Nog niet zo lang geleden dacht ik dat iedereen daar JA op zou zeggen. Ik ben daar nu niet meer zo zeker van. Er zijn veel mensen die om welke reden dan ook, die belasting willen handhaven. 
 
Dat werd duidelijk bij de net afgelopen verkiezingen in de Verenigde Staten. Immers daar werd behalve voor de President, ook gestemd voor allerlei andere zaken en functies.

Zo werd in Massachusetts gestemd over de inkomstenbelasting: handhaven of opheffen.
Opheffen zou ieder gezin ongeveer $ 3500.- per jaar besparen. Waarmee ze dan zelf kunnen bepalen waaraan die worden besteed.

Het Center for Small Government (CSG) heeft campagne gevoerd vóór de afschaffing. Maar zij hebben verloren!

De uitslag was (afgerond)
900.000 stemmen voor afschaffing
2.000.000 stemmen voor handhaving.

HOW CAN?
Geld speelt hierbij een rol!  Namelijk de Leraren-Vakbond was bang voor baantjes van hun leden en besteedde meer dan $ 6.000.000 aan advertenties, waartegenover het CSG nog geen $ 100.000 privégeld ter beschikking had. De “handhaaf-actie” kon 37 keer zoveel geld besteden!! En won. De ” income tax” blijft gehandhaafd.

Behalve geld, speelde ook de dreiging van de Teachers Union een rol. Zij dreigden dat als de inkomstenbelasting afgeschaft zou worden, dat dan de onroerendgoedbelasting zwaar verhoogd moest worden.

Toch vindt het CSG dat er een “silver lining”aan het resultaat zit. De Teachers Union had door deze uitgave geen geld om campagne te voeren voor andere doeleinden. Ze zijn wel zeven miljoen dollar armer. De belastingbetaler heeft niets verloren. Ze zijn alleen ontsnapt aan belastingverhogingen! Dat is winst die niet direct zichtbaar is, maar wel reëel. Unintended consequences!

Hoe zou in Nederland/Vlaanderen een dergelijke stemming verlopen? Stemmen ze daar ook voor het behoud van de inkomstenbelasting? (als ze die kans zouden krijgen!). We zullen eens snel een Poll plaatsen en zien hoe onze bezoekers er over denken.

Zie ook: “Economics in one Lesson” van Henry Hazlitt, of  “What is Seen and What is Not Seen (The Broken Window Fallacy)” van Frederic Bastiat.

18 REACTIES

 1. @Hugo J. van Reijen [1]: De vraag of het zinvol is, kan ik eenduidig met ja beantwoorden. Simpelweg omdat door afschaffing van inkomstenbelasting de moraliteit versterkt wordt. Diefstal is nl. altijd fout, ook al is het om met het geheelde geld iets goeds te doen (volgens wiens normen dan ook).
  Een overheid die enerzijds beweert diefstal te bestrijden maar er zich anderzijds zelf op grote schaal aan schuldig maakt, en dus haar eigen wetten niet eens naleeft, is simpelweg geen rechtstaat. Bovendien is het erg makkelijk om van een bestaande inkomstenbelasting de tarieven stapsgewijs te verhogen (zie ook eerder artikel over salami techniek) zonder dat dit al te veel protesten uitlokt, maar een niet bestaande inkomstenbelasting invoeren is de doodsteek voor de carriere van de politicus of partij die zich eraan waagt. Dus van geen IB naar wel IB zal niet snel gebeuren (en zodoende wordt de overheid dus zwaar aan banden gelegd in haar uitgavendrift en daarmee in haar marktverstorende optreden, want de door haar gedane uitgaven zijn de facto subsidies en verstoren per definitie de markt), maar een vooralsnog laag IB tarief kan veel te makkelijk de hoogte ingaan (desnoods met 5 of 6 stappen). Eenmaal je IB hebt -begon het ooit niet allemaal met de 10e penning?-, is het einde al snel zoek.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.
  Klassiek Liberaal [11] reageerde op deze reactie.

 2. Het is af en toe verbazingwekkend hoe goed indoctrinatie kan werken. “Tot wat zou jij gedwongen moeten worden?”
  Toch zijn mensen per definitie tegen dwang, als ze het immers niet zouden zijn, zou het geen dwang meer zijn.
  Voor de 2.000.000 is het dus in feite geen belasting, maar gewoon een service, omdat ze het vrijwillig betalen. Alleen voor de 900.000 is het belasting.

  De vraag is natuurlijk hoe de uitslag had uitgepakt zonder gestolen geld voor de campagne en als er vrijwillige alternatieven waren toegestaan voor de monopolisten, of de 2 miljoen toch niet voor een beter product zouden kiezen, geconfronteerd met de vergeljking.

 3. Ooit (hier meen ik) heb ik een uitleg gelezen, die het in een gesprek ook goed doet met een kleine pauze er in. (Misschien ook handig voor een vervolg op de recente uitspraak van de reclame code commisie)

  Belasting is geen diefstal
  ….
  Belasting is roof!

  Diefstal: Wederrechtelijk toe-eigenen (belasting is niet wederrechtelijk)
  Roof: met geweld wegnemen wat een ander toebehoort.
  (zie: geweldsmonopolie van de overheid)

 4. Belasting is het zonder toestemming afnemen van geld van anderen, oftwel stelen. De pech is, dat er veel clubjes afhankelijk zijn geworden van dat stelen. Je kan inkomstenbelasting wel afschaffen, maar dat wordt dan op een slinkse wijze wel ergens anders van de arbeiders gestolen. Afschaffen heeft dus geen zin.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Scrutinizer [2]:
  “Een overheid die enerzijds beweert diefstal te bestrijden maar er zich anderzijds zelf op grote schaal aan schuldig maakt, en dus haar eigen wetten niet eens naleeft, is simpelweg geen rechtstaat.”

  Ik denk dat dit “voorbeeld” dat de staat geeft, een belangrijke oorzaak is dat er veel meer geweld in de maatschappij is dan vroeger.
  Dit zou een artikel op zich waard zijn.

 6. @Jee [5]:
  Zie reactie nr 7
  Die afhankelijkheid is inderdaad een belangrijk punt. Maar die moet ook worden afgeschaft. Te beginnen met de delen die helemaal uit de hand gelopen zijn. Bvb kinderopvang subsidie en kindertoeslag.
  Alle subsidie voor kunst, cultuur en sport zijn dingen die me snel te binnen schieten.

 7. Als je in Nederland, waar 4 miljoen mensen werken en 13 miljoen gevoed worden door die 4 miljoen, die zullen ook wel VOOR inkomstenbelasting zijn.

  Doet niets af van het individualiteitsprincipe.

  Maar als zoveel mensen belasting willen betalen, waarom is het dan verplicht? Kan iemand me dat uitleggen?

 8. In een democratie zal er uiteindelijk een situatie ontstaan waarbij een meerderheid van de kiezers netto ontvanger is en een minderheid netto betaler. Iedereen betaalt weliswaar inkomstenbelasting, BTW en accijnzen, maar een grote groep mensen vangt meer aan subsidies en dergelijke dan dat ze afdragen. Denk bijvoorbeeld aan ambtenaren en andere werknemers die voor de overheid werken, maar denk ook aan alle mensen die onderwijs genieten of genoten hebben, mensen die vaak een museum, theater of opera bezoeken of mensen die bovengemiddeld gebruik maken van gesubsidieerde diensten als gezondheidszorg e.d.

  Laag betaalde werkenden en veelverdieners betalen netto het meest. De eerste groep omdat ze relatief weinig gebruik maken van allerlei gesubsidieerde diensten, de laatste groep omdat zij een heel hoog bedrag moeten betalen, hoger dan wat zij ooit aan gesubsidieerde diensten zullen afnemen.
  De middengroepen profiteren het meest van het huidige stelsel. Zij gaan dan ook vaak stemmen en kiezen in de regel voor een van de zittende partijen die het huidige systeem willen handhaven.

  De meerderheid heeft dus een belang bij het handhaven van het bestaande stelsel. Uiteraard zijn ze kortzichtig, want de leraar zou in een vrije markt wellicht meer kunnen verdienen en de ouders van schoolgaande leerlingen zouden wel eens meer geld kunnen overhouden als ze geen belasting hoeven te betalen en hun kinderen naar een particuliere school sturen.

  Een referendum over een drastische belastingherziening zou het ook hier niet halen.

 9. @Scrutinizer [2]:
  Eens met de opmerking dat een belasting, eenmaal ingevoerd, verjoogd kan en zal worden.

  Je zegt echter:
  “Eenmaal je IB hebt -begon het ooit niet allemaal met de 10e penning?-, is het einde al snel zoek.”

  De IB is pas in de negentiende eeuw ingevoerd. Pas toen was het mogelijk om een goed overzicht te krijgen van wat er werd verdiend. Voor die tijd had je voornamelijk indirecte belastingen (die relatief zwaar drukten op de armste bevolkingsgroepen)

  De Tiende penning was een vorm van omzetbelasting die de verkoop van onroerende zaken werd geheven, zo iets als onze huidige overdrachtsbelasting. De Twintigste Penning was een soort BTW. Deze belastingen hebben het echter nooit gered. Provincies en steden wilden niet dat een centraal gezag buiten hen om belastingen zou invoeren, dit deden ze liever zelf. Vandaar dat ze een felle oppositie begonnen tegen de Habsburgers. Voor de “gewone man” maakte het allemaal niets uit, zij moesten door hoge accijnzen op eerste levensbehoeften het leeuwendeel van de belastingen opbrengen, terwijl adel, geestelijkheid en stedelijke regenten min of meer waren vrijgesteld van belastingen. Die laatste ongelijkheid werd pas rechtgetrokken met de revoluties aan het einde van de 18e eeuw in Amerika en Europa.

 10. Als er dan toch belasting wordt geheven, dan zou je nooit belasting op Productie moeten leggen, maar slechts alleen op Consumptie. Dat lijkt me meer libertair, inzichtelijk en “fair”.

  Immers belasting op Productie wordt altijd doorberekend aan de klant. In het huidige bestel dragen producenten hun belasting nooit.

  Belasting op Consumptie is direct en altijd immers naar verbruik van goederen.

  Hub Jongen [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Hub Jongen [7]: Afschaffen van overheidstaken met gelijktijdige vermindering IB werkt niet.

  In de afgelopen jaren heeft de overheid stelsematig taken afgestoten en geprivatiseerd.

  Theoretisch zouden de belastingen dan moeten dalen.

  In de praktijk s dat niet gebeurd terwijl de gepirvatiseerde diensten ook nog eens flink duurder werden.

  Er is inmiddels zoveel afgestoten, en van de taken die voerblijven is zo weinig resultaat te vinden dat je je kan afvragen waar al dat geld blijft

 12. @Hub Jongen [14]:

  Ja, alleen Verkoop-belasting [Sales Tax]. En dan verder geen IB en geen andere marxistische pseudo-belastingen, grappenmakerij die door fascisten is overgenomen zoals accijnzen [fooi ?], onroerendgoed [land huur], successie [eigendoms toeeigening].

  Dus proportionaliteit in belasting die kan komen door Consumptie belasting en verder niks, geen Productie belastingen. Geen Producenten die belastinginners spelen en korting krijgen en kunnen samenspannen met overheid.

 13. Terug naar een ecolo(n-l)o(m-g)ischer belastingsprincipe.
  Belastingen op inkomen zijn een vorm van herverdelen, en daar is niets mis mee want die inkomsten komen mede door gemeenschapsinvesteringen.
  Erfenisrechten zijn dat ook, al wordt de spaarzame ouder wel enigzins bestraft voor zijn zorgzaamheid.
  Belastingen op vermogen zijn al wat delicater: wie spaarzaam leeft bouwt vermogen op en kan daar moeilijk (nogmaals) op belast worden.
  Maar het BTW-principe (Belasting op de Toegevoegde Waarde) is pure verspilling. Bij elke verhandeling maakt men gebruik van door de gemeenschap uitgebouwde diensten, dus mag dergelijke belasting best cumulatief zijn. Hoe meer iets verhandeldt wordt, dus te duurder mag het worden. Als iets duizendmaal verhandeld wordt zonder winst is de BTW daarop nu 0 Euro (bij verkoop met verlies krijg je nu zelfs geld terug). ZEER ON-ECO(n-L)O(m-G)ISCH, door de gemeenschap betaald (via infrastructuur…).
  Ooit heb ik in het BTW tijdperk op een snelweg in beide richtingen twee vrachtwagens vol Fiat’s (’t was in Italie) zien rijden!
  Afschaffen dus die BTW en terug vervangen door een taks per verhandeling. Idem voor diensten, geen diensten van diensten van diensten… Dit geeft on-ontwarbare (dikwijls duistere) carrousels waar een kat haar jongen niet in terug vindt.
  kweenie

  kweenie [18] reageerde op deze reactie.

 14. @kweenie [17]:
  Het BTW principe in een hilarische notedop:
  Neem de trein van Brussel naar Amsterdam. Dat kost u x Euro. Je kan daar geen zaken doen en je keert terug. Die x Euro worden je terugbetaald. Stel, je dommelt in en komt in Parijs terecht. Nu maak je winst.
  kweenie

Comments are closed.