Er is daar een bespreking van de machtigen der aarde over toekomstige regelingen met de wereldfinanciën. Jan Peter hoorde niet bij de G20. Maar om de een of andere duistere reden heeft zijn vriendje Nicholas Sarkozy gezorgd dat Jan Peter toch mocht komen. 
 
Met praat over een nieuw financieel STELSEL, maar alles wat uit verklaringen van de betreffende heren blijkt, is dat ze niet verder komen dan “Meer toezicht, Meer controle, Meer centralisatie, Meer macht voor de politici.”
We hebben nergens een voorstel of mandaat gezien waarmee Jan Peter onze belangen gaat behartigen. (Als hij in Washington al iets mag zeggen!)

Wat we weten van Jan Peter komt uit een ingezonden mededeling in de internationale pers die hij samen met Wouter Bos heeft geschreven. Ook die komt neer op “meer controle” en verder niets creatiefs.

We plukken een aantal passages uit dit gezamenlijk ingezonden stuk:

“……wereldwijd intensief samenwerken. Voor een stabiel, slagvaardig en duurzaam financieel stelsel dat alert kan reageren op de dagelijkse realiteit, is het noodzakelijk dat de internationale samenwerking op een hoger niveau wordt getild, schrijven Jan Peter Balkenende en Wouter Bos.
….. en door de Beloningsstructuur beter te richten op de lange termijndoelen en het publieke belang.
…… werken aan de ontwikkeling van een beter internationaal toezicht ten behoeve van de financiële stabiliteit,….
–Banken dienen hun beloningssystemen te veranderen.
–Het is aan regeringen en toezichthouders hen hierbij de helpende hand te bieden en deze veranderingen – indien nodig – af te dwingen.
–Het publieke belang moet in de financiële instellingen worden verankerd.
–Risicomanagers (Overheis-commissars) met vetorecht kunnen een plaats in de raad van bestuur krijgen..
–Het is zaak dat Europa nu snel koers zet naar een geïntegreerd Europees stelsel van zorgvuldig toezicht en crisismanagement.
–Mondiale financiële stabiliteit is alleen te bereiken door middel van internationale vormen van toezicht.
……….sluiten we liever aan bij de kracht van de bestaande internationale instellingen. Hiervoor komt het IMF uiteraard in aanmerking, maar met een ruimer mandaat en grotere bevoegdheden.
— Onderdeel van de jaarlijkse beoordeling van het economisch beleid van alle lidstaten zou een verplichte controle moeten zijn van de organisatie van het financieel toezicht van de betrokken landen.
–Het IMF krijgt dus meer invloed op het beleid van nationale regeringen, maar krijgt eveneens de bevoegdheid om aanbevelingen te geven aan internationale organisaties, zoals de BIS (Bank for International Settlements) en hierbinnen het Basel Comité, het IOSCO (internationaal samenwerkingsverband van effectentoezichthouders) en de IASB (Raad voor internationale boekhoudnormen). Om te zorgen voor politieke legitimiteit zou het Financiële Stabiliteitsforum (FSF), het gremium van norminstellingen en financiële autoriteiten die de grootste financiële centra ter wereld beheersen, onder de vleugels van het IMF moeten worden gebracht. Zo kan het Internationale Monetaire Fonds veranderen in de Wereldorganisatie voor Financiële Stabiliteit.

Eigenlijk is het wel heel duidelijk wat Jan Peter en Wouter willen: Meer macht naar een wereldregering, want als een organisatie als het IMF (met de Wereldbank)  de wereld financiën kunnen beheren, hebben ze praktisch de Wereldmacht .

Daarom zijn we zo benieuwd of onze verwachtingen over de ritselarij in Washington worden bewaarheid. We zullen het vlug weten.

9 REACTIES

 1. “Premier en CDA-leider Balkenende heeft afgelopen weekend het congres van zijn partij aangegrepen om een politieke agenda uit te zetten die reikt tot 2015. Een belangrijke inzet van die agenda is een sociaal-economische ordening naar het Rijnlandse model. Wat is nu het Rijnlandse model? Heb wat google werk verricht en kwam op de uitleg van http://www.rijnlandmodel.nl, dus die zal het wel weten. Ook kwam ik de site tegen van Grimbert Rost van Tonningen wat gaat over het Rijnlandse model en consensus, Grimbert is zoon van de alom bekende Florentine (Florrie) Sophie Rost van Tonningen Heubel.”
  verder lezen:
  http://zapruder.nl/portal/artikel/balkenende_en_het_rijnlandse_model/

  Hugo J. van Reijen [2] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 2. @Johnny [1]:

  Ter vermijding van misverstanden zij hier opgemerkt dat Grimbert Rost van Tonningen nooit de idee-en van zijn moeder gedeeld heeft.

  Het was een van de grote frustraties van zijn moeder, dat zij haar kinderen niet tot de nationaalsocialistische visie kon bekeren.
  hugo van reijen

 3. Jan Peter weet het beter. Wat hij denkt IS de wil van het volk. Dus hoeft hij niet te luisteren of te overleggen.

  Inderdaad een eng zooitje, maar ergens vertrouw ik wel op de hebzucht, machtswellust, narcisme, opportunisme en belangenverstrengelingen van deze complotpolitici, waardoor een en ander waarschijnlijk zal verzanden in een hoop bla bla met weinig concrete maatregelen. Op EU niveau kan de schade wel eens groter worden. Ik ben benieuwd naar de confrontatie tussen Sarkozy en Vadlav Klaus als Tsjechie op 1 januari het EU voorzitterschap moet overnemen (wat Sarko niet lijkt te willen).

 4. @Johnny [1]:

  Bedankt voor die link naar Rijnlandmodel.
  -Heeft Balkenende die echt genoemd als zijn beleidsmodel? Of het CDA?

  Ik heb nog geen tijd gehad om het nauwkeuriger te bekijken, maar toch al gezien:
  “Stelling 2:
  Dat het belang van het geheel voor dat van de delen gaat is zo vanzelfsprekend, dat het eigenlijk een schande is dat dit hier nog nader toegelicht moet worden. ”

  Dat zegt al alles.

 5. Ook hoorde ik vandaag op de radio dat de overheid wil dat gemeente en proviencien (hun) geld op europese bank moeten parkeren.
  Dit dan ivm de garantie’s. Nee het geld blijft dan altijd van hun. Win win situatie?

 6. “Dat het belang van het geheel voor dat van de delen gaat”

  Ik meen dat in Triumpf des Willen of de afgekeurde versie ervoor, ben de naam even krijt, door Hitler hetzelfde werd gezegd.

  I rest my case.

Comments are closed.