misleidenMet een grote kop publiceert de NRC dat “Ook 2008 zit in toptien warmste jaren”.
Warmste waarvan? En hoeveel? Laten we, als leek, eens serieus kijken wat er echt gebeurt. 
 
Uit het artikel blijkt dan dat de temperatuur 0,31 graden Celsius hoger is het “langjarig gemiddelde over de periode 1961 tot 1990”. Terwijl gemeten wordt vanaf 1850!
Let wel, nul komma een en dertig graden over 47 jaar. Als dit zo door ZOU gaan, dan bereiken we 2 graden verhoging waarvoor de politici zich druk maken over 300 jaar.

De kop van het artikel had ook kunnen zijn:
“Ook in 2008 blijft de temperatuur onder die van voorgaande jaren.”
Of: “Ook in 2008 bleef de temperatuur beneden die van 2005 en ook  onder die van 2006, en die van 2007 .” Ja zelfs hadden ze kunnen vermelden dat 2008 de laagste temperatuur van de laatste 10 jaar zal vertonen.
Ook zeggen ze: “2005 geldt als het warmste jaar ooit, gevolgd door 2007 en 1998. Vanaf 1998 behoren bijna alle jaren tot de warmste jaren toptien.
“Ze zeggen er niet bij dat sinds 1998 de gemiddelde temperatuur DALENDE is.

Het is de kunst van het groeperen van de cijfers door met juiste cijfers en vette koppen toch het volk te misleiden. Wetende dat de meeste mensen toch niet kritisch kijken. Daardoor kunnen politici zo gemakkelijk miljarden belastinggeld verpesten.

P.S. Nadat bovenstaande al geprogrammeerd was, kregen we een zeer lezenswaardig artikel uit het Parool toegestuurd dat ditzelfde onderwerp nog uitgebreider (beter) behandelt: Het Politieke Klimaat.  —————————————————-
Het betreffende (politieke) artikel:

Ook 2008 in toptien van warmste jaren.
Gepubliceerd: 20 dec 08  | Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 20 dec. Het jaar 2008 zal behoren tot de tien warmste jaren sinds 1850, toen voor het eerst serieus gegevens over de temperatuur werden bijgehouden. De gemiddelde temperatuur vlak boven land en zee komt dit jaar volgens de World Meteorological Organization (WMO) 0,31 graden Celsius hoger uit dan het langjarig gemiddelde over de periode 1961 tot 1990. Het langjarig gemiddeld bedraagt 14 graden Celsius.Ook concludeert de WMO dat het zee-ijs in het Arctisch gebied in de zomer niet eerder zo dun was als dit jaar, sinds 1979 toen satellietmetingen de ijsdikte begonnen te registreren.

Door het optreden van La Niña, een stroom die het warme water voor de Zuid-Amerikaanse kust verdrijft, werd de hitte enigszins getemperd. Met name in de zone die zich uitstrekt tussen Turkije en China was het mede daardoor enige tijd opvallend koud.

Het zuiden van Australië kampte juist met extreme hitte en droogte. In Adelaide werd de langste hittegolf ooit in dat gebied gemeten. Het was vijftien achtereenvolgende dagen warmer dan 35 graden Celsius.

2005 geldt als het warmste jaar ooit, gevolgd door 2007 en 1998. Vanaf 1998 behoren bijna alle jaren tot de warmste jaren toptien.

11 REACTIES

 1. Ik heb het bericht ook gelezen. Zeer slecht dat het NRC zich met dit soort foutieve berichtgeving bezig houdt.
  Er zit namelijk nog een ‘rare’ keuze in mbt de jaartallen:
  Het langjarige gemiddelde tussen 1961 en 1990 is inderdaad lager dan nu, dat komt omdat in de periode van 1930-1960 de temperatuur daalde, en vervolgens weer steeg. Waarom dan toch ’toevallig’ precies die 39 jaar nemen waarin de aarde opwarmde, terwijl cijfers voorhanden zijn van een veel grotere periode wat een veel realistischer beeld zou geven.
  En nog iets, het zijn gegevens van landmetingen. Het is onduidelijk wat de invloed op verstedelijking is op landmetingen, waardoor ze onbetrouwbaar zijn.

 2. Gelukkig heet nu alles “climate change” in plaats van “global warming”. Dus alles wat er gebeurt valt toe te schrijven aan “climate change” en die laatste is onze schuld. Uiteraard. De politici zeggen het zelf dus is het waar. En gelukkig weten diezelfde politici ook de oplossing. Zij hebben namelijk een ‘lijntje’ met de Geheime Bron van Alle Kennis en Wijsheid.

  Persoonlijk ben ik wel benieuwd wie er het eerste verdwijnt; NRC Handelsblad of de Volkskrant. Ze lijken steeds meer op elkaar, bedienen dezelfde doelgroep, hebben allebei last van vertrekkende lezers en adverteerders, verschijnen bij dezelfde uitgever die in financiele problemen verkeert. By bye zwaai zwaai, wat zal ik de zuurbekjes missen (not).

 3. In alle temperatuurgrafieken die ik tot nu toe heb gezien, stond 1998 juist als warmste genoteerd. Dat werd deels toegeschreven aan el nino, als ik mij het goed herinner. En nu opeens wordt het als 3e warmste jaar genoemd? Heb ik iets gemist of baseert NRC zich op een voor de el nino gecorrigeerde gemiddelde temperatuur voor 1998. Maar hoe is dat gecorrigeerd? Met welke argumentatie?
  En in feite gaat het nog steeds niet om temperatuurstijgingen of -dalingen, maar de gevolgen daarvan. Is de droogte in sommige regio’s (Zuid-Australië nu) of de toegenomen neerslag elders toe te schrijven aan die temperatuurschommelingen? Zijn er nog andere factoren voor aan te wijzen?
  De zeespiegel stijgt nog steeds in het zelfde slakkengangetje als het de hele 20e eeuw heeft gedaan. Volgens het IPCC zou het tempo van de stijging toch moeten toenemen?
  Zijn de oogsten van belangrijk voedsel (graan, mais, aardappelen, rijst, groenten en fruit) afgenomen? En zo ja, welke factoren spelen daarbij een rol?
  Sterven er meer dier- en plantensoorten uit zonder dat ook andere factoren (uitbreiding menselijk leefgebied, ziektes) een rol spelen?
  Is de beschikbaarheid van goed drinkwater afgenomen en als dat zo is, ligt dat alleen aan de klimaatverandering of ook aan oorlog of de uitputting van ondergrondse waterbronnen?
  Dat zijn de vragen die er toe doen en die ik (inclusief de benoeming van alle mogelijke factoren die er een rol bij kunnen spelen) nog nergens beantwoord heb gezien. De hele discussie over de klimaatverandering (overigens heeft Nederland nog steeds een gematigd zeeklimaat, zoals Rusland nog steeds een landklimaat heeft, dus hoezo klimaatverandering?) blijft zo op het niveau van ‘het kan dooien en het kan vriezen’.

 4. Doet u zelf ook niet aan misleiding? U had ook kunnen schrijven:

  Uit het artikel blijkt dan dat de temperatuur 0,31 graden Celsius hoger is het “langjarig gemiddelde over de periode 1961 tot 1990″. Terwijl gemeten wordt vanaf 1850!
  Let wel, nul komma een en dertig graden over 18 jaar. Als dit zo door ZOU gaan, dan bereiken we 2 graden verhoging waarvoor de politici zich druk maken over 116 jaar.

 5. het gezanik over het klimaat komt het volk zowat de oren uit , wat een oeverloos geouwehoer , en let op mijn woorden , de volgende klimaat ideoterie word , ozon !!!!!!! zure regen is al jaren out , niets meer aan te verdienen , en co2 raakt ook op zijn eind , dus zoeken we iets nieuws , nogmaals , ozon !!!!!!!

 6. Het lijkt me logisch dat kranten als NRC en De Volkskrant dapper doorgaan met berichtgeving over die verschrikkelijke klimaatverandering. Als staatskrant (subsidie) moeten zij wel. Gelukkig dat wij dat weten en hoeven ons dus niet te storen aan hun gezwam. Overigens stellen skeptische klimaatonderzoekers (ik noem ze liever realisten)dat de kans vrij groot is dat het de komende 30 jaar ,sommigen zeggen 70 jaar, gaat afkoelen. Dit proces zou binnen enkele jaren beginnen. Voor die paar jaar kunnen wij dus rustig doorgaan met gas- en oliestoken; immers we hebben dan nog eventueel tijd genoeg om de politiek gewenste antropogene opwarming van over 100 jaar teniet te doen.

 7. Ik ben er nog steeds niet van overtuigd, dat de mens geen bijdrage levert aan de vervuiling, danwel klimaatverandering op aarde. Ik ben er overigens wel van overtuigd dat beide kanten (voor- en tegenstanders) de boel manipuleren en non-argumenten gebruiken…

 8. om een temperatuur te vergelijken, heb je een referentie nodig. Omdat er variatie is van jaar tot jaar, kan je moeilijk een vergelijking maken t.o.v. een geïsoleerd jaar.

  Daarom wordt er gewerkt met een “base-period” van dertig jaar, en daarvoor is indertijd de periode 1960-1990 gekozen, en hiertegen wordt er vergeleken. Ook de temperaturen van 1850 worden tegen die baseperiod uitgezet. Die baseperiod is immers vastgelegd en blijft fixed.

  op deze figuur kan je zien wat die keuze van baseperiod opleverde :
  http://www.grida.no/_res/site/Image/series/vg-climate/large/16.jpg

  duidelijk geen frauduleuze keuze, want een andere baseperiod zou hetzelfde soort grafiek opleveren…

  Ondertussen wordt 2008 weer een jaar waarvan de temperatuur ontzettend hoog ligt, ONDANKS het koelende effect van een NINA. Jammer dat Hub Jongen de meme ‘het afgelopen decennium is de aarde niet verder opgewarmd’ niet in de juiste context zet door de lezer erbij te vermelden dat zijn referentieperiode start in een Nino-jaar en eindigt in een Nina-jaar. Cherry-picken kan iedereen.

 9. Het NRC lees ik al jaren niet meer, want het is een spreekbuis van de gevestigde collectivistische belangen geworden, zoveel is duidelijk. Dit soort collumns, uiteraard zonder een naam te noemen van de collumnist, sterkt mijn mening hierover die ik al sinds 2004 heb. De reguliere pers is eigenlijk geen goed middel meer voor de vrije nieuwsgaring, want alles wordt door de hoofdredacteur gecensureerd of verboden, wat niet strookt met hun gecreëerde werkelijkheid. Dit is mij tezamen met een collumniste ook overkomen. Meningen en visies worden alleen maar geduld als deze in samenspraak zijn met de collectivistische orde. Daarom wordt er ruim baan gegeven aan personen als Al Gore, Pieter van Geel cs. en maar bitter weinig aan mensen als Simon Roozendaal of Richard Lintzen en andere wetenschappers. Het betekent dus ook de ondergang van de reguliere pers, zoals we dat vandaag de dag kunnen aanschouwen, want you can fool most of the people sometimes, you can fool some people most of the time, but you cannot fool all people all the time (Abraham Lincoln).

  rob [10] reageerde op deze reactie.

 10. @rob [10]: Nee Rob, dé waarheid is de enige juiste en deze wordt helaas niet verwoord door reguliere kranten als het NRC. Deze blijven overheidsgesubsidieerde propagandamiddelen en het blijkt dat het gros van de lezers hiermee eens zijn, gezien de snel dalende oplagen.

  rob [12] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.