Met de kleinst mogelijke meerderheid (75 stemmen voor, 74  tegen)  heeft de Tweede Kamer in november 2006 ingestemd met het door Balkenende IV voorgestelde Generaal Pardon. De Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet , zoals hij officieel heet, trad op 15 juni 2007 in werking.

Ondanks die uiterst krappe meerderheid wordt het Nederlandse publiek echter door de huidige politieke elite stelselmatig gechanteerd om te tolereren, dat het zijn leefomgeving (Lebensraum) in toenemende mate laat bepalen door politieke escapades van de socialisten (PvdA, SP en GroenLinks) die sindsdien aan het land een fnuikend immigratie- en integratiebeleid opdringen. Toegegeven, onder de huidige Europese politieke verhoudingen is het niet zo eenvoudig een consistent immigratiebeleid te voeren.

Daaraan kan de de regering evenwel niet het morele recht ontlenen, de Nederlandse samenleving te onderwerpen aan miljarden verslindende multiculturele experimenten, die niet alleen aanzienlijke economische schade aanrichten, maar die bovendien de Nederlandse identiteit in de grond aantasten.

En dan te bedenken, dat de PvdA bij de landelijke verkiezingen van 2006 t.o.v. 2003 maar liefst 9 kamerzetels verloor en terugviel van 42 tot 33. Desalniettemin geniet deze partij een vrijbrief van haar coalitiegenoten CDA en CU om haar collectivistische anti-Nederlandse politieke beleid te realiseren en de economische toekomst en de culturele identiteit van het land te vernietigen.

Niet alleen wordt geen enkele moeite gedaan de halfslachtige immigratiewet van Verdonk te repareren, ook het integratiebeleid is een totale mislukking gebleken, wat trouwens door vriend en vijand wordt toegegeven. Dit alles is koren op de molen van het socialistische leger van multiculturele laboranten en honderdduizenden helpers.

In plaats van de nieuwe immigratiegolf te stoppen om het integratiebeleid een faire kans te geven, wordt sinds 2006 door de bureaucratie op uitgebreide schaal huwelijksimmigratie toegelaten. Dat feit schijnt pas onlangs te zijn doorgedrongen tot het Wetenschappelijk instituut “Wi” van het CDA, dat een rapport schijnt te hebben opgesteld, getiteld “Wissels omzetten”. Op de website van het CDA vond ik er niets over. Het CDA houdt haar eigen rapport kennelijk geheim. Maar in het o zo “fijne” Nederlands Dagblad van 28 november j.l. lezen we onder de kop “CDA wil stop op huwelijksimmigranten”:

“DEN HAAG – Iemand die onder valse voorwendselen een partner uit een niet-westers land naar Nederland heeft laten komen, mag niet opnieuw een bruid of bruidegom uit dat land halen.(…)”

Een dergelijke zin alleen spreekt al boekdelen. Immers, deze volzin bevat de boodschap, dat zo iemand door Nederland voorwaardelijk gelegitimeerd wordt om mensenhandel of andere kwalijke praktijken uit te oefenen of te continueren.

En zo gaat het artikel in het Nederlands Dagblad nog een tijdje door.  Kort gezegd, van zo’n mindset valt niets dan ellende te verwachten. Onder deze omstandigheden betaalt de belastingbetaler jaarlijks een steeds groter percentage van de continuering van de aso-plaag in de uitpuilende ghetto’s van de grote steden, het grote socialistische multiculturele kunstwerk.

Constateer het zelf en bekijk eventueel de demografische ontwikkelingen.

Ik zou mij dan ook kunnen voorstellen, dat u -zoals steeds meer landgenoten- hiervan uw buik boordevol hebt het en het in dit land niet meer ziet zitten. Als dat het geval is en uw toekomst en die van uw kinderen u lief is, maak dan, dat u voor 2015 -liefst eerder- hiervandaan komt. In de Vrijspreker worden regelmatig diverse mogelijke emigratiebestemmingen besproken, waaruit u desgewenst eventueel een keuze kunt maken. Informeer uzelf, maak een concreet plan, dat u bespreekt met uw vrienden en familie en ga op stap.

De Vrijspreker gaat overigens onverdroten verder met het uitvoeren van haar missie.

30 REACTIES

 1. Is emigratie misschien een van de doelen van de soosjalisten? Ik verdenk ze (soosjalisten + partners) er van een geheime agenda van etnische zuiveringen na te streven, al zullen zij het zelf ongetwijfeld anders noemen. Mentaal zijn ze er voldoende verknipt voor.

  Vrijwel alle ‘nieuwkomers’ zijn kiezers voor soosjalistiese partijen. Dit in tegenstelling tot ‘het witte tuig’ met een goed inkomen dat niet of nauwelijks op hen wil stemmen. Een en ander niet zo brutaal als in voormalig Joegoslavie, maar met straatbendes die ongestoord hun gang mogen gaan kom je ook een heel eind. Past heel aardig in het scenario van “Fascist America, in 10 easy steps” van Naomi Wolf, nota bene zelf een soosjalist.

  Wat verder opvalt is dat het (niet-EU) buitenlanders met talent, ambitie en goede opleiding erg moeilijk wordt gemaakt om zich hier te vestigen. Zo krijg je een tweerichtings ‘brain drain’ zeg maar.

  Overigens, hoe je mij het land uit krijgt is door hoge belastingen. Een van de planners voorziet een stijging van 12% in de komende jaren, wil men het huidige “service niveau” (hahaha) handhaven. Ik ben ook al plannen aan het maken. Tot mijn ergernis las ik laatst dat Zwitserland (een potentieel land om heen te gaan) toetreedt tot het Schengen verdrag. Zijn ze gek geworden of is dit stap 1 naar EU lidmaatschap?
  Spy-Nose [2] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [6] reageerde op deze reactie.

 2. @jjvandinges [1]:

  “Is emigratie misschien een van de doelen van de soosjalisten?(…)”

  Het socialistische model berust op het idee van de ‘maakbare samenleving’ door de dictatuur van het politieke establishment, volksverlakkerij, kleinering van het individu en betutteling.

  Het psychologisch effect daarvan (demoralisatie en defaitisme) maakt deel uit van de ideologie, hetgeen ontegenzeggelijk doelbewust leidt tot maatschappelijke verloedering en zodoende tot een indolente samenleving van verpauperde proleten. Dit maatschappelijk effect leidt stelselmatig op zijn beurt tot demoralisatie en defaitisme waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.
  In socialistische zin is de samenleving dus inderdaad ‘maakbaar‘.

  Dat is de kern van de (neo-)marxistische Kritische Theorie van de Frankfurter Schule (m.n. Lukacz, Marcuse, Horkheimer, Habermas, Apel en Adorno).

  Een klassiek liberale / libertarische samenleving daarentegen respecteert de vrijheid en de verantwoordelijkheid van het individu, die aldus de mogelijkheid krijgt zijn eigen toekomst te bepalen. Een dergelijke open samenleving is (i.t.t. een socialistische of sociaaldemocratische) logischerwijs, of liever per definitie, niet maakbaar.

  De onontkoombare conclusie hiervan is -en dat zien de meeste mensen niet, althans ze accepteren het niet-, dat deze twee ideologieën onverzoenbaar zijn. Het is ondenkbaar, dat een socialist aan het eind van de dag individuele vrijheid respecteert. Evenzeer ondenkbaar is, dat een klassiek liberaal / libertarier zich neerlegt bij het socialistische model.

  Een socialist kiest voor een land met een socialistisch stelsel, hij komt niet uit de voeten onder een klassiek liberaal systeem. Hetzelfde geldt m.m. voor een klassiek liberaal / libertarier onder een socialistisch stelsel.

  Is dit een antwoord op je vraag?

  P.S. Het is in dit verband opmerkelijk te zien, hoe vriend Abou Thaleb (PvdA) als -aftredend- staatssecretaris dezer dagen pleitte voor inkorting van de nabestaanden-uitkering tot maximaal twee jaar om weduwen weer aan het werk te krijgen.
  jjvandinges [27] reageerde op deze reactie.

 3. Volgens mij zitten vele Nederlanders te denken aan emigratie, al blijft het bij velen bij denken.
  In de link van dit artikel staat dat er bijna 3x zoveel nederlanders vertrekken als dat er terug komen (een veel gehoord socialistisch argument: “Er is veel emigratie van Nederlanders, maar die komen later weer terug” blijkt dus niet waar te zijn).
  Er vertrekken jaarlijks 13000 Nederlanders. Daarvan komen er dus zo’n 5000 weer terug, wat een netto uitstroom van 8000 betekend.
  Let wel: Je mag er vanuit gaan dat dit succesvolle Nederlanders zijn, die in Nederland een baan hadden en belasting betaalden. Dit is al jaren aan de gang en dat betekend dat na iets meer dan een decennium er zo’n 100,000 succesvolle Nederlanders vertrokken zijn. Als deze een gemiddeld inkomen hebben (waarschijnlijk niet, ze hebben vast een meer dan gemiddeld inkomen) dan betalen ze minstens 15,000 Euro aan belastingen per jaar (Inkomsten, BTW en andere belastingen). Dus na iets meer dan een decennium mist de staat al 1,5 miljard euro per jaar aan belastinginkomsten die ze nu ergens anders vandaan moet zien te halen.
  .
  Bij dit alles ben ik er vanuit gegaan dat diegene die vertrekken slechts een gemiddeld inkomen hebben. Waarschijnlijk is het bedrag vele malen hoger dan de 1,5 miljard Euro.

  Armin [10] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [11] reageerde op deze reactie.

 4. Ondanks de vele bezwaren ben ik toch voor vrije emigratie en immigratie. Voor een vrij land waarin iedereen zijn vrouw(en) kan laten overkomen of wegsturen.
  ECHTER dat kan alleen als eerst al die subsiedies, uitkeringen en cadeatjes en andere lokmiddelen worden afgeschacht.

  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [4]:
  Logisch. Migratie is van alle tijden, met als onveranderlijke randvoorwaarde: mits voor eigen rekening en risico.
  Dat hebben de emigranten naar Amerika ook geaccepteerd.
  Die zijn ook voor eigen rekening en risico vertrokken, omdat ze de betutteling en belastingen in de Europese staten niet konden uitstaan.
  En de V.S. is een multiculturele samenleving, met alle problemen van dien.
  Maar daar gaat dit stukje niet over. Dit stukje gaat over gesubsidieerde multiculturele experimenten via gesubsidieerde immigratie.

 6. @jjvandinges [1]:
  “(…)Zijn ze gek geworden of is dit stap 1 naar EU lidmaatschap?”

  Vermoedelijk allebei. Helaas. Ook daar slaat de socialistische volksverlakkerij toe. Het is slechts een kwestie van tijd.

 7. @IIS [7]:
  Inderdaad geeft verhuizen stress. Daarom moet je er goed naar plannen.
  Ondertussen:”met de stroom meegaan…” OK,

  “..en je overgeven aan de macht…” Dat nooit!” je kunt altijd zo vrij mogelijk trachten te leven en de dwinglanden tegen te werken op alle punten die je aandurft.

 8. @Freek [3]: Op zich eens. Veel Nederlanders denken, maar doen het toch niet. Dat kun je ook zal zien, uit de motivaties. Men moppert over hoge belastingen en vertrekt dan bijvoorbeeld naar een land als Frankrijk …

  Uit onderzoek blijkt ook dat de overweldigende meerderheid van ons – helaas – geen behoefte heeft aan een belastingverlaging in ruil voor afschaffen/verminderen van overheidsuitgaven.

  Vraag een gemiddelde Nederlander, waar op bezuinigd moet worden, en men komt aan met indidentele uitgaven ipv structurele of men noemt allerlei randverschijnselen zoals defensie of ontwikkelingssamenwerking op. Daar kun je enkele miljarden halen, maar aan sociale zekerheid gaat meer dan het tienvoudige op. Daar wil vrijwel niemand de bezem doorhalen.

  Ook zijn Nederlanders wel klagers, maar ,men klaagt vooral over dat de overheid dingen anders moet doen en niet minder. En men stemt niet in overeenstemming net het eigen geklaag.

  Onder de vertrekkers zijn er heel erg veel die naar Belgie of Duitsland gaan, en hier wel blijven werken. Die tellen mee, maar zijn geen echte migranten in de zin dat ze geen geld meer afgeven aan onze staat. Een derde grote groep zijn gepensioneerden. Via verplichte afdracht aan AWBZ en ZFW dragen zij ook nog steeds tot 20% van hun inkomen af aan ‘ons’. Overlijden ze binnen 10 jaar, graait onze fiscus ook nog even mee. Het is behoorlijk lastig om onder de klauwen van de fiscus uit te komen. Of je moet buiten de EU gaan, maar dat aantal is niet zo groot.

  Wel beaam ik volledig dat er een fors kwaliteitsverschil tussen input en output zit. Maar volgens mij is dat al sinds WO2 zo. Eerst omdat men hele horden autochtonen naar de USA, Canada, Australie en Nieuw Zeeland geschopt heeft en daarna vanwege de geweldige gastarbeiders.

  Ik heb overigens niets tegen immigranten an sich! We maken het namelijk weer extra moeilijk voor waardevolle migranten hier te blijven. Neem, nu Chinese studenten. Nadat ze hier hun studie gedaan hebben, verloopt hun visa en moeten ze het land uit … Hoe dom kun je zijn als land.

  jjvandinges [27] reageerde op deze reactie.
  J Mesman [30] reageerde op deze reactie.

 9. @Freek [3]: Het werkt zelfs meer dan dubbel negatief.
  Behalve dat er geen belasting meer binnenkomt van de vertrokken Nederlanders, zijn we ontzettend veel geld kwijt aan de instromende, niet-productieve mensen: uitkeringen, huisvesting, integratiebeleid, politie en rechtspraak, afijn, u kent zelf de voorbeelden wel.

  Het erge is dus, dat onze overheid productieve (belasting betalende) mensen ziet vertrekken en in ruil daarvoor halen ze een stel opvreters binnen.

 10. @Spy-Nose [9]: Ha ha, die is goed.
  We kunnen daar wel iets aan doen, net als we met andere bevolkingsgroepen doen die genetische afwijkingen hebben.
  Opsluiten en behandelen tot ze genezen zijn. Anders opgesloten laten.

  “Zijn er nog wat stenen van die Berlijnse muur over? Meteen rond het Binnenhof opbouwen dan.”

 11. Ik trek hele andere conclusies uit dat krantenartikel.
  Ik constateer dat het CDA niet wil verbieden dat iemand z’n bruid uit het buitenland haalt. Logisch, want als iedereen voor de wet gelijk is, zou zo’n verbod ook voor elke gewone Nederlander gelden.
  Als daarna is gebeleken dat er sprake was van valse motieven (vrouwenhandel b.v.), wordt die persoon verboden opnieuw zoiets uit te halen.
  Allemaal niet erg alarmerend.
  De missie van Spy-nose heeft kennelijk weer eens wat krompraat nodig.

 12. @Spy-Nose [14]:

  Acht links maar liefst. Zo’n overkill ga ik niet allemaal doornemen uiteraard. Het zal ongetwijfeld ‘oud nieuws’ zijn over de islamproblemen.
  Laat Spynose maar uitleggen waarom het bezwaarlijk zou zijn dat iemand z’n bruid uit het buitenland haalt.

 13. @Spy-Nose [16]:
  Ik ben het oneens met de stelling van Hoppe. En binnen de libertarische wereld is dit ook een “dissidente” stelling.

  Het sluiten van de grenzen frustreert namelijk het vrije economische verkeer, werknemers, opdrachtgevers en consumenten kunnen namelijk niet vrij bewegen en op deze manier worden vraag en aanbod gefrustreerd. Ook is een en ander een inbreuk op het eigendomsrecht. Een huiseigenaar bijvoorbeeld, mag zijn huis niet aan iedereen verhuren of verkopen en een ondernemer mag niet iedereen in dienst nemen. Inderdaad worden “publieke” goederen gebruikt door degenen die er niet aan hebben meebetaald. Maar dat geldt niet alleen bij immigratie, dat geldt ook bij verhuizingen naar een andere gemeente of als er door geboorte kinderen in een buurt bijkomen. (En we weten allemaal dat met name kinderen en tieners een zeer groot beslag op publieke middelen en ruimte leggen). Het is absurd dat iemand uit Limburg meer recht heeft om in mijn straat te komen wonen dan iemand uit Ierland of uit Ghana, alleen omdat door een historische toevalligheid die Limburger onder dezelfde koningin valt als ondergetekende.

  Een libertarische oplossing hiervoor is het invoeren van het profijtbeginsel, niet het ontzeggen van de toegang, dat kan alleen de eigenaar en publieke goederen hebben geen echte eigenaar.

  Je zou de overheid inderdaad als eigenaar kunnen beschouwen, maar dan handelt de overheid per definitie rechtmatig als ze volgens haar eigen wetgevende procedures mensen toelaat. De koning, de dictator, de Raad van Adel of het democratische parlement (al naar gelang de staatsinrichting) kunnen dan daarover beslissen. Libertarisch is dit niet. Libertarisch is om zoveel mogelijk collectieve goederen te privatiseren en dan de eigenaar zelf laten beslissen over het gebruik ervan.

  Spy-Nose [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Devidas [15]:
  En buiten mijn eerdere betoog: het sluiten van grenzen is een étatistische oplossing. Er zijn ambtenaren nodig die op kosten van de belastingbetaler grenzen moeten gaan bewaken. Ook moet de macht van de staat over burgers worden uitgebreid om te controleren of iedereen de juiste papieren heeft, moeten ondernemers gecontroleerd worden of ze het juiste personeel in dienst hebben en worden huiseigenaren gecontroleerd of ze geen verkeerde huurders hebben. Kortom: een anti-immigratiebeleid leidt tot een sterkere controle staat. De étatisten van HVV zullen daar wel een harde van krijgen, liberalen en libertariërs walgen ervan.

  Spy-Nose [21] reageerde op deze reactie.

 15. @Spy-Nose [9]:

  Ik sprak gisteren bij de school van mijn zoon een Roemeense vrouw die problemen had met de Sociale Dienst en vertelde dat ze met de SD haar problemen niet kon bespreken. Om uit de impasse te geraken had ze uit nood maar een afspraak gemaakt met onze grote vriend en socialist Wallage. Na afloop van het gesprek moest ze zich weer melden bij de SD….(SD??, waar heb ik dat meer gehoord)…Daar weer aangekomen werd mevrouw gevraagd of ze misschien een steek had los zitten. Duidelijk dat Wallage zijn onderkruipsels goed had geïnformeerd over mevrouw haar bezoek en zullen hoogstwaarschijnlijk opdracht hebben gekregen om mevrouw in de papieren te laten afstempelen als geestesziek. De Roemeense vertelde mij dat ze na het bezoek aan Wallage en de SD flashbacks had gekregen en het aanvoelde alsof ze terug was in het oude communistische Roemenië. Natuurlijk heb ik haar netjes uitgelegd dat dat ook zo ongeveer klopte.
  Normaal gesproken had ik gedacht, het zal wel en daar heb je d´r weer één, ware het niet dat ik met Wallage ook eens een gesprek heb gehad. Ik woon in een recreatie woning en als donderslag bij heldere hemel werd mij opeens te kennen gegeven dat ik niet meer in mijn eigen hut mocht wonen. Hierop heb met Herr Oberst Wallage een afspraak kunnen maken voor een persoonlijk gesprek. Na dit niets zeggende gesprek met meneer aan zijn twaalf meter lange tafel kreeg ik van zijn handlangers hetzelfde te horen…”…bent u wel helemaal goed bij uw hoofd??” was de vraag…Gelukkig ben ik niet goed bij mijn hoofd, anders had meneer mij nog wel durven laten opsluiten ook… 🙂
  Socialisten weten precies hoe vies ze het spel moeten spelen en bedienen zich van vuile tactieken. Maar natuurlijk was dat allemaal niet nieuw voor mij daar ik reeds eerder kennis had gemaakt met onze links getroebleerden en hun handlangers. Nee, socialisten zijn een warm, hartelijk en sociaal volk….tenminste daar verwijzen ze naar in hun partij programma naar. In hun vrijetijd zullen socialisten best wel aardige jongens zijn waar je een fijn bakkie gal mee kan drinken, maar als ze iets van je motten, dan hebben ze een kast vol met halfbakken Jodenstreken streken om je met de grond gelijk te maken. Proost op de hondenhokken!!
  Spy-Nose [22] reageerde op deze reactie.

 16. @Klassiek Liberaal [18]:

  “Het is absurd dat iemand uit Limburg meer recht heeft om in mijn straat te komen wonen dan iemand uit Ierland of uit Ghana, alleen omdat door een historische toevalligheid die Limburger onder dezelfde koningin valt als ondergetekende.” (Italics van SN).

  Heb ik zoiets ergens direct of indirect gesuggereerd?
  Er zijn echter enkele relevante voorwaarden waaraan een nieuwe bewoner moet voldoen:
  Hij/zij moet tenminste:
  1. geen physieke bedreiging voor de burgerij vormen en
  2. geacht kunnen worden in staat te zijn op legale wijze zijn boterham te verdienen.

  Iemand met een besmettelijke ziekte of met een opleiding in de militaire kampen van Waziristan voldoet niet zonder meer aan de voorwaarden.

  @Klassiek Liberaal [19]:

  Een beleid, dat immigratie reguleert is niet automatisch een “anti-immigratiebeleid”, integendeel.
  Of de bodychecks worden uitgevoerd door een gelegitimeerde publieke of door een competente particuliere organisatie maakt in dit verband geen wezenlijk verschil.
  Het nalaten van dergelijke controles kan een verwijtbare inbreuk vormen op de legitieme private rechten van de residents.

  http://www.walterblock.com/publications/block-callahan_right-immigrate-2003.pdf
  Klassiek Liberaal [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Spy-Nose [21]:
  Er zijn echter enkele relevante voorwaarden waaraan een nieuwe bewoner moet voldoen:
  Hij/zij moet tenminste:
  1. geen physieke bedreiging voor de burgerij vormen en
  2. geacht kunnen worden in staat te zijn op legale wijze zijn boterham te verdienen.

  Mee eens. Dit lijkt ook op de vreemdelingenwetgevingen van de meeste landen in de liberale periode. het houdt in dt iedereen die zijn eigen broek kan ophouden, vermogend is of een suikeroom heeft zich kan vestigen. De huidige “illegale” werkers in de tuinbouw zouden aan dit criterium voldoen, veel “legale” immigranten niet. Maar als er geen verzorgingsstaat zou zijn die een ieder het recht geeft om daar gebruik van te maken zouden veel immigranten die we nu hebben nooit gekomen zijn.

  Bodychecks zijn m.i. alleen verantwoord als je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld door een particulier terrein (een vliegveld, een hotel, een gated-community) te betreden die deze voorwaarden expliciet noemt. Als mensen niet tussen vreemdelingen willen wonen staat het ze in een liberale maatschappij vrij om een (gated) community te stichten die geen vreemdelingen toelaat. Mensen die graag “zielige” buitenlanders in de watten willen leggen staat het vrij om ook een (gated) community op te richten en een deel te reserveren voor lieden die daar op hun kosten mogen leven. De rest leeft gewoon door zoals nu, gewoon in zijn eigen buurt of straat en kijkt wel aan wie de buurman zij huis verkoopt of verhuurt.

  Spy-Nose [25] reageerde op deze reactie.

 18. @Spy-Nose [22]:

  Nee, leegstaande ´inrichtingen´ zijn voor zijn vrinden…namelijk de heren van de afdeling kraken. Die bezetten graag percelen van hardleerse nee verkopers…Het algemeen belang en de vooruitgang van NL mag op geen enkele manier worden gedwarsboomd….en het vult ook zo hééérlijk makkelijk de portemonnee van de bevriende makelaars/projectontwikkelaars en uiteindelijk ook die van Wally Tax himself….

 19. @Klassiek Liberaal [23]:
  Het probleem ontstaat, wanneer een staat belastinggeld spendeert aan een immigratiebeleid, in strijd met het “algemeen belang”.
  Want wie bepaalt, wat dat inhoudt?
  Is het toelaten van 20.000 analfabeten in een bepaalde periode in het algemeen belang?
  Of is het toelaten van 10.000 buitenlandse studenten in het algemeeen belang?
  God knows.

 20. Haha, leuk om te lezen hoe (anders) mensen reageren. ik ben trouwens een geemigreerde soosjalist (LOL), die weg is gegaan voor het bureaucratische papierwerk en de verstarde christelijke politiek: Ervoer het verbieden van bepaalde pornofilms, sexclubs, roken, softdrugs etc benauwend. Vind persoonlijk dat iedereen voor zich mag bepalen. grappig dat dezelfde beperkende partijen op dit vlak, altijd zeggen dat de socialistische politiek beperkend is (milieuwetten, overheidsinvloed op de economie).

  Ach ja, ik weet het ook niet meer.. dus foetsie

  jjvandinges [28] reageerde op deze reactie.

 21. @Spy-Nose [2]:
  Min of meer, dank voor het uitgebreide antwoord.
  De wereld is zeer maakbaar zolang je het maar negatief maakt. Roven, plunderen, verkrachten, moorden, vernielen. 5 zaken waar socialisten de afgelopen 100 jaar in uitblonken.

  @Armin [10]:
  Ik ken iemand die officieel buiten het hele sociale stelsel en (inkomsten-) belastingen staat, maar die leeft als een nomade en is min of meer ongrijpbaar.

  Dat van die Chinesen en dergelijke was mij ook al opgevallen. Ik denk dat de verklaring eenvoudig is. Slimme getalenteerde buitenlanders stemmen niet zo gauw op de socialisten (+partners), en zijn daarom niet welkom. Kansarmen en talentlozen die de rest van hun leven teren op sociale- en medische voorzieningen zullen dat wel trouw doen. Daarom is die hele ‘multiculturele sameleving’ niet meer dan een eufemisme dat het egoisme van de socialisten moet rechtvaardigen. En reageren zij zo allergisch als iemand het waagt om kritiek te uiten op hun stokpaardje (en macht en inkomen). Uiteindelijk zijn het gewoon geld-hoeren die er vies van zijn om er eerlijk voor uit te komen. Anders dan mensen met talent moeten zij zich verrijken via de overheid en dat doet men zeer uitgekookt – denk bijvoorbeeld aan VN trol “Hrfkns”.

 22. @J Mesman [26]:

  Veel zaken hangen af van het kaartje/label dat je er aan hangt. Een van mijn beste vrienden is soosjalist en over veel doelen zijn wij het zelfs eens (en on-eens) maar over de weg er naar toe verschillen wij sterk van mening.

  Een van mijn waarnemingen over de ouderwetse links/rechts tegenstelling is: vroeger (pakweg een paar decennia geleden) was rechts de belangenclub van gevestigde machten; koningshuis, kerk, adel, industrielen, koopmans elite, gegoede burgerij. Links was de belangenclub voor mensen die daar wel bij wilden horen maar de kans niet kregen, of op zijn minst weg wilden uit de armoede en dat niet op eigen kracht konden. Nu zie je een verloedering van die oude ‘idealen’ en zijn links/rechts steeds meer gefuseerd, zij het dat er nog smaak-verschillen zijn. Waarom omarmen de oude soosjalisten nu kroeg/kerk/kapitaal +adel? Links heeft veel kanslozen nodig als electoraat en ironisch genoeg rechts ook.

 23. Emigreren is niet de oplossing. Een politieke wende wel.
  Hoe het wel moet hebben we gemerkt met de verzorgingsstaat, maar
  financieel amper vol te houden. Dan maar wat liberaler, en het overheidstekort verdween. Wel komt daarvoor verpaupering van de mentaliteit voor in de plaats. Wat dan wel? Dat is moeilijk.
  Het is aan ons allemaal om fatsoen dan maar te doen. Voor vele een eitje, maar voor een groot deel is staatsactie noodzakelijk. Willen we dan een griezelig perfect land? Bijvoorbeeld een land als Zwitserland. Nee.

  Dan de verzorgingsstaat waar de kosten streng bewaakt worden, en die ene raddraaier maar voor lief nemen.

 24. @Armin [10]:
  Vergeet ook niet dat gepensioneerden in het buitenland. Zij hebben wel afgedragen, maar dat is in hun tijd koers etc. Er wordt niet gekort voor kredietcrisis en de inflatie moet de jeugd betalen. Dan gaan deze mensen naar een ander land (let wel grotendeels op geld wat de werkende nederlander afdraagt) en betalen ze geen belasting meer over hun pensioen. Zelfs krijgen ze nog AOW. ze geven niets hier uit, dus zorgen ook niet voor onze economie. En als ze heel ziek zijn komen ze ineens terug om van onze zorgstaat te profiteren. Nog erger is het met VUTters: zij krijgen niet wat zij hebben opgebouwd, maar wat degenen na hen afdragen (en die mensen krijgen zelf geen VUT meer)

Comments are closed.