In mei 2008 verscheen in de V.S. de NY Times bestseller The Prosecution of George W. Bush for Murder, door Vincent Bugliosi, de befaamde voormalig Gedeputeerde Openbare Aanklager (Deputee District Attorney) van Los Angeles. Bugliosi behandelde in zijn carriere 106 moordzaken, waarvan hij er 105 won. Hij hoopt met zijn boek de gerechtigheid in de V.S. te herstellen.

In deze video presenteert hij zijn boek, waarbij hij in het kort enkele feiten beschrijft, waarop hij zijn aanklacht baseert.

Bugliosi zegt, dat hij over gedocumenteerd onweerlegbaar bewijs beschikt, dat G.W. Bush de V.S. onder valse voorwendselen in een oorlog heeft betrokken, een oorlog die niet alleen de dood van ca. 4000 Amerikaanse soldaten heeft veroorzaakt, maar ook die van meer dan 100.000 onschuldige Iraakse mannen, vrouwen en kinderen en die de V.S. meer dan 1 biljoen (10^12) USD heeft gekost. Een man die de V.S. in een uitzichtloze oorlog heeft gestort en de V.S. heeft vervreemd van vele geallieerden in de Westerse wereld.

[HTML1]

16 REACTIES

 1. How can? Dit klinkt nogal hard en de bewijzen lijken ook duidelijk.
  Wat is er toen verder gebeurd?
  Heeft een gerechtshof zich ermee bemoeid? Of kan dat niet met een president? Is toch met Clinton en Nixon ook gebeurd?

  Maar ook in Nederland heeft Jan Peter Balkenende een onderzoek naar Nederlandse deelname tegengehouden. Tot nu toe?

  Armin [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [1]:
  In een ander interview legt hij uit, dat elke nabestaande van een gesneuvelde militair een aanklacht kan indienen bij de locale DA. Met dit boek reikt hij deze DA’s de juridische elementen aan die nodig zijn om een strafrechtelijke procedure aanhangig te maken. Anders zouden ze al dat vooronderzoek helemaal zelf moeten doen voor ze daadwerkelijk aan een kansrijke vervolging toekomen.

  Tot dusver zijn er nog geen procedures gestart, maar hij heeft goede hoop, dat het ervan zal komen. Hij acht een strafproces tegen de president en zijn administratie de beste, zo niet de enige manier, waarop de VS politiek en moreel schoon schip kan maken.

  Google “The Prosecution of George W. Bush for Murder” in de rubriek “video” en je vindt andere interviews met Bugliosi.

  Tegen Clinton en Nixon zijn geen juridische maar politieke processen gevoerd (impeachment procedures). Nixon heeft de impeachment procedure verloren, Clinton niet.

  Over de vraag of de President strafrechtelijke immuniteit geniet of niet, heb ik niets gevonden.

 3. Laatr hij het maar bij een boek houden.

  Immers, zijn boek zal geld opleveren, terwijl als hij een zaak begint, hij waarschijnlijk veel, heel veel geld zal verliezen. (Alhoewel hij als OM’er waarschijnlijk gewoon op kosten van de staat zijn politieke kleur mag beleiden.)

  En ja 105 uit 106 is ook beter dan 105 uit 107 … (Hoeveel niet-moordzaken behandelde hij overigens?) Maar goed, hij kwam waarschijnlijk aan zijn score door veel boeven gewoon te laten lopen en enkel de clear-win-cases aan te nemen.

  Bush is herkozen in 2004. End-of-moral-case. Iedere Amerikaan die toen niet goed wist wat er aan de hand was, was te dom om uberhaupt te mogen stemmen. Sterker nog, iedereen die uberhaupt denkt dat iemands mening over die oorlog nog beinvloed wordt en werd door dit soort ‘feiten’ probeert een ander voor de gek te houden. De mening over die oorlog was al lang vast in iedereens hoofd en men zocht er druk ‘feiten’ en interpretaties bij om het eigen ‘gelijk’ te halen.

  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [1]: We hebben het hier over iemand die een BOEK promoot. Dat moet sappig zijn anders verkoopt het niet. Die heel aanklacht is lariekoek en kan hij nooit hard maken en heeft hij dus ook nog niets eens een second geprobeert of zelfs overwogen Weet je hoeveel totale lariekoek boeken er wekelijks uitkomen?

  Deze man echter werd uitgenodigd omdat dit *Democratische* commissie het wel leuk vond. Denk je dat in het USA parlement geen vieze politieke spelletjes gespeeld worden? In onze commissies worden ook allerlei getuigen van allerlei pluimage uitgenodigd door verschillende politieke stromingen.

  Niet meteen elke schreeuwer serieus nemen, Hub.

  Laten we immers niet doen alsof de tegenstanders van de oorlog als er meer dan 500 WDM’s gevonden waren en Saddam ze ook nog maakte ze wel akkoord waren geweest et de inval. Iedereen had zijn eigen motieven. Zowel voor als tegen. En anchteraf in de modder poken en doen alsof je reuze oprecht geinteresseerd was in wat er aan de hand was, is hypocriet. Balkenende heeft grootgelijk geen onderzoek te willen. Dat geeft geen nieuwe feiten, verandert niemands mening en resulteert enkel in oeverloos afzeiken door de oppositie ongeacht wat er gevonden wordt.

  Spy-Nose [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Armin [3]:

  Bugliosi was oorspronkelijk van plan maar 2000 exemplaren te laten drukken. Hij lijkt het onderzoek eerder uit idealisme gedaan te hebben. Hij had nooit gedacht, dat het zo een succes zou worden, dat het boek tien weken op de bestseller lijst zou staan.

  Bugliosi dankt zijn reputatie mede aan de Manson case.

  “Maar goed, hij kwam waarschijnlijk aan zijn score door veel boeven gewoon te laten lopen en enkel de clear-win-cases aan te nemen.”

  Hoezo “waarschijnlijk”? Referenties?
  Ik vraag me af, of het systeem op die manier werkt. Tenslotte moet een DA wel gekozen worden.

  “Iedere Amerikaan die toen niet goed wist wat er aan de hand was, was te dom om uberhaupt te mogen stemmen.”

  Dat geldt voor het hele democratische systeem en m.m. heel misschien ook wel voor Nederlanders. Zou het niet?

  “Sterker nog, iedereen die uberhaupt denkt(…), probeert een ander voor de gek te houden.

  Kun je dat aantonen?”

  “De mening over die oorlog was al lang vast in iedereens hoofd en men zocht er druk ‘feiten’ en interpretaties bij om het eigen ‘gelijk’ te halen.”

  Denk je? De feiten duiden in een andere richting. Er heeft sinds 2003 een landslide verschuiving plaatsgevonden in het denken over die oorlog, getuige alleen al de enorme daling in de populariteit van Bush en de eclatante overwinning van Obama op de kansloze McCain. De Amerikaanse kiezer sprong liever in het duister dan nog 4 jaar het risico te lopen op een voortzetting van de Bush catastrophe.
  Armin [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Armin [4]:
  “Die heel aanklacht is lariekoek en kan hij nooit hard maken en heeft hij dus ook nog niets eens een second geprobeert of zelfs overwogen Weet je hoeveel totale lariekoek boeken er wekelijks uitkomen?”

  So what? Trouwens, hoe weet je dat allemaal ? Heb je het boek al gelezen?

  “Niet meteen elke schreeuwer serieus nemen, Hub.”

  Het lijkt er meer op, dat jij maar wat loopt te schreeuwen. Je hebt tenminste nog niets aangetoond, nog geen referentie, niets.

  “Iedereen had zijn eigen motieven.(…)”

  Noem eens man en paard svp. Wel of geen Irak-oorlog maakt nogal wat verschil, dacht ik.

  “Balkenende heeft grootgelijk geen onderzoek te willen. Dat geeft geen nieuwe feiten,(…)”

  Oh nee. Inderdaad. Wie niet wil graven vindt nooit wat. Kennelijk weet jij nu tevoren al meer dan een onderzoeker wellicht op basis van nieuwe feiten achteraf kan concluderen.

  “verandert niemands mening”

  Inderdaad: Geen nieuwe feiten, dus geen verandering van mening.
  Check your premises.

  “en resulteert enkel in oeverloos afzeiken door de oppositie ongeacht wat er gevonden wordt.”

  He, misschien zou er toch wat gevonden kunnen worden…
  De discussie die dan ontstaat moet bij voorbaat worden afgedaan met “oeverloos afzeiken”.
  Tja, over “afzeiken” gesproken. Wie begint hier eigenlijk over “afzeiken”?

  Ik herhaal: kom nou eens met feiten en verwijzingen voor jij zelf begint mensen af te … die proberen de feiten te onderzoeken en een mentaliteitsverandering teweeg te brengen.
  beek [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Spy-Nose [6]:

  Waarom steeds dat geroep om referenties? Is de mening van een referentie belangrijker dan die van Armin? Of krijgen we vervolgens een woordenwisseling over de referentie, als afleidende methode.
  Armin heeft 1 belangrijk punt genoemd waarop Spynose niet is ingegaan (behalve door selectief te knippen):
  Armin zegt dat Bush werd herkozen, terwijl alle kiezers op de hoogte konden zijn van wat er in Irak gebeurde.

 8. Inderdaad. Dat laatste is nu net ongeveer het enige punt (op de 10 andere punten van kritiek), dat ik was vergeten. Hier dan, omdat ik niet de beroerdste ben.

  Als 50%+1 van de troep besluit om collectief uit moorden te gaan, valt er weinig meer aan te doen.

  Maar wat te doen, als de bende halverwege het bloedbad besluit dat het moorden toch niet zo’n goed idee is?

  -Moeten de gewetensbezwaarden hun mond dan maar houden, omdat ze door de (gristelijke en andere reguliere) moraalridders van deze wereld als renegaten en apostaten worden afgeserveerd?

  -Mag er niet meer over gediscussieerd worden, omdat het “oeverloze gezeik” volgens Armin maar afgelopen moet zijn?

  -Moet het moorden en plunderen maar doorgaan?

  -Waarom zou men niet mogen proberen een discussie op gang te brengen? Praten is beter dan schieten.
  Oh ja, ik vergat punt 12:

  “Laten we immers niet doen alsof de tegenstanders van de oorlog als er meer dan 500 WDM’s gevonden waren en Saddam ze ook nog maakte ze wel akkoord waren geweest et de inval.”

  Hoe weet Armin dat? Bugliosi toont keihard aan, dat Bush in 2003 in strijd met de rapportage van 16 verschillende inlichtingenbronnen over de WMD, de gerapporteerde feiten doelbewust en opzettelijk 180 gr. heeft omgedraaid door in strijd met de waarheid voor het Congres te beweren, dat er wel WMD’s waren en Saddam een direct gevaar voor de nationale veiligheid was.
  Dat was een aperte leugen, bedoeld om zijn oorlog te rechtvaardigen. Iedereen weet inmiddels wie hiervan hebben geprofiteerd. Follow the money.

  Mag ik nu ook een passend onderbouwd punt voor punt antwoord op mijn hele repliek vernemen?
  Armin [11] reageerde op deze reactie.
  Armin [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Spy-Nose [8]:

  Maar het was wel precies het belangrijkste punt.
  Moeten gewetensbezwaarden hun mond houden? Nee hoor. Wie zegt dat?
  ‘Collectief uit moorden gaan’, is een karikatuur. Het Amerikaanse leger doet alles om de veiligheid van de burgers te waarborgen.
  Het zijn de extremistische moslimgroepen (gesteund door o.a. Iran) die zomaar overal burgers vermoorden, ontvoeren, bedreigen, molesteren of opblazen.
  Dat doet het Amerikaanse leger niet, en dat WIL het Amerikaanse leger ook niet.
  Moet het moorden en plunderen doorgaan? Niet als het aan Amerika ligt.
  Wie wil hier eigenlijk schieten?
  Beetje veel oneigenlijke karikaturen worden door Spynose ingezet.
  Die laatste vraag zal vooral aan Armin zijn gericht.
  Hoewel ik antwoorden punt voor punt niet erg interessant vind. Veel punten van Spynose zijn bijzaak, en niet van wezenlijk belang m.b.t. de aanklacht van deze Bugliosi.

 10. “Maar het was wel precies het belangrijkste punt.”

  Wat dus vervolgens ook door mij geheel is weerlegd.
  Beeks strategie is daar dan ook niet meer op in te gaan, zoals hij ook niet inhoudelijk ingaat op alle andere punten van mijn repliek.

  “Het Amerikaanse leger doet alles om de veiligheid van de burgers te waarborgen.”

  Vraag dat maar eens aan de Irakezen. Hun veiligheid was onder Saddam aanzienlijk beter gegarandeerd.

  Maar goed, denk maar niet, dat ik bereid ben mijn repliek te gaan verdedigen, terwijl men denkt weg te komen met nietszeggende kretologie in plaats van zijn standpunt deugdelijk te onderbouwen.
  beek [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Spy-Nose [5]: Sinds 2003? En wat gebeurde er tijdens die landslide in 2004? Die groite Satan Bush werd gewoon herkozen terwijl iedere inwoner al uitvoerig maandenlang had zitten discussieren over Irak en hoe wel/niet terrecht het was. De grootste motie van afkeuring had men toen kunnen geven, en heeft men niet gegeven omdat men op dat moment andere zaken belangrijker vondt.

  En nu jaren later is al helemaal niemand geinteresseerd in deze zaken. Enkel zij die toch al tegen waren …

  De rest wil gewoon zo snel die troepen terug. De enige discussie is nog of we daarbij de rotzooi, de rotzooi mogen laten of niet.

  @Spy-Nose [8]: Mag er niet meer over gediscussieerd worden, omdat het “oeverloze gezeik” volgens Armin maar afgelopen moet zijn?

  Verdraaien en overdrijven is ook een kunst. Van mij mag je overal over praten, maar om een parlementair debat te houden, terwijl dat enkel om politieke gronden gevoerd wordt, lijkt mij redelijk zinloos. Balkenende heeft in mijn ogen 100% gelijk dat debat niet te willen voeren. Heeft geen enkele meerwaarde, komt niets uit en niemand is geintereseerd in de uitkomst. Immers stel je voor dat er uitkomt, dat Balkenende oprecht is geweest en bijvoorbeeld ook – om maar even in de lijn van het artikel wat te roepen – om de tuin is geleid. Los dat ik totaal niet geloof dat de Balkenden bashers dan ook maar één woord van excuses zullen aanbieden, weten we dan eigenlijk iets nieuws?

  Spy-Nose [13] reageerde op deze reactie.

 12. @Spy-Nose [8]: Spynose, overigens

  Bush in 2003 in strijd met de rapportage van 16 verschillende inlichtingenbronnen over de WMD, de gerapporteerde feiten doelbewust en opzettelijk 180 gr. heeft omgedraaid door in strijd met de waarheid voor het Congres te beweren, dat er wel WMD’s waren en Saddam een direct gevaar voor de nationale veiligheid was

  De discussie was niet zozeer of er nog WDM’s waren, maar nog actief WDM’s gemaakt werden. Zo ja, zou hij die ook nog hebben uiteraard.

  De VN constateerde al heel lang dat er enkele honderden chemische artillerie kogels van de Irak-Iran oorlog ‘missing’ waren. Saddam loog – zo bleek achteraf – dat ze vernietigd waren, weg, etc.

  Er is later nooit enige bewijs gevonden dat Saddam nog chemische wapens probeerde te maken. Hij had er gewoonweg vermoedelijk niet de capaciteit voor en kon het dus niet meer. En ja, dat Bush waarschijnlijk enkel de bronnen die riepen dat het wel zo was citeerde en de andere negeerde zal best. Bush wilde die inval dolgraag. Wisten we dat in 2002 niet al?

  Feit is wel, dat die paar honderd chemische shells wel gevonden zijn in Irak. Die lieverd, Saddam had dus gewoon zitten liegen. Dat die shells zo goed als onbruikbaar waren gezien de leeftijd doet daar verder weinig aan af. De Nederlandse media heeft haar uiterste best gedaan dit feit zo goed mogelijk niet te melden in onze media, want dat paste niet in het ‘bashen’. In de USA is er echter gewoon een brief naar het parlement gestuurd en is het wel in de media besproken. Daar was echter een non-issue, daar het hele conflict over wel/niet onjuist voorlichten niet ging over bezitten, maar produceren.

  Ander hilarisch feit was dat enkele hoge Iraakse officieren zelf ook oprecht geloofden dat zij nog chemische wapens hadden waarmee ze die Amerikanen wel een poepie konden laten ruiken. Pas veel te laat leerden zij, dat ze ze zelf niet meer hadden.

  Waarom noem ik dit? Omdat dit soort details precies de dingen zijn die je uit een parlementair onderzoek zou kunnen halen. Noch jij, noch de media, noch de politieke partijen en noch de grote massa echter zijn geintereseerd in deze zaken. Hun mening is al lang in brons gegoten. Irak is passe (alleen de terugtrekking nog niet), Bush is passe, time to move on.

  Dit soort onjuiste voorlichting op details door onze media is ook exemplarisch dat ook onze media heel vaak totaal niet geintereseerd was in de feiten.

  Spy-Nose [14] reageerde op deze reactie.

 13. @Armin [11]:

  Ik constateer, dat je niet of nauwelijks feitelijk ingaat op mijn repliek. Het heeft weinig zin om op deze wijze in discussie te gaan. Je verschuift de discussie naar Balkenende, terwijl het boek gaat over de Bush administratie en de Irak-oorlog.

  Het huidige politieke beeld van de Amerikaanse kiezer omtrent Irak verschilt inmiddels hemelsbreed vergeleken met dat in 2003/2004. Dat bedoel ik met “landslide”.

  Langzaam maar zeker is het besef doorgedrongen, dat Bush met zijn oorlogsavonturen het land economisch en moreel op de rand van de afgrond heeft gebracht.

  “Balkenende heeft in mijn ogen 100% gelijk dat debat niet te willen voeren. Heeft geen enkele meerwaarde, komt niets uit en niemand is geintereseerd in de uitkomst.(…)”

  Off topic. En nogmaals, hoe weet je dat allemaal zo goed? Waar haal je dat vandaan?

  Je hoeft er natuurlijk niet op in te gaan, maar dan hoef je ook geen serieuze discussie te verwachten.

 14. @Armin [12]:
  Twee opmerkingen vooraf:
  1) Het schijnt, dat je eindelijk wat concreter wordt in je kritiek. Dat is een goede zaak.
  2) Ik wil niet vervelend doen, maar ik ontwaar enkele storende foutjes. WMD staat voor Weapons of Mass Destruction. Je schrijft herhaaldelijk WDM, terwijl je vermoedelijk WMD bedoelt.
  “Media” is meervoud van “medium” (Latijn voor middel), zoals “musea” mv is van “museum”. Steeds meer mensen schijnen dat niet te weten en maken de fout “media” als enkelvoud op te vatten.

  “En ja, dat Bush waarschijnlijk enkel de bronnen die riepen dat het wel zo was citeerde en de andere negeerde zal best. Bush wilde die inval dolgraag. Wisten we dat in 2002 niet al?”

  Bush heeft volgens Bugliosi zitten knoeien in de originele rapporten om het Congres over te halen. Dat is onwettig en strafbaar. Het ging erom of de VS in oorlog zouden komen of niet. Dat is niet zonder meer een zaak van de executive power alleen.

  “Noch jij, noch de media, noch de politieke partijen en noch de grote massa echter zijn geintereseerd in deze zaken.”

  Onjuist en weer niet onderbouwd.
  Toevallig ben ik als klassiek liberaal juist wel geïnteresseerd in deze zaken. Waarom? Omdat ik van mening ben, dat de huidige monetaire crisis vooral een gevolg is van een jarenlang proces van verloedering van wat je zou kunnen noemen de “maatschappelijke moraal”.

 15. @Spy-Nose [10]:

  Ik ging op de meeste punten in, en gaf een kort commentaar.
  Op de misleidende karikaturen, kretologie, van Spynose kan verder niet worden gebouwd natuurlijk.
  En de reactie op punt 12 was nog niet aanwezig toen ik reageerde. Die is daarna kennelijk nog toegevoegd.

 16. Ook Willem Oltmans (* 1925, + 2004) stond enigszins kritisch tegenover het quartet Bush, Cheney, Rumsfeld en Powell, dat hij placht aan te duiden met de naam “Gang of Four”, zo bleek gisteravond uit een documentaire gewijd aan de befaamde journalist.

Comments are closed.