Opeens pleit zelfs het CDA voor een vlak-tax. Terecht, want een vlak-tax is beter voor iedereen, mits natuurlijk een laag tarief gehanteerd wordt. Goed voor iedereen? Ja, behalve voor die kleine groep mensen die dit land besturen, en zichzelf politici noemen. Waarom zijn politici, die toch het “algemeen belang” zouden moeten dienen, niet gecharmeerd van één vlak tarief qua belastingen?
De kans dat het vlak-tax voorstel van het CDA ooit ingevoerd zal worden is dan ook nauwelijks aanwezig. Het lijkt afkomstig te zijn van mensen die nadenken, niet van actieve politici.

Om te begrijpen waarom er vrijwel geen politici voorstander van een vlak-tax zijn is het handig om eens in de huid van een politicus te kruipen. Politici leven bij de gratie van problemen in de samenleving. Allen proberen ze op hun eigen manier duidelijk te maken dat zij oplossingen bieden voor problemen, als we maar op ze stemmen. Zonder problemen zouden politici niks te doen hebben, en raken ze uiteindelijk hun baan kwijt.

Problemen oplossen is dus in feite tegennatuurlijk gedrag van een politicus. Net zoals een systeembeheerder zelden zal streven naar een probleemloos functionerend computersysteem voor het bedrijf waar hij werkt. Zonder problemen immers geen inkomsten!

Een vlak-tax levert heel veel duidelijkheid op. Iedereen betaalt hetzelfde tarief, dus makkelijker kan het niet. Bovendien zijn er ook geen ingewikkelde aftrekposten meer mogelijk. Maar willen politici wel duidelijkheid? Ook politici zien wel in dat belastingheffing niet het meest populaire onderdeel is van de overheid. Daarom is het voor hen van belang om te verbloemen hoe veel geld men nu eigenlijk binnenharkt via de dienst die het niet leuker kan maken. Daarvoor zijn aftrekposten een prachtig middel.

Héél veel mensen verkeren bijvoorbeeld dankzij de hypotheekrenteaftrek in de prachtige illusie dat ze geld krijgen van de belastingdienst. Jawel, de belastingdienst maakt maandelijks of jaarlijks een bedrag over op uw rekening. De champagnekurken kunnen knallen!

Slechts weinigen beseffen dat dit een sigaar is uit eigen doos. Dat ze de centen die ze terugkrijgen eerst zelf drie keer hebben moeten betalen. Om de illusie in stand te houden wordt een groot deel van wat u aan belasting betaalt dan ook niet op het loonstrookje afgedrukt. De werkgeverslasten zijn voor de werkgever, daar heeft u als werknemer niks mee te maken. Een prachtig systeem, want velen denken echt dat de belastingdienst geld geeft.

Het zorgstelsel met alle toeslagen maakt deze illusie alleen maar sterker. En sinds kort heeft de belastingdienst nog meer fans, omdat ze ook de huursubsidie mogen uitbetalen. De gemiddelde Jan met de Pet ziet de dienst dan ook als schenker, en niet als inner. Sinterklaas komt helemaal niet uit Spanje, maar woont gewoon in Den Haag!

Dat maakt de situatie voor politici erg prettig. De kans op een belastingoproer is vrij klein, zo lang deze illusie maar in stand blijft.

De hertog van Alfa werd ooit met flink wat geweld naar huis gestuurd vanwege de “tiende penning”, Een omzetbelasting van 10% op de verkoop van alle roerende goederen. Verder voerde hij een eenmalige belasting op alle bezittingen van 1%, en een omzetbelasting van 5% op de verkoop van onroerende goederen. Naar hedendaagse maatstaven lachwekkend lage tarieven. Maar wel de oorzaak van de 80-jarige oorlog. Belastingheffing kan dus nogal vervelende gevolgen hebben voor machthebbers. Het is dus voor politici belangrijk om de belastingen zo onduidelijk mogelijk te houden.

Belastingverlaging doorvoeren is het laatste wat politici willen, belastingcenten zijn immers de hand die hen voedt, de bron van al hun weelde, en de basis van hun macht. Het huidige belastingsysteem is dusdanig ondoorzichtig dat er minimaal 4 jaar studie nodig is om het een klein beetje te kunnen begrijpen. Dat biedt heel veel mogelijkheden. Niet alleen om de heffingen zo verkapt mogelijk te houden, maar ook nog om belangengroepen tevreden te stellen. En dát levert weer kiezers op.

Als men in een systeem met een vlak-tax meer wil gaan uitgeven, en iedere politicus weet daar uiteraard wel goede doelen voor te verzinnen, dan zal de belasting omhoog moeten. Da’s in zo’n systeem niet makkelijk door te voeren, omdat iedereen er dan direct aan meebetaalt, ook het electoraat van de betreffende partij. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dat kost stemmers. Het huidige systeem biedt véél meer mogelijkheden om iedereen het idee te geven dat hij of zij beter wordt, ten koste van alle anderen.

En dáár wil men de burgerij hebben en houden. Geef de mensen de illusie dat ze meer voordeel hebben dan nadeel van belastingen, dat het systeem juist voor hen gunstig uitpakt, en ze zullen zich als vee naar de slachtbank laten leiden.

Want een slachtbank is het. Geen zinnig mens kan beweren dat de Nederlandse overheid, die ruim de helft van alle productiviteit in beslag neemt, géén negatief effect heeft op de welvaart van ons allemaal.

Behalve de politicus. Want hij kan je vertellen dat hij beter weet wat er met het geld van uw buurman gedaan kan worden dan dat die buurman het zelf weet. De buurman, ja, want u krijgt natuurlijk geld en diensten.

12 REACTIES

 1. Was het niet Milton Friedman die het systeem heeft bedacht dat werkgevers verantwoordelijk zijn om de inkomstenbelasting over loon direct aan de fiscus te betalen? Zodat werknemers de pijn van het betalen niet voelen?

  De reden waarom het CDA op dit moment met de vlaktaks komt is omdat de PvdA nav de kredietcrisis ontzettend hard stijgt in de opiniepijlingen. Die vlaktaks komt er natuurlijk nooit, maar ze doen het gewoon voor de zetels.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @DrNomad [1]:
  “…..dat werkgevers verantwoordelijk zijn om de inkomstenbelasting over loon direct aan de fiscus te betalen? Zodat werknemers de pijn van het betalen niet voelen?…”

  Inderdaad ZIEN veel werknemers alleen maar wat ze in het handje krijgen. Velen weten niet eens wat ze bruto verdienen.
  En er zijn er maar weinigen die beseffen dat de “werkgevers” bijdrage ook door de werknemer wordt geproduceerd. Dat zou je dus bij het bruto loon moeten tellen, en dan zien hoe laag het percentage is dat de werknemer maar in handen krijgt.

  Zettex [10] reageerde op deze reactie.

 3. “… want een vlak-tax is beter voor iedereen, mits natuurlijk een laag tarief gehanteerd wordt…”

  Dat klopt, en daarom is het beter dan wat we nu hebben.
  Toch twee puntjes die ook in gedacten moeten blijven houden:
  1. Vlaktax is ook tax en dus afgedwongen eigendom. Het blijft immoreel.
  2. Vlaktax blijft discriminatie. Voor eenzelfde product (overheid) moet iemand die meer verdient dan meer betalen dan zijn buurman die minder verdient.

  Armin [11] reageerde op deze reactie.

 4. Het bewijs voor het gelijk van deze stelling wordt geleverd door de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel: ineens was duidelijk wat de burger moet betalen: bijna een oproer, dat nooit weer moet de politicus hebben gedacht.

 5. In het voorstel van het CDA blijven de aftrekposten/subsidies gehandhaaft. Het argument, dat iedereen dan qua % evenveel terugkrijgt of betaald. Een non argument.

  Ik heb een berekening gemaakt en het breakevenpunt ligt nu loonheffing/brutoloon bij een inkomen van iets minder dan 6000 euro bruto, excl. aftrekposten, wanneer iemand nog 37% loonheffing betaald.

  Het CDA hang het communitiedenken aan (Etzionie), dus kan zo’n voorstel never nooit verkopen aan de achterban.

  Weer zo’n gelegenheidsvoorstel voor de buhne en dat ben ik met bovenstaande poster eens, omdat de PvdA teveel aandacht krijgt in de pers.

 6. @Kim Winkelaar [3]: En ook de prijzen in de winkels ZONDER BTW aangeven, net als in de US. Dan merk je bij de kassa ineens hoe de staat je even te grazen komt nemen. Heb je voor 100 euro gekocht, mag je 119 euro afrekenen.

  Inderdaad, er is een reden dat winkels geen exBTW prijzen mogen vermelden… deze dus!

 7. @Gilbert De Bruycker [7]: Dat artikel is niet alleen tegen flattax, maar tegen tax in zijn algemeenheid. De specifieke bezwaren tegen flattax gaan uit van een universele flattax op alle gegenereerde inkomsten, ook van bedrijven etc., die de lasten druk van bedrijven sterk zou verhogen. Dit slaat duidelijk op de Amerikaanse markt. Een dergelijke flattax van bv. 15% zou bij ons de lastendruk voor vennootschappen met 10% verlagen…

  Grootste bezwaar tegen (flat)tax is en blijft dat voorstenders lijken te erkennen dat de staat domweg recht heeft op (een deel van) de vruchten van jouw arbeid. Dus zoals ik in een andere draad al aangaf: een flattax van 10-15% is een mooi begin. Daarna zo snel mogelijk verder verlagen tot 0%.

  Alle afdrachten aan ‘het collectief’ dienen in beginsel vermijdbaar te zijn, dus op basis van vrijwilligheid. Dat in de praktijk normaliter die afdrachten nooit NUL zullen zijn staat bij voorbaat vast: je zult moeten betalen voor het aanleggen en onderhoud van de straat voor je huis / in je community, riolering etc, voor het ophalen van je huisvuil, voor je schone drinkwater, etc.

  Maar dat behoren diensten van de vrije markt te zijn, met een gezond concurrentie mechanisme. Op deze manier betaal je een marktconforme prijs voor uitsluitend die diensten waar je ook werkelijk gebruik van maakt. En niet voor het pamperen van tokkies, dictators en lieden die 24×7 bezig zijn met plannen om jouw vrijheid af te pakken.

 8. @Hub Jongen [2]:

  Daarom ben ik ondernemer geworden.en geloof me,je weet meer en ziet meer dan dat een loonslaaf doet ,en bent minder makkelijk te vormen dan een loonslaaf.

  Natuurlijk betaal je ook teveel ,maar je hebt wel een helderder inzicht in de materie,veel meer als een loonslaaf.

  En vanzelfsprekend wil je dna stemmen op een partij die voor je opkomt,alleen zijn die er niet.
  Ze behartigen allen hun iegen zaken als erste en daarna die van hun klapvee,en jij mag betalen voor die show.

  Heel moeilijk hoor.weiger maar eens ,ze komen je net asl criminelen afpersen en bedreigen.
  dan is gewoon betalen maar het beste.
  je doet er niks tegen.

  Mooie uitleg Kim,ik ben het met je eens ,ik ervara en jij verwoord dat gevoel wat ik heb.

 9. @Hub Jongen [4]: Een vlaktax zoals hier voorgesteld is niet beter. Inherent niet! 🙂

  Immers, er wordt voorgesteld het budgetneutraal te doen. Dus men verdeelt het geld enkel anders. Bepaalde mensen gaan er dan op vooruit, anderen weer niet.

  Dit dus ongeacht welk tarief men gaat gebruiken. Immers is het tarief lager, wil dat enkel zeggen dat er meer aftrekposten geschrapt zijn. Niet dat de belastingen zelf lager gemaakt zijn.

  Als ‘wij’ hier spreken over vlaktaks, denkenw e liberaal en vanuit de wens is de vader van de gedachte: namelijk wat we een aantrekkelijk tarief zouden vinden. Deze CDA en andere voorstellen zijn echter enkel fiscaal-technissch van aard.

  Hoogstens zou het iets meer lonen om meer/langer te gaan werken omdat je niet meer met dat progressieve systeem zit. Maar omdat de meeste mensen enkel zeer beperkt aftrekposten willen schrappen, zal het vlaktakstarief waarschijnlijk helemaal niet zo zo veel lager zijn dan de 42% die de meeste mensen nu als marginaal tarief hebben.

 10. Het enige rechtvaardige percentage IB bedraagt NUL, zoals in Oman, Dubai, Vanuatu, Paseiland, Sark, etcetera.
  Geen rompslomp, geen papieren, geen belastingpolitie,geen accountantscontrole, geen gevangenissen waarin ontduikers worden opgeborgen.
  hugo van reijen

Comments are closed.