Een maand geleden publiceerden we een artikel over acties van de Amerikaanse stichting “We The People”. Die meenden ontdekt te hebben dat Barrack Obama buiten de Verenigde Staten geboren is.  Dat zal velen (tercht) een biet wezen, ware het niet dat er in de Verenigde Staten een WET is, dat alleen iemand die echt in dat land geboren is, president mag worden. 
 
Natuurlijk een rare onzinnige wet. Zij hebben ook een wet waardoor iedereen die in Amerika geboren wordt automatisch Amerikaan is. Zwangere Mexicaanse vrouwen trachtten dan ook regelmatig de grens over te gaan (smokkelen) om in Amerika te bevallen. 

Op ons artikel “Mag Obama wettelijk geen president worden?” kwamen reacties die de onzinnigheid bevestigden en ook niet geloofden dat de kans van toepassing aanwezig was. Zelfs werd bevestigd dat er een positief bewijs was dat hij wel degelijk in Hawaï geboren is.
Daarna een tijdje niets meer gehoord.

Maar nu komt het bericht dat de “We The People” vandaag op 1 december een paginagrote “Open Brief” aan Obama in de Chicago Trbune publiceert met verzoek om het bewijs te laten zien aan enkele forensische specialisten.
Je kunt daaruit opmaken dat Obama ook de plicht heeft om dat bewijs te leveren. Zo niet dan gaan weer andere procedures in werking.

Het lijkt ook vreemd dat die lieden van WTP duizenden dollars uitgeven voor een dergelijk proces als ze kunnen verwachten dat ze toch geen succes hebben.

Daarom kan het interessant zijn om dit rare proces van een afstand te volgen.

19 REACTIES

 1. Grappig dat een republikein het standpunt verdedigt dat opvolgingen van staatshoofden per grondwet geregeld moet blijven.

  Als [mede]republikein ben ik van mening dat een persoon, die door een meerderheid van de bevolking ver/gekozen is voor die functie, waarschijnlijk een redelijk goede keuze is

  Armin [6] reageerde op deze reactie.

 2. Bestaat er echt zo’n wet? Ik dacht dat de eerste 8 presidenten (volgens ons waarschijnlijk de beste) niet in de vs zijn geboren maar in Engeland of een Engelse kolonie.

 3. @Ari van de water

  Ja, inderdaad. je kunt er geen zootje van maken, daarom moet het in de Grondwet geregld worden en die moet het volk goedkeuren.

  “Als [mede]republikein ben ik van mening dat een persoon, die door een meerderheid van de bevolking ver/gekozen is voor die functie, waarschijnlijk een redelijk goede keuze is”

  Precies, en zo komt het in de Grondwet!

 4. dat zullen de voorouders van deze 8 presidenten geweest zijn.
  Maar de Grondwet van de VS regelt dat de president in de VS geboren moet zijn!

  Schwarzenegger liep tegen deze bepaling in de grondwet aan, toen hij plannen kreeg te gaan voor president na zijn succesvol gouverneurschap.

 5. @Ary van de Water [2]: De Founding Fathers zagen terrecht in dat “meerderheid van de bevolking” als critera nemen voor veel zaken heel erg gevaarlijk was. Niet voor niets is hun grondwet op veel punten erop gericht minderheden te beschermen tegen de overheid (lees: indirecte wil van de meerderheid) door allerlei restricties op die democratie in te brengen zoals hun districtenstelsel.

  Overigens zouden de Republikeinen met Arnold uit Californie een zeer grote kans hebben het presidentsschap te pakken als men deze wet zou afschaffen. Eigenbelang is dus niet van toepassing.

 6. Libertarisch gezien is het inderdaad een zotte wet. MAAR… we leven niet in een libertarische wereld, en Obama is daar een ultiem voorbeeld van.

  Daarbij gaat het er niet om wie stemt, maar wie de stemmen telt. Hoeveel ongeldige Obama stemmen er zijn wil ik niet eens gokken, maar de berichtgeving rond ACORN in de afgelopen maanden doet het ergste vermoeden.

  Obama is uitsluitend ‘gekozen’ omdat hij een (sort of zwarte) pion is van George Soros; bij mijn weten heeft nog nooit iemand zo veel geld verspild aan een campagne als deze anti-Amerikaanse extreem linkse vijfde colonne exponent. Dit alles met dank aan Soros, die door zijn voorkennis aangaande allerhande zaken (dicht bij het vuur) enorme rijkdommen en macht heeft weten te vergaren.

  Vreemd genoeg zijn het altijd de anti-kapitalisten die op slinkse wijze aan het meeste geld weten te komen. Niet alleen een Soros, maar ook een gore Al. En ook de Clintons weten hoe ze vrijelijk de wet aan hun laars kunnen lappen, beschermd door de nomenclatura. Maar velen van hun vriendjes zitten in de bak, voor dezelfde feiten (vennoten).

  De eis voor staatsburgerschap is ingegeven om de kans van disloyaliteit of op het verkiezen van een lid van de vijfde colonne, zoals in Medeland de dubbelpaspoorters keer op keer blijken te zijn, te verkleinen. Daar is niets mis mee. Nogmaals, de wereld is nu eenmaal niet libertarisch.

  Dat nu een anti-Amerikaan tot president-elect is verkozen (?) is het failliet van Amerika. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat hij geen Amerikaan is (denk aan het vervalste geboortebewijs) of dat hij meerdere nationaliteiten heeft.

  Daarnaast schijnt eveneens vereist te zijn dat beide ouders meerderjarig zijn, hetgeen volgens een Amerikaanse collega van mij ook al niet het geval is.

  De Amerikaan die een rechtszaak was gestart om Obama te laten bewijzen een legitieme kandidaat te zijn is door de rechter niet-ontvankelijk verklaard, op verzoek van Obama. Er is op geen enkel twijfelpunt ingegeaan.

  Lijkt sterk op de gang van zaken rond Joris Demmink, en we weten allemaal hoe erg dat stinkt.

 7. De Amerikanen kunnen natuurlijk ook gewoon de autochtone bevolking vragen of Obama de nieuwe president mag zijn van het land? Misschien vinden zij het gedoe rond het kiezen van een president allemaal wel dikke buffalo shit….

 8. De erkenning van de Obama als geboren Keniaan is een bevestiging van de herhaaldelijke verklaringen van Obama’s oma dat hij inderdaad in Kenia is geboren.

  Crisis

  Mocht dit binnenkort ook door de rechter bevestigd worden, dan zou de VS in een constitutionele crisis terecht kunnen komen, omdat het dan met een ongrondwettelijk gekozen president zit die talloze malen gelogen heeft over zijn afkomst.

  Zo ver is het echter nog niet. Op 5 december beslist het Hooggerechtshof of de zaak Berg (democratische top-advocaat) tegen Obama ontvankelijk wordt verklaard. Telegraaf

  http://mx.truveo.com/Proof-Barack-Obama-was-born-in-Kenia/id/1856191356
  R. Hartman (NI) [12] reageerde op deze reactie.

 9. @IIS [11]: “Friday, U.S. Federal judge Richard Barclay Surrick, a Clinton appointee, dismissed a lawsuit brought by Pennsylvania attorney Phillip J. Berg who alleged Obama was not a U.S. “natural born” citizen and therefore ineligible for the presidency under the specifications of the U.S. Constitution, under Article II, Section 1.

  Hier refereerde ik aan in [7]. Die niet-ontvankelijk-verklaring was dus al op 23 oktober. Is die 5 december die jij noemt een beroeps-zaak?
  IIS [15] reageerde op deze reactie.

 10. @IIS [9]: Dat is de gefotoshopte fake. Bleek van zijn zusje te zijn, en een aantal kenmerken, zoals de randen, kloppen niet met de certificaten uit de tijd van Barry Soetoro. Is uitgebreid op het net besproken en ik heb er meen ik zelfs nog een stukje aan gewijd.

  Feit blijft dat Obama geen enkele moeite doet deze aanklacht uit de wereld te helpen, terwijl dat, indien hij niet liegt, voor hem uiterst simpel zou moeten zijn.
  IIS [14] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [16] reageerde op deze reactie.

 11. @R. Hartman (NI) [13]:

  Goed zou kunnen, maar waarom niet even een papiertje tonen (door beide partijen) met volledige bewijzen. Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet pro Obama, maar ook niet anti. Net zo goed dat ik geen fan van de politiek of overheid ben. Bush&Co heeft, en dat is mijn mening of toch een feit?, 8 jaar lopen zieken en de wereld in een onhoudbare situatie gemanoeuvreerd. Er is in ieder geval geen reden om een fanclub voor de man op te richten. Was hij werkelijk een gekozen president of toch niet?

  De grootmoeder moet toch weten dat Obama’s moeder blank was en een blanke vrouw die bevalt waar zei bij was moet toch op haar netvliezen staan gebrand. Ook moeten in Kenya geboorte bewijzen zijn, ja toch? Geen foto’s o.i.d.?? Vreemd….Net zo vreemd dat er geen duidelijk bewijs is van een geboorteakte op Hawaii of foto’s of ander beeldmateriaal.
  Waren er emigratie papieren? Zijn er inschrijfbewijzen te vinden van vader, moeder en Barack Obama waaruit blijkt dat men zich op dezelfde datum heeft laten ingeschrijven? Of stond men reeds ingeschreven en werd er een geboren kind bijgeschreven of zoiets.

 12. @Ben Van Herwijnen [1]:

  “Het is helemaal niet zo gek, dat alleen in Amerika geboren personen president kunnen worden.”

  Hadden ze in Duitsland van 1933 maar zo’n wet gehad!

  Het is natuurlijk helemaal niet zo’n gekke gedachte dat je in het land geboren moet zijn wil je er president van worden. Een president wordt geacht de belangen van zijn mede-burgers te verdedigen. Je mag verwachten dat hij dat sterker zal doen naarmate hij zich meer verbonden voelt met de bewoners van dat land.

  Je kunt vrijheid ook overdrijven.
  R. Hartman (NI) [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Ron Paul Fan [17]:
  Ja en Nee. Als je ziet hoeveel haast geboren Nederlanders als de huidige Haagse klojo’s hebben om het land aan de Arabieren en dan meer specifiek de islam-fundamentalisten uit te leveren is de beschermingsfactor van zo’n regel nogal discutabel.

  Uiteindelijk gaat het om de moraliteit, en dan heb ik momenteel liever een Tjech als Klaus als president dan een Nederlander (?) als Balkenende…

  Ron Paul Fan [19] reageerde op deze reactie.

 14. @R. Hartman (NI) [18]:

  “Uiteindelijk gaat het om de moraliteit, en dan heb ik momenteel liever een Tjech als Klaus als president dan een Nederlander (?) als Balkenende…”

  Dat ben ik met je eens, alleen lijkt het me heel moeilijk om zoiets te canoniseren.

  A propos… enige reden om te twijfelen aan het nederlanderschap van Balkenende?

Comments are closed.