Laten we er niet omheen draaien, een overheid produceert niets, behalve natuurlijk een hoop wetten en regels. Maar een eigen winstgevende productie waar zij haar uitgaven mee kan bekostigen is er niet. De overheid is in de kern genomen een parasiet die zich voedt met uw productie. Los van de discussie of het een nuttige parasiet is, blijft het een niet productief geval.

Terwijl over de banken de overheids miljardjes als pepernoten worden uitgestrooid, wordt duidelijk dat ook de toekomstige inkomsten van de overheid onder druk komen te staan. Ook de nu reeds aangegane overheidsverplichtingen zullen op termijn niet betaald kunnen worden. In een studie van Deloitte accountants kwam dat deze week nog eens objectief en hard naar voren.

Dus als we nu al uitrekenen dat door de parasiet op te zuigen sappen enorm gaan afnemen, zoals aardgasbaten en uw belastingbetalingen, komt het leven van de parasiet in gevaar. En net als in de natuur, zal de parasiet/overheid maatregelen nemen om haar voortbestaan veilig te stellen.

Ze begint dus eerst harder te zuigen aan haar slachtoffers oftewel de belastingen gaan verder omhoog. Verder zal zij zorgen dat zij minder energie kwijtraakt, oftewel de aangegane verplichtingen als AOW-, aflossing schulden enz. zullen niet nagekomen worden.

Daarbij brengt zij haar eigen sappen in de bloedbaan van het slachtoffer, waardoor het slachtoffer harder moet werken om die sappen op te heffen, daarmee meer voedsel aan de parasiet leverend, dit noemen we ook wel inflatie.

Blijkbaar ziet de parasiet nu ook in dat het op termijn fout gaat, want er worden steeds meer insecticiden verboden.

31 REACTIES

 1. Met de SCHADE die de parasiet-overheid veroorzaakt krijgen “we” ook nog duur betaald blauwe-envelop als -extra- rekening (tax-boetes)

 2. Het verworden tot parasiet van het orgaan wat lang geleden door ons zelf werd opgericht om onze zaakjes centraal te regelen en ons geld te beheren is een stukje micro evolutie wat echter ongelofelijk snel is gegaan. De menselijke aard komt er in al zijn verachtelijkheid uit naar boven. De burgers hebben het niet eens in de gaten gehad omdat wanneer de ene generatie er achter kwam dat we steeds minder te zeggen hadden en er wat aan wilde doen, de volgende generatie er aan kwam die weer helemaal opnieuw moest ontdekken hoezeer wij worden overheersd door de klasse die zichzelf opwierp om e.e.a. “graag” voor ons te regelen, we mochten ze zelf kiezen dus wat kon er mis gaan??
  Hedentendage is het nog steeds “meevaller voor de schatkist” en “minister koenders geeft zoveel aan…….” terwijl het in al deze gevallen gaat om geld van de burgers, de overheid heeft geen geld, die wordt slechts verondersteld ons geld te beheren!!

  Evenzeer is het natuurlijk fout gegaan met het instituut “bank”! Het was toch veel makkelijker om een “rekening” te hebben dan maar met dat loonzakje rond te lopen he?? Daar kon immers makkelijk een gat in ontstaan en dan was je geld weg!

  50 jaar later berekenen de banken ons enorme kosten en worden ze geleid door mensen die, blijkbaar, een salaris van 1.5 miljoen euro per jaar “verdienen” en dat normaal vinden! Ik gun elke hardwerkende bankdirecteur een zeer luxe leven maar daar heb je toch geen 1.5 miljoen voor nodig. Worden de kosten voor ons maar steeds opgeschroefd om dit te kunnen bekostigen?? Evenzo woningcorporaties, zorginstellingen, energiebedrijven enz.enz.

  De overheid is zonder twijfel de grootste parasiet van de samenleving maar helaas niet de enige. Vraag is wanneer wij zodanig te lijden zullen hebben dat zich bloedarmoede gaat ontwikkelen.
  Of heeft zich dat al ontwikkeld?? Ik zeg ja, en niet zo’n beetje ook!!

 3. NEE, NEE en nog eens NEE. We kunnen ons geen overheid meer permitteren. Niet op deze wijze en in deze hoeveelheid.

  Niet op deze wijze:
  Argumenten te over die zijn samen te vatten als “te veel invloed op het bedrijfsleven en de consument/burger”.
  Inderdaad niet-productief, maar wat nog veel erger is: CONTRA-productief. Niet-productief is statisch, maar contra-productief is tegenwerkend. Dát is het kwalijke van deze lieden. Lieden die ons ten dienste zouden moeten staan, werken ons op allerlei manieren tegen.

  EN DAT KUNNEN WE ONS NIET MEER VEROORLOVEN !!!

  Niet in deze hoeveelheid:
  Mijn vriendin is zelf ambtenaar. Ja beste mede-vrijdenkers, het is in dit huishouden een paradoxale liefdesverhouding ;-). Maar goed, zij zegt zelf dat er van de 300 mensen die in haar kantoor elke maand een uitkering bij elkaar zitten te wachten er zeker 100 weg kunnen. Die zijn nota bene bezig met NIETS of met hun eigen bedrijfjes, die ze er als hobby bij doen. Zitten daar hele dagen afspraken te maken om hun artiestenbureautje te runnen, of clowns en springkussens te verhuren.
  Stuur ze naar huis, dan ben je maar 70% van de uitkering kwijt, je bespaart een hoop op allerlei gebruiks- en verbruiksartikelen en van die grote kantoren met veel hokjes kunnen we studentenwoningen of appartementen maken (leveren ze eindelijk iets op, die gebouwen).

  Scrutinizer [23] reageerde op deze reactie.

 4. De veronderstelling dat de Overheid geen eigen winstgevende productie zou hebben, is niet verwonderlijk. Ongeacht wie, welke en of wat: ‘Winst’ is een inflatiecomponent. Al is het maar om zich aan de wetten van rekenkunde te kunnen houden.
  Uiteraard is verlies een paradox, ‘verlies’ winst-inflatie deflateert tot nul het resultaat is.

  Overnight [8] reageerde op deze reactie.

 5. @a bos [4]: Somalië het Wlhalla van libertijnen (libertariërs?)? Kijk even op http://nl.wikipedia.org/wiki/Somali%C3%AB#Krijgsheren:1992-2005 en verdiep je even in dit land. Vergelijk dit dan even met het gedachtengoed van het libertarisme en je zult zulk ongefundeerde uitspraken waarschijnlijk niet meer maken.

  Kijk dan bijvoorbeeld naar Dubai en Abu Dhabi. Geringe overheid, zelfs nog moslimlanden, niet perfect maar qua vrijheid veel libertarischer dan ons klote NL.

  IIS [7] reageerde op deze reactie.

 6. @IIS [7]: Dan nogmaals een verwijzing naar Wikipedia. Of de libertijn met kinderen voost, moet je hier zelf maar uit op zien te maken. Het staat in ieder geval lijnrecht tegenover libertarisme op het vlak van sexuele genoegens, dus is inderdaad niets voor libertariërs.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Libertinisme

  Nu begrijp ik langzaam wat je met jouw eerste commentaar bedoelde (hoop ik). Rouwvoetse aanhangers en dergelijke viezerikken en de hoge mate van incest in die kringen?

  IIS [11] reageerde op deze reactie.

 7. @jjvandinges [10]: Precies, goed punt waar ik het helemaal mee eens ben.

  Maar hoe komen we op dat punt. Bij één van de andere onderwerpen heb ik als commentaar geschreven, dat ik mij graag zou inzetten (of een beweging zou willen ondersteunen) om op een geleidelijke manier de overheid te verminderen.

  Bijvoorbeeld de komende 10-15 jaar de overheid met pakweg 25% verminderen. Mensen die hun leven en pensioen e.d. op basis van het sociaal-democratische bewind hebben ingericht, mogen wat mij betreft de vrijheid hebben hiervan te blijven profiteren. Deze mensen hebben hun doelen gesteld op basis van de huidige situatie en we weten allemaal hoe frusterend het is om door eenzijdige verandering van afspraken, wet- en regelgeving belemmerd te worden in je eigen visie en doelstellingen.

  Maar tegelijkertijd de jongere generaties laten wennen aan een iets libertarischer omgeving en hun de vrijheden, maar ook de verantwoordelijkheden bieden die daar bij horen. Het luie en verwende moraal van “de jeugd van tegenwoordig” zal omgebogen moeten worden naar een filosofie die vrijheid biedt, maar waar ook zelfbeschikking en verantwoordelijkheid bij hoort. (Oei oei, wat een preek, zeg)

  Dan de balans opmaken en weer een verdergaander overheidsverminderend “beleid” opstellen voor de volgende stap.

  Stukje bij beetje zouden we dan over 20-25 jaar een gezondere samenleving kunnen hebben, of is dat te naïef? In 1 keer omschakelen is niet realiseerbaar, in mijn ogen. We leven nu nog volgens wetten en regels die tientallen jaren gelden of langer afgesproken zijn. Laten we die eerst eens belichten en ombuigen naar deze tijd met een blik op de toekomst of geheel afschaffen. Meteen een hoop van die nutteloze (al dan niet nieuwe) regelgeving de deur uit. Dat zou al voor meer vrijheid zorgen en zeer waarschijnlijk ook de financiële status van de burger bevorderen en meer vrijheid voor ondernemers scheppen. En de overheid voor een deel verminderen!

  Mijn idee: stapje voor stapje de overheid afbouwen en het libertarisme invoeren, dan evalueren, dan weer een paar stapjes, enz.

 8. @a bos [4]:

  ” maar een land zonder regels vervalt in wetteloosheid…”

  Nog erger, gewoon een gezinnetje zonder regels vervalt in troep. Je verwijzing naar Somalië bewijst dat je niet veel van het libertarisme weet.
  Bekijk eens de “Filosfie van de Vrijheid” en laat dan nog eens horen of je dat begrijpt en ook welk bezwaar je er dan nog in ziet.

 9. @Overnight [8]:

  “..In economics, inflation is a rise in the general level of prices of goods and services in an economy over a period of time….”

  Aldus en vide: http://en.wikipedia.org/wiki/Inflation

  Een ‘rise’ (‘verhoging’ en begrippen/concepten eender van aard) is ook een gevolg van ‘winst’.

  Uiteraard is ‘winst’ een boekhoudkundig begrip, ‘inflatie’ een economisch begrip (toepassing verdeel en heers principe) en om het wetenschappelijk te houden, met name rechtswetenschappelijk, is het aldus o.a. ‘Common Law’ en ‘Statutory law’ ‘a non issue’ (Staat niet ter discussie). Doelstelling van ‘The Law*’ is namelijk: ’the truth, the whole truth and nothing but the truth’. Nadruk op ‘whole’.

  For reason: “Profit (winst) is an opinion, not a truth.”

  Het ‘non issue’ (idioms) zijn staat ook letterlijk in een veelvoud vermeld in de diverse wetten.(Is naar believen, middels o.a. internet verifieerbaar.)

  Dit principe is ook terug te vinden in het Nederland. Het onderwijs bijvoorbeeld: “Vergelijk geen appelen en peren” – “Een vergelijking loopt altijd mank-vader Cats”. Door de Staat/Overheid is kennelijk hierin voorzien.

  Het is zaak om het ‘vergelijking te vermijden’. Het is echter wel mogelijk om te vergelijken. Implicatie is dan dat de werkelijkheid/werkelijkeheden trancevorming worden en er het geloof ontstaat dat het inderdaad mogelijk is winst te maken en daarbij verzuimen het geheel te overzien en dus met meningen/oordelen/opinies zich bezig te houden.

  Het ontwaken hieruit is als oncomfortable te ervaren.

  Het een en ander is onderdeel van o.a. het Nederlands Onderwijs.

  Wat betreft de tuin, biedt het aan voor volkstuinen. Deze worden met plezier en liefde onderhouden.

  .

  *Law. In de Europese Unie is het de intentie dat het Engels de officiële taal is voor de Rechtspraak. Het is zaak in deze er van bewust te zijn dat de Rechtspraak ‘Legalese Engels’ gebruikt. Niet te verwarren met ‘school Engels’. Adviseer vriendelijk, kennis te nemen van o.a. ‘Black’s Law Dictionary’.

  http://www.blackslawdictionary.com/
  Paul Martens [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Anton [14]: Mooie en moeilijke theorieën, allemaal. Maar onnodig.

  “Profit is an opinion, not a truth”, werd ook aangepakt door Kaplan, die het fenomeen Activity Based Costing introduceerde. Gebruikers (ondernemingen) van dit systeem kwamen stuk voor stuk met de vervolguitspraak: “Cost used to be an opinion, with Activity Based Costing it is a fact”. En kosten bepalen mede de winst.

  Dus theorieën en moeilijke verhandelingen en systemen genoeg. Voor een onderneming is winst niets anders dan opbrengsten minus de kosten. Als dit positief is, is er winst. Is het negatief, dan is er verlies.

  Dit terug gebracht naar het onderwerp van deze topic bepaalt de overheid in hoge mate de kosten, van zowel de onderneming als van de burger. Minder van dergelijke kosten betekent minder verlies, hogere winst of minder noodzaak prijzen hoog te houden.

  Daar hebben we geen ingewikkelde termen en verhandelingen voor nodig.

  Anton [16] reageerde op deze reactie.
  Anton [22] reageerde op deze reactie.
  Anton [22] reageerde op deze reactie.

 11. @Paul Martens [15]:

  Hoe het ook zij er is en wordt geen geheim van gemaakt.

  Het winstconcept is een inflatiecomponent.

  Dit over het hoofd zien, weglaten of wat dan ook anderzijds, doet niet er aan af.

  Daar een onderneming deel is van het geheel, er is geen keuze anderzijds.

  .

 12. Wat ik nog steeds mis hier, is de vraag: kunnen we ons geen overheid permitteren? En dan bijvoorbeeld afgezet tegen de huidige kredietcrisis.
  Kijk, ik ben ICT-er, ik heb geen verstand van geldzaken. Ik heb wel een beetje geld (niet veel, maar genoeg om me zorgen te maken, en nee, ik ben er eerlijk aan gekomen). Nou, dat wil ik dus ergens neerzetten waar het over pak ‘m beet tien jaar ook nog staat. En ik wil als ICT-er niet van dag tot dag de beursberichten bijhouden om te kijken of “mijn” bank het nog een beetje aardig doet, dat is domweg mijn vak niet. Ik wil gewoon enkele tienduizenden euri storten tegen een aardige rente bij een bank, en dan wil ik zekerheid hebben dat dat geld er volgend jaar nog is.
  Nou, en daar heb je dus een overheid voor nodig. Hoe de vrije markt werkt weten we nu, zwakke banken vallen om, helemaal volgens Darwin. Maar ik vind het zonde van mijn tijd om dat allemaal te moeten uitvinden. En dan is een staatsbank nog zo’n gek idee niet.
  Een ander voorbeeld: in de USA heeft iedereen een vuurwapen nodig. In beschaafde landen niet, daar beknibbelen ze nu op de politie, en verlangen dat die hun “quotum” aan bonnetjes schrijven om de staatskas te kunnen spekken. Want de belastingbetaler moet ontzien worden…

  Anton [18] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [19] reageerde op deze reactie.
  Ricardoc [20] reageerde op deze reactie.

 13. @joop gerritse [17]:

  Darwin is overheid! Gelijk ‘Newton’ dat ook is en de ‘crediet wat het ook moge zijn’ ook.

  De overheid beheerst de taal, de taal is de hersenspoeling.

  .

 14. @joop gerritse [17]: Joop, volgens mij raak je de kern dieper, dan je zelf beseft. Vooral met jouw zin “ik vind het zonde van mijn tijd om dat allemaal te moeten uitvinden”.

  Dit gebrek aan interesse of gebrek aan moeite doen om iets anders te bestuderen dat het “gemakkelijk achter de meute aanrennen en maar stemmen op de zoveelste uitzuigende overheidsperiode” zorgt er misschien wel voor dat veel mensen in NL zich zo gedwee achter de status quo scharen.
  Zeker omdat zo veel mensen zich afhankelijk voelen van de overheid, in de vorm van subsidies, uitkeringen, kinderbijslag en wat al niet meer. Misschien klagen ze wel, maar ze zijn te lui of te fantasieloos om alternatieven te onderzoeken.

  En de vrije markt is NIET de reden dat zwakke banken omvallen. De overheid is daar de reden van, want er bestaat hier geen vrije markt. Elke markt in de westerse wereld wordt belaagd, belast en tegen gewerkt door de overheden. Noem mij 1 bedrijf of financiële instelling die NIET hoeft te voldoen aan honderden soorten regelgeving, controles en wetten van de overheden…

  Misschien kunnen we niet helemaal zónder overheid, maar ik zou het graag eens proberen met een MINIMALE overheid. Ik heb geleerd voor mezelf te zorgen en niet afhankelijk te zijn van al die overheid. Ik neem de risico’s hiervan voor lief, maar hierdoor is mijn inkomen dan ook hoger dan iemand in dezelfde functie als loonslaaf en heb ik de mogelijkheid te reserveren voor risico’s.

  Als je denkt, dat jouw spaargelden beter beschermd zijn door de overheid, wens ik je veel succes.

  joop gerritse [26] reageerde op deze reactie.

 15. @joop gerritse [17]: Geld is een stukje papier met de waarde die je voorgelogen wordt zoals bijvoorbeeld hoeveel benzine je er voor krijgt. Aan jouw verkocht terwijl dat zelfde bedrijf gewoon de olie uit de grond pompt of uit voorraad verkoopt en dus nooit enig ruwe olie vat hebben gekocht. Zodra het lijkt dat de gemeenschap gelooft dat alternatieve energiebronnen nooit meer rendabel zijn om te investeren zal de olieprijs weer stijgen. Desnoods gaat men rondbazuinen dat er een milieu zwendel aan de gang is om het een en ander te versnellen.

  Wat je hieruit van de overheid kan leren is dat je het beste aandelen in banken kan kopen daar deze altijd overeind gehouden worden.(jammer genoeg ook de voedselbank) en weldra als een kogel gaan stijgen daar het hele systeem alleen maar kan bestaan door groei naar de volgende bubble.

  Als laatste ben ik wel blij dat je USA niet tot de beschaafde landen rekent maar dan begrijp ik weer niet dat je hun misdaad systeem beter acht als het onze.

  Na het zuur komt het bitter

  joop gerritse [27] reageerde op deze reactie.

 16. @Paul Martens [15]:De hersenspoeling van Nederlanders is ‘De Nederlandse Taal’.

  Door taal in te zetten worden er beelden (denkbeelden) opgewekt. Voorbeelden te over. De Nieuw Boekhoudregels bijvoorbeeld, of ‘EU versoepelt boekhoudregels voor banksector’.

  http://shrinkify.com/ghj

  Hoe het ook gewend of gekeerd wordt. Het is de taal.

  .

 17. @Paul Martens [3]: Het lijkt me evenwel dat je het nog steeds niet begrijpt: niet de ambtenaren die niets doen, moet je naar huis sturen -dat zijn juist de minst schadelijke-, doch de ambtenaren die wel iets doen: die (per definitie) marktverstorende wetten maken of de naleving ervan contoleren/afdwingen.
  Nou goed, eigenlijk zouden ze natuurlijk allemaal naar huis gestuurd moeten worden, maar indien slechts een deel, dan juist degene die contraproductief zijn (i.t.t. de rest die gewoon inproductief is).

  Los daarvan: als een libertarier een relatie begint met een ambtenaar, moet ze wel een HEEL grote boezem hebben…?

  Paul Martens [25] reageerde op deze reactie.

 18. Jammer dat er een hoop mensen denken dat regels nodig zijn. is niet echt vreemd, aangezien we al een behoorlijke poos in die richting denken als mensen,en er weinig ruimte meer over is voor verbeelding.
  Maar ieder wezen weet het verschil tussen goed en kwaad.
  De enige reden waarom het nu niet zou werken , het op laten lossen van alle regels op geleidelijk tempo is omdat in ons huidige systeem we allemaal dom worden gehouden,druk bezig moeten zijn en gevoelsdood worden gemaakt.

  We leven in een wereld waar ons geleerd wordt elkaar als afgescheiden te ervaren van elkaar, en in het westen woedt praktisch een onzichtbare oorlog; iedereen tegen iedereen ,graaien wat je graaien kan.

  Een overheid is zo te vervangen voor een mindset van eenheid, een groter verantwoordelijkheid gevoel, en een gezamenlijk doel.

  Zoiets zou vrij onmogelijk zijn om in het groot uit te voeren aangezien je heel afhankelijk ben van de wensen en ontwikkeling van de individu, en face it; meeste mensen in het westen zijn helaas makke, niet voor zich zelf denkende schapen, en je hebt juist bewuste, kritische denkers nodig.
  Maar met gemotiveerd volk op lokaal niveau zou je echt een veel beter alternatief hebben als de overheid.

  Regels zorgen niet voor orde, Liefde zorgt voor orde.
  Wat zou krachtiger zijn?

  We hebben een overkill aan regels in de wereld, en een gigantisch gebrek aan liefde; en kijk eens naar de uitkomst.

  joop gerritse [28] reageerde op deze reactie.

 19. @Scrutinizer [23]: De ambtenaren die niets doen kunnen direct naar huis, dan geven we ze 70% van hun huidige loon/uitkering. De ambtenaren die contra-productief zijn ook naar huis. Dan eens kijken wat er over blijft??

  En ach… wat betreft mijn paradoxale relatie: het was net andersom. Ik kende haar al jaren voordat het libertarisme me te pakken kreeg. Haar geloof in de overheid en mijn gigantische wantrouwen daarin geeft aanleiding tot leuke gesprekken en ik hoor natuurlijk heel veel “uit het hol van de leeuw”. Als je dan van een “insider” hoort, wat er werkelijk gaande is, houdt de overheid er duidelijk een verborgen agenda op na. In de media komt dus echt alleen maar wat men kwijt wil, op een enkel uitgelekt schandaaltje na. Ons vrije landje heeft net zo veel censuur als het eerste het beste communistisch land.

  Je wilt niet weten wat er allemaal mis is en verpild wordt bij de overheid. Of eigenlijk: je wilt dat waarschijnlijk wel.

  Enne… haar maten zijn net boven het gemiddelde. 😉

 20. @Jacob [24]: “Maar ieder wezen weet het verschil tussen goed en kwaad.”
  Ja, die man die in Mumbai als enige terrorist overleefde was en is ook van mening dat hij het goede deed… wat is hier mis?

 21. De overheid produceert dan wel niets, maar bied wel diensten aan.
  Bijvoorbeeld, politie, brandweer, leger. Autowegen worden door de overheid beheerd. Beheer in particuliere handen gaat niet. Er word belasting geld gevraagd van iedereen. De overheid controleert.

  Ons systeem is bijna volmaakt loopt vanzelf.

  Goede dingen zijn het soepele immigratie beleid. De verstarring tegen immigranten word veroorzaakt door intolerantie. Hoe meer Den Haag niet luistert naar het publiek, hoe beter het is, krijgen nieuwkomers goede kansen op een goed bestaan.
  Europese samenwerking EU, een koers naar vrijheid. Wij zijn nu Europeanen.

  joop gerritse [30] reageerde op deze reactie.

 22. @databekker [29]: “De verstarring tegen immigranten word veroorzaakt door intolerantie.”. Daar ben ik het niet mee eens.
  De verstarring wordt ten dele veroorzaakt door onze goede sociale voorzieningen, waardoor veel te veel mensen binnenstromen die niet werken, ten dele door de regelgeving die ze dat ook niet toestaat, en de hoofdschuldige –als dat mag van de huisregels– is eenvoudigweg de islam. “We” willen hier geen moslims, of dat nou mag of niet. En of dat terecht is of niet laat ik dan maar even in het midden.

Comments are closed.