De Islam steunt op vijf zuilen, welker specificatie luidt als volgt: islam

01.
Allah is de enige God en Mohamed is   zijn  profeet

02.
Aanbevolen wordt  Allah vijf keer per dag aan  te roepen  en  te aanbidden

03.
Hun die hiertoe mentaal en fysiek in staat zijn, wordt  geadviseerd, een maand per jaar  te vasten van zonsopgang tot zonsondergang

04
Hun die   hiertoe over de middelen beschikken, wordt geadviseerd, gedurende  het hiervoor vastgestelde seizoen een bedevaart te maken naar Mekka

05.
Zakat :  hun die dit mogelijk is, wordt  geadviseerd,  behoeftigen te steunen  door middel van een inkomensoverdracht  in geld of goederen of door het verlenen van diensten. Dit behaagt Allah.

Wat betreft het  erkennen van een niet bestaande entiteit   die   met toepassing  van breedbandcommunicatie  onder opoffering van hoge kosten  vereerd en aanbeden wordt, verschilt de Islam niet van andere godsdiensten.

Het vasten  heeft volgens  vele  Moslims een positief effect op   de gezondheid  en het betrachten van discipline.

De bedevaart naar Mekka kost een boel geld,  maar er zit ook een  soort consumptief element in. Bovendien verschaft het evenals het vasten voldoening en verhoogt het iemands status in de samenleving.

Wat betreft de zakat, hieraan kan de westerse samenleving een voorbeeld nemen.  De zakat is immers vrij van de corrumperende  aspecten van het   westerse dwangverzekeringssysteem.

hugo van reijen

23 REACTIES

 1. Er is een hoger en lager pad binnen de islam. Het hoger pad wordt door de soefie’s bedreven en is positief, gunstig.
  Veruit de meeste muzzelmannen volgen echter het lager pad dat erg ritualistisch en eenvoudig is. Als het dan ook nog eens opgefokt en agressief gepresenteerd wordt naar anderen moeten ze eenvoudigweg en zonder pardon een kopje kleiner gemaakt worden.

  Maar ja, met laffe, quasi intellectualistische en van het volk vervreemde regeringen zoals wij in hol-land gewend zijn zal dat natuurlijk niet meevallen …

  Peter [4] reageerde op deze reactie.
  Peter [4] reageerde op deze reactie.

 2. Waar vandaan is dit gekopieerd en geplakt? Het zou ‘zij’ moeten zijn bij de punten 3, 4 en 5, en niet ‘hun’. Ben geen purist, of zelfs enorme kenner van de Nederlandse taal, maar dit valt mij op en tegen.
  Overigens hebben wij in Europa ook het vasten gekend, net na Carnaval, wat inmiddels is vervallen tot een zuipfestijn. Het doel was hetzelfde, net als bij de nodige bedevaarten binnen het Christendom.
  Overigens, deze dingen komen ook voor bij de andere religies.
  Verder is mijn vraag, is dit als informatie bedoeld of?? Ik zie niet een stelling of theorie in het verhaal, eigenlijk, dus wat is het punt?
  Met de stelling over de Zakat ben ik het wel min of meer eens, de Islamitische banken hebben weinig last van de crisis, maar bedenk wel dat de Islamitsche landen niet zo gul zijn. Meestal beperkt tot het verstrekken van geld voor de bouw van een Moskee, zie net na de Tsunami. Geen geld kwam er voor eerste hulp, maar wel voor de bouw van een Moskee in Indonesie vanuit Saudi Arabie.

  Spy-Nose [9] reageerde op deze reactie.

 3. @YaHozna [1]:

  Ik weet niet of dit stukje positief of negatief is bedoeld naar de Islam.
  Uit respect voor een godsdiest/Allah, schrijf je deze met een hoofdletter= Islam.

  Dit geld ook voor namen van landen. Je leeft hier in Holland vrijwillig. Je kunt ook vrijwillig gaan leven in een land als bv. Iran.
  Het is voor de meeste mensen een vrije keuze, behalve voor politiek vluchtelingen, maar die zullen hun gastland niet negatief bejegenen.

 4. Sja, religie is altijd al een manier geweest om greep te krijgen op het ongrijpbare. En natuurlijk is het een prachtmiddel om dwang uit te oefenen op anderen, net zoals de overheid daarvoor gebruikt wordt.
  Dan zijn er dingen in religieuze boeken die als positief voor de mensheid gezien kunnen worden; bepaalde vrijheden, handelingen die het leven beter maken. Maar al die boeken hebben 1 ding gemeen; ze zijn op verschillende manieren te interpreteren. Dat zal dus betekenen dat er altijd figuren zijn die een religieus boek misbruiken om hun wil door te drukken.
  Overigens is die verschillende mogelijke interpretaties voor mij een bewijs dat zo’n boek niet door een overal bovenstaande god is gemaakt, maar door onkundige en warrige mensen.

  YaHozna [7] reageerde op deze reactie.
  beek [21] reageerde op deze reactie.

 5. a href=”#comment-180271″>Peter [4]:

  Goh, ik wist niet dat je landnamen met een hoofdletter schrijft …
  Verder, islam kun je gewoon met een kleine letter schrijven heur.

  Respect heb ik voor mensen met bepaald gedrag, niet voor een onpersoonlijk item als “geloof.

  Ik leef hier zeker vrijwillig als geboren blanke Nederlander met blond haar an blauwe ogen.

  Peter [8] reageerde op deze reactie.
  Peter [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Frenkelfrank [5]:

  Volgens God is er niets anders dan Hem.

  Je moet natuurlijk enigszins ruim van geest zijn om te kunnen begrijpen op welke niveaus de wereld zich af kan spelen voor het individu. En welke dan relevant is en welke secundair.

  Geloofssentimentalisten en westerlingen, ook zij die zogenaamd empirisch georienteerd zijn, overwaarderen hun interne wereld gigantisch, zo is mijn observatie.

  Vaak zijn het niet meer dan kinderachtige separatisten met een hoop puberale claims.

 7. @Nico [2]:
  “Het zou ‘zij’ moeten zijn bij de punten 3, 4 en 5, en niet ‘hun’. Ben geen purist, of zelfs enorme kenner van de Nederlandse taal, maar dit valt mij op en tegen.”

  Hmm, grappig.
  1. “Hun” is derde naamval van “zij” (mv) en betekent “aan hen”. Het gebruik van “hun” is i.c. correct.
  2. Dat je geen purist bent, lijkt me irrelevant, maar zie ik als aardige, en verder neutrale mededeling. Het staat een ieder vrij te trachten het taalgebruik te verbeteren. Dat ga ik zonder purisme nu ook doen.
  3. “valt mij op en tegen” is toch een “contaminatie” (vgl. “hier zet men thee en over”), of ben ik nou abuis? 🙂
  Nico [13] reageerde op deze reactie.
  Nico [13] reageerde op deze reactie.
  Nico [13] reageerde op deze reactie.
  Nico [13] reageerde op deze reactie.
  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 8. @Spy-Nose: ‘Hun’ is volgens mij bezittelijk voornaamwoord, of zoiets (ik moet mijn grammatica maar weer eens ophalen), terwijl ‘hen’ medewerkend voorwerp (inderdaad: dativus pluralis) is: ‘(aan) hen (wordt geadviseerd)’; ‘(van) hun (is de boot)’; ‘hun boot’. ‘(aan) zij (wordt geadviseerd)’ is volgens mij fout, maar goed, wie ben ik, gegeven de ‘lagune’ in mijn zoeven (voor zover noodzakelijk ‘denkt’ u het trema er zelf maar bij) geillustreerde grammaticale kennis.

 9. @hugo van reijen: u maakt zich onder meer schuldig aan aanzetten tot kinderverkrachting slavernij en genocide, en aan homodiscriminatie, vrouwenonderdrukking en rassisme (antisemitisme). Vade retro satana! Het is een aperte schande dat uw ideologie van haat en geweld niet strafrechtelijk wordt vervolgd! Wij moeten met ons allen ervoor ijveren dat het openbaar ministerie in dezen ‘om’ gaat.

 10. @HoerenSlopen,

  “Amerikaanse libertariers wel christelijk zijn?”

  Klaarblijkelijk is vrijheid /vrijheden (!) een streven niet uitlsuitend voorbehouden aan het concept, libertarier. Nogal wiedes, wat dat zou namelijk al het beredeneren en beargumenteren van een beperking, inhouden.

  Waarom?
  .

 11. @Spy-Nose [9]:
  nou het werkt niet echt goed, maar volgens mij is het echt zij ipv hun. maakt ook niet echt uit, vraag blijft wat is het punt van dit epistel?
  vertaling van het valt mij op en tegen:
  Hun viel mij op en het viel mij tegen dat het er stond, kortom 2 zinne verweven in1

 12. @HoerenSloep [14]: Geloof hoeft niet a-libertarisch te zijn, mits het persoonlijk wordt beleefd en niet wordt opgedrongen via kunstmatige staatstructuren, zoals shari’a, jizya, zakat, jihad of iets dergelijks. Ik weet ook niet precies wat Hugo hiermee wil zeggen, maar een ding is duidelijk vanuit de islam kan bijvoorbeeld het klassiek-liberalisme nooit ontstaan of bevorderd. De individuele vrijheid staat namelijks haaks op een islamitische khilafa, want eenmaal een moslim dan mag men nooit meer veranderen van geloof. Hirshi-Ali vertelde dat al een aantal jaren geleden al en dat is dat er alleen een voordeur bestaat in de islam, maar geen achterdeur. Om die reden alleen al zijn andere geloven veel meer ‘libertarischer’ dan de islam. Buiten al het geweld en afschuwelijke onderdrukking die men in nagenoeg alle islamitische landen tegenkomt.

 13. Ben ik blij dat ik Atheist ben. Deze godsdienstige onzin ook altijd…..

 14. @Frenkelfrank [5]:

  Alsof zwaartekracht, sterke kernkracht, zwakke kernkracht, electromagnetische kracht, niet eveneens woorden zijn die trachten ‘greep’ te krijgen.
  ‘Krachten’ zijn ook geen verklaring, maar een omschrijving van verschijnsel.
  Ja maar, die krachten kunnen beheerst worden door de wetenschap, zou men kunnen aanvoeren. God niet.
  Inderdaad. Stenen kunnen ook worden beheerst door mensen.
  Maar de mens die een steen gooit, en daarmee roept dat hij daarmee een godheid overbodig heeft gemaakt, zegt net zulke onzin als hij die zegt dat de wetenschappelijke beheersing van de materie een godheid overbodig heeft gemaakt.

 15. @Hub Jongen [2]:
  Wie is John Galt?
  Een pseudo-messias die dusdanig verbolgen is over de zonden van de wereld, dat hij weigert de wereld te redden.

Comments are closed.