RED: Er is weer discussie over de deelname aan de oorlog in Irak. In hoeverre is die voor Nederland verantwoord? Is dit een rechtvaardige oorlog? En zou een oorlog tegen Mugabe een rechtvaardige oorlog zijn? Bestaat er zo iets? En waarom doet Balkenende zo moeilijk? Iets te verbergen?
De heer P.J.G.A.Ego geeft zijn mening.

 
 Irak

In de PvdA is opnieuw de discussie opgelaaid over het onderzoek naar de Nederlandse deelname aan de operaties in Irak. Senator De Vries heeft in het VPRO programma ARGOS partijleider Bos bekritiseerd, omdat deze zich heeft neergelegd bij de weigering van minister-president Balkenende geen onderzoek naar de redenen in te stellen. Wouter Bos reageerde op die kritiek met te verklaren dat hij wel degelijk op dat onderzoek heeft aangedrongen.

Welk belang wordt er nu gediend met het voortdurend zeuren over een onderzoek naar de redenen van de Nederlandse deelname?

President Bush heeft inmiddels toegegeven dat hij door de onjuiste informaties op het verkeerde been was gezet.

Maar in de Veiligheidsraad was men het wel eens over de mogelijke aanwezigheid in Irak  van vernietigingswapens en lanceerde men de ene na de andere krachtige (!) resolutie tot veroordeling van Irak, die Saddam Hoessein naast zich neer bleef leggen.

In Irak heeft men weliswaar geen massavernietigingswapens, (tot op heden), gevonden, maar wel maakte Irak zich op grote schaal schuldig aan grove schendingen van de mensenrechten Dat kan toch niemand ontkennen. Het laatste is op zich al een rechtvaardiging van het optreden tegen dictator Saddam Hoessein. Nederland nam terecht deel aan de operaties, al was het maar omdat het zich voortdurend inzet voor de mensenrechten. Kennelijk zijn deze schendingen nu voor de linkse critici van ondergeschikt belang.

Het is niet het eerste geval van grove schendingen van de mensenrechten in landen, waarover wel ach en wee wordt geklaagd, maar waarbij de internationale gemeenschap bleef en blijft toekijken. Zo zou een optreden bijvoorbeeld tegen Robert Mugabe nu zeker volledig gerechtvaardigd zijn.

Terwijl de actuele problemen ons hier over de schoenen loopt blijft men hier zeuren over een onderzoek naar het waarom Nederland het in ieder geval waar het betreft de schendingen van de mensenrechten in Irak niet bij woorden heeft gelaten, terwijl de verklaring toch voor de hand ligt. 
PE

7 REACTIES

 1. In Irak heeft men weliswaar geen massavernietigingswapens, (tot op heden), gevonden

  Ook dat is een misvatting die door onze media maar dolgraag verspreid wordt. De discussie over massavernietigingswapens was niet of Irak ze had (Zijn eigen soldaten beweerden dat namelijk ook), maar of hij ze nog produceerde.

  Onze Europese media die op voorhand al niet geintereseerd was in enige discussie heeft zich nooit inhoudelijk verdiept in die heel VN resoluties. ‘Wij’ hier intereseerden er ons toch niet voor. Wij waren gewoon tégen en die domme Bush moest gewoon wegblijven. Punt!

  In Irak zijn uiteindelijk zo’n 500 stuks chemische granaten gevonden uit de Irak-Iran oorlog. Deze waren aldus in het rapport van Blix ook genoemd als ‘missing’. Saddam beweerde dat hij ze vernietigd had. Ze bleken er dus gewoon nog te zijn. Dat onze media dit vervolgens héél stil hield zegt meer over hen. En daarom denken nog steeds de meeste Europeanen dat er niets gevonden is.

  In de VS is het gewoon in het parlement besproken geweest, maar was het verder niet belangrijk, want daar ging de discussie of hij ze nog maakte en niet of hij nog wat oud spul had. Immers enkel dan was Irak een bedreiging. Daar is nooit bewijs voor gevonden.

  Men heeft in de media ook nooit geprobeerd uit te leggen wat de USA motivatie was en deze te begrijpen. Nog los, van of je het er mee eens bent. Dus waarom zou een onderzoek daar iets aan veranderen?

  De NL motivatie was overigens geheel anders. Maar ook dat weet niemand, want niemand intereseert zich daar voor.

  Mensenrechten zijn voor ‘linkse’ mensen ook nooit een probleem, tenzij de vermeende misdaden daartegen begaan door Israel of de USA. De VN ook niet, tenzij ze uiteraard het met hen eens zijn. Dus tegen de inval (VN = goed), maar voor de bezetting (VN = niet belangrijk, bezetting toch slecht).

  Waarom men hier nog blijft zeuren is heel simpel: Voor bepaalde mensen om het eigen ‘gelijk’ te halen. Men heeft een mening en wil dast een ‘onderzoek’ die mening zal ondersteunen. Voor de meesten echter gewoon hoe kan ik het (voormalige) kabinet of op zijn minst het CDA schaden. Oppositiegedoe.

 2. “Terwijl de actuele problemen ons hier over de schoenen loopt blijft men hier zeuren over een onderzoek naar het waarom Nederland het in ieder geval waar het betreft de schendingen van de mensenrechten in Irak niet bij woorden heeft gelaten, terwijl de verklaring toch voor de hand ligt.”

  Op zijn ouderwets gezegd: veel te simpel, ongefundeerd en au fond onjuist, dunkt mij.

  Wat de V.S. betreft ging het over de vraag, of Irak een directe bedreiging voor de nationale veiligheid was.

  Om een casus belli te hebben en internationale steun ervoor te krijgen fabriceerde de Bush-regering -in strijd met inlichtingen van 16 verschillende afdelingen van de CIA- een vals rapport.

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/11/v/

  Na de invasie bleek onweerlegbaar, dat er geen sprake was van een directe bedreiging van de nationale veiligheid van de VS en dat het rapport vals was. Het Congres voelde zich misleid, maar durfde de steun niet in te trekken, bang voor de gevolgen.

  Om internationale steun te krijgen was het bewuste rapport ook in de VN behandeld. De VN onthield zich echter van steun, omdat zijn eigen rapportagecommissie o.l.v. Hans Blix, ondanks diepgaand onderzoek, geen aanwijzingen van massavernietigingswapens konden vinden.

  Daarmee is de Irak-oorlog zonder meer volkenrechtelijk illegaal.

  Achteraf erkende Colin Powell, die het rapport namens de Amerikaanse regering in de VN gepresenteerd had, dat het gefabriceerd was en bood ervoor publiekelijk zijn excuses aan.

  Ook NL had dat rapport als grondslag voor deelname aan, althans steun voor, die oorlog geaccepteerd.

  De desbetreffende kamervragen zijn bovendien van morele en politieke aard en toetsen de geloofwaardigheid van de regering. Ze zijn niet alleen zonder meer legitiem, maar ook politiek relevant.

  Evenzeer actueel is de vraag, of voortzetting van de steun gerechtvaardigd is.

  Het feit, dat de regering haar beslissing van destijds niet wenst te motiveren, is in strijd met de inlichtingenplicht (art. 68 grondwet, waar de coalitiepartijen met een grote boog omheen lopen) en ook daardoor volstrekt ongeloofwaardig.

  “Schendingen van mensenrechten” is in casu niet aan de orde, waar het door de V.S. niet als casus belli, werd aangevoerd. Ook niet in de VN.

  Het gaat hier over de feitelijke schending van de soevereiniteit, waarin Nederland de Grote Broer klakkeloos steunt. Ook die discussie gaat de NL regering uit de weg.

  Nederland? Een dictatuur, geen rechtsstaat.

 3. Of Saddam nu wel of niet massavernietigingswapens had is niet zo interessant. Hij negeerde VN resoluties en werkte wapeninspecties tegen. Dat was feitelijk genoeg rechtvaardiging voor een aanval. Saddam had immers na de eerste golfoorlog die hij verloren had de plicht om wapeninspecties toe te staan. De VS hadden juridisch feitelijk het recht om Irak op elk moment de afgelopen 15 jaar aan te vallen. Saddam werkte immers vanaf bijna het begin al niet netjes mee. Dat ze er zo lang mee hebben gewacht is natuurlijk politiek opportunisme geweest. Maar onrechtvaardig maakt dat de oorlog niet.

  Dit alles puur vanuit internationaal recht bekeken. Vanuit moreel oogpunt… Tsja… Dat is een lastiger verhaal. Saddam was wel degelijk een bedreiging voor de wereldvrede. Laten we niet vergeten dat hij massavernietigingswapens heeft gehad, en heeft gebruikt. En laten we niet vergeten dat hij geprobeerd heeft atoombommen te bemachtigen. Het lijkt er sterk op dat hij zijn pogingen daar toe net op tijd gestaakt heeft. Maar het lijkt me evident dat hij er mee door gegaan zou zijn zonder internationale controles en druk.

  Bovendien was hij een van de afschuwelijkste dictators ooit. Dat alleen is eigenlijk al rechtvaardiging genoeg om hem af te zetten. Fuck ‘autonomie’. Zelfbeschikkingsrecht bestaat niet voor landen. Alleen voor individuele mensen.

  Wel had Amerika natuurlijk de plicht, toen ze eenmaal met een aanval begonnen, om zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken, en te zorgen voor een goed en effectief bestuur na afloop. Op beide gebieden zijn ze grof nalatig geweest. En dat is onvergeeflijk.

  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Diadem [4]:
  “Of Saddam nu wel of niet massavernietigingswapens had is niet zo interessant. Hij negeerde VN resoluties en werkte wapeninspecties tegen. Dat was feitelijk genoeg rechtvaardiging voor een aanval.”

  Dat hangt natuurlijk van de inhoud van die resoluties af.

  “Bovendien was hij een van de afschuwelijkste dictators ooit. Dat alleen is eigenlijk al rechtvaardiging genoeg om hem af te zetten. Fuck ‘autonomie’. Zelfbeschikkingsrecht bestaat niet voor landen. Alleen voor individuele mensen.Op beide gebieden zijn ze grof nalatig geweest. En dat is onvergeeflijk.”

  Discussieloos.

  Diadem [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Diadem [6]:
  Ik geef toe: ‘discussieloos’ is geen mooi woord.
  Daarmee bedoel ik “geen misverstand”.

  Maar die kwalificatie wilde ik vermijden, want die wordt zo vaak door JP gebruikt, dat hij daardoor dreigt zijn betekenis te verliezen…

  Eigenlijk had ik bij nader inzien gewoon moeten zeggen: “Ik ben het eens met dit citaat”.
  Wat kan helder communiceren toch lastig zijn! 😉

Comments are closed.