In plaats van “openbare” is het juister om van “overheidsscholen” te spreken. Immers van begin tot einde zijn die scholen een overheidsproject. Daarom is het onderwijs en de resultaten zo slecht.

Jacob Hornberger toont dat op heldere wijze aan in “The Socialism of Public Schooling”


The Socialism of Public Schooling
by Jacob G. Hornberger, (President FFF) November 5, 2008

While the nation is on the subject of socialism, we really ought to talk about public schooling. With the possible exception of the military, it’s the best example of a socialist institution one could ever find. It’s not a coincidence that public schooling is one of Fidel Castro’s favorite government programs.

Actually, “public schooling” is a misnomer. It would be more accurate to call it “government schooling” because it’s a government operation from start to finish. That’s different from, say, public movie theaters or public restaurants. Those are private businesses that are open to the public.

Like the military, public schooling operates in a top-down, command-and-control manner. It’s a perfect model of socialistic central planning, a system in which government officials plan and direct the activities of the citizenry rather than simply leaving the citizenry free to plan and direct their own affairs.

Whether the control comes from the state government, through the state department of education, or the local government, through a school board, the principle is the same – a group of appointed or elected government officials is directing the educational decisions of multitudes of students. That’s different from the private sector, where consumers, through their spending decisions, determine the direction of entrepreneurial and business activity.

Government officials decide the textbooks and the curricula in government schools. Thus, they decide the substance of what is to be taught to the students. In socialist countries like Cuba, we usually call that process indoctrination.

An American teacher might deviate from time to time from official doctrine, but if the deviation is major and persistent, the teacher will ultimately be forced into conformity. For example, suppose a schoolteacher begins teaching students that the drug war is immoral and destructive and, therefore, that drugs should be legalized. Outraged parents would bring their wrath down upon the school board, which would pressure the principal, who would send an appropriate message to the teacher.

How are public schools financed? Through coercion. Everyone, even people who do not have children, is taxed to fund this government enterprise. It’s called taking money from everyone to subsidize those who have children. Or as Karl Marx would have described this process of spreading the wealth, “From each according to his ability, to each according to his needs.”

The private sector gets its money differently. Private businesses must produce goods and services that people find sufficiently valuable to pay for voluntarily.

How do government schools get their customers? Through force. That’s where compulsory-attendance laws come into play. If a parent fails to send his children into the public school system or fails to subject them to some alternative form of government-approved education (e.g., charter schools, government-licensed private schools, or homeschooling), the parent is subjected to extreme sanctions, including imprisonment. Of course, that’s not the way that businesses in the private sector get their customers.

What’s the alternative to government schooling? No, not charter schools or a voucher system or even a system of government-licensed private schools or government-supervised homeschooling. Those reforms leave government in charge of education and continue to rely on coercion.

Instead, the genuine alternative to government schooling is a free market in education – that is, an educational system that is entirely free of governmental involvement – a total separation of school and state. A free-market educational system would operate the same way that restaurants and movie theaters operate. Consumers, not the government, would decide the appropriate educational vehicles for their children, and businesses and entrepreneurs would supply those demands by providing people with educational products and services.

Advocates of government schooling claim that parents are not competent to make educational decisions for their children. That raises an obvious question: Why not? Aren’t most parents products of public schooling? If public schooling has produced a nation of adults who lack the competence to guide their
hildren’s education, why do we want to continue a system that is likely to produce the same result?

Zie:   The Socialism of Public Schooling

7 REACTIES

 1. Niets nieuws voor wie effe nadenkt, uiteraard.
  Maar dat laatste argument vind ik wel een goede. Moet ik onthouden voor discussies met collectivisten.

  “Advocates of government schooling claim that parents are not competent to make educational decisions for their children. That raises an obvious question: Why not? Aren’t most parents products of public schooling? If public schooling has produced a nation of adults who lack the competence to guide their children’s education, why do we want to continue a system that is likely to produce the same result?”

 2. Jammer, dat deze discussie over het USA model gaat. In de USA is geen vrijheid van onderwijs. Daar moet jij verplicht je kinderen sturen naar een school die aan jou toegewezen is. Dat toewijzen gebeurt heel simpelweg door schooldistricten. Ontsnappen is dus enkel mogelijk door te verhuizen of naar een private school te gaan. Echter, je bent je belastinggeld dan nog steeds wel kwijt, én mag het hele bedrag alsnog ophoesten voor de private school. Voor veel ouders niet te betalen en dus is verhuizen de enige optie. In de USA zie je dan ook dat sommige ouders hun kinderen ‘inschrijven’ (er is technisch geen GBA zoals bij ons) in een andere wijk bij hun tante, oma, kennis, etc. Uiteraard moeten populaire publieke scholen hier dan weer op controleren via huisbezoeken etc.

  Het wordt nog erger omdat het publieke onderwijs in de USA heel erg slecht is. Er zijn uiteraad positieve uitzonderingen, maar het gemiddelde kwaliteitsniveau daar is slechter dan bijvoorbeeld ons bestel. Zie o.a. op YouTube ‘Stupid in America’ van Jon Stossel.

  McCain wilde dit aanpakken, door het geld dat jij indirect zou krijgen door je kind naar de toegewezen publieke school te sturen, via een voucher beschikbaar te stellen, zodat jij zelf ene school kon uitzoeken. Ook private! Zou een andere school duurder zijn, moet je uiteraard het verschil wel zelf bijpassen.
  Obama was hier fel tegen. Dit komt omdat de lerarenvakbonden uiteraard deze verplichte winkelnering helemaal niet wilde verliezen. De enige manier waarop een school kan sluiten is daar als in een district niet genoeg kinderen zijn. Maar dan vindt er gewoon een herverdeling van de districten plaats. Niks concurentie! Uiteraard verkocht men dit als “De Republikeinen willen belastinggeld aan private scholen geven.” (Een stelling die ook schaamteloos overgenomen werd door onze USA kieswijzer.)

  Is dit bijzonder? Nee, we zien dat overal ter wereld het de socialisten zijn die tegen vrijheid van onderwijs zijn. In Nederland is vrijheid van onderwijs er enkel gekomen omdat de liberalen en Christenen vorige eeuw een pakt gesloten hadden om de vereiste grondwetwijziging door de eerste en tweede kamer te loodsen. (Let wel, dit was lang voor dat partijen als VVD, CDA en PvdA bestonden.)
  De socialisten waren helemaal niet gediend met vrijheid van onderwijs. De liberalen uiteraard wel, en de Christenen waren voor omdat zij heel goed aanvoelden dat de seculieren helemaal geen behoefte hadden aan Christelijk onderwijs. Zij stemden dus voor uit behoud van het eigen onderwijs.

  Wij zie nu echter dat wederom, of dus eigenlijk nog steeds, dat de socialistische partijen (SP, GL en PvdA) via bijvoorbeeld verplichte spreiding om zwarte scholen te voorkomen proberen te morrelen aan deze zaak. CDA, CU en SGP zijn uiteraard tegen om dezelfde reden als vroeger. Wat we nu echter zien is dat de VVD en D66, die zich liberaal noemen, meer naar het PvdA standpunt beginnen te neigen. Extreem gevaarlijk.

  Zij doen dit op basis van het ook in liberale kringen steeds populairdere anti-religie argument. Er zou geen belastinggeld naar Christelijke scholen mogen. Los van dat dit een pertinente leugen is (Christenlijke, Joodse, Moslim, maar ook Monetsorie en seculiere scholen krijgen exact evenveel geld voor een leerling) betalen gelovigen toch evenveel belasting als een atheist? Als ouders het storend vinden dat hun kind godsdienstonderwijs krijgt, sturen ze hun kind gewoon naar een andere school. Wie is de atheist om een gelovige voor te schijven dat zij hun kinderen niet naar een school mogen sturen waar een levensovertuiging onderwezen wordt, die zij zelf wensen. Het is uiteraard bijzonder onliberaal anderen de vrije keuze te ontnemen enkel omdat jij die keuze slecht vindt!
  Maar het aantal liberalen in Nederland is niet zo groot, en veel VVD’ers of anddere zich liberaal noemende mensen zijn in feite eerder ‘rechts collectivistisch’. Zij verwarren liberaal met seculier of zijn in feite gewoon net zo goed pro-dwang.

  Wat dit artikel mooi aangeeft is dat seculier staatsonderwijs in feite niet anders is. Ook daar wordt een ideologie onderwezen. Alleen omdat sommige VVD’ers en andere nep-liberalen zich schijnbaar wel in die ideologie kunnen vinden, vinden ze maar dat andersdenkenden (gelovigen) hun vrijheid ontnomen moet worden.
  Wat zij niet beseffen is, dat het afnemen van de vrije schoolkeuze automatisch leidt tot staatsonderwijs waarin kwaliteit daalt en uiteindelijk enkel de pro-staat ideologie overblijft. Immers ook niet-religieuze niet-staatsscholen zullen dan vanzelf verdwijnen.

  Vrijheid geeft ‘anderen’ het recht om dingen te doen, waar jij en ik het wellicht me oneens zijn, maar een echte liberaal weet en accepteert dat .

  beek [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Armin [2]:

  Uitstekend verhaal.
  De laatste 40 jaar ongeveer zijn het steeds de socialisten geweest die het onderwijs wilden ‘vernieuwen’. Zij hebben steeds de grootste vinger in de onderwijspap gehad.
  In feite is hun bemoeizucht zo groot geweest dat er van vrije bijzondere scholen nauwelijks meer sprake is.
  De bijzondere scholen moeten aan dezelfde eisen voldoen als de openbare scholen.
  Intussen is het land gedwongen door links opgedeeld in regionale samenwerkingsverbanden, die de financien beheren en uitdelen en de scholen bijna dicteren hoe zij hun onderwijs dienen in te inrichten.

 4. Op het internet kan men gewoon het Zorgplan lezen van het Regionale Samenwerkingsverband Breda eo. Je gaat werkelijk over je nek als je dat allemaal leest.

  ‘In het Zorgplan van het RSV Breda eo is de ontwikkeling van iedere school afzonderlijk nooit opgenomen.
  Alle scholen worden uitgenodigd een zelfevaluatie te schrijven, waarvoor het format door de stuurgroep wordt aangereikt. Op basis van die zelfevaluatie en de daaraan gekoppelde visitatieronde worden de beleidsvoornemens en opbrengstverwachtingen per school in kaart gebracht.’

  Een enorme laag theoretici en managers bemoeit zich met de gang van zaken in elke school.
  Gevolg: wachtlijsten voor het speciaal onderwijs. Geen opvallende kwaliteitsverbetering in het onderwijs, eerder het tegenovergestelde. En een gigantische overhead die ook nog eens erg kostbaar is. Plus leerkrachten die veel van hun tijd moeten steken in alle administratie en overleg die erbij hoort.
  Fraai voorbeeld van intensieve overheidsbemoeizucht met negatief effect.

 5. Deze pagina rendert trouwens niet goed in Firefox.

  Dat komt denk ik doordat de content text ook een hyperlink is o.i.d.

 6. @Armin, je hebt een beperkte visie op wat je schrijft. Als het CDA aanwinst (via hun religieuze scholen) alsmaar stijgt, is dat omdat deze scholen legaal en betaald worden via ons allen (wij zorgen voor hun toekomstige stemmers via hun indoctrinatie-programma op scholen). Ik heb nergens hier een socialistische of een liberale school gezien. Als er geen politieke religie was, was het anders geweest.
  Als ik in mijn woonplaats rondfiets, dan zie ik op elke 350 m een RK school (sommige bijna leeg, maar gesubsidieerd). Er zijn er maar stuk of vier niet religieuze scholen op 75.000 inwoners. Waarbij ik moet vermelden dat er aan elke openbare school een tweede school aan vast zit; een christelijke of een rk – school.
  Heb met de gemeente en de onderwijsinspectie gesproken en zich beklaagd over de situatie. Immers ik heb in mijn straat aan de ouders gevraagd waarom ze gingen verhuizen; meestal was het vanwege het ontbreken aan diversiteit van seculiere scholen. Maar de gemeente ontkent alles. Er zou volgens hen, een grote vraag zijn aan gelovigen scholen, dat zonder een degelijk onderzoek.
  Als er geen animo is, dan zorgt men via de nieuwbouw en wooncorporaties er voor dat er genoeg moslim inwoners hier komen wonen om daarna die scholen te vullen.

  Ik ben tegen indoctrinatie van jonge kinderen met een waandenkbeeld en middeleeuws artefact. Ik wil ze liever filosofie, ethiek en andere menselijke waarden van kritisch denken en verantwoordelijkheid dragen, bijbrengen, dan een indoctrinatie.
  Een seculier staat behoort ook seculier te zijn. De indoctrinatie als het toegestaan is, dan maar in privé sfeer. Ik betaal ook niet voor een andere isme en ik wil dat het openbaar onderwijs dat kan garanderen; in plaats van een gelovige school naast een openbare vast te plakken…
  Inmiddels is de invloed van gelovigen dusdanig gegroeid dat ze zelfs de Darwinsleer ontkennen en binnenkort kunnen we lezen dat het wetenschappelijk onderwijs noodgedwongen ondergronds moet gaan werken, net als voorheen.
  Het moet afgelopen zijn met protectionisme en met indoctrinatie door gelovigen en als maar opleggen van irrationele wanen aan gezonde populatie; ik zie straks dat de psychiaters alsmaar rijker zullen worden.

Comments are closed.