig omslachtig of dekken de lading niet.

  Neem de EZ discussie: Hier lopen aspecten van de efficiënte interne organisatie van de overheid en aspecten van het optimale takenpakket van de overheid door elkaar. Tenzij, om welke reden dan ook, de overheid toevallig zo briljant is geweest om bepaalde ministeries enkel met taken te bedelen welke beter in een ander governance mechanisme georganiseerd kunnen worden, zou takenpakket en interne organisatie aan elkaar gelijk lopen. Dat is in casu overigens niet het geval, alleen al gezien de (economisch) noodzakelijke regulering van de netwerken van energiemaatschappijen (L vormige kostencurven), de regulering van de telecommunicatiemiddelen (frequenties => negatieve externaliteiten) en de regulering omtrent intellectueel eigendom.

  Het onderscheid tussen de interne organisatie van de overheid (ministeries) en het takenpakket van de overheid zou m.i. voor iedereen duidelijk moeten zijn, zodat wanneer gesproken wordt over de opheffing van ministeries daar niet meteen het betreffende takenpakket mee bedoeld wordt.

 21. Momenteel er is geen beter leven dan een crimineel leven in nederland.
  Overal waar de overheid zich mee bemoeit gaat het vaak mis , en de milieu beweging heeft zoveel invloed , dat je wel onder duiken moet wil je dit allemaal nog overleven.

 22. 1: M’n complimenten aan de hoeveelheid input hierzo.

  Vraagje: Hoe zit het met de onderhoud van wegen?????
  Word dit ook door de overheid gecontroleerd?
  En de onderhoud van bruggen?

  Suggestie op vraag 1: Wegen belasting (ja die is er al).
  en dan niet zoveel per maand maar zoals in Duitsland het zit al in de benzine/diesel. En de wegenbelasting moet gelijk zijn aan de daadwerkelijke uitgaven voor wegen.
  Hierdoor heb je 2 vliegen in 1 klap: de gebruiker betaald, en de privacy is niet in het geding.

  Alleen de vraag is of de overheid zonder al te veel geknoei ook dit daadwerkelijk aan kan.

  Paul Martens [27] reageerde op deze reactie.

 23. @Rupsie [26]: Even een correctie: in Duitsland betaalt men ook wegenbelasting, niet per gewicht van de auto, maar naar het vermogen. Hoe meer pk’s, hoe hoger de belasting.

Comments are closed.