De belastingbetaler is gedwongen de website IslamWijzer te subsidiëren met ongeveer 150.000 euro per jaar, in het kader van “stimulering maatschappelijke binding”.

Hoeveel hun “partnersites” zoals MSN, Marokko.nl, maroc.nl en Hababan.nl ook nog belastinggeld krijgen, is niet duidelijk, maar zou eventueel na te gaan zijn.
Nu ontdekt Eberhard vd Laan, minister van integratie, dat op die site haatzaaiende teksten gepubliceerd zijn. Door de belastingbetaler gesubsidieerd! En hij “schrikt” daarvan!
 
Of die mensen “haat willen zaaien” moeten ze zelf weten. Dat valt gewoon in de vrijheid van meningsuiting. Daar moet Eberhard zich helemaal niet mee bemoeien. Wat Eberhard wel moet doen, is onmiddellijk die subsidie afschaffen. En niet alleen subsidie aan die Marokkanen, maar ook aan alle andere sites en verenigingen; inclusief politieke partijen.

Dit belastinggeld komt van veel mensen die tegengewerkt worden met hun eigen verdiende geld. Te gek voor woorden! 

Het zou interessant zijn om eens uit te zoeken hoeveel van dergelijke subsidies naast deze 150.000 euro        ** belastinggeld door de overheid worden rondgestrooid.
En natuurlijk moet dit geld terug naar de rechtmatige eigenaars.

Al zoekende naar meer gegevens, kwamen we de het volgende tegen:
Overzicht van subsidies speciaal voor allochtonen 

Daar welt dan automatisch de vraag op:
“Waarvoor wordt er eigenlijk géén subsidie verstrekt?

20 REACTIES

 1. Het is hoog tijd voor een zware opstand van het nadenkend deel der natie. Die zal ook komen.

  Enkel de brave nitwits zijn nog geinteresseerd in het geklets van de hypocriete, billenknijpende nepchristen Balkenende en zijn kolderiekenkabinet.

 2. Per jaar wordt per saldo meer dan 10 miljard (10.000.000.000) Euro uitgegeven aan diverse instellingen (onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdwerk, sociale woningbouw enz. ) subsidies (huurtoeslag, kinderbijslag, kindertoeslag, gezondheidszorg enz.) en uitkeringen ( bijstand enz.) ten behoeve van de Turken en Marokkanen die in ons land wonen.

  Let wel die 10 miljard is het verschil tussen wat t.b.v. van deze groep wordt uitgegeven en wat deze groep per saldo zelf aan belastingen en premies betaalt. D.w.z. de rest van Nederland moet dus jaarlijks 10 miljard Euro extra betalen ter wille van de Turken en de Marokkanen die zich ongevraagd aan ons hebben opgedrongen.
  Het komt er op neer dat de modale Nederlandse werknemer per jaar meer dan 1500 Euro aan deze bevolkingsgroep weggeeft.

  Voorbeelden:

  Onder het mom van “rechtsgelijkheid” moeten wij accepteren dat 80% van de Marokkanen hier wonen in huizen waarvan de huur kunstmatig laag gehouden wordt en/of waarvoor men huurtoeslag ontvangt. De rest van Nederland moet dus jaarlijks miljarden extra belasting betalen zodat Marokkanen hier goedkoop kunnen wonen.

  Nederland geeft in vergelijking tot andere westerse landen weinig uit aan het onderwijs. (er is daar juist flink op bezuinigd) Maar aan het basisonderwijs aan Marokkaanse kinderen wordt echter bijna 2 keer zoveel uitgegeven als aan het basisonderwijs aan gewone Nederlandse kinderen zonder dat de Marokkaanse ouders hier een cent extra voor betalen. Er mag in Nederland niet gediscrimineerd worden maar kennelijk wel als dit in het voordeel is van bepaalde buitenlanders.

  De Marokkanen kwamen hier ooit binnen om te werken. Volgens het CBS leefde in 2007 echter meer dan de helft van de Marokkanen van een uitkering. Van de Turken en Marokkanen tussen de 55 en 64 jaar leeft hier zelfs 90% van een uitkering. Hoe komt het dat deze mensen massaal van een uitkering leven terwijl hier 140.000 werknemers uit Midden Europa hier wel ongeschoold werk verrichten?

  De overheid geeft per jaar meer dan 1,8 miljard =(1.800.000.000) euro aan loonkostensubsidie uit om mensen aan werk te helpen. Een onevenredig groot deel wordt t.b.v. de Marokkanen uitgeven.

  De gezondheidszorg aan allochtonen is veel duurder dan die aan de Nederlanders. Huisartsen die veel allochtone patiënten hebben krijgen daarom een extra vergoeding. Toch betalen de Marokkanen aanzienlijk minder premie dan de gemiddelde Nederlander. De Nederlanders subsidiëren dus de gezondheidszorg voor Marokkanen terwijl er al voldoende problemen zijn in de gezondheidszorg.

 3. @Maik [4]:
  Kun je er volgende keer even bij zetten dat het een groot PDF file betreft? En ook te titel er bij vermelden? De meesten hebben dit document al vele malen ongewenst ontvangen op die manier. En één keer ontvangen is voldoende.

 4. @Ton Hollander [6]: Ongewenst ontvangen, lees ik hierboven en dan te bedenken dat de meeste ADSL-verbindingen veel sneller zijn dan de mijne. Hoe dan ook: dank Ton, voor je spontane bijval. Gelukkig bestaan er buiten ons nog NEDERLANDERS met dezelfde gedachtegang.
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=7448
  (nee, geen pdf, titel: integratie nee, remigratie JA!)

 5. Bedenk dat de Turken en de Marokkanen hier ooit binnenkwamen onder het mom van “gastarbeider”. Het is nooit de bedoeling van de Nederlandse bevolking geweest dat ze hier zouden blijven. Toen ze eenmaal in Nederland waren haalden ze snel de rest van het gezin hierheen terwijl hier toch al grote woningnood was. Heel wat jonge stellen hebben daardoor jaren langer moeten wachten op fatsoenlijke woonruimte. Voor heel veel Turken en Marokkanen is Nederland een luilekkerland waarvan ze heel gemakkelijk kunnen profiteren van allerlei subsidies en uitkeringen. Dit allemaal over de rug van de overige Nederlanders die de rekening gepresenteerd krijgen

  Als de Turken en Marokkanen weer terug zouden keren naar hun vaderland dan zouden heel veel problemen in ons land aanzienlijk kleiner zijn. Denk aan: overlast, criminaliteit, onderwijs, werkloosheid, gezondheidszorg, huisvesting.

  Als de Turken en Marokkanen weer terug zouden keren dan zou Nederland weer een prettig land zijn om te leven met lage belastingen. Dan zou de bevolking weer veilig in de grote steden kunnen wonen.
  Hierdoor zouden de files ook veel kleiner kunnen worden.

 6. @Indigo [9]:

  Ik erken deze frustratie.

  Vergeet echter niet dat de massamedia de bevolking jarenlang hebben voorgelogen.

  Het is nog maar een paar jaar geleden dat werd beweerd dat de komst van de Turken en de Marokkanen naar ons land goed was voor onze economie.

  Er is nu inmiddels een document van het Centraal Planbureau “Immigration and de Dutch Economy” waaruit blijkt dat de massale komst van laag en ongeschoolde Turken en Marokkanen heel schadelijk is voor de Nederlandse economie.

  Gemiddeld kost een Marokkaanse gezin in haar hele bestaan in Nederland per saldo meer dan 200.000 Euro aan subsidies en uitkeringen. Het gaat hierbij om het verschil tussen wat dit gezin ontvangt (of wat t.b.v. dat gezin wordt uitgegeven) en wat dit gezin zelf aan belastingen en premies bijdraagt.

  Het zal daarom niemand verbazen waarom Marokkanen er alles aan doen om Nederland binnen te komen. Ze zullen er ook alles aan doen om hun zeer bevoorrechte positie in Nederland te handhaven.

  Ook het rapport “Criminaliteit en Rechtshandhaving 2004” bevat informatie waaruit blijkt dat de komst van veel Marokkanen naar ons land bijzonder negatieve gevolgen heeft. Onevenredig veel Marokkanen maken zich schuldig aan het plegen van misdrijven. Ook dit is jarenlang verzwegen in de media. Volgens “Criminaliteit en Rechtshandhaving 2006” kostte de criminaliteit onze samenleving in 2006 31,4 miljard (= 31.400.000.000) Euro.

  Het is nog niet zolang geleden dat iedereen die kritiek had op de komst en het gedrag van onze “gastarbeiders” en hun talrijke familieleden werd weggezet als zijnde racistisch en fascistisch. Gelukkige durven steeds meer burgers voor hun mening uit te komen en laten zij zich niet langer in de hoek zetten.

  Uit een representatief onderzoek van het Historisch Nieuwsblad en De Volkskrant blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat het ‘toelaten van grote groepen immigranten de grootste vergissing uit de Nederlandse geschiedenis’ is.

  Dit moet toch erg hoopgevend zijn.

  Spy-Nose [12] reageerde op deze reactie.
  Indigo [14] reageerde op deze reactie.

 7. @Ton Hollander [11]:
  “Dit moet toch erg hoopgevend zijn.”

  Het is niet alleen een Nederlands probleem. Ook in de omringende landen is de islamisering een schier onoplosbaar probleem.

  Voordat het politieke establishment in Europa daadwerkelijk remigratiewetten gaat maken, zal er heel wat water door de Schelde zijn gestroomd. Daarvoor is een machtswisseling noodzakelijk en dat lijkt me binnen afzienbare termijn niet vreedzaam te kunnen gebeuren.

  Wie bijvoorbeeld ziet, hoe de agglomeratie Brussel is ge-islamiseerd en hoe niet-islamieten zich gedeisd houden, houdt zijn hart vast.

  Soortgelijke ontwikkelingen spelen zich in vele stedelijke agglomeraties in andere West-Europese landen af.

  In Groot-Brittannie schijnt op dit moment een nieuwe petitie georganiseerd te worden om de labour-regering een hoognodige schop in zijn kruis te geven. Ik laat het Pat Condell verder even uitleggen.

  http://myspacetv.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=44166638

  Maar of dit alles het tij nog kan keren, schijnt mij uiterst twijfelachtig toe. Dat neemt niet weg, dat elke effectieve aanpak op zo kort mogelijke termijn en rigoureus dient plaats te vinden
  Ton Hollander [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Spy-Nose [12]:

  Ik probeer door te reageren op de discussies op internet mensen wakker te schudden.

  Helaas lukt het me niet meer om bij de Volkskrant te reageren. Er staat nu weer zo’n idioot artikel bij de Volkskrant op internet met als titel :” Migranten komen niet om te parasiteren”

  Het is een vreemd verhaal. Kennelijk moeten we dankbaar zijn over het feit dat 50% van buitenlanders (“gastarbeiders”) die naar Nederland zijn gekomen om te werken echt werken en geen uitkering krijgen? Het zo toch de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat “gastarbeiders” werken en niet van een uitkering leven.

  Nergens wordt er een woord gerept over de meer dan 10 miljard Euro die we jaarlijks aan subsidies en uitkeringen aan de Turken en Marokkanen geven. Als we naar de hoeveelheid subsidies en uitkeringen kijken dan is het eerder verbazingwekkend dat de Turken en Marokkanen zo slecht presteren als we ze vergelijken met andere immigranten uit bijvoorbeeld Azië

  Nergens wordt er een woord gerept over de criminaliteitcijfers die zijn ook indrukwekkend.

  Het stukje is duidelijk een multiculti reclame verhaal en kennelijk bedoelt om mensen zand in de ogen te strooien.

  Mischien kan iemand anders op het betreffende artikel wel via internet reageren?

  Spy-Nose [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Ton Hollander [11]:

  {Er is nu inmiddels een document van het Centraal Planbureau “Immigration and de Dutch Economy” waaruit blijkt dat de massale komst van laag en ongeschoolde Turken en Marokkanen heel schadelijk is voor de Nederlandse economie.}

  Ik zei jaren terug al; asielzoekers die zagen de poten onder de stoel van economie weg.

  En het is gewoonweg niet eerlijk, ik heb een buurvrouw die een operatie nodig heeft. Dat kost een ton, maar ze is ’te jong’, en mijn overbuurvrouw moet even van 50 euro per week!!! En al die accijnsheffingen, en dure zorgkosten, die komen toch ergens vandaan.

  Dat kan en mag niet zo langer. Mensen die echt hier komen uit wanhoop, niet uit hebzucht, mogen blijven. Maar wat heb je aan een draaiende economie als die toch naar de knoppen gaat. Wat zicht er achter dat zelfdestructieve gedrag van de regering?

 10. @Ton Hollander [13]:
  Er valt op dit moment weinig aan te doen, zolang die allochtone groepen een speciale voorkeursbehandeling krijgen van Het Haagse Geweldsmonopolie.
  Het wachten is op een Grote Mars naar het Binnenhof, het Catshuis en de andere Strategische Objecten.

 11. @Indigo [16]:
  Niet zo somber, Indigo.
  Bij onze moderne Arabist Geert Wilders stromen volgens eigen zeggen de buitenlandse uitnodigingen binnen om zijn gratis film Fitna te komen toelichten! 🙂
  Wie had dat nou gedacht na de defaitistische introductie door het Gristelijke Trio JP Balkenende, Ernst Hirsch Ballin en Tjibbe Joustra?

  Indigo [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Spy-Nose [17]:

  Ja, je WORDT er toch niet vrolijk van. Dat je machteloos staat toe te kijken hoe dit kabinet allochtonen voortrekt? En was het nog dat ze opleiding hadden genoten, nee we krijgen de tokkies uit het rifgebergte. En uit de Antillen.
  En dan hebben het niet eens over die schatjes uit het Oostblok.

  En dat over de rug van de belastingbetaler.

  Het is toch ironisch dat religieuzen de dienst uitmaken, en dat terwijl het bewijs van een God nooit bewezen is? Kijk Zeitgeist maar eens op Youtube.

  Het is gewoon weggegooid geld.

  Ton Hollander [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Indigo [18]:

  Ik ben veel optimistischer dan U.

  Het valt me op dat op internet nu veel actiever over de komst en aanwezigheid van de “gastarbeiders” wordt gesproken. Velen steken hun weerzin niet langer onder stoelen of banken. Steeds meer Nederlanders zijn goed op de hoogte van de ernstige problemen en laten zich niet meer in de hoek drijven door de schijnargumenten waarmee men ons al 45 jaar probeert klein te krijgen.

  Als zelfs op de side van de Volkskrant steeds meer negatieve reacties te lezen zijn op artikelen die een positief beeld proberen te schetsen over de Turken en de Marokkanen in onze samenleving dan denk ik dat we op de goede weg zijn.

  Ik zeg niet dat we er al zijn. We hebben met geduchte en geraffineerde tegenstanders te maken. Uit het verleden weten we dat sommigen letterlijk over lijken gaan.
  Denk hierbij aan Janmaat die op een afschuwelijke manier door het slijk is gehaald. Zijn vrouw heeft zelfs een been verloren door een aanslag van een zogenaamde linkse actiegroep.
  Of denk aan de bomaanslag op 12 november 1991 op de woning staatssecretaris Aad Kosto (Justitie). Deze staatssecretaris wilde strengere eisen stellen aan immigranten en dat mag van linkse actiegroepen niet.
  Iedereen kent nog de moord op Fortyn uitgevoerd door een zogenaamde linkse milieuactivist.

  Toch zie ik een duidelijke kentering in de opvattingen van de Nederlandse bevolking. Het gevolg zal zijn dat de media wel gedwongen zullen zijn om steeds kritischer te worden en zich niet langer te laten misbruiken als loopjongen van de “linkse” terroristen.

  Spy-Nose [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Ton Hollander [19]:
  “Als zelfs op de side van de Volkskrant steeds meer negatieve reacties te lezen zijn op artikelen die een positief beeld proberen te schetsen over de Turken en de Marokkanen in onze samenleving dan denk ik dat we op de goede weg zijn.”

  Beter laat dan nooit, als het maar niet te laat is.

  “Het gevolg zal zijn dat de media wel gedwongen zullen zijn om steeds kritischer te worden en zich niet langer te laten misbruiken als loopjongen van de “linkse” terroristen.”

  Dat laatste valt te betwijfelen. De “onafhankelijke” drukpers mist advertentie-inkomsten door concurrentievervalsing door de publieke media, die het allemaal cadeau krijgen uit de subsidiepot.

  En voordat Wilders zijn voorstel tot afschaffing van twee publieke TV-zenders en van de publieke TV-reclame erdoor krijgt, moet er nog heel wat veranderen.

  In elk geval valt er heel wat oppositie te verwachten van alle bureaucraten, die van dit systeem profiteren: politie, OM, rechterlijke macht, zorgverleners, opbouwwerkers, gemeentelijke sociale diensten, subsidiesponzen, etc. Dat zijn vele honderdduizenden kiezers, grotendeels overheidsdienaren. Die zullen merendeels hun ‘job’ kwijtraken.

Comments are closed.