Als nationalisme fout is, waarom propageert de overheid dan juist een Oranjegevoel?

vrijspreker.nlFlibje
Tips voor Flibje? Mail ze naar info@vrijspreker.nl

15 REACTIES

 1. Omdat zelfs de Vrijspreker niet anders kan dan Nederland op de handen te dragen.

  zie op de frontpagina van deze site:
  Eurocratie
  Sinds 1 januari 2002 kost het
  EU-lidmaatschap NEDERLAND ruim:

  Wij Nederlanders zijn superieur aan/dan/tov de overige EU-ers,
  althans zo denkt de Vrijspreker erover.
  Michel [13] reageerde op deze reactie.

 2. Ondanks de constitutionele crisis lijken de meeste Vlamingen zich sinds 1830 cultureel minder met Nederlanders verbonden te voelen dan omgekeerd.
  En de reden daarvoor kan ik me heel goed voorstellen.

  Ik moet er toch niet aan denken, dat er straks weer zo’n oranjeklant als Willem 1 in mijn achtertuin rondloopt. 🙁

  Als hij niet gauw maakt, dat hij wegkomt, krijgt het Konijn een schot hagel voor zijn kanis. Heb ik straks tenminste nog een fijne kerstbout op tafel. 🙂

 3. @Ivo Cerckel [3]:
  Oneens, Ivo.
  Het Vlaams bestaat wel degelijk als taal. Er is toch prachtige Vlaamse literatuur en er zijn andere schone kunsten, waar het Vlaamse volk als cultuurgemeenschap, trots op kan zijn zoals Vlaamse schilderkunst, sculptuur en architectuur.
  Dat de machthebbers het Vlaams niet als taal erkennen en wel het koeterwaals is een staatkundig artefact, maar maakt het niet anders. Dat er franstalige Vlamingen zijn is weliswaar een schandvlek op het Vlaams blazoen, maar Quislings zijn er altijd overal geweest.

  @Free-M. [4]:
  Precies. Zoals de overheid naar hartelust discrimineert, maar het heet discriminatie noch onderscheid.

  Klassiek Liberaal [10] reageerde op deze reactie.

 4. ‘Als nationalisme fout is, waarom propageert de overheid dan juist een Oranjegevoel?’

  Omdat de Oranjes niet alleen gebaat, maar eigenlijk totaal afhankelijk zijn van bestaan van nationalisme.

 5. Nationalisme is niet per definitie fout.
  Ik zie het zelfs als belangrijkste bestrijdingsmiddel tegen de verregaande globalisering, corporatisme, de EUSSR en multicultigezwam.

  En nog iets; de overheid propageert Nationalisme zeker niet!!
  Het wordt zelfs met hand en tand bestreden. Zie de PVV, TON, in mindere mate ook de SP of in internationaal verband de opstelling bij het conflict op de Balkan.
  En iets wat de overheid op allerlei manieren probeert te bestrijden is vaak in het voordeel van de gewone werkende man of vrouw.

 6. Farbe rot-weis-blau oder orangefarbig….Wass steht uns am besten? Wir muchten lieber etwas blaues mit gelbe Sterne…Bitte einpacken und sofort mitnehmen und dass Volk möchte bitte abrechnen…Chuss, und auf wiedersehen…

 7. @Spy-Nose [121645]:
  “Vlaams” is geen taal. Het is een verzameling Nederlandse dialecten die worden gesproken in de staat België.

  Het is verder ook niet zo relevant. Taal is gewoon een communicatiemiddel en als een andere taal opeens beter voldoet zal men deze taal gaan gebruiken. Er is dus een “markt” voor talen. In de academische wereld wordt al tientallen jaren Engels als internationale taal gebruikt. Het is duidelijk dat de “markt” voor Engels groter is dan voor Nederlands of Frans.

  Nationalisme is een collectivisme, dus vanuit libertarisch oogpunt “verkeerd”. Een overheid zal in een moderne staat altijd een zeker nationalisme propageren als legitimatie voor het bestaan van hun staat. Ook de Nederlandse regering doet dat, evenals vrijwel alle politieke partijen, de een wat meer, de ander wat minder.

  “Nationalisme” was de ideologie die werd opgedrongen aan individuen en kleinere leefgemeenschappen die in één staatsverband werden samengevoegd. Zo ontstond het Nederlandse natie-idee bij het opheffen van de provinciale zelfstandigheid.

  .M [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Ivo Cerckel [7]:
  Precies.
  Verzet tegen de Belgische (centrale) staat is prima, en een Vlaams bewustzijn kan daar bij helpen. De Vlaamse nationalisten willen België echter vervangen door een Centrale Vlaamse staat, zonder recht op secessie (perceeleigenaren in de Rand mogen niet bij een ander staatsverband). De staat Vlaanderen die de Vlaamse nationalisten wensen zal het individu dus net zo onderdrukken als de Belgische staat. En wellicht nog meer, want een tweetalige staat is wat zwakker dan een ééntalige staat.

  Spy-Nose [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Klassiek Liberaal [11]:

  Onzin. Collectivistisch gebazel.
  De Republiek van de Zeven Verenigde Provincien was vanuit klassiek liberaal oogpunt natuurlijk verre te verkiezen boven de Bataafsche Republiek.

  Niet alleen luidde deze het einde in van de soevereiniteit van de Provincies en de stadsrechten, zij maakte ook de weg vrij voor Willem Koopmans in 1813.

  Terwijl de meeste Provincies nog steeds voldoende economische basis hebben voor een grote mate van zelfstandigheid, worden ze door (vriendjes)politiek en belastingen van de onafhankelijkheid afgehouden.

  Ik weet niet hoe het met de Vlaamse Provincies zit, maar ze zouden moeten proberen economisch onafhankelijk te worden en hun identiteit terugwinnen.

  De wereldeconomie is niet gebaat bij megabubbles veroorzaakt door centrale banken en financiele megaschandalen zoals die van Madoff. Die zijn alleen mogelijk in mega-economieen.

 10. @Ivo Cerckel [121641]:

  Dat heeft mijns inziens meer te maken met het feit dat de EU een overbodige en ongewenste organisatie is in de huidige vorm. Een EU zou een samenwerkingsverbond moeten zijn, geen wetgevende staat die bepaald wat er in de lidstaten gebeurt en met tienduizenden bureaucraten de bevolking blind voorliegen. Ook betaald Nederland proportioneel veel voor de EU.

  Om op het artikel verder te gaan. Met nationalisme is mijns inziens niets mis. Zelf ben ik niet het schoolvoorbeeld van een nationalist. Ik heb in mijn reizen zoveel interessante mensen ontmoet dat nationaliteit mij nog maar weinig zegt. In elk land wonen geweldige mensen en minder geweldige mensen. Ik denk ook niet, dat je blind staren op alleen Nederlandse problemen de oplossing is. Er is mondiaal heel veel gaande dat direct invloed uitoefent op Nederland. Dat moeten we kritisch blijven bekijken. Maar trots zijn op je land is een grondrecht van ieder. Dat mag ook uitgedragen worden. Vrijheid kan alleen werken als deze absoluut is. Mijns inziens bestaat er niet zoiets als; een beetje vrijheid. Of je bent vrij, of je bent het niet. Dus ook voor trotse mensen.

 11. @Klassiek Liberaal [121650]: ““Vlaams” is geen taal. Het is een verzameling Nederlandse dialecten die worden gesproken in de staat België.”

  Talen komen voort uit dialecten en niet omgekeerd.
  Wat is het verschil? De officiele erkenning. Iets waar iet of wat libertarier dus veeleer sceptisch tegenover zou moeten staan.

  Maar om toch de puntjes op de i te zetten, even een historisch perspectief: “HET” Nederlands is wat (ik meende) in de 17 eeuw tot standaard verheven werd en op dat moment gesproken werd in de belangrijkste stad in Nederland … NADAT er zonet even ruim 60.000 Antwerpenaren waren heengevlucht, wat kan tellen op een bevolking die destijds maar een fractie was van wat ze vandaag is, temeer als je weet dat men als standaard niet neemt wat de gemiddelde burger spreekt, doch wat de toplaag spreekt en juist daarin waren de economische vluchtelingen erg oververtegenwoordigd. Het betrof immers veelal internationale handelaars en havenondernemers die hun activiteiten gewoon vanop een andere locatie verder zetten (wat verklaart waarom de 17e eeuw voor Amsterdam de Gouden eeuw was, nadat de 16e dat in Antwerpen was).

  Sindsdien is het de taal benoorden de grens weliswaar ietwat anders geevolueerd als ten zuiden ervan, maar weet dus waar de roots van het officiele Nederlands liggen.

  Dit gezegd zijnde, terug naar het libertarisme: een officiele taal ontleent haar status slechts aan der erkenning ervan door de autoriteiten. Zo bezien is dit voor een libertarier dus veeleer een reden een of ander dialect te spreken. Louter pragmatisch is kennis van de officiele taal evenwel handig omdat die inderdaad ook marktaandeel heeft buiten de eigen regio. En net zoals het op wereldvlak handig is om naast Nederlands, Engels te kennen, is het dus op kleinere schaal handig om naast het lokaal dialect ook de variant te kennen die als grootste gemene deler door meer mensen gesproken wordt (vaak naast hun dialect wat ze in familiale kring blijven spreken). In wezen is ABN of Standaardtaal op zichzelf al de eerste “vreemde taal” die kinderen op school buiten het gezin leren teneinde te kunnen communiceren met mensen van Groningen tot Maastricht (of zelfs verder).

  Het feit dat een dialect niet officieel erkend wordt betekent verder geenszins dat het verder niet net zo goed een taal is.

  Vergelijk dit met een huwelijk. Voor de burgerlijke stand bestond, hokten mensen van verschillend geslacht samen, maakten kinderen die ze opvoedden en verdeelden taken om hun gezin draaiende te houden enz. Dat deden mensen al duizenden jaren zonder dat daar ambtenaren aan te pas kwamen. Toen ineens kwam er een burgerlijke stand en werd er geregistreerd of mensen getrouwd waren. En als dit zo was, sprak men van een huwelijk en zoniet slechts van samenwonen (pas nadat het ueberhaupt toegelaten was d.w.z. na een paar honderd jaar). Maar wacht even: wat is het verschil? Waren mensen niet de facto gehuwd al die eeuwen dat de burgerlijke stand nog niet bestond?

  Het probleem is dat na generaties lang in een systeem te zijn opgegroeid, zelfs relatief vrijgevochten zelfstandig denkende personen, nog steeds zo doordrongen zijn van de “overheidslogica” dat ze het vaak zelf niet beseffen.

  Steeds meer mensen leven heden ten dage ongehuwd samen en m.n. onder libertariers is het formele huwelijk iets wat terecht amper nog voorkomt, want dat “dat papiertje met die handtekening van een ambtenaar erop” wezenlijks niets toevoegt, snapt zelfs een kind. Gek toch, dat wanneer het om een ander instituut gaat zoals taal (versus dialect) men zich toch steeds weer laat vangen.

  Taal (als dusdanig) is iets wat van nature ontstaat en evolueert. Dat geldt voor elk dialect (wat in wezen EEN taal is) en alleen dat dialect waar autoriteiten zich mee bemoeien noemt men dan (DE) taal.

  Michel [15] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.