[HTML1]

27 REACTIES

 1. Goede speech. De man spreekt waarheden.

  Geen verassing dat Israël de conferentie ook boycot.
  http://www.haaretz.com/hasen/spages/1038897.html

  http://www.antiracism-info.org/Public/pageDocumentation.php

  Ze spelen het wel mooi trouwens. Als je een tegenstander bent van deze conferentie, wordt je waarschijnlijk gebrandmerkt als racist. De oplossing mijns inziens is dan ook compleet uit de VN te stappen in plaats van het simpelweg boycotten van deze conferentie.

  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Michel [2]:
  “De oplossing mijns inziens is dan ook compleet uit de VN te stappen(…)”.
  Dat zou je inderdaad zeggen.
  Maar dat uitstappen zouden de belangrijkste Westerse landen moeten doen. Maar als dat een issue wordt, zal de Westerse verdeeldheid als nooit te voren aan het licht komen, dunkt mij.

 3. Dat denk ik zeker ook.

  Maar een moet de eerste zijn. En gezien de bijna complete mengeling van culturen in Europa, lijkt het me onwaarschijnlijk dat er grote politieke gevolgen zullen zijn zoals bijvoorbeeld een oorlog. Ik zie het ook totaal niet gebeuren met het huidige politieke systeem in dit land. Er is minimale democratie.

  Het volk heeft net als in Amerika een keuze tussen verschillende achterlijkheden, maar geen enkele normaliteit. Zelfs de belangrijkste oppositiepartijen stinken naar olie en machtswellust.

  Wat is er mis met verdeeldheid? In het huidige klimaat van “if you’re not with us you’re against us” wordt het gebrandmerkt als dom. Maar ik zie verdeeldheid als een logisch gevolg van democratie. Zogauw je een consensus hebt tussen zoveel verschillende landen, moet je je ogen en oren open houden.

  Als ik moest kiezen tussen een verdeeld Europa of een Europa onder een regering, dan weet ik het wel. En jij denk ik ook.

  Spy-Nose [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Michel [5]:
  Dat laatste is in zijn algemeenheid ongetwijfeld juist, maar niet in dit specifieke geval.
  Immers we hebben het hier over de handhaving van “Westerse waarden”, c.q. van vrije meningsuiting, tegenover een achterlijke Islam. Daarover zou toch eensgezindheid in de “beschaafde wereld” moeten bestaan, dunkt me.

  Michel [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Spy-Nose [3]:
  yep het is weer dezelfde onoverzichtelijke brei van rapporten, agenda’s en andere overlegstukken die we van dit soort organisaties gewend zijn. Probeer bijvoorbeeld maar eens een specifiek stuk op de site van de EU te zoeken. Dat gaat je alleen lukken wanneer je daar een grote hoeveelheid tijd in stopt. Hier dus weer van hetzelfde laken een pak. Voer voor de Bert Koendersen onder ons.

  Voor de gein toch maar eens doorgeklikt en toen kwam ik terecht bij een rapport/overlegstuk/agenda (doorstrepen wat niet van toepassing is) uit 2004 met de naam:

  RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, XENOPHOBIA AND ALL FORMS
  OF DISCRIMINATION
  Political platforms which promote or incite racial discrimination
  Study by the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Doudou Diène*

  En in die tekst, die opvallend genoeg ingedeeld is in verzen zoals je die ook in ‘heilige boeken’ tegenkomt, maar liefst 31 verzen over wat er mis is in Europa (met de benoeming van politieke partijen!) en bijvoorbeeld slechts 3 verzen over wat er mis is in het midden-oosten. En een daarvan ging over Israel.

  Dus ja hoor, wij hebben het weer eens gedaan en alle andere landen zijn zielige slachtoffers van ons verleden en ons huidige gedrag dan wel ontkenning van dat verleden.

  Ik ben benieuwd welke pvda-er zich nu weer voor de NOS-camera’s zal gaan melden met de mededeling dat het een zeer geslaagde conferentie is geweest die een aantal pijnlijke punten in onze huidige samenleving heeft benoemd en van waaruit het streven naar politieke actiepunten tegen een aantal ‘zwarte vlekken’ in europa een positieve impuls gekregen heeft. Wetgeving zal spoedig volgen.

  R. Hartman [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Marcellus [7]: Doudou Diène is op Gates of Vienna al lang geleden gefileerd…
  Opvallend dat al deze ‘special rapporteur’s uit dubieuze landen komen. Zoals Mugabe voorzitter van de VN-mensenrechtencommissie kan zijn. Tja, UN = Useless Nations.

 7. @Spy-Nose [6]:

  Kan zijn, maar de VN heeft naar mijn mening geen toegevoegde waarde in welke discussie dan ook. Dat is wel al gebleken. En wederom is dat het geval. De VN heeft duidelijk zijn strepen laten zien. Ook in dit geval ben ik persoonlijk van mening dat eruit stappen een betere oplossing is als er aan meedoen.

  Nederland kan zich onderscheiden op andere manieren. De bemoeizucht in de wereld hoe nobel het mogelijk ook bedoeld is, heeft een compleet averechts effect. We kunnen ook handelen en communiceren met andere landen zonder de VN. En door eruit te stappen zet je een precedent voor andere landen.

  Helaas is dit alles hypothetisch en niet zeer waarschijnlijk. Zolang de hypocrisie heerst zullen de VN, EU en nationale bureaucraten hun macht uitoefenen ten gunste van zichzelf.

  Spy-Nose [10] reageerde op deze reactie.

 8. Uitstekend filmpje en zo waar als wat. De islam betekent onderwerping en iedereen die er anders over denkt moet maar eens de koran en hadith er op na slaan. Iedereen weet dit ook, tenzij je een multiculturalistische idioot bent, zoals deze kunt vinden in extreem-collectivistische partijen als PvdA en GroenLinks, alsmede bij de anti-christenen van het CDA (Donner, Hirsch-Ballin, Balkenende c.s.), want zij zien natuurlijk kansen om hun eigen modus van dictatuur hiermee op te zetten, hopende dat de islam zal meewerken met hun ‘visie’ van de toekomst. Dat wil zeggen het verder knechten van het volk via zinloze wetgeving, al of niet religieus geïnspireerd.

  Michel [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Albert S. [11]:

  Dus je moet een multiculturele idioot zijn om een andere mening te hebben over de Islam? Daarmee hou je de discussie niet echt gaande.

  Als ik zeg dat de Islam niks idioter is als het Jodendom en het Christendom, dan ben ik geen multiculturele idioot vrind.

  Waar komt die drang om iedereen in een hokje te stoppen toch vandaan? Dat ik een andere mening heb dan de door jouw geaccepteerde zienswijze, houdt niet in dat ik automatisch een Groenlinks, SP of PvdA stemmer ben, en al helemaal geen idioot.

  Spy-Nose [13] reageerde op deze reactie.
  J Mesman [25] reageerde op deze reactie.

 10. @Klassiek Liberaal: de discussie over de vermeend kwalijke rol van het Christendom is mijns inziens niet relevant in het licht van de openlijke en steeds frequentere aanvallen van de mohamedanen op het Westen, dus houd in godsnaam op met pissen in je eigen bier! Wij moeten NU eensgezind oppositie bieden tegen het mohamedanisme, en wel op ieder front, en als de overheid dat niet voor ons doet dan moeten we dat zelf doen. Het ‘contrat social’ (lees: het overheidsmonopolie op geweld) geldt niet meer als de overheid ons niet meer beschermt tegen de ideologie van haat en geweld uit het Midden-Oosten. Mumbai is nog maar de opmaat. Het wordt nog veel erger, let maar op!

  Klassiek Liberaal [19] reageerde op deze reactie.

 11. @Klassiek Liberaal [14]:

  In het oude testament staan diverse akelige verhalen waarbij het gebruik niet werd opgedragen.
  Er staat in de bijbel echter geen algemene oproepen tot het gebruik van geweld tegenover anderen die nu nog hun geldigheid hebben. Volgens de Bijbel zou Jezus juist zeer pacifistisch zijn en oproepen tot vredelievendheid. “Gij zult niet doden” is een zeer belangrijk voorschrift in het Christendom.

  Als “Christenen” zich bezondigen aan geweld dan handelen ze dus in strijd met de voorschriften van hun eigen religie.

  Dit is één van de belangrijkste verschillen met de Islam. In de Koran staan maar liefst 150 oproepen tot het gebruik van geweld. Deze oproepen gelden nu nog steeds. Als Islamieten zich “netjes” gedragen tegenover niet-Islamieten dan komt dat niet dankzij hun geloof maar juist ondanks hun geloof.

 12. @Ton Hollander: daarbij komt dat de Rooms Katholieke Kerk oorspronkelijk slechts het Nieuwe Testament als ‘Bijbel’ erkende; het O.T. diende slechts als achtergrond-, en basismateriaal. Het zijn pas de proten geweest die het O.T. erbij hebben getrokken. En inderdaad: het N.T. predikt liefde, altruisme en pacifisme. Dat sommigen daar niet naar gehandeld hebben doet niet af aan die boodschap.

  Bovendien valt het geweld uitgeoefend in naam van het Christelijke geloof zowel qua volume als qua ernst volledig in het niet bij het mohamedaanse geweld. Neem alleen al het fenomeen slavernij: dat wordt vanaf het begin van het mohamedanisme door de mohamedanen bedreven; slavernij mag onder de sharia (mohamed (m.h.b.i.h.) had zelf slaven, maakte zelf slaven, hij handelde zelf in slaven en hij verkrachte ze; let wel: mohamed (m.h.b.i.h.) is ‘al kamil al insan’, het lichtende voorbeeld voor onze lieve vrienden van de ideologie van de vrede). Het aantal slaven verhandeld door de Christenen valt volledig in het niet bij het aantal slaven verhandeld door mohamedanen. Bovendien is de slavernij nadrukkelijk onder de invloed van het Christelijke geloof afgeschaft, en dat kan het mohamedanisme niet zeggen.

  Voorts wordt beweerd dat de mohamedanen ca. 70 miljoen Hindoes hebben vermoord in India. Ik begrijp dat dat aantal niet goed is onderbouwd, maar we kunnen er, gegeven de enorme vredelievendheid van onze lieve vrienden van de ideologie van de vrede (zij betuigen die per slot van rekening dagelijks, ook recent nog in Bombay), gevoegelijk vanuit gaan dat het er in ieder geval heul veul zijn geweest.

 13. @Snuitje [15]:

  Anno 2008 zijn onze eigen overheden zijn vele, vele malen dodelijker gebleken dan de Islam.

  Als liberaal/libertarier ben ik tegen elke ideologie die collectiviteit predikt. Ik vind dus het christendom even erg als de islam, het communisme of het fascisme. En als we naar de geschiedenis kijken zien we dat collectieve ideologieën als Christendom, fascisme en communisme minimaal even dodelijk zijn gebleken als de islam, zo niet nog dodelijker.

  Overheden an-sich zijn levensgevaarlijk overigens. Overheden hebben gezorgd voor meer dan 200 miljoen doden in de afgelopen eeuw. En dan geldt het niet alleen overheden die zich door een totalitaire ideologie lieten leiden, maar ook overheden die zich op een conservatieve of democratische ideologie beriepen. De steden in Japan, Duitsland en Vietnam zijn door democratieëen platgebombardeerd. De misleide jongemannen die bij miljoenen stierven in de loopgraven sneuvelden in naam van nationalisme of conservatisme.

  Jouw regering, die de “gevaren” van de Islam, van de klimaatverandering, van het terrorisme, van de Chinezen of wat dan ook aangrijpt om hun macht uit te breiden is jouw grootste vijand. Je bent naief als je denkt dat het gevaat alleen van de Islam zou komen. Sterker nog: Islamieten zijn zo onderontwikkeld dat ze de komende eeuw echt niet veel meer zullen bereiken dan wat speldenprikken uitdelen. De étatistische kernmachten Amerika, Rusland en China zijn wat dat betreft veel gevaarlijker.

  @Ton Hollander:

  Je vergist je. Het Christendom is (net zoals de Islam) inherent een intolerante en extreem gewelddadige ideologie. Het Christendom zoals dat in werkelijkheid bestaat is wat anders dan wat de theologische theorie beschrijft. Al vanaf het moment dat het Christendom zeggenschap over de staat kreeg (vanaf 312 na het Edict van Milaan door Constantijn) staat het christendom gelijk met onderdrukking en uitroeiing van anderen. Wat dat betreft zijn er geen verschillen met de Islam. Islamieten die door middel van geweld hun perverse ideologie willen opdringen handelen dus zeer Christelijk.(Evenals communisten en fascisten)

  J Mesman [26] reageerde op deze reactie.

 14. @Klassiek Liberaal: u bent door en door, maar dan ook geheel ende totaal compleet abuis. De fout die u constant maakt is dat u van een minder fraai onderdeel van de geschiedenis (bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog) uitgaand generaliseert en extrapoleert, dat volslagen fout, althans totaal niet in overeenstemming met de logica, doet (redeneringen van het soort ‘En dus was Churchill een oorlogsmisdadiger.’ Ja, ik weet dat u nu gaat roepen dat u dat niet hebt gezegd, maar u vergeet dan weer gemakshalve wel even de ‘Baedeker raids’ in uw beschouwing mee te nemen, of bijvoorbeeld de bittere noodzaak om de industrie van Nazi Duitsland zo hard mogelijk te beschadigen, never mind of dat effectief gebeurde) en op die manier tot een vrijwel aaneengesloten front van foute conclusies komt.

  Ik ga hier vooralsnog niet in op de individuele generalisaties en foute redeneringen waar uw wereldbeeld op lijkt te zijn gebaseerd. Dat hoef ik niet. Ik zal u uitleggen waarom. U houdt niet van de Bijbel. Ik ben daar ook niet zo stuk van, maar bij tijd en wijle staat er wijsheid in. Zo ook de (mijns inziens niet-religieuze) wijsheid vervat in de spreuk: ‘Aan zijn vruchten herkent men de boom’. Uw boodschap van pissen in eigen bier en van slap pacifisme veroordeelt u tot het epitheton ‘useful idiot van het mohamedanisme’. Met u kunnen we immers de ‘war on freedom’ niet winnen. Integendeel, met ‘medestanders’ zoals u is de uitslag van de oorlog die op dit moment reeds woedt nu al bekend. De vrucht van uw ‘boom’ is, met andere woorden, overwonnen worden.

  Ik hoop van ganser harte voor u dat u, ondanks uw tegenwerking in dezen, nooit de overwinning van de mohamedanen zult mogen smaken. Hij zal namelijk bitter zijn. Nadrukkelijk ook voor u, nadat uw dochter, uw vrouw en uw moeder zullen zijn verkracht en u met het mohamedaanse equivalent van de Jodenster (dhimmikleding) door het leven zult moeten, constant buigend en opzij gaand voor de mohamedaanse overwinnaars, e.e.a. uiteraard als uw kop al niet wordt gesneld.

  En als u zegt u raaskalt, dan verwijs ik u toch maar weer eens naar de boekjes. Hans Jansen, bijvoorbeeld, maar ook Rober Spencer heeft uitstekende en goed onderbouwde boeken over het mohamedanisme geschreven. En vergeet u vooral Adjied Bakash niet, onze nationale demograaf, die in zijn boek ‘Megatrends’ reeds jaren geleden aangaf wat er op demografisch gebied aanstaande is. Never mind dat de mohamedanen zo onderontwikkeld zijn als u voorspiegelt. Als ze de meerderheid hebben hebben zij immers de macht. En ze fokken ons er op dit moment bepaaldelijk uit.

  Doet u uzelf dus een plezier en lees eerst eens wat meer over het mohamedanisme. Dan praten we daarna verder.

 15. @Klassiek Liberaal: Een kleine verwijzing naar het Evangelie van Mattheus, 7: 15 e.v.: Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces: a fructibus eorum cognoscetis eos. Numquid colligunt de spinis uvas, aut de tribulis ficus? Sic omnis arbor bona fructus bona facit: mala autem arbor malos fructus facit. Non potest arbor bona malos fructus facere: neque arbor mala bonos fructus facere: Omnis arbor, quae non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur. Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos.

  Ik zal u het ‘Vade retro Satana!’ maar besparen.

  In ieder geval denk ik dat zowel uw boom als dat van het mohamedanisme ‘malos fructus’, slechte vruchten, voort brengt.

  Klassiek Liberaal [22] reageerde op deze reactie.

 16. @Snuitje [21]:
  Er zijn prima vertalingen van het evangelie te vinden. En ook de Griekse grondtekst is beschikbaar. dus waarom een Latijnse vertaling presenteren? is dit om interessant te doen?

  En vooralsnog concludeer ik dat U de staat als oplossing ziet en niet als onderdeel van het probleem, een probleem dat bovendien door étatisten zwaar is aangedikt zodat de staat meer greep op ons leven kan krijgen.

 17. @Klassiek Liberaal: u doet aan een a-typische vorm van wensdenken in zoverre u het fenomeen staat uit de maatschappelijke vergelijking wenst te halen. Beter ware het de realiteit onder ogen te zien, nu het fenomeen staat niet voor u of mij opzij zal gaan, en het voorts in het verleden een erg krachtig instrument is gebleken, nadrukkelijk ook voor het waarborgen van rechten, niet slechts voor het onderdrukken ervan. U vergeet namelijk wat de resultante zal zijn van afschaffing ervan (voor zover dat mogelijk zou zijn): totale anarchie en grof geweld, bijvoorbeeld (doch niet slechts) van onze lieve vrienden van de ideologie van de vrede. Was het niet Hobbes die e.e.a. op indringende wijze heeft geschetst?

 18. Leuk filmpje. hou van die man. Liberaal en zegt duidelijk en op een humoristische manier waar het op staat. Heeft me vaak geholpen mijn gevoelens kracht bij te zetten met argumenten.

  zie voor zijn filmpjes http://patcondell.libsyn.com

 19. @Michel [12]:
  Ben het wel zat dat iedereen zegt dat de multiculturele betutteling vanuit links komt. In de jaren 80 zijn er juist veel mensen uit linkse hoek geweest die waarschude voor de onverenigbaarheid van bepaalde (destijds turkse en marokkaanse) waarden met onze cultuur. Ook is toen vanuit de sociale hulpverleningskant vaak verzocht om meer op onze strepen te staan. Rechts wilde juist deze mensen laten blijven komen uit economisch standpunt en daarvoor moet je ze het zo aantrekkelijk mogelijk maken. En als Pim Fortuyn, Verdonk enz. eindelijk een keer roept dat we te ‘lief’ zijn geweest en eindelijk de rechtse oogjes open gaan, heeft links het weer gedaan. Verdiep je eens in wie welke wet heeft voorgesteld etc. voordat je het geschreeuw geloofd!
  Of nog beter, hou op met links en rechts. wie weet tegenwoordig nog wie of wat wat is/ En wie is er nu puur het een of het ander?

 20. @Klassiek Liberaal [19]:
  Klassiek Liberaal. lees je commentaren vaak. Hoe ziet zo’n bestuurloze samenleving eruit en hoe wordt voorkomen dat iemand de macht grijpt en deze samenleving dus bestuurt? ben serieus erg benieuwd naar die invulling, want ik krijg het me niet voorgesteld.

 21. @J Mesman [25]:

  Uw reactie
  In de jaren 80 zijn er juist veel mensen uit linkse hoek geweest die waarschuwde voor de onverenigbaarheid van bepaalde (destijds turkse en marokkaanse) waarden met onze cultuur.

  Mijn reactie
  Het waren Drees jr en sr die in eerste instantie waarschuwde voor de komst van gastarbeiders later ook de SP. Zowel Drees jr en sr en de SP kregen van de PvdA het verwijt dat ze racisten waren.

  De eerste gastarbeiders mochten slechts naar Nederland komen onder strikte voorwaarden. Bij de komst van de Turken en Marokkanen heeft men die strikte voorwaarden losgelaten. Tijdens het Kabinet Den Uyl werden de Turken en Marokkanen die hier illegaal waren (dit waren er meer dan de legalen) gelegaliseerd. Turken en Marokkanen die hier eenmaal waren en werkloos dreigden te worden kwamen terwijl ze niet ziek waren massaal in de WAO terecht. Het kabinet Den Uyl deed hier niets aan. Ondanks de enorme woningnood mochten de Turken en de Marokkanen toch hun familie hierheen halen om hier te blijven wonen. In de ogen van de toenmalige invloedrijke leden van de PvdA waren buitenlanders heilig. Iedereen op de wereld had dezelfde rechten. De Nederlanders hadden vooral plichten.

  De gevolgen zien we nu nog steeds. 90% van de Turken en Marokkanen tussen 55 en 64 jaar leeft hier van een uitkering. Hoewel we al lang gestopt zijn met het werven van gastarbeiders zijn de Turken en Marokkanen naar ons land blijven komen. Nog geen 10% van de bewoners van ons land met een Turkse of Marokkaanse achtergrond is hier ooit als gastarbeider binnengekomen. 90% heeft zich dus ongevraagd aan ons opgedrongen.

  Nog steeds profiteren de Turken en de Marokkanen in verhouding aanzienlijk meer van onze uitkeringen en sociale voorzieningen dan de autochtone bevolking. In de echte immigratie landen is dat juist andersom. Dit kost de Nederlandse belastingbetaler handen vol geld.

Comments are closed.