Minister Ab Klink (CDA) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stuurt alle Nederlandse huishoudens een brief over het begin van gegevensuitwisseling via het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD).

Dit systeem heeft grote voordelen, maar ook grote gevaren voor de privacy en meer controles van de overheid.

Graag uw mening, zo mogelijk met argumentatie bij de reacties.

Mijn mening over het EPDBekijk de resultaten
Laden ... Laden ...

54 REACTIES

 1. @Tjeerd:
  Nee Tjeerd, er is in Nederland niets meer vrijwillig. De staat de Nederlanden heeft een zorgverzekeringswet in het leven geroepen waarbij verzekeraars vrijwel alle macht krijgen en het recht op medisch diagnostische en behandelgegevens die de zorgverlener de verzekeraar en staatsbetaald orgaan DIS moet leveren op straffe van grote boetes en een proces en brandmerken als economisch misdrijfpleger.

  Iedere burger is verplicht zich te verzekeren bij een zorgverzekeraar en ondertekent met het aangaan van de verzekering dat hij akkord gaat met bovengenoemde shit. Als burger heb je daar geen enkele zeggenschap over, de zorgverlener ook niet.

  De zorgverleners worden verplicht al hun medische patientendossiers te digitaliseren en aan te sluiten op het landelijk schakelpunt, waar een ider met een UZIcode op kan inloggen. Ook moet de UZIcodehouder over een patientnummer beschikken.

  Dat patientnummer is het sofinummer = burgerservicenummer.

  Bijgehouden wordt wie wat heeft ingezien door een particulier bedrijf en als patienten willen weten wie wat heeft ingezien moeten ze een formulier sturen naar het schakelpunt en dat opvragen. Ze kunnen dus achteraf zien wie e.e.a. heeft ingezien en evt. bezwaar maken. Maar wie de UZIpassen gebruikt weet je niet en wie van staatswege meekijkt weet je niet en of de gegevens door werknemers van het schakelpunt niet zelf doorverkocht worden, weet je niet. Als burger/patient, maar ook als zorgverlener heb je geen enkel zicht of controle op wat er met de gegevens gebeurt.

  Mijn ervaring is ook dat medische dossiers bol staan van de subjectieve en foute en/of achterhaalde gegevens. Wel eens geprobeert iets te (laten) corrigeren?

  Er is in Nederland alleen nog dwang en de suprematie van verzekeraars en staat en vele, vele verplichte datawarehouses; met dit EPD een vervolmaking van de medisch-diagnostische persoonsgegevens vastlegging van alle inwoners van Nederland en alle Nederlanders.

  J.S. van der Zee

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 2. @Tjeerd:

  Dit heeft de VVD en het CDA ons gebracht en de rest van de regeringspartijen van de huidige en de vorige regering is daarmee meegegaan.

  Privatisering: zie wat het de VS gebracht heeft, zie wat het Nederland gebracht heeft: private zorgverzekeraars, private energieleveranciers, private openbaar vervoer leveranciers, private thuiszorg. Duur en een doffe ellende.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 3. @J.S. van der Zee:
  Hoezo ‘Privatisering: zie wat het de VS gebracht heeft, zie wat het Nederland gebracht heeft: private zorgverzekeraars, private energieleveranciers, private openbaar vervoer leveranciers, private thuiszorg’?

  Daar is, behalve de naam, weinig “privaats” aan, want de zeggenschap is gecentraliseerd.
  Dat systeem is (was?) beter bekend onder de naam fascistisch: de eigendom is particulier, maar de eigendomsrechten zijn in handen van de staat.
  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 4. @SpyNose: Onlangs in gesprek geweest met zomaar iemand over deze materie. Ook hij klaagde over de ‘zegeningen’ van de privatisering, en hoe het beter was toen de staat deze zaken regelde. 20 minuten later keek hij daar heel anders tegen aan; het was vrij simpel door te prikken, althans bij deze persoon, die bereid was er even over na te denken, na wat gerichte vragen.

  Zo zie je maar dat deze propaganda, hoe doorzichtig ook voor sommigen, voor velen helaas toch uitstekend werkt. Goebbels zou er trots op geweest zijn…

 5. @J.S. van der Zee: “De staat de Nederlanden heeft een zorgverzekeringswet in het leven geroepen waarbij verzekeraars vrijwel alle macht krijgen en het recht op medisch diagnostische en behandelgegevens die de zorgverlener de verzekeraar en staatsbetaald orgaan DIS moet leveren op straffe van grote boetes en een proces en brandmerken als economisch misdrijfpleger.”

  Ter aanvulling op de reactie van SpyNose: Zie je zelf niet welk een enorme tegenspraak in deze zin staat? Dat je zelf al aangeeft dat die macht niet bij de verzekeraars ligt, maar bij de staat, die de verzekeraars in een ijzeren greep houdt om haar klusjes op te knappen?

  Vergelijk het met een ondernemer, die als onbezoldigd belastingambtenaar allerlei belastingen, accijnzen en heffingen van de klant moet innen, administreren en afdragen aan de staat, zonder enige vorm van vergoeding, maar wel met de dreiging van sancties mocht hij fouten maken bij het uitvoeren van deze branchevreemde activiteit.

  Maar desondanks heeft de gemiddelde ondernemer nog wel meer zeggenschap over hoe hij zijn bedrijf wil runnen dan die ‘private’ zorgverzekeraars.
  SpyNose reageerde op deze reactie.
  J.S. van der Zee reageerde op deze reactie.

 6. Een zeer gevaarlijke ontwikkeling en ik heb het dan ook meteen in de prullenmand gegooid, waar het thuishoort. De overheid heeft niets te maken met mijn persoonlijke gezondheid, dat is puur en alleen mijn zorg. Een van de eerste ministeries die moet worden afgeschaft is het ministerie van volksgezondheid (die nazistische naam alleen al) en het geld teruggegeven aan de bevolking, zodat die zich goed kunnen verzekeren van een goede private gezondheidszorg, of dat nu via ziekenhuizen, klinieken, gebedsgenezers of andere hulpverleners is daar heeft de overheid en hun gesubsidieerde dictatoriale stichtinkjes zoals de Vereniging tegen Kwakzalverij niets mee te maken.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 7. @R. Hartman (NI):

  Het punt is dat bij wet geregeld is: Zorgverzekeringswet en Wet marktordeniung gezondheidszorg en nog twintig ordners vol ministeriele besluiten en regelingen dat de macht wel bij de verzekeraars ligt en binnen niet al te lange tijd, bijna volledig.

  Besef ook dat die wet- en regelgeving, waarvoor we vooral de VVD en het CDA ‘dankbaar’ moeten zijn (en al die partijen die hand en spandiensten leverden, waaronder D66, de PvdA en de gristelijke kleine partijen, de Leefbaren, de splinters van onze blonde jongeling en Rita Verdonk, alle macht geeft aan de verzekeraars en propagandamachines van VWS en de Nza zijn er vooral op gericht, staat zelfs in hun doelomschrijving – het vertrouwen in de verzekeraars te vergroten.

  De burgers worden verplicht, de zorgverleners worden verplicht en de enige partij die de politici niet konden verplichten en met wie het leuke stelsel bedacht is krijgt als kado alle gegevens digitaal verplicht aangeleverd van de zorgverleners. Als de zorgverleners dat niet doen worden ze beboet door de zorgautoriteit. Daarnaast moeten de zorgverleners verplicht gegevens aanlever aan een door de staat betaalde stichting die in opdracht van VWS nog veel meer gedetailleerde gegevens opslaat in een database.

  Verzekeraars krijgen het recht als zij vermoeden dat er fraude in het spel is, en dat hoef je alleen maar te zeggen als verzekeraar, dan kunnen zij medische dossiers opvragen en de zorgverlener is verplicht die aan wie dan ook van de verzeraar te overhandigen. LET WEL, fraude wordt al zo genoemd als je in een verschrikkelijk ingewikkeld bureaucratisch digitaal systeem al maanden iets aangeleverd en betaald probeerd te krijgen en steeds maar weer met een foutmelding terugkrijgt en niemand kan je vertellen wat je moet coderen.

  Verzekeraars bepalen nu al wat je voor medicijnen krijgt, welke dokter je mag consulteren zonder bijbetaling, naar welk ziekenhuis je moet, of anders het zelf moet betalen.

  Vergeet ook niet dat in GEEN ENKEL LAND OP DE WERELD medische persoonsgegevens verwerkt mogen worden en zeker niet geleverd aan verzekeraars. In de VS wringen verzekeraars zich in bochten om aan die gegevens te komen. Hier hebben ze ze op een presenteerblaadje aangeboden gekregen en het gekke is dat er vrijwel niemand in dit rare land piept.

  De staat heeft zeer nauwe banden met banken/verzekeraars en bedrijfsleven.
  J.S. van der Zee
  .

  R. Hartman (NI) reageerde op deze reactie.

 8. @Lange:

  Ook dat is niet zo. Het formulier geeft je geen enkele mogelijkheid om zelf te bepalen of en wie je tot wat toegang geeft. Je EPD wordt so-wie-so aangesloten op het landelijk schakelpunt. Je weet niet wat er allemaal van wie (nu alleen nog de apotheker en de huisarts, maar het moeten alle zorgverleners worden) digitaal over de toonbank gaat. Patienten hebben geen zeggenschap en geen zicht op wat en door wie. Dat hebben de individuele zorgverleners ook maar ten dele. Ze weten alleen wat ze zelf in de computer hebben gedeponeerd, maar niet wat er, via die altijd draaiende computer, bij wie terechtkomt.

  Je kunt alleen achteraf als patient via een formulier opvragen wie er wat, wanneer heeft opgevraagd, maar je kunt absoluut geen invloed uitoefenen op het feit dat het gebeurd en door wie het gebeurd. Als je toevallig bij de huidarts onder behandeling bent, is hij je behandelaar en je kunt niet het ene wel beschikbaar stellen en het andere niet.

  De database met wie, wat vroeg van wie en wanneer, die de commerciele beheerder heeft, is een leuke bron van informatie, verhandelbaar waarschijnlijk ook en in dat leuke VWS-formuliertje heb je aangegeven dat je geen bezwaar maakt tegen verwerking van je gegevens door niet gespecificeerde personen/instanties voor nietgespecificeerde doelen.

  Sophie van der Zee

 9. @J.S. van der Zee: De staat (i.c. Hoogervorst, die alles wat hij ooit heeft aangeraakt in stront heeft veranderd) bepaalt welke medicijnen voor vergoeding in aanmerking komen en welke niet. Als dat niet zo was zouden de verzekeraars n elkaar beconcurreren met verschillende pakketten, verschillende premies en verschillende voorwaarden.

  Dat dit niet gebeurt komt omdat zij daar geen enkele speelruimte toe hebben. Zoals Spynose al aangaf hebben we nu in plaats avan een particulier en een staats systeem (ziekenfonds) alleen nog maar een nieuw staatssysteem, dat lijkt op het ziekenfonds maar dan vele malen slechter en duurder.

  De verzekeraars zijn slechts vazallen van de staat. En de staat heeft kennelijk zeer succesvol de indruk weten te wekken, dat verzekeraars private bedrijven zijn, die alleen maar heel erg gewaardeerd worden door die staat.

  Waarom probeert de staat niet via propaganda het vertrouwen in TV fabrikanten te vergroten? Of computerbouwers? Dat zijn toch ook private bedrijven? En via TV kun je juist zo enorm goed propaganda verspreiden?

  Waarom bemoeit de staat zich niet met mijn brand- of inbraak verzekering? Omdat daar geen macht uit valt te peuren. Verzekeraars zijn net zo privaat als de NS, de energieleveranciers en de ministeries die hen de wet voorschrijven: NIET.

  Als dat niet valt in te zien: helaas.
  “De staat heeft zeer nauwe banden met banken/verzekeraars en bedrijfsleven.”
  Inderdaad. En die worden dan ook helemaal kapot gereguleerd, daar is niets privaats meer aan. Je schrijft het zelf, maar je beseft het niet.

  J.S. van der Zee reageerde op deze reactie.
  J.S. van der Zee reageerde op deze reactie.

 10. @SpyNose: “de VtdK is een volstrekt onafhankelijke particuliere club die geen cent subsidie krijgt. Integendeel, voor zover ik tot dusver kon nagaan, wordt zij niet gesponsord en volledig uit ledencontributies en donaties gefinancierd.”

  Maar wel één die de staat voor haar karretje tracht te spannen, vanwege, daar komt-ie weer, het machts- en geweldsmonopolie van die staat. Zonder dat zou deze club nooit iets bereiken, en dus ook geen geld meer krijgen; geen particulier die doneert aan een zwart gat.

  beek reageerde op deze reactie.

 11. @SpyNose:

  Mee eens en om te weten hoe kwalijk, verdiep je in de wet- en regelgeving (uitermate taaie kost) En als je de leugens kent van de dames en heren politici. de labbekakkerigheid van de goedbetaalde Tweede een EERSTE kamerleden, de flutvragen die ze stellen en de vragen die ze niet stellen, en als je je verdiept en uitzoekt wie er allemaal belang hebben bij de hele handel, kom je langzamerhand tot het inzicht dat we in Nederland in een door-en-door gecorrumpeerd land leven.
  De zorg wordt onbetaalbaar dank zij de zorgverzekeringswet en slechter en minder dan vroeger tot helemaal niet meer bepaald door degene die zorg vraagt, de patient. Er gaat gigantisch veel geld om in IT beheer(s)- en controle organen, in tientallen organisaties, waaronder zelfstandige bestuursorganen die opslaan, consulteren, adviseren, controleren, verwerken, handel drijven in uw medische gegevens, allemaal geld dat onttrokken wordt aan de daadwerkelijke zorg die duurder en minder wordt. Alle propaganda van de overheid in samenwerking met de verzekeraars en IT-bedrijven ten spijt.

  J.S. van der Zee

 12. @R. Hartman (NI):

  De vereniging tegen de kwakzalverij is gewoon wat het is, een vereniging, betaald door de leden.
  Dergelijke verenigingen zouden in een libertarische samenleving ook bestaan, juist om invloed proberen uit te oefenen waar nu overheden dat doen.
  Waarom en hoe deze de overheid voor haar karretje spant? Een raadsel.

 13. @R. Hartman (NI):

  Nee, jij snapt het niet, Jij ziet niet wie de touwtjes in handen hebben, wie steeds meer en wie steeds minder. Het teloorgaan van de NS, energiebedrijven, waterbedrijven, gezondheidszorg, wordt niet in de eerste plaats en alleen maar bepaald door de bureaucratische shit van de staat, maar door publieke belangen, vervoer, energie, water en nu dus ook de gezondheidszorg in handen te leggen van de commercie. Het enige doel is zo snel mogelijk, zo veel mogelijk geld verdienen, niet meer en niet minder, niet het leveren van goed vervoer, betaalbare en zekere levering van energie, water en zorg.
  In de VS, het grote voorbeeld voor alle politieke en andere graaiers in Nederland, is het inkomen van gewone handwerkslieden, met verwerking van het inflatiegebeuren vanaf de Neo-Liberale geloofsuitdraging door Reagan en zijn opvolgers, een fractie geworden van wat zij eerst verdienden. De 20% aan de top echter verdienen in diezelfde periode 20-1000 maal meer dan voorheen. Ook daar is het privatiseren wat de klok slaat, evenals in Engeland en ook daar valt hetzelfde te zien. Ook daar een diarrhee aan regeltjes. Kijk wat de inhoud is van die wet- en regelgeving, kijk wie er wel bij varen en wie niet. Ga ook eens naar http://www.Alternet voor wat informatie daar.

  J.S. van der Zee reageerde op deze reactie.

 14. De enige mogelijkheid om uit de systemen te blijven
  lijkt om zolang het nog kan:
  * Alle oude bestanden en dossiers te laten vernietigen
  (heb je recht op volgens de WGBO en WBP)
  * Bij nieuwe kontakten in de zorg alleen nog op papier
  te laten werken. Facturen gewoon zelf betalen.
  * Desgewenst zelf een kopie houden van bovengenoemde.

  Ik weet alleen niet of bv een huisarts bereid is hier
  aan mee te werken, al dan niet tegen vergoeding van de
  extra administratie.

 15. Het EPD is weer een typisch voorbeeld van overheidsregelzucht. De beveiliging van een dergelijk dossier is ABSOLUUT niet te waarborgen. Als dit onzalige idee ooit wordt ingevoerd, zal het niet lang daarna gebeuren dat mensen alleen nog maar torenhoge verzekeringspremies voor de kiezen krijgen, geen hypotheek meer krijgen op grond van “Onbekende redenen” en om diezelfde reden zelfs de plank misslaan bij een sollicitatie.

  Los van dit alles, gaat de Minister op uiterts dubieuze wijze te werk. De eventuele invoering van het EPD moet immers nog door de 2e kamer worden behandeld. Maar Minister Klink, die al bij menig Nederlander de woede heeft weten op te wekken, verstuurd brieven waarop gereageerd MOET worden indien men bezwaar heeft. Wordt de brief uit woede naar de prullenmand verwezen, dan leidt dit tot een automatische “Ja, ik wil dit wel”.
  Even surfen op internet leert al snel dat een meerderheid faliekant tegen is. Ik heb begrepen dat er tot op heden slechts een 15 a 20.000 bezwaren zijn binnen gekomen. Voor Minister Klink zal dit een zegen zijn. Indien het EPD nu in de 2e kamer behandeld zou worden zou hij immers kunnen zeggen dat er slechts 0,1 % van de bevolking tegen zou zijn.

  De Brief van Klink doet me denken aan de dubieuze boeken en platen clubs die de argeloze Nederlander een abonnement aansmeren tenzij zij nadrukkelijk aangeven dit niet te wensen.

  De misselijkheid die het EPD bij mij op roept meld ik wel bij mijn huisarts. En hem zal ik dringend verzoeken om dit niet in welk gecentraliseerd dossier dan ook, te laten opnemen.

 16. Als ICT specialist zou ik eenieder willen aanbevelen zich af te melden van het EPD… De reden hiervoor is dat het systeem zo zwak is als de zwakste schakel. In dit geval mogelijk de mens of het ICT systeem (zie ook: Hackers info)

  Als voorbeeld kan worden aangedragen dat bedrijven informatie over sollicianten kunnen opvragen ‘via een bevriende huisarts’. Ondanks het feit dat alles ‘gelogd’ wordt, is het best mogelijk dat de ‘bevriende huisarts’ de assistente blijkt te zijn, die best € 1000, — wil bij verdienen… Een redelijke investering voor de werkgever om er achter te komen dat de sollicitant een chronische ziekte heeft..

 17. Absoluut niet. Ook niet voor de EKD. De privacy van mensen is hun recht en niemand, geen overheid kan dat afnemen. We moeten dit NIET accepteren. Wat kan de overheid doen als miljoenen mensen NEE zeggen? Als we niet met NS naar werk gaan? Als we ons afmelden voor de EPD. Afmelden voor de EKD. NEE! Geen Big Brother over our heads!

 18. @R. Hartman (NI) [48]:

  Hartman weet gelijk alles en sluit iedere discussie op basis van argumenten en feiten bij het kennisnemen van gegeven van Alternet, een groep uit de VS bestaande uit welingelichte journalisten van allerlei gerenommeerde bladen etc.

  Het punt is dat er een zeer nauwe samenwerking/verstrengeling is in Nederland tussen politieke/ambtelijke machthebbers en machthebbers uit het bedrijfsleven waarbij de bank- en verzekeringswereld in Nederland nog immer op de voorgrond staat. Je kunt het ook een vorm van gelegitimeerde corruptie noemen, want in Nederland worden er steeds meer wetten, besluiten, regelingen, aanwijzingen gemaakt de de burgerrechten uithollen, parlementaire controle onmogelijk maken en een klasse met macht en poen vrij spel geven.

  Metde z.g. kredietcrisis is het de gewone burger die aan het korste eind trekt, de klasse met macht en poen komt weg en wordt gesteund.

  J.S. van der Zee

Comments are closed.