Dit kabinet, en in het algemeen de overheid, heeft de mond vol van burgerplichtburgerplichten. U en ik moeten heel veel van de overheid waarbij de wensen van de dames en heren meestal bepaald worden door de waan van de dag (gloeilampen, roken, overgewicht enz.). De Vrijspreker staat bol van alle nonsense die Den Haag met een stalen gezicht verplicht. Onlangs kondigde Guusje ter Horst aan om een waardecatalogus voor de burgers op te stellen zodat die weten wat hun plichten zijn. Guusje ter Horst die  het presteerde om wachtgeld op te eisen over haar wethouderschap in Amsterdam terwijl ze uit eigen beweging burgemeestertje ging spelen in Nijmegen. Guusje ter Horst die jarenlang de frauduleuze boekhoudingen van Amsterdam en Nijmegen goedkeurde. 

Burgerplichten dus. Voor wie het interesseert, heeft Maurice de Hond een onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Na te kijken op zijn website.  Aan alle kanten wordt de burger met plichten om de oren geslagen. Maar hoe goed is de overheid zelf in het vervullen van haar ‘plichten’ die zij meent wekelijks te moeten uitbreiden ?

De zorg voor veiligheid en recht is in de afgelopen decennia meer en meer een aanfluiting geworden. Het aantal particuliere beveiligers overtreft het aantal dienders dus dat zegt genoeg over het vertrouwen en de doeltreffendheid bij de Hermandad. Het Openbaar Ministerie lijkt op een soapserie waarbij men continue de plank misslaat, of onschuldigen opsluit, of dossiers kwijtraakt of elkaar opzichtig de hand boven het hoofd houdt.

Het onderwijs is dankzij de overheid verworden tot een absoluut genivelleerde uitvalmachine waarvan het uiteindelijke diploma een Zimbabwaans inflatieniveau heeft bereikt. De gezondheidszorg is veranderd in  een bureaucratie waarin de vergaderfrequentie topprioriteit heeft, de kosten de pan uitrijzen en de patient een sluitpost is. Succesvolle particuliere ziekenhuizen als het Slotervaart probeert men uit alle macht buiten de deur te houden, de mensen mochten eens ontdekken hoe wel kan. De defensie van Nederland moet om schimmige redenen plaatsvinden in Irak en Afghanistan waar men het Russisch debacle uit de jaren 80 vorige eeuw nog een keer over wil doen.

Het mag duidelijk zijn: de overheid kan haar plichten niet aan. Een wijs voornemen voor 2009 kan zijn: terugtrekken uit al die gebieden waar de overheid jammerlijk faalt en het geld teruggeven aan de burgers zodat die dat zelf efficient en met volop keus kunnen regelen. Maar bovenal ophouden met zeuren over burgerplichten als je er zelf zo’n ongelofelijke puinhoop van maakt.

20 REACTIES

 1. Guusje ter Horst, die het complete politieapparaat van Nijmegen onder druk zette om haar rijden-onder-invloed (en daarvoor gepakt worden) onder het kleed geschoven te krijgen. Daarom ook wel aangeduid als
  – Guusje ter Dorst
  – Guusje Nadorst

  Guusje Nadorst die zich inzette voor een verkoopverbod op alcohol aan jongeren onder de 18, dat is zoiets als een hoer die je zegt dat je geen sex mag hebben onder de 18.

  Mogelijk was de rationale dat er zo meer voor haar overbleef… Gewoon een hypocriete trut met teveel macht, en zo bezien zit ze natuurlijk uitstekend op haar plek, omringd door soortgenoten. Alleen jammer dat wij daar met zijn allen zo veel last van hebben en zo veel geld aan kwijt raken.

  Van de week in een reactie op de zoveelste inperking van vrijheid in/aan mijn woongemeente nog maar eens de stelling geuit dat het overheden verboden zou moeten worden om geld van de burger te gebruiken voor de inperking van de vrijheid van die burger, omdat dat vergelijkbaar is met het aloude, met name communistische, gebruik om de ouders van andersdenkenden de rekening te sturen voor de kogel waarmee die andersdenkende geëxecuteerd werd.

  Zal me wel weer niet in dank worden afgenomen.

 2. De plichten die burgers hebben tov. van de Overheid zijn, overeenkomstig met zijn/haar werkelijke situatie, dezelfde als de plichten van een krijgsgevangene (artikel 3 t/m 6). Vervang hierbij ‘krijgsgevangen militair’ door burger* en ‘gevangenhoudende mogendheid’ en ‘vijand’ door Overheid =>

  Artikel 3

  1. De krijgsgevangen militair is desgevraagd gehouden de vijand en onderdanen van de gevangenhoudende mogendheid slechts mededeling te doen van:

  * naam;
  * voornamen;
  * geboortedatum;
  * rang;
  * marine- of registratienummer.

  2. De krijgsgevangen militair dient zich tot het uiterste in te spannen om inlichtingen met name van militaire aard niet aan de vijand prijs te geven.

  3. De krijgsgevangen militair dient hiertoe uiterste zorgvuldigheid en voorzichtigheid te betrachten in zijn correspondentie en in gesprekken met medekrijgsgevangenen, met onderdanen van de gevangenhoudende mogendheid of met andere personen.

  Artikel 4

  Zelfs in de moeilijkste omstandigheden zal de krijgsgevangen militair zich naar vermogen moeten inspannen om noch mondeling noch schriftelijk enige verklaring af te leggen, welke afbreuk zou kunnen doen aan de belangen van eigen land of bondgenoten.

  Artikel 5

  Indien zich een geschikte gelegenheid voordoet, wordt van de krijgsgevangen militair verwacht dat deze zich aan de gevangenschap zal onttrekken om zich weer bij een eigen of bondgenootschappelijk krijgsmachtonderdeel te voegen.

  Artikel 6

  Het is de krijgsgevangen militair verboden:

  1. gunsten van de vijand of van onderdanen van de gevangenhoudende mogendheid te aanvaarden, die niet aan zijn medegevangenen worden verleend die in gelijke omstandigheden verkeren;

  2. te beloven handelingen te verrichten of na te laten die in strijd zijn met zijn plicht als militair.

  [http://mpbundels.mindef.nl/11_serie/11_55/11_55_620.htm]

  [*Burger => een belastingen betalend individu met geldig Nederlands persoonsbewijs, zonder directe invloed op of belangen bij de uitvoerende macht van de Overheid]

 3. Dit soort mensen is nog erger als die van Easy-life.

  Inhalig, hebberig, gierig, kortzichtig en toch DOM tegenlijkertijd.

  Allerlei verplichtingen aan de burger opleggen, en doen wat hen zelf goed uitkomt en zin in hebben, zodat ze later nog een of ander leuk baantje kunnen betrekken.

  Het enigste wat ze uitstralen is, wantrouwen en jaloezie naar de burger, en dat komt omdat ze een grote Rot hekel aan zichzelf hebben.

  Ik word al misselijk als ik ze zie op TV laat staan horen, om te kotsen.

 4. Ach ja Guusje Ter Dorst zegt ook nog eens wat.
  Normen en waardenbijdel. Whahahahha!

  Qua minister de beste van al wat er aan vrouwlijke ministers op dit moment in het kabinet zit.
  Maar dit zegt niks over Ter Dorst maar alles over het bedroevend lage peil van de rest.
  Qua hypocrisie mbt normen en waarden kan ze zo in het rijtje van besnijdenisgoedprater d’Ancona, graaitrut Herfkens en drugsimporteur Sorgdrager.

 5. Een reactie op: “Maar bovenal ophouden met zeuren over burgerplichten als je er zelf zo’n ongelofelijke puinhoop van maakt.”.

  Dit is een drogredennatie.

  Het zou de indruk kunnen wekken dat wanneer je er zelf een ongelofelijke puinhoop van maakt, dat anderen er dan kennelijk ook een puinhoop van mogen maken en geen plichten hebben.

  Ik ben blij dat de overheid nadenkt hoe elke individu bij zichzelf te rade kan gaan hoe hij of zij er zelf een betere samenleving van kan maken.

  Het feit dat de overheid dit burgerplichten noemt vind ik wel ongelukkig gekozen. Ze zouden het ook burgermogelijkheden kunnen noemen. Net zoals de overheid het woord belasting zou kunnen vervangen voor bijdrage. Helaas voelt de overheid onvoldoende aan wat een groep mensen nodig heeft om gemotiveerd te raken en te blijven.

  Tenslotte is het zo ongelofelijk makkelijk om te vingerwijzen met betrekking tot deze kwestie. Bedenk echter, wanneer jij met je vinger wijst, dan wijzen er drie naar jezelf … en wat doe je daarmee?! … BIG, FAT & HAPPY achterover blijven hangen en wachten tot een ander het voor je oplost?! Zo ja, blijf dan lekker in je slachtofferrol joh … en blijf vooral zeuren, want dat hoort daar dus nou eenmaal bij.

  Fehlfarben [6] reageerde op deze reactie.
  Michel [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Rob Broekhof [5]: Je bedoelt newspeak om de zaken anders voor te stellen dan ze zijn ? Bijdrage i.p.v. belasting, mogelijkheden i.p.v. plichten, vredesmissie i.p.v. oorlog, solidariteit i.p.v. confisquering enz. Maar dat gebeurd toch al ?
  Ik ben niet blij dat de overheid nadenkt over hoe elk individue bij zichzelf te rade kan gaan hoe hij of zij er zelf een betere samenleving van kan maken. Daar hebben we de overheid namelijk helemaal niet voor nodig. Sterker nog, de overheid heeft bewezen de samenleving eerder slechter dan beter te maken. Dit vaak met de beste bedoelingen. Om nu na het failliet van het fascisme, het communisme en het socialisme het overheidsdenken nog een honderdste kans te gunnen, lijkt mij wat overdreven.

  Rob Broekhof [8] reageerde op deze reactie.

 7. Nee, ik bedoel geen newspeak om de zaken anders voor te stellen dan ze zijn. Ik bedoel alleen de zaken zo te benoemen dat ze in ieder geval nog een kans zouden kunnen krijgen.

  Het is zoiets als glas half vol of glas half leeg. Wanneer we alles van tevoren al presenteren als “half leeg”, dan is mijn ervaring met de mensheid inmiddels zo, dat ze het vrijwel niet meer kunnen zien als “half vol”. Zelfs als het als “half vol” wordt gepresenteerd zijn er hele groepen die het toch als “half leeg” zien. Helaas zien en benoemen ze nou eenmaal liever de negatieve kanten dan de positieve; da’s namelijk veel stoerder, toch?!

  Gelukkig dat jij vindt dat we de overheid niet nodig hebben om na te denken over hoe elk individu bij zichzelf te rade kan gaan hoe hij of zij er zelf een betere samenleving van kan maken. Dat is namelijk exact de bedoeling. Helaas ben jij niet alleen …
  Het gaat mij dan ook niet om het overheidsdenken nog een honderdste kans te gunnen. Het gaat mij om het denken van het individu nog een triljardste kans te gunnen (bij schatting, want waarschijnlijk zal die kans nog vele malen vaker moeten worden gegund).
  De stompzinnigheid van de overheid komt namelijk alleen voort uit de stompzinnigheid van het gepeupel dat denkt zich erdoor te moeten laten leiden en telkens met hun vinger naar de overheid wijst wanneer ze zich benadeeld en zielig voelen.

  Wanneer elk individu z’n grijze celletjes echt zou gebruiken, dan is er wellicht geen overheid nodig, want dan is alles volkomen zelfsturend.

 8. @Fehlfarben [6]:
  Nee, ik bedoel geen newspeak om de zaken anders voor te stellen dan ze zijn. Ik bedoel alleen de zaken zo te benoemen dat ze in ieder geval nog een kans zouden kunnen krijgen.

  Het is zoiets als glas half vol of glas half leeg. Wanneer we alles van tevoren al presenteren als “half leeg”, dan is mijn ervaring met de mensheid inmiddels zo, dat ze het vrijwel niet meer kunnen zien als “half vol”. Zelfs als het als “half vol” wordt gepresenteerd zijn er hele groepen die het toch als “half leeg” zien. Helaas zien en benoemen ze nou eenmaal liever de negatieve kanten dan de positieve; da’s namelijk veel stoerder, toch?!

  Gelukkig dat jij vindt dat we de overheid niet nodig hebben om na te denken over hoe elk individu bij zichzelf te rade kan gaan hoe hij of zij er zelf een betere samenleving van kan maken. Dat is namelijk exact de bedoeling. Helaas ben jij niet alleen …
  Het gaat mij dan ook niet om het overheidsdenken nog een honderdste kans te gunnen. Het gaat mij om het denken van het individu nog een triljardste kans te gunnen (bij schatting, want waarschijnlijk zal die kans nog vele malen vaker moeten worden gegund).
  De stompzinnigheid van de overheid komt namelijk alleen voort uit de stompzinnigheid van het gepeupel dat denkt zich erdoor te moeten laten leiden en telkens met hun vinger naar de overheid wijst wanneer ze zich benadeeld en zielig voelen.

  Wanneer elk individu z’n grijze celletjes echt zou gebruiken, dan is er wellicht geen overheid nodig, want dan is alles volkomen zelfsturend.

  Marcellus [9] reageerde op deze reactie.
  Marcellus [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Rob Broekhof [8]:
  “Nee, ik bedoel geen newspeak om de zaken anders voor te stellen dan ze zijn. Ik bedoel alleen de zaken zo te benoemen dat ze in ieder geval nog een kans zouden kunnen krijgen.”
  Dat is newspeak. Zeker als je bedenkt dat het de Overheid is die die herbenoeming doet en tegelijkertijd ook die ‘kans’ afdwingt via de diverse afpersmethoden.

  en uit je eerdere reactie:
  “Ik ben blij dat de overheid nadenkt hoe elke individu bij zichzelf te rade kan gaan hoe hij of zij er zelf een betere samenleving van kan maken.”
  Wat heeft de Overheid te maken met individuen, behalve helemaal niets? Sinds wanneer heeft die verdorven maffiabende een mandaat, of zelfs alleen maar de mogelijkheid om individuen te gaan sturen? Dat mandaat en die mogelijkheid heeft zij niet. MAAR wanneer zij (lees: een willekeurig clubje ambtenaren) een stelletje politiek correcte regeltjes waar elk individu zich zogenaamd aan moet gaan houden op gaat stellen dan is het vervolgens nog maar een heel klein en eenvoudig te nemen stapje naar het afdwingen van die regeltjes. Sieg Heil zou ik bijna zeggen.

  En gebeurt dat afdwingen niet direct via de politie, dan zijn er nog meer dan genoeg mogelijkheden om dat via verplichte volksverzekeringen, onderwijsmethodieken, werkgevers-/CAO-regelingen, subsidies, vergunningsaanvragen, BIBOB-wetten en meer van dat soort iritante zaken vastgelegd te kunnen krijgen. En weet je wat het mooie is voor de Overheid? Het eventuele aan laten tekenen van bezwaren is ook al opgenomen in dit systeem. Een win-win-situatie voor de fascistisch aangelegde medemens en bestuurders en politici in het algemeen.
  Rob Broekhof [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Rob Broekhof [8]:
  “De stompzinnigheid van de overheid komt namelijk alleen voort uit de stompzinnigheid van het gepeupel dat denkt zich erdoor te moeten laten leiden en telkens met hun vinger naar de overheid wijst wanneer ze zich benadeeld en zielig voelen.”

  zegt de man die zelf toegeeft ambtenaar te zijn.
  (http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/12/56073/#comments)
  Eerst afhankelijkheid scheppen door een vakkundig doorgevoerd, decennia-lange debielisering, om daarna het hoge gehalte debielen aan te halen om de eigen noodzakelijkheid en de groei van verdere debielisering te kunnen verantwoorden. Stockholm-syndroom iemand?

  Ambtenaren zijn vuilnis.
  Rob Broekhof [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Rob Broekhof [5]:

  “Tenslotte is het zo ongelofelijk makkelijk om te vingerwijzen met betrekking tot deze kwestie. Bedenk echter, wanneer jij met je vinger wijst, dan wijzen er drie naar jezelf … en wat doe je daarmee?! … BIG, FAT & HAPPY achterover blijven hangen en wachten tot een ander het voor je oplost?! Zo ja, blijf dan lekker in je slachtofferrol joh … en blijf vooral zeuren, want dat hoort daar dus nou eenmaal bij.”

  Nee het is beter de problemen te negeren en gewoon lekker door te gaan met dit achterlijke gedoe. Dus de overheid mag wat jou betreft wel een normen en waarden catalogus voor de bevolking uitgeven, maar de bevolking mag de overheid niet wijzen op de hypocrisie en complete achterlijkheid? Hier heeft de mensheid een woordje voor gevonden. Fascisme.

  Rob Broekhof [12] reageerde op deze reactie.
  Rob Broekhof [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Michel [11]:
  Marcel, lees gewoon nog een keer wat ik schreef, want wat ik hieronder schrijf is niet leuk voor je …

  Toch nieuwsgierig dus … wanneer er iets mis is bij jezelf, helpt het niet om naar een ander te wijzen. Pak zelf aan, waarvan jij denkt dat het moet worden aangepakt, of blijf verder zeuren en jezelf zielig vinden. Ga werken voor de overheid, dan kom je er misschien achter dat er meer is. De hypocrisie en de complete achterlijkheid van de overheid is een refelectie van de mensen die ze bedienen … n.a.v. hetgeen ik lees wat jij schrijft, wellicht en helaas onder andere van jou!
  Facisme komt voort uit mensen zoals jij. Mensen die alleen maar kunnen gallen, omdat ze kwaad zijn op van alles en nog wat, vooral zoiets abstracts als “de overheid”. Easy target. When are you gonna take a shot at yourself?!

  Michel [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Marcellus [10]:
  Ja, ik heb toegeven ambtenaar te zijn … en bovenal ben ik mens.

  Marcellus het is zo makkelijk en lekker veilig om mensen in vakjes te plaatsen.

  Wanneer kom je zelf uit je hokje?

  Geef je toe dat je jezelf eerst afhankelijk hebt laten maken en slachtoffer geweest bent van decennia-lange debielisering? Ben jij zo debiel dat je er zelf niets aan kan doen? Wat doe jij Marcellus … of lig jij daadwerkelijk BIG FAT & HAPPY achterover zoals jouw romeinse naam doet vermoeden in afwachting van wat er met je gaat gebeuren … down the drain wellicht?!

  Student Ambtenarenlogica (Hoog EQ) [17] reageerde op deze reactie.

 14. @Michel [11]:
  Sorry, ik bedoelde natuurlijk Michel en niet Marcel … ik ben maar ambtenaar en je weet dat door de bureaucratie wij heel soms wel een fouten maken 😉

 15. @Marcellus [9]:
  Tsjonge jonge, wat ben jij kwaad. Wat heeft de overheid jou ooit aangedaan man?!
  Afgezien van ontelbare zaken die ik zelf zou kunnen benoemen en waarvan ik desondanks geloof dat het de nadelen zijn die wij zullen moeten blijven aanvaarden om de voordelen te blijven genieten.

 16. @Rob Broekhof [12]:

  Ik ben niet op de vrijspreker actief om over mijn eigen problemen te praten. Ik zal nooit zeggen of denken dat ik perfect ben. Ik ben me bewust van mijn karakter en mijn persoonlijkheid. Ook ben ik me bewust van mijn mogelijkheden en kennis. Ik heb familie en vrienden om over persoonlijke zaken te praten. Niet de vrijspreker.

  Als er iemand zinloos galt ben jij het. Als je dit soort discussies niet aan kan negeer het dan gewoon. Ik ben het toontje van jou behoorlijk zat om eerlijk te zijn. De ‘je mag niet zeiken maar je moet maar tevreden zijn met wat je hebt’ retoriek. Er worden enorm veel alternatieven geboden binnen het libertarisme. Dat politiek correcte gezeik over de vorm van de kritiek komt me de oren uit.

  Je gaat de discussie uit de weg door het verhaal compleet te verdraaien in je eigen straatje. Zo valt niet te discussiëren, dus ik zal dan ook niet meer reageren totdat je inhoudelijk wat te melden hebt, zonder de poespas.

  Student Ambtenarenlogica (Hoog EQ) [17] reageerde op deze reactie.

 17. @Rob Broekhof [13]: “Ja, ik heb toegeven ambtenaar te zijn … en bovenal ben ik mens”

  Wat is dat nu weer voor newspeak?
  Andere diersoorten kunnen bij mijn weten niet schrijven, dus dat ook de reageerder “Rob Broekhof” technisch gezien mens is, weet mijn achterste ook.
  Dus wat bedoelt u nu te zeggen? “… maar ook ik ben niet perfect want ik ben maar een mens en mensen maken nu eenmaal fouten en aangezien jij zelf een mens bent ben je ook niet perfect dus gelieve me niet te streng te beoordelen, dan zal ik het met jou ook niet doen”. U probeerde m.a.w. “humaan” over te komen om -nadat uitkwam dat u ambtenaar is- een morele blanco cheque te krijgen voor uw (gelegaliseerde) criminele activiteiten.

  Welnu, mens, dat is dan naast de objectivistische logica geredeneerd.
  Het loutere feit dat mensen fouten kunnen maken en niemand geheel perfect is, is geen vrijbrief om dan maar lekker meteen helemaal door te slaan door u bij de overheid aan te sluiten. En of u daarbij dan voor de administratieve of de gewapende tak werkt, of voor de propaganda-afdeling, doet niet ter zake.
  Gezien we vooralsnog in een reele wereld leven en niet in de libertarische ideale variant, kan ik in sommige uitzonderingsgevallen, wel begrijpen dat iemand die een bepaalde roeping had, zich in de praktijk gedwongen voelde in een door de overheid gemonopoliseerde sector dan maar als ambtenaar te gaan werken. Wie bv. verpleegster wilde worden of universiteitsprofessor (in een niet geideologiseerde discipline zoals wiskunde bv.), is in dit land z.g.a. veroordeeld tot het werken in overheidsdienst. Dus voor enkele individuele gevallen van ambtenaren, ben ik gaarne bereid een uitzondering te maken. Maar dat is da gebaseerd op de specifieke feiten en niet op een newspeak slogan als “… maar bovenal ben ik mens”, die aan bepaalde gevoelens van lotsverbondenheid zou moeten appeleren teneinde u een blanco cheque te bezorgen.

  Als het na die inleidende slogan die verzachtende omstandigheden zou moeten pleiten, zou komen tot een mea culpa, dan kon ik voor die post 13 nog begrip op brengen, maar neen, wat doet u? U gaat verder niet op de zaak in, doch probeert wederom op slinkse wijze de discussie te verleggen door op populistische wijze te klagen over “vakjesgeest” en maakt dan schijbaar ongemerkt de retorische truuk om vervolgens degene die u ervan beschuldigt te redeneren in termen van vakjes (wat mensen doorgaans slechts voor anderen doen), ervan te verwijten dat hij ook zichzelf in een vakje plaatst ter bescherming. Dat zijn echter 2 verschillende fenomenen, maar door ze te linken, kan u iemand die “aantoonbaar” in vakjes redeneert, er nu van beschuldigen een laffe angsthaas te zijn die zich “veilig opsluit” in zijn eigen vertrouwde kader.
  Ziezo, “probleem opgelost” (want afgewend).
  Nou, gelukkig had Michel u door en trapte hij niet in uw val.
  @Michel [16]: Lof aan Michel.

  Even terug naar @Rob Broekhof [13]: “Geef je toe dat je jezelf eerst afhankelijk hebt laten maken en slachtoffer geweest bent van decennia-lange debielisering? Ben jij zo debiel dat je er zelf niets aan kan doen? Wat doe jij Marcellus … of lig jij daadwerkelijk BIG FAT & HAPPY achterover zoals jouw romeinse naam doet vermoeden in afwachting van wat er met je gaat gebeuren … down the drain wellicht?!”

  Iemand die zelf wel helder denkt -zoals blijkens zijn bijdragen zeker Michels geval moet zijn- kan echter zelf het slachtoffer worden van overheidsbeleid wanneer de overheid succesvol de massa heeft weten te debiliseren en dan kan ie er inderdaad zelf niets aan doen.
  Denk bijvoorbeeld aan iemand die zeer unieke en waardevolle ideeen heeft maar daardoor geen standaard profiel heeft op de arbeidsmarkt. Als zo iemand solliciteert (bv. een econoom met Oostenrijkse school ideeen die solliciteert bij een beleggingsmaatschappij), wordt ie misschien wel interessant gevonden tijdens het sollicitatiegesprek. Maar … hem in dienst nemen is een groot risico voor de werkgever want wat als die vreemde eend niet in het team past? Ontslaan -voor zover ueberhaupt mogelijk- is duur a.g.v. allerhande op maat van de vakbonden geschreven ontslagwetgeving. De “vreemde eend” in dienst nemen werd zodoende door de overheid tot een groter risico gemaakt. “Nou, dan toch maar liever niet” redeneren vele werkgevers ondanks een zekere bewondering voor de unieke denkwijze van de “Oostenrijker”. Ik ken zelfs zo iemand. Die liep al jaren voor de kredietcrisis te waarschuwen maar kwam ondanks tientallen sollicitaties nergens aan de slag. Gelukkig dat hij zijn persoonlijke vermogentje succesvol beheert zodat ie kan overleven. Had pakweg Fortis hem wel in dienst genomen of Robeco of een groot pensioenfonds, hoe anders had niet alleen zijn maar ook zijn werkgever’s “toekomst” (inmiddels hun heden) er dan uitgezien!
  Maar voor u weer op de persoon probeert te spelen: het gaat niet over hem.
  Dit is slechts 1 voorbeeld van hoe je zelf wel degelijk het slachtoffer kan zijn van het overheidsbeleid dat anderen debiliseert en dat (bv. middels ontslagbescherming etc.) markten (hier: de arbeidsmarkt) ontwricht. En dit steevast ten gunste van de zwakkeren (zeg maar de inproductieven die zonder dit ingrijpen slechts zouden verdienen wat ze verdienen) en juist ten nadele van degenen die in een echt vrije markt (lees: een eerlijke markt waar geen dwang (= geweld of dreiging ermee) wordt gebruikt) WEL succesvol zouden zijn.

  Overigens Michel ken ik niet, dus ook om hem (aan wie uw reactie 13 gericht was) gaat het niet specifiek – ook al had u dit wel gewild om de aandacht af te leiden van het feit dat u lid bent van de ambtenarij.

  Spy-Nose [18] reageerde op deze reactie.

 18. @Student Ambtenarenlogica (Hoog EQ) [17]:
  In de draad over de Kersttoespraak van Dominee Beatrix “dreigde” hij weg te lopen voor heel wat minder repliek.

  En het is waar. Hij draait van alles om en zet iemands betoog opzettelijk in een verkeerde context. Bovendien probeert hij je steeds op achterstand te zetten met loze beweringen die tijd kosten om ze te weerleggen.

  Hij loopt met namen te gooien, alsof hij hier iedereen kent en komt op de site coquetteren om mensen te interesseren voor zijn z.g. “METAREGELS”, die niemand nog gezien heeft.

  Volgens zijn profiel op LinkedIn werkt hij bij Defensie en werkte hij vroeger bij de belastingdienst.

 19. Waaaw 16 reacties. (correctie, 19)

  Wat we vergeten is dat wij allemaal veel bewuster aan het worden zijn, en systemen die vroeger goed werkten nu volledig blootleggen en transparant maken.

  Ik stond pas weer bij een vijver waar tot voor een paar maanden geleden een bordje in stond met de tekst: “Streng verboden te vissen”.

  Ik heb mij altijd afgevraagd: Hoé streng verboden dat vissen eigenlijk was, en hoe dat gemeten en bestraft werd.

  Inmiddels staat er op het bordje: “verboden te vissen”.

  Het woordje “streng” was een soort geheimzinnige bangmakerij die extra kracht moest geven aan het verzoek om deze vijver niet leeg te vissen.

  Hetzelfde zal ook gebeuren met de regering van dit land, het zal snel vervangen worden door een simpele libertarische, die volledige openheid van zaken h(g)eeft.

 20. Tja, allemaal hebben we een beetje gelijk.
  Wat belangrijker is …..;”Wat gaan we er aan doen”. Want we hebben het er wel over dat het beter moet en beter kan, maar er is vrijwel niemand die er iets aan doet.
  Het lijkt een beetje op de gang van zaken in bedrijven, “we besteden het wel uit”. En dat doen we dus massaal in NL. We besteden alles uit, laat anderen het risico maar lopen. Behalve onze ongezouten kritiek die doen we zelf… lekker makkelijk ook.

Comments are closed.