Het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) heeft met aandacht de topontmoeting van afgelopen weekend in Washington gevolgd. Daar gaven de twintig belangrijkste industrielanden rendez-vous om een actieplan tegen de economische crisis te bedisselen. Een akkoord werd wel bereikt, maar of er nu ook in de praktijk echt meer samenwerking gaat komen, valt nog af te wachten. 
 
De meest gedreven gemengde economieën van Europa stonden met hun voorstellen immers lijnrecht tegenover de opkomende economieën en de Angelsaksische landen, die de onzichtbare hand die hen voedt helemaal niet willen ketenen, laat staan afhakken. En groot gelijk hebben ze. 

“Het is bevreemdend te moeten vaststellen dat in Washington enkel regeringen en internationale instellingen vertegenwoordigd waren, en geen private bedrijven, terwijl het toch net die laatste zijn die achteraf zullen moeten opdraven voor de meerkost van de voorgestelde overregulering,” merkt Vincent De Roeck van het LVSV Leuven op. De plannen om de consumenten beter te gaan informeren over bankproducten en om de vermaledijde hefboomfondsen aan banden te leggen, mogen dan al wel leuk in de oren klinken, toch zijn ze verkeerd en contraproductief. Consumenten moeten immers leren om opnieuw zelf verantwoordelijk te zijn voor hun doen en laten in plaats van enkel maar af te gaan op wat de overheid hen voorspiegelt.

 Overheden falen immers ook, zoals blijkt uit deze crisis. De banken die vandaag in de problemen zitten, werden allemaal door de overheid gecontroleerd en waren allemaal door de bevoegde regulatoren erkend. En de financiële sector gold al lang voor de crisis als de strengst gereglementeerde tak van de ganse economie. En hefboomfondsen zijn vlijtige mieren binnen de economie. Zij nemen risico’s die niemand anders wil nemen, dragen zo bij tot technologische innovaties en genereren duurzame economische groei. Ook laat hun bedrijfsmodel toe om op korte termijn noodlijdende bedrijven te saneren door hun slechte takken af te splitsen en te liquideren.

 Gelukkig konden de Verenigde Staten het Europese voorstel voor een internationale regulator van de financiële markten afweren. George W. Bush had het bij het rechte eind toen die in de marge van de top liet optekenen dat “de strenge regulering die Europa verdedigt de wereldeconomie zou vermorzelen.” Het kapitalisme heeft in de laatste decennia immers de allergrootste welvaartsgroei in de menselijke geschiedenis mogelijk gemaakt, en dit zelfs ondanks het voortdurende ingrijpen van de overheden via herverdelingsmechanismen en monetair beleid, die allebei enorme misallocaties met zich meegebracht hebben binnen de economie. Lage interestvoeten en socialistische woonmaatregelen liggen in de VS aan de basis voor de huidige financiële crisis, en zeker niet het kapitalisme op zich. De vrije markt is zeker niet onfeilbaar, maar bevat voldoende mechanismen om zichzelf waar nodig te corrigeren met een zo klein mogelijke kost voor de samenleving. Dit in tegenstelling tot overheden.

 De overheden van vandaag kennen kennelijk hun eigen geschiedenis niet meer. Na de beurskrach van 1929 grepen die ook al naar het monetaire wapen en Keynesiaans beleid, met hoge belastingen, veel regelneverij en massale openbare tewerkstelling. Zonder succes trouwens, want aan de Grote Depressie kwam uiteindelijk pas zestien jaar later na de Tweede Wereldoorlog een einde. En niet per toeval net in een tijd van deregulering, fiscale bevrijding en open markten. Nicolas Sarkozy noemde de G20-top in Washington “historisch” en beschouwde dit als het begin van een “nieuwe economische Wereldorde”. Het LVSV Leuven gelooft heilig in concurrentie en de vrije markt, in vrijheid en verantwoordelijkheid, en in de zelfredzaamheid van burgers en consumenten. Het mag dan ook niemand verbazen dat wij voor Nicolas Sarkozy’s nieuwe Wereldorde liever passen.

 Meer informatie

Vincent De Roeck, Auteur, vincent@lvsvleuven.be, 0497 16 72 60

Philippe Caeymaex, Voorzitter, philippe@lvsvleuven.be, 0478 41 92 32

 Een persbericht van het LVSV Leuven

Noot:
Het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) heeft zusterafdelingen in Gent, Brussel, Kortrijk en Antwerpen, en geldt met haar honderden leden als de grootste politieke studentenvereniging van het land. Volledig onafhankelijk van elke politieke partij of vakorganisatie, weigert zij consequent elke vorm van overheids- of andere subsidie.

5 REACTIES

 1. weigert zij consequent elke vorm van overheids- of andere subsidie.

  hulde !

 2. Het LVSV Leuven gelooft heilig in […] de zelfredzaamheid van burgers en consumenten.

  Dan moet het LVSV–Leuven eens tot aan de Valk lopen en daar gaan betogen tegen de de raad van bestuur van VRG-Alumni Leuven die beslist heeft haar jaarlijkse prijs toe te kennen aan Ivo Mechels, woordvoerder van de verbruikersorganisatie Test-Aankoop.

  http://www.law.kuleuven.ac.be/alumni/prijs.html
  De raad van bestuur van VRG-Alumni Leuven heeft beslist haar jaarlijkse prijs toe te kennen aan Ivo Mechels, woordvoerder van de verbruikersorganisatie Test-Aankoop. De VRG-Alumniprijs wordt toegekend aan een alumnus van de rechtsfaculteit die zich maatschappelijk bijzonder onderscheiden heeft. Mechels krijgt de onderscheiding “voor de fervente wijze waarop hij de belangen van de consumenten verdedigt”. Voor hij midden van de jaren 90 aan de slag ging bij Test-Aankoop werkte hij een tiental jaren bij de CVP-Senaatsfractie en op de kabinetten van de ministers Karel Pinxten en Leo Delcroix.
  De prijs wordt uitgereikt op vrijdag 6 maart 2009 tijdens de academische zitting ter gelegenheid van de 16de VRG-Alumnidag. De laudatio zal worden uitgesproken door Peter Frans Anthonissen, gedelegeerd bestuurder van Anthonissen & Associates. EINDE UITREKSEL

  Ene Jacques H. Herbots pleegde in de Valk te onderwijzen dat softenon de oorzaak was van de noodzaak aan bescherming van de consument.

  Blijkt nu dat de overheid op voorhand op de hoogte was van de gevolgen van softenon.

  Thalidomide – Dishonest Drug
  April 6th, 2008
  http://bphouse.com/honest_money/2008/04/06/dishonest-drug/

  Zoals ik elders schreef onder

  Wednesday, 23 April 2008
  Thalidomide; On-Going
  From the Times in its entirety:
  http://ktelontour.blogspot.com/2008/04/thalidomide-on-going.html

  92.
  European law has become the central element (la pièce maîtresse) of national legislations concerning consumers.
  (Jean-Sylvestre Bergé and Sophie Robin-Olivier, “Introduction au droit européen”, Presses Universitaires de France, 2008, section 377)

  In order not to make it too obvious
  that thalidomide was necessary to achieve this,
  the then-EEC waited until 25 July 1985
  to adopt its Product Liability Directive 85/374 EEC (modified)
  http://www.epsilon-ltd.com/Web%20Documents/PDF/Directive%20PDF%20Files/Other%20Directives%20that%20may%20affect%20equipment/Product%20Liability%20Directive.pdf

  Hence in 1982, Jacques H. Herbots at Leuven still had to refer to thalidomide when teaching product liability. Post-1985 editions of his lecture notes did no longer refer to thalidomide.
  Thursday, November 13, 2008 3:41:00 PM

  Ivo Cerckel
  politiek secretaris LVSV-Leuven 1984-85
  Ivo Cerckel [4] reageerde op deze reactie.

 3. From The Sunday Times
  February 8, 2009
  Thalidomide ‘was created by the Nazis’
  The damaging drug may have been developed as an antidote to nerve gas
  Daniel Foggo
  http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/health/article5683577.ece
  UITREKSEL
  THE morning sickness drug thalidomide, which caused pregnant women to give birth to babies without arms and legs, was first developed by the Nazis, probably as part of their chemical weapons programme, according to new research. Two separate academics have revealed the discovery of documents indicating that the drug did not originate with Chemie Grünenthal, the postwar German chemical firm, as has always been claimed.
  @Ivo Cerckel [2]: @Ivo Cerckel [2]: @Ivo Cerckel [2]:

Comments are closed.