Langzamerhand wordt het steeds duidelijker dat de centrale banken, In Amerika de FED en in Nederland de DNB, een groot deel verantwoordelijk zijn voor de recente “crisis”.

Laten we daarom van die banken af zien te komen en weer teruggaan naar “eerlijk geld”. 

Lees het artikel van Paul-Martin Foss: Abolish the FED”