aaa_deugd_virtueMet Kerstmis zijn veel mensen goed voor elkaar en geven elkaar cadeaus. En dat is niet eens wettelijk verplicht. In tegenstelling tot allerlei socialistische voorzieningen die in onze maatschappij door de staat worden verstrekt. Denk aan de AOW, WW, het zorgstelsel, medische en andere voorzieningen. Alles gefinancierd met belastingdwang.
 
Jacob Hornberger bespreekt deze situatie in een artikel “The Virtue of Freedom“. waarin hij aantoont dat die regeling door de staat zeer negatieve invloed op de gemeenschap heeft.
Door de dwangregeling is de eigen verantwoordelijkheid”, vertrouwen op jezelf, en de moraliteit van de hulp voor anderen verdwenen. “Daar hoef je niets aan te doen, want de staat zorgt er voor en ik heb er al een veelvoud voor betaald”.

Veel mensen denken dat zonder de staat de mensen op straat lagen te sterven. Mensen zouden niet zelf sparen voor hun oude dag. Kinderen zouden niet voor hun ouders zorgen. Weldoeners zouden verdwijnen.

Hornberger gebruik hierbij ook “Christelijke” teksten of argumenten. Maar die gelden net zo goed voor atheïsten. Wat hij noemt geldt voor iedereen die zich houdt aan het fundamenteel mensenrecht en die de libertarische grondregel erkent dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven, vrijheid en eigendom” (Of de missie van de Vrijspreker). 
Door de verzorgingstaat mentaliteit is echter de deugd van zorg en medeleven uitgedroogd.

Net als de deugd van eerlijkheid. “Gij zult niet stelen” wordt vergeten als de belastingontvanger het voor de mensen doet.
Een immorele daad als “stelen” wordt niet moreel alleen doordat een zogenaamde meerderheid er voor kiest!
Je zou je zelfs moeten afvragen of het tolereren van een overheid die deze diefstallen pleegt, wel acceptabel is. Zouden morele mensen niet dergelijke overheden moeten wegjagen? Dat zou een grote stap op weg naar vrede betekenen.
Al vrees ik dat door de jarenlange acceptatie en brainwashing de gewetens van velen in slaap gesust zijn en dat deze laatste opmerking al niet eens meer wordt begrepen. 

Toch is het nuttig en belangrijk om ons eens ernstig af te vragen wat de juiste en morele daad is: Belasting en verzorgingsstaat of Vrijwillig geven?

26 REACTIES

 1. Hub, is het niet zo dat de mensen van de staat zelf op straat komen, zonder ons burgers met de verplichtingen.
  Dankzij de Staat zijn er al veel mensen die niet meer kunnen sparen voor hun eigen oudedag.

  De diepgewortelde (belasting) verplichtingen, die ons zijn en nog worden opgelegd zijn nooit te accepteren.
  Dit is altijd pure Diefstal zonder tegenprestatie.

  En wat is, veel mensen mensen zijn goed voor elkaar met de kerst ?
  Dit is alleen schone schijn van mensen (en dat zijn er helaas veel) die een Controlerende Functie hebben, en zichzelf verheven voelen boven de medemens.
  Ook dit soort word geleefd.

  Dit soort draagd werkelijk geen warm hart en gevoelens.

 2. @rob [2]:

  Moet je belasting betalen voor de bakkerij op de hoek?

  Nee dus. Als je brood wilt, loop je binnen bij die bakker, zeg je wat je wilt en betaalt je als jou de dienst geleverd wordt.

  Als je naar Amsterdam wilt wordt je gescand als je de de tol weg opgaat en betaalt voor de afstand die je op de tol weg bent geweest als je er weer af gaat.

 3. Neem een willekeurig mens ,en z,n daden.
  Die hebben zonder uitzondering te maken met het leven ,en voortbestaan van dat.
  Als dat keurig verloopt zijn die daden moreel wel in orde voor
  soort en geloofsgenoten.
  Maar indien niet zal een mens al die daden doen die moreel niet te verdedigen zijn.

 4. @Ricardo [5]:

  Mmm, is dat een ramp dan? Dacht het niet. Kijk naar Frankrijk. Daar is de hoofdstructuur (payage) in particuliere handen. De fijnstructuur (lager niveau) zou efficiënt en goedkoop beheerd kunnen worden door andere particuliere instellingen:

  @rob [2]:
  @Ricardo [5]:

  De coördinatie hoeft immers helemaal niet per se door een (dure) overheid, maar kan veel beter, efficiënter en goedkoper door particulieren worden gedaan, bijv. door consumentenorganisaties (zoals ANWB) en transportorganisaties voor beroepsvervoer (TLN en zo).

  Niks overheid. 🙂

 5. Het verplicht moeten betalen voor een pensioenstelsel waar je totaal niet voor gekozen hebt is gestoord en misdadig.

  Hetzelfde geldt voor je verplicht moeten verzekeren binnen een
  ziektenkostenstelsel waarbij talloze mismanagers bergen geld verdienen met arrogant zijn en hete lucht blazen.

  Sociale onrust zal niet enkel in Griekenland aan de orde zijn in 2009.

 6. @Peter [12]:

  Ja natuurlijk. Maar net als ook de overheid niet bemand (of) bevrouwd wordt door engelen, is dat ook niet in de privé sector.
  Een van de grote voordelen van de privésector is echter dat je NIET GEDWONGEN wordt om daar te kopen.
  De overheid heeft niet alleen een (duur) monopolie, maar dwingt je ook om daar te kopen, zelfs als ze er niets voor terugleveren.

 7. @Anno Zijlstra [10]:
  Ofwel je bent niet zo erg op de hoogte van de feiten, ofwel je hebt er weinig van begrepen, ofwel allebei. Het is ook niet zo eenvoudig, dat geef ik toe.

  Natuurlijk, particulieren zijn niet per definitie heilig, maar in wezen zijn ze afhankelijk van de markt.

  De overheid niet. Die bedient zich van het geweldsmonopolie, als het voor deze of gene politicus of groep of ambtenaar uitkomt. Daar is geen sprake van “toezicht”, maar veel meer van chantage, corruptie en manipulatie. Het is het geweldsmonopolie en daar is ze zich heel erg van bewust.

  Het geweldsmonopolie bepaalt alle volgende taken:
  -1. de wet
  -2. het geldwezen
  -3. de uitvoering van de wet
  -4. de controle op de uitvoering van de wet (handhaving)
  -5. en beslist over oorlog en vrede.

  Dat doet geen enkel bedrijf, zelfs niet een van die taken, uitgezonderd de particuliere bedrijven die ambtelijke taken uitvoeren, maar dat systeem is een moreel maatschappelijk gedrocht.

  Het is steeds het geweldsmonopolie dat sinds jaar en dag met

  -staatsmonopolies (-kartels),
  -concurrentievervalsing,
  -dwangmaatregelen,
  -subsidies,
  -vergunningenstelsels en
  -loze beloften over “toezicht”
  etc.

  de particuliere sector (de echte economie) stelselmatig blijft ontwrichten.

  Een bedrijf kan omvallen als het niet uitkijkt of als het tegenzit.
  Een staat niet; die blijft dreigen, oorlog maken, afpersen, chanteren, liegen, intrigeren, etc.

  Ook uit de geschiedenis blijkt, dat de morele verloedering begint bij het machtswellustige geweldsmonopolie, dat zoveel mogelijk macht naar zich toetrekt.
  Daarmee is een level-playing-field per definitie onmogelijk, al doet men het voorkomen van wel.

  Dan wordt het wel lastig om schone handen te houden.
  Bijvoorbeeld als het gaat over de AOW, een misdadig stelsel, waarin de jeugd wordt meegetrokken om latere generaties op dezelfde manier te chanteren als zij wordt gechanteerd door een vorige.
  beek [15] reageerde op deze reactie.

 8. @Spy-Nose [14]:

  De makke van dit verhaal is dat het de overheid voorstelt als een bedrijf.
  Maar de overheid is in principe eerder de ‘board’, een bestuurslaag, die een aantal kerntaken heeft, zoals zorgen voor veiligheid van de burgers, defensie, justitie, en het verzorgen van goede randvoorwaarden voor het welzijn van de burgers.
  Door het socialisme, dat per definitie politiek is, is de bemoeizucht tot ongekende hoogten gestegen. Maar dat dient men het socialisme te verwijten, niet per definitie ‘de’ overheid.

 9. Ik vind NL te duur, dan kan je wel wachten tot er politiek echt iets gaat veranderen maar dan moet ik zeker 150 jaar oud worden om dat mee te mogen maken .
  Verkiezingen helpen ook niet echt.

 10. @Spy-Nose [19]:

  Vindt de doodstraf voor ketters niet eveneens zijn oorsprong bij Augustinus? Bedenk: niet Augustinus dient onze leider te zijn.
  Eerder is het de geschiedenis van Samuel, die De Roeck aanhaalde op HVV, die tot nadenken kan stemmen.
  Maar ook het NT: de overheid draagt het zwaard niet tevergeefs, daarbij bedenkend dat Christus nergens mensen tot de vernietiging van de alom aanwezige ketters en heidenen heeft aangespoord.
  De samenleving zien als een groot klooster, waarbij de overheid de taken van de abt heeft, die gedachte schijnt dan weer van Erasmus afkomstig te zijn.
  Maar zo kan iedereen uiteraard naar hartelust plukken in het verleden, al naar gelang zijn wensen.

  beek [21] reageerde op deze reactie.

 11. @beek [20]:
  (Het kan ook zijn dat Erasmus, die het in het klooster niet uithield, en daarna veel heeft gereisd, dit heeft willen rechtvaardigen door de ‘wereld’ waarin hij reisde, als klooster voor te stellen. Aldus de schande van het uittreden uit een klooster enigszins verzachtend)

 12. het is niet eens een virtuele gevangenis ,onzichtbare ketenen hebben u tot slaaf van de staat gemaakt, er is net voldoende vrijheid om de lijfeigenen te laten geloven dat ze vrij zijn,maar ook weer genoeg repressie om de slaven aan het werk te houden en ze bereid te vinden meer dan 60% van hun loon af te staan tot hun vijf en zestigste levensjaar…………..

 13. @Spy-Nose [19]:

  Kwam de nieuwe christen bijbel ook niet uit die tijd en taal, waarbij de volgelingen van Jezus, vissers en arbeiders werden vervangen door familie van keizer en koningen.
  God mocht niet afgebeeld, maar een beetje keizerlijke uitstraling werd hem wel toegedicht.
  Het vervolg van de 17 eeuwen Roomse kerk is bekend.

  Spy-Nose [26] reageerde op deze reactie.

 14. @Paul Martens [4]:

  Degene die jij bedoelt zijn waarschijnlijk de libertariers onder ons.
  Vrijdenker, zie ik toch net iets anders. Vrijer zonder hokje, zonder verwijzing naar….

 15. @Peter [23]:
  Kweenie. Maar Beek heeft zichzelf hier tot Opperschriftgeleerde benoemd. Misschien, dat hij daar antwoord op weet.
  Beek, waar ben je?
  Zal je net zien, zeker even een plasje doen.

Comments are closed.