Hij wil ook gratis kranten subsidie uit het Stimuleringsfonds voor de pers geven. Dit overheidsfonds, gevuld door belastinggeld, deelt dat geld uit om: “om afhankelijkheid [van de pers] van de overheid te voorkomen.” Moet je nu lachen of huilen? Maar het staat er echt op de OCW site:
 


Organisatie
Een bestuur leidt het Stimuleringsfonds voor de Pers. De leden worden voor vijf jaar bij Koninklijk Besluit benoemd. Dit gebeurt op voordracht van het Stimuleringsfonds en in overleg met de minister van OCW. Het bestuur vergadert minimaal één keer per maand, afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen. Een bureau helpt het bestuur. De vaste medewerkers daarvan zijn op grond van de Mediawet in dienst van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Zij worden benoemd door het bestuur” Zie site OCW

Het komend jaar betaalt Plasterk (????) 1 miljoen euro en vanaf 2010, 2,3 miljoen euro belastinggeld aan dat fonds.

Dit is een belachelijke verdraaiing van feiten. De overheid gaat belastinggeld uitdelen aan de pers. Dat doet ze via een door de overheid benoemd fonds, dat bestuurd wordt door door de overheid benoemde bestuurders. En daardoor zou de pers onafhankelijk worden van die overheid?

Iedereen die even nadenkt, moet toch tot de conclusie komen dat hierdoor de pers net afhankelijk van die overheid wordt gemaakt? Zoals dat ook door enkele bladen wordt bevestigd. En die afhankelijkheid is in feite een nationalisering. Die eventueel in een later stadium geformaliseerd kan worden.

Kennelijk denkt “niemand” in dit land meer na en laat “iedereen ” dat alles zo maar over zich heen gaan.
Er is maar één goede oplossing: Dit fonds en deze subsidies onmiddellijk stoppen en het geld terug naar de belastingbetaler.

5 REACTIES

 1. Amper 2,3 mln? Wat stelt zoiets nou voor op de totale omzetcijfers van de branche? Reken maar dat dit bedrag middels de salamitechniek de volgende jaren fors opgetrokken zal worden. Vermoedelijk in combinatie met een maximumprijs per krant “in het algemeen belang”, waardoor er minder geld binnenkomt van lezers want de verkopen zullen heus niet toenemen. Zodoende zijn de uitgevers dan niet rendabel zonder de tientallen of honderden miljoenen subsidie en eenmaal afhankelijk, zijn ze echt genationaliseerd.
  Dit of een verbod op meer dan pakweg 10% ruimte voor advertenties “om de onafhankelijkheid van bedrijven en hun commerciele belangen te waarborgen”. Een combinatie van maatregels is evenmin uitgesloten, uiteraard.

 2. Er is ook een andere oplossing: boycot al die subsidiesponsen. Bij kranten gaat dat bovendien super makkelijk: gewoon niet kopen, levert nog geld op ook! Gratis kranten op stations gewoon niet aannemen. Blijven ze lekker zitten met de gesubsidieerde oplage. Zouden zogenaamd kritische opiniebladen als de HP/DeTijd ook hun hand ophouden? Ik weet het niet.

  Boycotten van (gratis) kranten doe ik al jaren, alleen al vanwege alle bagger die er in staat. Ik liever een goed boek – bij voorkeur gekocht in een land zonder ‘vaste boekenprijs’.
  Ron [3] reageerde op deze reactie.

 3. @jjvandinges [2]: Dat werkt maar half aangezien uitgevers etc via de stichting Reprorecht bedrijven laat afpersen te betalen voor “copieren” van auteursrechtelijk beschermt werk, waarbij de primaire criteria is of je beschikking hebt over een apparaat waarmee fotocopieen gemaakt kan worden.

 4. @Ben Van Herwijnen [4]:

  Succes:)

  citaat van de website http://www.republikeinenen.org

  ” De overheid zorgt voor een modern stelsel van sociale voorzieningen:

  * Een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor degene die niet kunnen werken
  * Een bestaansuitkering aan degene die geen werk of andere inkomsten hebben.
  * De AOW uitkering voor ouderen.
  * Werkgevers het recht geven personen in de bijstand met een verplichte CWI inschrijving, tegen ten minste het minimumloon in dienst te nemen. Dezelfde werkgevers de plicht opleggen al hun vacatures aan te melden bij het CWI. Zo heeft iedereen gelijke kansen op werk en zit niemand ten onrechte in de bijstand.
  * Het in 2006 ingevoerde solidaire zorgstelsel is prima en moet zo blijven.
  * De hoogte van de uitkeringen laten afhangen van de hoogte van de welvaart.
  * Zo is iedereen voorzien van geld om te leven en verzekert van gezondheidszorg.”

  iets geeft mij het gevoel dat je weinig steun gaat krijgen.

  ontopic: staatsteun aan de media is zeer onwenselijk. wat wel gesteund mag worden is het integraal overnemen van persberichtgen van persbureaus, betaald door de oveheid. kunnen we zelf zoeken wat er nieuws vinden.

Comments are closed.